Басты бет / Филология / Түркология және тіл теориясы / Мадиева Гульмира Баянжановна

Мадиева Гульмира Баянжановна

Лауазымы: профессор
жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы
Scopus author ID: 57148340900
Жасырылған
8(727) 377-33-33 вн:1329
       Мәдиева Гүлмира Баянжанқызы 1958 ж. 21 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге келген. Орыс тілі және әдебиеті мұғалімі мамандығы бойынша Қазақ педагогикалық институты филология факультетін бітірген (1979). Институтты бітіргеннен кейін жолдама бойынша Алматы облысы Нарынкөл ауданы Чалкүде СПТУ-119-да жұмыс істеді (1979-1982). 1987-1990 жж. аралығында С.М. Киров ат. ҚазМУ-дың күндізгі аспирантурасында оқыған (қазір – Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ). 10.02.02 – Қазақ тілі мамандығы бойынша Шығыс Қазақстан гидронимиясы атты кандидаттық диссертациясын қорғады (1990). Мадиева Г.Б. әл- Фараби ат. ҚазҰУ докторантурасын оқып шықты (2002-2005). 2005 ж. 19 желтоқсанда 10.02.19- тіл теориясы мамандығы бойынша Қазіргі Қазақстан ономастикалық кеңістігі: құрылымы, семантикасы, прецеденттілік, лемматизация тақырыбында докторлық диссертациясын сәтті қорғады. Ғылыми жетекшісі және кеңесші – филология ғылымдарының докторы, профессор Аманжолов А.С. Аспирантураны бітіргеннен кейін ҚР ҰҒА А. Байтұрсынов Тіл білімі институтында аға ғылыми қызметкер болым жұмыс істеді (1991-1995). 1996 жылдан бастап жалпы тіл білімі кафедрасында аға оқытушы, 1997 – доцент, 2007 – профессор лауазымдары бойынша жұмыс істейді. 2009 жылдан бастап – жалпы тіл білімі және шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі болып істпе келе жатыр Ғылыми қызығушылығы: ономастика теориясы, жалпы тіл білімінің мәселелері, лексикография мәселелері. Оның ғылыми жетекшілігімен 1 филология ғылымдарының докторы, 8 филология ғылымдарының кандидаты, 4 PhD докторы қорғады. Г.Б. Мадиеваның 200-ге жуық ғылыми еңбектері жарық көрді. Оның ішінде 4 монография, , 6 оқулық, 8 оқу әдістемелік құралдар, 10 жуық анықтамалық сөздіктер. Мадиева Г. Б. бірқатар гранттардың иегері: Сорос-Қазақстан қорының (1998), ИНТАС, Түркия Сыртқы сауда комитеті ( 2007), Эрасмус Мундус (2013), Эрасмус +. 2008, 2014 жылдары "ЖОО үздік оқытушысы - 2008"," ЖОО үздік оқытушысы - 2014 " атағы берілді.
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2008 жылғы "ЖОО үздік оқытушысы" 18.02.2009


