Басты бет / Филология / Түркология және тіл теориясы / Алдашева Камар Сагингалиевна

Алдашева Камар Сагингалиевна

Лауазымы: доцент м.а.
Түркология және тіл теориясы
Scopus author ID: 56674595500

1

Алдашева Камар Сагингалиевна Қазақ неологиясы мен неографиясы: қалыптану үдерістері және когнитивтік интерпретация ИП "Балауса" 2020 - г. ISBN 978-601-7977-23-8 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Алдашева Камар Сагингалиевна НЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ АСПЕКТІСІ: КОГНИТИВТІК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БОЙЫНША ҮЛГІ-ТӘЖІРИБЕЛЕР 2019 - г. 7 - стр. 0

2

Алдашева Камар Сагингалиевна НЕОЛОГИЗМДЕРДІ КОГНИТИВТІК АСПЕКТІДЕ ЗЕРДЕЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 2019 - г. 7 - стр. 0

3

Алдашева Камар Сагингалиевна ЖАҢА СӚЗДЕРДІҢ МЕНТАЛДЫ ЛЕКСИКОНДАҒЫ КУМУЛЯЦИЯСЫН ЗЕРДЕЛЕУ: ӚЗЕКТІЛІК ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІК 2020 - г. 9 - стр. 1

4

Алдашева Камар СагингалиевнаДосанова А.М. АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2020 - г. 11 - стр. 32

1

Алдашева Камар Сагингалиевна НЕОЛОГИЯЛЫҚ ЛЕКСИКОНДАҒЫ КРЕАТИВТІЛІК: КОГНИТИВТІК VS. КОММУНИКАТИВТІК ПАРАМЕТРЛЕР 2019 - г. 6 - стр. Анкара

2

Алдашева Камар Сагингалиевна ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖАҢА ЛЕКСИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРТУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ПРОБЛЕМАЛАРЫ 2019 - г. 7 - стр. Анкара

3

Алдашева Камар Сагингалиевна Латыннегізді әліпби арқылы жаңа сөздерді меңгертудің әдістемелік тәсілдері 2019 - г. 5 - стр. Алматы

4

Алдашева Камар Сагингалиевна ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ ҚОРЫН ЖАҢҒЫРТУ: ТІЛ САЯСАТЫ ЖƏНЕ КОДИФИКАЦИЯ 2020 - г. 5 - стр. Алматы

5

Алдашева Камар Сагингалиевна ЖАҢА СӨЗДЕРДІҢ МЕНТАЛДЫ ЛЕКСИКОНДАҒЫ КУМУЛИЯТИВТЕНУІН ЗЕРТТЕУДІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ 2020 - г. 6 - стр.
Автордың құжаттары

3

Цитирования

1 по 1
құжаттар

h-индексі

1

Neologisms in online dictionaries as a reflection of social changes and formation of the social structure of society

Aldash, A., Aldasheva, K.S., Mambetova, M.K., Yeleuova, A.S., Kozhakhmetova, G.B., Sultaniyazova, I.S., Nabidullin, A.S.

2019

International Journal of Scientific and Technology Research
8, с. 1432-1435

0

Цитирований
2017

Man in India
97, с. 617-622

0

Цитирований
Fundamentals of cognitive metaphor

Hasanov, G.K., Mynbayeva, A.P., Duisenbayeva, G.Z., Mukhamejanova, G.T., Aldasheva, K.S., Kongyratbay, K.T.

2015

Asian Social Science
11, с. 82-85

0

Цитирований