Басты бет / Филология / Түркология және тіл теориясы / Досанова Альбина Маратхановна

Досанова Альбина Маратхановна

Лауазымы: доцент м.а.
Түркология және тіл теориясы
Scopus author ID: 57331217800
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Ғылым тарихы және философиясы
Компьютерлік лингвистика
Компьютерлік лингвистика
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Компьютерлік лингвистика
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Ғылым тарихы және философиясы
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Компьютерлік лингвистика
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Компьютерлік лингвистика
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Компьютерлік лингвистика
Арнайы аударма (ағылшын тілі)

1

Досанова Альбина Маратхановна Мадиева Г.Б. Жания-Полиграф 2012 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Досанова Альбина Маратхановна Репатриант-қазақтардың тілдік бейімделуі " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-963 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Досанова Альбина Маратхановна Герман филологиясына кіріспе Казак Университеті 2014 - г. ISBN 987-601-04-0384-0 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Досанова Альбина Маратхановна Когнитивті лингвистика теориясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0385-7 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Досанова Альбина Маратхановна Репатриант-қазақтарға: орыс тілін шет тілі ретінде оқыту қажеттілігі 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Досанова Альбина Маратхановна Репатриант-қазақтардың тілдік төлқұжат пен тілдік құзіреттілік корреляциясы 2011 - г. 5 - стр. 131

3

Досанова Альбина МаратхановнаКарагойшиева Д.А. TV-Institutonal communication as a Social and Cultural point in the communication (based on German and kazakh Talk Shows) 2014 - г. 5 - стр. 0

4

Досанова Альбина Маратхановна Заимствования в современном языке 2015 - г. 5 - стр. 155

5

Досанова Альбина Маратхановна Жаһандану және ағылшын қытай тілдерінің әлеуметтік сипаты 2015 - г. 5 - стр. 32

6

Досанова Альбина Маратхановна Қазақ-ағылшын тілдеріндегі баланы еркелету сөздерінің лексика-семантикалық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 32

7

Досанова Альбина МаратхановнаМадиева Д.Б., Шакенова В.Б. Жаһандану және ағылшын қытай тілдерінің әлеуметтік сипаты. 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Досанова Альбина МаратхановнаШакенова В.Б., Мадиева Д.Б. Қазақ-ағылшын тілдерінің баланы еркелету сөздерінің лексика-семантикалық ерекшеліктері. 2015 - г. 4 - стр. 0

9

Досанова Альбина МаратхановнаШакенова В.Б., Мадиева Д.Б. Интеграция ұғымы және тілдік бейімделу 2016 - г. 5 - стр. 159

10

Досанова Альбина Маратхановна Интеграция ұғымы жэне тілдік бейімделу 2016 - г. 5 - стр. 159

11

Досанова Альбина Маратхановна The problems of borrowings in the professional lexis 2016 - г. 5 - стр. 160

12

Досанова Альбина МаратхановнаШакенова В.Б., Мадиева Д.Б. Кәсіби лексикадағы кірме сөздер мәселесі 2016 - г. 4 - стр. 0

13

Досанова Альбина МаратхановнаМадиева Д.Б. Бейресми қазақ топонимдерінің лингвомәдени ерекшеліктері 2016 - г. 6 - стр. 76

14

Досанова Альбина Маратхановна ОБРАЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ КИНОМОРФИЗМОВ В ТЮРКСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРАХВестник КазНУ (серия филологическая) 2017 1- том, №1, 71 - 76 стр., 5 - стр. 2017 - г. 5 - стр. 1

15

Досанова Альбина МаратхановнаЖұмабектен А.С., Камзина А.А. 2018 - г. 5 - стр. 0

16

Досанова Альбина Маратхановна Қазақстанның ғылымы мен өмірі 2018 - г. 12 - стр. 1

17

Досанова Альбина Маратхановна Қашықтықтан оқу жалпы білім беретін мектептерде шет тілін оқытудың үздіксіз білім беру процесінің құрамдас бөлігі ретінде 2020 - г. 5 - стр. 2

18

Досанова Альбина Маратхановна Жоғары оқу орындарындағы ағылшын тілі грамматикасын коммуникативті-бағыттық оқыту әдістемесі 2020 - г. 7 - стр. 32

19

Досанова Альбина Маратхановна Қазақстанның ғылымы мен өмірі 2018 - г. 9 - стр. 5

20

Досанова Альбина Маратхановна Қазақстанның ғылымы мен өнері 2018 - г. 9 - стр. 5

21

Досанова Альбина Маратхановна Қазақстанның ғылымы мен өнері 2018 - г. 11 - стр. 5

22

Досанова Альбина Маратхановна Қазақстанның ғылымы мен өнері 2018 - г. 11 - стр. 5

23

Досанова Альбина МаратхановнаСейдеханов С.А. 2020 - г. 13 - стр. 60

24

Досанова Альбина Маратхановна Қазақстанның ғылымы мен өнері 2018 - г. 11 - стр. 58

25

Досанова Альбина Маратхановна Қазақстанның ғылымы мен өнері 2018 - г. 13 - стр. 52

26

Досанова Альбина Маратхановна ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДА ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 2020 - г. 8 - стр. 31

27

Досанова Альбина Маратхановна Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы студенттердің танымдық белсенділігін арттыру 2020 - г. 29 - стр. 32