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнительный материал для подготовки
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит дополнительный материал по теме Национальный менталитет
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит статью Нуждина о менталитете
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Книга А. Каптерева "Мастерство презентации"
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит учебное пособие по дисциплине.
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Сборник статей по обучению иностранному языку.
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит УМКД дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус дисциплины Язык, мышление, националный менталитет
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические реклмендации к изучению дисциплины.
Педагогикалық практика
Файл содержит рабочую программу педпрактики докторантов 2 курса специальности "Лингвистика"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание дисциплины "Язык, сознание, национальный менталитет", предназначенный для докторантов 2 курса
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание лекций, семинаров, СРМП, СРМ, вопросы к экзаменам по специальности "Лингвистика"
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Силлабус содержит основные положения курса "Межкультурная коммуникация и обучение иностранным языкам"
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит формы контроля и оценки знаний докторантов
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые позиции образовательной траектории дисциплины
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл состоит из содержания дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет (цели, задачи, пререквизиты, значение лекций, семинаров, задания рубежного контроля, контрольные вопросы, основную и дополнительную литературу)
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит силлабус по дисциплине "Общая лингвистика: структура и семантика"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Национальный менталитет"
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Методические рекомендации к семинарским занятиям, к лекциям, СРД, СРДП
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические рекомендации по изучаемой дисциплине
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит Силабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержи силлабус по дисциплине "Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков"
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит темы семинарских занятий и список литературы
Педагогикалық практика
Дневник педагогической практики, необходимый для ведения записей о прохождении практики докторантов
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит материал для подготовки к занятиям
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит материал для подготовки к занятиям.
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Для подготовки к занятиям размещено ГОСО РК
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит материал к лекции 15 для подготовки к практическим занятиям.
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит учебный материал к практическим занятиям лекции 15
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит материал к лекции 15
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит материал к лекции 15
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Требования к магистерской диссертации
Лингвистика және семиотика
Файлда МӨЖ және ММӨЖ тапсырмалары еңгізілген
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задания для самостоятельной работы докторантов
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит общий обзор лекций
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материалы лекции 2
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержи материалы к лекции 1
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 1
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 4
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 2-3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 4-5
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 6-7
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал лекций 10-11
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит темы семинарских занятий, литературу для подготовки к ним.
Мәдениаралық коммуникация мәселелері
Файл содержит адреса виртуальных лабораторий, используемых на занятиях
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит названия тем семинарских занятий и список необходимой литературы
Лингвистика және семиотика
Файлда Лингвистика және семиотика атты пәнінің семинар тақырыптары еңгізілген
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит темы семинарских занятий, основную и дополнительную литературу.
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 11
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 13
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Мышление"
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые понятия темы Язык и национальный характер
Лингвистика және семиотика
Файлда пәннәің 2,3-лекция мазмұны еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда пәнінің 4-5 лекция тақырыптары еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда 1-лекция мазмұны еңгізілген
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит основные темы лекционных занятий и список необходимой литературы для подготовки к лекционным занятиям
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал для лекций по теме связь языка и мышления
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные понятия о связи мышления и языка
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые вопросы о национальном менталитете
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал по соотношения мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы межкультурной коммуникации и конфликты
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Презентация лекции 15
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Презентация лекции 13
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Презентация лекции 12
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит тематику лекционных занятий
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит презентацию Лекции 14
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Файл содержит вопросы, необходимые для сдачи Midtermexam.
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задание дляMidtermexam
Лингвистика және семиотика
Фалда емтихан сұрақтары еңгізілген
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит экзаменационные вопросы к дисциплине
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит вопросы к экзамену
Жалпы фонетика мен фонология
Лингвистика және семиотика
Файл содержит экзаменационные вопросы и список литературы для подготовки к экзамену
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 5
Педагогикалық практика
Файл содержит список литературыЮ необходимой для подготовки к занятиям и проведению педпрактики
Жалпы фонетика мен фонология
Ғылыми мақала жазу әдістемесі
Файл содержит методические указания по проведению контрольной аттестации (экзамена) по дисциплине "Методика написания научных статей" в форме проекта
Шетел тілі
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Лингвистика және семиотика
Фалда "Лингвистика және семиотика" атты пәннің силлабусы орналасқан
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание силлабуса
Лингвистика және семиотика
Файл содержит силлабус по дисциплине Лингвистика и семиотика для группы с русским языком обучения
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит форму контроля знаний докторантов
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит силлабус по дисциплине Концепции современного естествознания (язык и экология)
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит статью Ю. Л. Воротникова О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ СМЫСЛОВ (Исследования по славянским языкам. - № 6. - Сеул, 2001. - С. 137-147)
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по морфологической классификации языков
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус содержит описание дисциплины "Язык, сознание и национальный менталитет"
Лингвистика және семиотика
Файл содержит темы и задания семинарских занятий
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание семинарских занятий
Лингвистика және семиотика
Файл содержит задания к СРМП и СРМ
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит задания СРД и СРДП
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 9
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 10
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 6
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 7
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 8
Лингвистика және семиотика
Файл содержит Карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит вопросы для MIDTERM EXAM, которые докторант должен был усвоить за первые 7 недель обучения.
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 1
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 2
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 3
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 4
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 14
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 15
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 12
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит темы семинарских занятий.

