Басты бет / Филология / Түркология және тіл теориясы / Кайбулдаева Аксауле Зауытбековна

Кайбулдаева Аксауле Зауытбековна

Лауазымы: аға оқытушы
Түркология және тіл теориясы
Жасырылған
8(727) 377-33-35 вн:1270
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Мемл.унив. Жоғары 2000
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Сыни ойлау
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Сыни ойлау
Сыни ойлау
Шетел тілі (кәсіби)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Шет тілдерін оқыту әдістерінің тарихы
Аударма жазбаларының техникасы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
Шетел тілі (кәсіби)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шетел тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Сыни ойлау
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Арнайы кәсіби шетел тілі
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Сыни ойлау
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Аударма жазбаларының техникасы
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы кәсіби (С2 деңгейі)
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Шет тілдерін оқыту әдістерінің тарихы
Аударма жазбаларының техникасы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы кәсіби (С2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
Аударма жазбаларының техникасы
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Сыни ойлау
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Сыни ойлау
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
Шет тілдерін оқыту әдістерінің тарихы
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Шетел тілі
Шет тілдерін оқыту әдістерінің тарихы
Арнайы шетел тілі - арнайы кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Шетел тілі
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Аударма жазбаларының техникасы
Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Сыни ойлау
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы кәсіби (С2 деңгейі)
Аударма жазбаларының техникасы
Шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
Шет тілдерін оқыту әдістерінің тарихы
Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Сыни ойлау
Сыни ойлау
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Стандартталынған тестілеу (1-ші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы кәсіби (С2 деңгейі)
Шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
Аударма жазбаларының техникасы
Шет тілдерін оқыту әдістерінің тарихы
Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
Аударма жазбаларының техникасы
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі (бірінші шет тілі)
Тестпен жұмыс істеу әдістемесі (бірінші шет тілі)
Сыни ойлау
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)

1

Кайбулдаева Аксауле Зауытбековна Мадиева Г.Б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кайбулдаева Аксауле Зауытбековна Мадиева Г.Б., Сейтметова Ж.Р. "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кайбулдаева Аксауле Зауытбековна 2017 - г. 5 - стр. 0
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0