28

Досанова Альбина Маратхановна Бейнематериалдардың көмегімен ағылшын тіліндегі айтылымды жетілдіру әдістері 2020 - г. 7 - стр. 4

29

Досанова Альбина МаратхановнаСейдеханов С.А. 2020 - г. 6 - стр. 4

30

Досанова Альбина Маратхановна 2020 - г. 5 - стр. 4

31

Досанова Альбина МаратхановнаМарал А.М. Британдық және американдық ағылшын тілі нұcқаларының ағылшын тілдік континуумде 2020 - г. 7 - стр. 178

32

Досанова Альбина МаратхановнаАлдашева К.С. АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2020 - г. 11 - стр. 32

1

Досанова Альбина Маратхановна Проблема идентичности в процессе интеграции репатриантов: социолингвистический анализ. 2012 - г. 2 - стр. Алматы

2

Досанова Альбина Маратхановна Языковой барьер и культурный шок в процессе интеграции репатриантов Казахстана. 2011 - г. 5 - стр. София

3

Досанова Альбина Маратхановна Русский язык как посредник пополнения словарного состава казахского языка 2011 - г. 5 - стр. Стамбул Фатих университет.

4

Досанова Альбина Маратхановна Этническая и языковая идентичность молодых репатриантов-казахов. 2011 - г. 4 - стр. София

5

Досанова Альбина Маратхановна К преподаванию русскому языку репатрианта-казаха 2011 - г. 2 - стр. Хельсинки

6

Досанова Альбина Маратхановна Языковая личность репатрианта-казаха в социально-информационном пространстве Казахстана 2011 - г. 5 - стр. Салоники

7

Досанова Альбина Маратхановна «Әлеуметтік интеграция және бейімделу ұғымының терминологиялық дефинициясы» международная научная конференция, «Научная мысль информационного века» - Польша, 07- 15 марта 2013 г. 33-37 с. 2013 - г. 5 - стр. Болгария

8

Досанова Альбина Маратхановна 2. «К вопросу обучения русскому языку репатриантов» международная научная конференция, «Ключевые проблемы современной науки»- Болгария 17 - 25 апреля 2013 г. 2013 - г. 7 - стр.

9

Досанова Альбина Маратхановна 4. «Репатриант-қазақтар: азаматтық сәйкестілік пен мемлекеттік тілге қатынас корреляциясы», международная научная конференция «Эффективные инструменты современных наук» - Чехия, 27 апреля - 05 мая 2013 г. 2013 - г. 9 - стр.

10

Досанова Альбина Маратхановна 3. «Pепатриант-қазақтар: әлеуметтік-мәдени интеграция» ІІ Международная научно-практическая конференция, «Язык и межкультурная коммуникация» Алматы, 26-27 апреля 2013 г. 119-125бб 2013 - г. 8 - стр.

11

Досанова Альбина Маратхановна International Auxiliary Language", "Фараби әлемі" 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

12

Досанова Альбина Маратхановна "Көптілділік-заман талабы" 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

13

Досанова Альбина Маратхановна "Neologisms in british newspaper" 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

14

Досанова Альбина Маратхановна "Зоонимдік метафоралардың танымдық сипаты" 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

15

Досанова Альбина Маратхановна "Латынграфикасына көшудің алғышарттары" 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

16

Досанова Альбина Маратхановна "Концепт-когнитвті тіл білімінің басты ұғымы", 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

17

Досанова Альбина Маратхановна "когнитивтік тіл білімінің ерекшеліктері" 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Досанова Альбина Маратхановна "Топонимы и тапономические образования в пяти национальных вариантах английского языка", 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

19

Досанова Альбина Маратхановна "Особенности соматических фразеологизмов каз.рус. и англ языках" 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

20

Досанова Альбина Маратхановна "Тілдерді оқытудағы инновациялық технологиялардың тиімділігі", 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

21

Досанова Альбина Маратхановна ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОН-ЛАЙН РЕЖИМЕ 2013 - г. 5 - стр. Прага

22

Досанова Альбина Маратхановна ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ/ 2014 - г. 6 - стр.

23

Досанова Альбина Маратхановна GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE MODERN WORLD 2014 - г. 6 - стр. София

24

Досанова Альбина Маратхановна Тілдік сәйкестілік – ұлттың басты белгісі 2014 - г. 6 - стр. Архивом Президента Республики Казахстан и ФАО «НЦПК «Өрлеу»

25

Досанова Альбина Маратхановна Билингвалды Қазақстан қоғамындағы репатриант-қазақтар 2014 - г. 6 - стр. Архивом Президента Республики Казахстан и ФАО «НЦПК «Өрлеу

26

Досанова Альбина Маратхановна Репатриант-қазақтардың бейімделуінің институционалдануы 2014 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

27

Досанова Альбина Маратхановна НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ТИІМДІ МЕХАНИЗМ/ 2014 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

28

Досанова Альбина Маратхановна Қазақ ертегі кейіпкерлерінің тұрпаты 2014 - г. 5 - стр. Тараз

29

Досанова Альбина Маратхановна Карагойшиева Д.А. Репатриант-қазақтардың бейімделуінің институционалдануы 2014 - г. 6 - стр. Алматы

30

Досанова Альбина Маратхановна Бектемирова С.Б., Исмайлова Н.А. Ағылшын және қазақ тілі мақал-мәтелдерін оқытудағы тәлімдік ой үндестіктерінің ұқсастығы 2017 - г. 5 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0