1

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательной школы. – 3-е изд., дораб. – Алматы: Атамұра, 2012. – 320 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. ISBN 978-601-282-409-4 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Методическое руководство для учителей. 7 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. – 160 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Сборник диктантов и текстов для изложений. 7 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. - 136 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательной школы. – 3-е изд., дораб. – Алматы: Атамұра, 2012. - 368 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 23 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Методическое руководство для учителей. 8 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. – 208 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Сборник диктантов и текстов для изложений. 8 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. - 224 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Мадиева Гульмира Баянжановна Теоретические основы ономастики. Учебное пособие рекомендовано Секцией гуманитарных и естественно-научных специальностей РУМС МОН РК при КазНУ им. аль-Фараби, Уч. совтетом ВГПУ (соавтор: В.И. Супрун, Волгоград) Арыс 2011 - г. ISBN 978-601-291-016-2; 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Мадиева Гульмира Баянжановна Жания-Полиграф 2010 - г. ISBN 9965-12-966-5 239 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Мадиева Гульмира Баянжановна Қазақстандағы тілдік жағдаяттын дамуы Алматы: НВ-Сервис 2010 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Мадиева Гульмира Баянжановна Досанова А.М. Жания-Полиграф 2012 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Мадиева Гульмира Баянжановна Жания-Полиграф 2012 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Мадиева Гульмира Баянжановна Жания-Полиграф 2012 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Мадиева Гульмира Баянжановна Мамбетова М.К. Межкультурная коммуникация. Казахско-русский учебный словарь. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1808 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Мадиева Гульмира Баянжановна Сейтметова Ж.Р. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1731-1 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Мадиева Гульмира Баянжановна Мадиева Д.Б. Мәдениаралық қарым-қатынас. Қазақша-орысша терминдер оқу сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б., Кузембекова Ж.Ж. Оқу құралы. Мадиева Г.Б., Бектемирова С.Б., Кузембекова Ж.Ж. Компьютерлік лингвистика. – Алматы, 2016. – 240 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. 240 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКО-КАЗАХСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ ОРЫСША-ҚАЗАҚША ТЕРМИНДЕР ОҚУ СӨЗДІГІ " Қазақ университеті " 2016 - г. 78 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастиканың теориясы мен практикасы УМС РУМС, РИСО №3 хаттама 17 мамыр 2016 жыл) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9965-640-03-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Мадиева Гульмира Баянжановна " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-5-9935-0350 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-534-2 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-595-3 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Мадиева Гульмира Баянжановна Сейтметова Ж.Р. Intercultural Communication " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Мадиева Гульмира Баянжановна Кайбулдаева А.З. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Мадиева Гульмира Баянжановна Орыс тілі. 7 сыныпқа арналған оқулық. МОН РК Алматы "Атамұра" 2016 - г. ISBN 978-601-306-534-2 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б. Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-595-3 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Мадиева Гульмира Баянжановна Сулейменова Э.Д. Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-541-0 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б. Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-602-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Мадиева Гульмира Баянжановна Изд-во !Казак университетi 2016 - г. ISBN 978-601-04-1935-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Мадиева Гульмира Баянжановна Изд-во !Казак университетi 2016 - г. ISBN 978-601-04-1935-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастика: теориясы мен практикасы "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2116-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастика: теориясы мен практикасы "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2116-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Мадиева Гульмира Баянжановна Сейтметова Ж.Р., Мамбетова М.К., Мадиева Д.Б. Мәдени-аралық қарым-қатынас қазақша-орысша терминдер оқу сөздігі "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1808-0 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Мадиева Гульмира Баянжановна Сейтметова Ж.Р., Кайбулдаева А.З. "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б., Исмайлова Н.А. КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА: УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2656-6 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б. КОРПУСТЬҚ ЛИНГВИСТИКА: НЕГІ3ГІ ТЕРМИНДЕР МЕН TYСІНІКТЕРДІҢ ОҚ,У СӨ3ДІІ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3269-7 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Мадиева Гульмира Баянжановна Таусогарова А.К. Тіл білімі: тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3270-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б. Лингвистикалық бағыттағы салалық терминология сөздігі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 237 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б. Корпустық лингвистика: негізгі терминдер мен түсініктердің оқу сөздігі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3269-7 40 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б. Тіл білімі: тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3273-3 163 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 13 - стр. 1

