Басты бет / Филология / Түркология және тіл теориясы / Конырбекова Толкын Ордабековна

Конырбекова Толкын Ордабековна

Лауазымы: аға оқытушы
Түркология және тіл теориясы
Scopus author ID: 56712886500
Жасырылған
8(727) 377-33-39 вн:1270
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
АШТПИ Жоғары 2000
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Диплом алды
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Педагогикалық практика
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Аналитикалық оқу (бірінші шетел тілі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Ауызша аударма практикасы
Ауызша аударма практикасы
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Стандартты сынамалар (FCE)
Іскерлік коммуникация тілі ( бірінші шет тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Ағылшын тілінің қоғамдық-саяси лексикасы
Бірінші шет тілінің практикалық грамматикасы
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Ғылыми жазу
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі (кәсіби)
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі (кәсіби)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Scientific Writing (ағыл.)
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Scientific Writing (ағыл.)
Шетел тілі (кәсіби)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Scientific Writing
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Scientific Writing
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Scientific Writing (ағыл.)
Scientific Writing (ағыл.)
Scientific Writing (ағыл.)
Scientific Writing (ағыл.)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Scientific Writing
Шетел тілі (кәсіби)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі (кәсіби)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Ғылыми жазу
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Бірінші шет тілінің практикалық грамматикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тіліндегі іскерлік корреспонденция (1-шетел тілі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Шет тілі практикасы
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік коммуникация тілі ( бірінші шет тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік коммуникация тілі ( бірінші шет тілі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Стандартты сынамалар (FCE)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Аналитикалық оқу (бірінші шетел тілі)
Ауызша аударма практикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Ағылшын тілінің қоғамдық-саяси лексикасы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Стандартты сынамалар (FCE)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Педагогикалық практика
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Педагогикалық практика
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Диплом алды
Стандартты сынамалар (FCE)
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Шет тілі практикасы
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Scientific Writing (ағыл.)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Ғылыми жазу
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Scientific Writing
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Scientific Writing
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Scientific Writing (ағыл.)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Ғылыми жазу
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Scientific Writing (ағыл.)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Ғылыми жазу
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Шет тілі практикасы
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Стандартты сынамалар (FCE)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Іскерлік коммуникация тілі ( бірінші шет тілі)
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Ауызша аударма практикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Аналитикалық оқу (бірінші шетел тілі)
Ағылшын тілінің қоғамдық-саяси лексикасы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Практикалық лексикографияның негіздері
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Ағылшын тілінің қоғамдық-саяси лексикасы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Аналитикалық оқу (бірінші шетел тілі)
Ауызша аударма практикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Іскерлік коммуникация тілі ( бірінші шет тілі)
Стандартты сынамалар (FCE)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Шет тілі практикасы
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Ғылыми жазу
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы
Scientific Writing (ағыл.)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Scientific Writing
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Scientific Writing (ағыл.)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Scientific Writing (ағыл.)
Шетел тілі (кәсіби)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Стандартты сынамалар (FCE)
Ағылшын тілінің қоғамдық-саяси лексикасы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Қазіргі ағылшын тіліндегі сөздіктер
экзаменационные топики
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Іскерлік коммуникация тілі ( бірінші шет тілі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі (кәсіби)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Scientific Writing (ағыл.)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Scientific Writing
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Стандартты сынамалар (FCE)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік коммуникация тілі ( бірінші шет тілі)
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Іскерлік қарым-қатынасты оқытудың практикумы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Бірінші шет тілінің практикалық грамматикасы
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Scientific Writing (ағыл.)
Ғылыми жазу
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы
Ғылыми жазу
Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Ауызша аударма практикасы
Аналитикалық оқу (бірінші шетел тілі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Ағылшын тілінің қоғамдық-саяси лексикасы
Педагогикалық практика
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Диплом алды
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (А2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің академиялық жазуы мен оқуы
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Scientific Writing (ағыл.)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Scientific Writing (ағыл.)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Scientific Writing (ағыл.)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Ғылыми жазу
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Scientific Writing
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ғылыми жазу
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Ғылыми жазу
Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы
Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы
Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Scientific Writing (ағыл.)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Арнайы кәсіби шетел тілі
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы

1

Конырбекова Толкын Ордабековна Акшолакова А.Ж. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9786010414686 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Конырбекова Толкын ОрдабековнаЖанабекова М.А., Кенжеқанова Қ.К. 2015 - г. 8 - стр. 6

2

Конырбекова Толкын ОрдабековнаУтемгалиева Н.А., Акшолакова А.Ж. 2016 - г. 5 - стр. 0

1

Конырбекова Толкын Ордабековна 2. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі тілдік бірліктердегі салғастыра зерттеудің мәні мен маңызы 2012 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль- Фараби

2

Конырбекова Толкын Ордабековна 2012 - г. 3 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

3

Конырбекова Толкын Ордабековна 3. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі болымсыз мағынаның берілу жолдары 2012 - г. 5 - стр. Алматы

4

Конырбекова Толкын Ордабековна Ағылшын және қазақ тілдерідегі болымсыз сөйлемдердің құрылуындағы кейбір айырмашылықтар 2014 - г. 4 - стр. Алматы

5

Конырбекова Толкын Ордабековна 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби

6

Конырбекова Толкын Ордабековна Акынбекова А.Б. 2015 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

7

Конырбекова Толкын Ордабековна Ағылшын тілін меңгеру жағдайында қазақ және орыс тілдерінің интерференциялық әсері 2017 - г. 1 - стр. Алматы

8

Конырбекова Толкын Ордабековна 2019 - г. 5 - стр.
Автордың құжаттары

1

Цитирования

1 по 1
құжаттар

h-индексі

1

Manipulation in political discourse of mass Media

Kenzhekanova, K., Zhanabekova, M., Konyrbekova, T.

2015

Mediterranean Journal of Social Sciences
6, с. 325-332

1

Цитирований