2

Мадиева Гульмира Баянжановна Семантика собственных имен: проблемы и решения. 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Мадиева Гульмира Баянжановна Параметры ядерно-периферийных отношений в структуре онимического поля 2011 - г. 8 - стр. 1

4

Мадиева Гульмира Баянжановна Прецедентные имена в тюркском культурном наследии 2011 - г. 8 - стр. 1

5

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастиканың заманауи бағыттарын өзектендіру. 2011 - г. 6 - стр. 0

6

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б. Общие методические рекомендации к разделу учебника «Русский язык» для 7 класса. «Словосочетание и предложение» 2012 - г. 3 - стр. 0

7

Мадиева Гульмира Баянжановна Методический комментарий к содержанию учебника «Русский язык» для 7 класса общеобразовательной школы (в соавт.). 2012 - г. 2 - стр. 0

8

Мадиева Гульмира Баянжановна Онимическая семантика и ее специфика 2012 - г. 6 - стр. 0

9

Мадиева Гульмира Баянжановна 2010 - г. 16 - стр. 1

10

Мадиева Гульмира Баянжановна Этнокультурные аспекты функционирования антропонимов и их учет в обучении языку 2011 - г. 8 - стр. 1

11

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 4 - стр. 0

12

Мадиева Гульмира Баянжановна 2013 - г. 8 - стр. 0

13

Мадиева Гульмира Баянжановна 2014 - г. 8 - стр. 148

14

Мадиева Гульмира Баянжановна 2014 - г. 4 - стр. 0

15

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 3 - стр. 0

16

Мадиева Гульмира Баянжановна Жогары оку орындарынын бiлiм беру кызметiндегi дэстурлер мен инновациялар 2015 - г. 7 - стр. 0

17

Мадиева Гульмира БаянжановнаМамбетова М.К. 2015 - г. 25 - стр. 0

18

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. ТОПОНИМДІК АҢЫЗДАР: ХАЛЫҚТЫҚ ЭТИМОЛОГИЯ МӘСЕЛЕСІ 2015 - г. 6 - стр. 0

19

Мадиева Гульмира БаянжановнаИскакова Г.Н., Мамбетова М.К., Бектемирова С.Б. Алматы қазақ тілі корпусы: болашағы мен нәтижесі 2015 - г. 5 - стр. 0

20

Мадиева Гульмира БаянжановнаУматова Ж.М. 2015 - г. 6 - стр. 157

21

Мадиева Гульмира БаянжановнаКондыбаева Р.Ж. 2016 - г. 9 - стр. 0

22

Мадиева Гульмира БаянжановнаМадиева Д.Б. Тіл «жүмсақ/қатаң күшті» корсететін қазіргі құралдардың бірі. 2016 - г. 5 - стр. 115

23

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. ҚАЗАҚ АНТРОПОНИМИЯСЫНДАҒЫ ТІЛДІК ТРАНСМИССИЯ ҚҰБЫЛЫСЫ 2017 - г. 6 - стр. 0

24

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. Қазақ антропонимисының дамуы 2016 - г. 5 - стр. 0

25

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т., Мадиева Д.Б. 2016 - г. 6 - стр. 114

26

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. Қазақ антропонимиясының дамуы 2016 - г. 5 - стр. 114

27

Мадиева Гульмира Баянжановна 2016 - г. 8 - стр. 18

28

Мадиева Гульмира БаянжановнаТаева Р.М. LEXICAL APPROACH AS A COMBINATION OF APPLIED LINGUISTICS, CORPUS LINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY 2017 - г. 8 - стр. 1

29

Мадиева Гульмира БаянжановнаМансурова М.Е. Разработка медиа-корпуса казахского языка 2017 - г. 6 - стр. 0

30

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. Қазақ антропонимиясындағы сахналық аттардың лингвистикалық ерекшеліктеріне шолу 2018 - г. 5 - стр. 0

31

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 12 - стр. 1

32

Мадиева Гульмира БаянжановнаМансурова М.Е. 2017 - г. 11 - стр. 2

33

Мадиева Гульмира Баянжановна 2017 - г. 11 - стр. 2

34

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 7 - стр. 1

35

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 5 - стр. 58

36

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. 2018 - г. 5 - стр. 170

37

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. 21

38

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. 21

39

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 7 - стр. 1

40

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Медетбекова П.Т. ҰЛТТЫҚ КОРПУСТАРДЫҢ ЖАСАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2018 - г. 10 - стр. 1

41

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ КІСІ ЕСІМДЕРІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2018 - г. 6 - стр. 171

42

Мадиева Гульмира Баянжановна ҰЛТТЫҚ КОРПУСТАРДЫҢ ЖАСАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2018 - г. 9 - стр. 0

43

Мадиева Гульмира Баянжановна 2019 - г. 2 - стр. 63

44

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. ТОПОНИМДЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛАНУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 2018 - г. 5 - стр. 63

45

Мадиева Гульмира БаянжановнаМолдасанова А.А., Бектемирова С.Б. Ұлттық корпустардың жасалу мәселелері. 2018 - г. 10 - стр. 1

46

Мадиева Гульмира Баянжановна Қазіргі қазақ кісі есімдерінің лексика-семантикалық ерекшеліктері 2018 - г. 9 - стр. 171

47

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 6 - стр. 1

48

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 6 - стр. 5

49

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 7 - стр. 1

50

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 13 - стр. 4

51

Мадиева Гульмира БаянжановнаМалшы М.М. жалқы есімдердің имплициттігі 2020 - г. 7 - стр. 0

52

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 6 - стр. 73

53

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 6 - стр. 74

54

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 13 - стр. 17

55

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 7 - стр. 180

56

Мадиева Гульмира Баянжановна 2021 - г. 10 - стр. 76

57

Мадиева Гульмира Баянжановна Түркі тілдеріндегі ортақ сөздердегі фонетикалық айырмашылықтар 2020 - г. 6 - стр. 143

58

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 6 - стр. 180

59

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 12 - стр. 17

60

Мадиева Гульмира Баянжановна 2021 - г. 14 - стр. 0

61

Мадиева Гульмира Баянжановна Компьютерлік лингвистика кеңістігіндегі электронды сөздіктердің артықшылығы 2020 - г. 6 - стр. 73

62

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 7 - стр. 74

1

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 1 - стр. Венский университет экономики и ибзенса

2

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр. Москва

3

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр. Стамбул

4

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр. Пенза

5

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 5 - стр. Шанхай

6

Мадиева Гульмира Баянжановна Тіл саясаты: Қазақстан жер-су атауларының дамуы 2012 - г. 4 - стр.

7

Мадиева Гульмира Баянжановна Имя собственное и культура 2012 - г. 5 - стр.

8

Мадиева Гульмира Баянжановна Инновации в лингвистике как науки и как образовательной программы 2011 - г. 5 - стр.

9

Мадиева Гульмира Баянжановна Имя собственное – язык – культура //1 Международная конференция "Коммуникативное пространство как мир без границ". – Алматы, 7-28 июня 2011. – С. 62-64. 2011 - г. 5 - стр. КазУМОиМЯ им. Абылай хана

10

Мадиева Гульмира Баянжановна Социум – индивид – имя собственное // Материалы международной научно-практической конференции «Полилингвизм: проблемы и перспективы». – Алматы, 17-18 мая 2012. – Алматы: КазАТК. – Т.1., 2012. – 248. – С.32 - 36. 2012 - г. 5 - стр. КазАТК

11

Мадиева Гульмира Баянжановна Анесова У.Г. Қазақ топонимдерінің ағылшын тілінде берілуі: кейбір мәселелері мен олардың шешілу жолдары туралы ой-пікірлер 2010 - г. 2 - стр. Алматы

12

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 1 - стр. Венский университет экономики и бизнеса

13

Мадиева Гульмира Баянжановна 2013 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

14

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 7 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

15

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр. Институт языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК

16

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 7 - стр. Ярославль МОН РФ

17

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 8 - стр. Алматы, ИЯ им. А. Байтурсынова МОН РК

18

Мадиева Гульмира Баянжановна Білім тілін таңдаудағы ата-аналар тілі 2012 - г. 7 - стр. Przemysl

19

Мадиева Гульмира Баянжановна 2013 - г. 11 - стр. РИМ

20

Мадиева Гульмира Баянжановна 2013 - г. 4 - стр. SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY

21

Мадиева Гульмира Баянжановна Мәдениаралық қарым-қатынас және жалқы есімдер 2012 - г. 1 - стр. Institut für Interkulturelle Kommunikation Universität Hildesheim

22

Мадиева Гульмира Баянжановна Қазақстандағы көптілід жағдаят: орыс тілді таңдау 2014 - г. 3 - стр. МГУ им. М.В. Ломоносова

23

Мадиева Гульмира Баянжановна ҚАЗАҚСТАНДЛҒЫ ТіЛ)ЦҚ ЖАҒДАЯТ: '< £ ТОПОІІИМДЕРДІҢ ТРАІІСФОРМАЦИЯСЫ 2014 - г. 5 - стр. ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

24

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 7 - стр. Мадрид

25

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 8 - стр. Мадрид

26

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 6 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

27

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 1 - стр. Suleiman Demirel University

28

Мадиева Гульмира Баянжановна Мадиева Д.Б., Мамбетова М.К. Жоғарғы оқу орнында лингвистикалық пәндерді оқытудағы "жаңа" және "ескі" технологиялары 2015 - г. 4 - стр. Алматы

29

Мадиева Гульмира Баянжановна Лингвистика пәндерді оқытудағы инновациялар 2015 - г. 1 - стр. Cyprus

30

Мадиева Гульмира Баянжановна Қазіргі қала ономастикасы 2015 - г. 5 - стр. Волгоград-Алматы

31

Мадиева Гульмира Баянжановна Мамбетова М.К., Искакова Г.Н., Бектемирова С.Б. Методы и приемы составления корпуса казахского языка 2015 - г. 9 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

32

Мадиева Гульмира Баянжановна Almaty – Vernyi (Faithful) – Alma-Ata – Almaty: The history of renaming the city and its etymology 2015 - г. 3 - стр. Дубай

33

Мадиева Гульмира Баянжановна Борибаева Г.А. Тарихи топонимдер түп-төркіні: этимология мәселелері 2015 - г. 4 - стр. Тараз, ТИГУ

34

Мадиева Гульмира Баянжановна Борибаева Г.А. 2015 - г. 5 - стр. Волгоград - Алматы

35

Мадиева Гульмира Баянжановна Таусогарова А.К. 2015 - г. 1 - стр. Кипр

36

Мадиева Гульмира Баянжановна Акшолакова А.Ж. 2015 - г. 6 - стр. Suleyman Demirel U N I V E R S I 'I' Y

37

Мадиева Гульмира Баянжановна ОНИМДЕР - ЭТНИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ КУММУЛЯТИВТІТАҢБАЛАРЫ 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

38

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

39

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 6 - стр. г. Гранада

40

Мадиева Гульмира Баянжановна Мамбетова М.К., Бектемирова С.Б. 2016 - г. 1 - стр. Мадрид

41

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 10 - стр. Алматы

42

Мадиева Гульмира Баянжановна Алтынбекова О.Б. 2015 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

43

Мадиева Гульмира Баянжановна Мадиева Д.Б. 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

44

Мадиева Гульмира Баянжановна Мамбетова М.К., Бектемирова С.Б. Teaching Fundamental of Corpus Discipline «The Introduction to Linguistics» on Basis of Drawings and Tables. 2016 - г. 15 - стр. Торохон

45

Мадиева Гульмира Баянжановна Таева Р.М. Lexical approach as a combination of applied linguistics, corpus linguistics and language teaching 2015 - г. 8 - стр. Мадрид

46

Мадиева Гульмира Баянжановна Таусогарова А.К., Таева Р.М. Innovations in Teaching Linguistic Disciplines 2015 - г. 8 - стр. Кирения,Кипр

47

Мадиева Гульмира Баянжановна 2016 - г. 8 - стр. Харьков

48

Мадиева Гульмира Баянжановна 2016 - г. 7 - стр. Харьков

49

Мадиева Гульмира Баянжановна Ordinary metalinguistic consciousness: experimental analyze 2017 - г. 5 - стр. North Charleston, USA

50

Мадиева Гульмира Баянжановна Қазақ антропонимиясындағы тілдік трансмиссия құбылысы 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

51

Мадиева Гульмира Баянжановна 2017 - г. 5 - стр. North Charleston

52

Мадиева Гульмира Баянжановна Бектемирова С.Б. Алматы қазақ тілі корпусы: тіл үйренудегі ақпараттық құрал, 2017 2017 - г. 5 - стр. Республиканский институт повышения квалификации Өрлеу

53

Мадиева Гульмира Баянжановна 2017 - г. 1 - стр. Вена, Венский университет экономики

54

Мадиева Гульмира Баянжановна 2017 - г. 1 - стр. Венский университет экономики и бизенса

55

Мадиева Гульмира Баянжановна Әлиакбарова А.Т. 2018 - г. 3 - стр. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

56

Мадиева Гульмира Баянжановна Әлиакбарова А.Т. 2018 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

57

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

58

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

59

Мадиева Гульмира Баянжановна 2017 - г. 5 - стр. Харьков (Украина)

60

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 3 - стр. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А. С. ПУШКИНА

61

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. Москва

62

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 3 - стр. Москва

63

Мадиева Гульмира Баянжановна Борибаева Г.А. 2018 - г. 3 - стр. Москва

64

Мадиева Гульмира Баянжановна 2014 - г. 2 - стр. Алматы

65

Мадиева Гульмира Баянжановна 2019 - г. 7 - стр. Sapporo (Japan)

66

Мадиева Гульмира Баянжановна 2019 - г. 1 - стр. Тashkent

67

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 8 - стр. Венский университет экономики и бизнеса

68

Мадиева Гульмира Баянжановна 2020 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

8

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

2

Development of the information system for the Kazakh language preprocessing

Akhmed-Zaki, D., Mansurova, M., Madiyeva, G., Kadyrbek, N., Kyrgyzbayeva, M.

2021

Cogent Engineering
8, с.

0

Цитирований
2020

Voprosy Onomastiki
17, с. 312-322

0

Цитирований
2019

Voprosy Onomastiki
16, с. 140-161

1

Цитирований
Peculiarities of toponymic reflexes of Kazakhstan

Boribayeva, G.A., Madiyeva, G.B., Medetbekova, P.T., Mambetov, K.S., Ingamova, J.G.

2018

XLinguae
11, с. 342-353

0

Цитирований
2017

Voprosy Onomastiki
14, с. 115-125

3

Цитирований
Design and Development of Media-Corpus of the Kazakh Language

Mansurova, M., Madiyeva, G., Aubakirov, S., Yermekov, Z., Alimzhanov, Y.

2017

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
-1, с. 509-518

2

Цитирований
Violation of priority in media and political discourse dialogue (On the basis of kazakhstan talk shows)

Koishigulova, D., Madiyeva, G., Ayauzhan, T., Zhambylkyzy, M., Kerimova, S.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 4440-4447

0

Цитирований
2015

Turkbilig
29, с. 19-44

0

Цитирований