Басты бет / Журналистика / Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер / Абишева Онал Токкуловна

Абишева Онал Токкуловна

Лауазымы: доцент м.а.
баспа ісі және дизайн кафедрасы
Scopus author ID: 57205549964
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дизайн психологиясы
Design psychology
Дизайн психологиясы
силабусс Design psychology
Дизайн психологиясы
Методические рекомендации к учебным занятиям
Дизайн психологиясы
Учебные материалам
Дизайн теориясы
Вопросы итоговогоэкзамена по дисциплине

1

Абишева Онал Токкуловна Бейнелеу онерiнiн ерекше жанры. Oку куралы - 2019 - г. ISBN 9963-14-442-7 48 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Абишева Онал Токкуловна макала:Рухани жангыру аясында коркемсурет факультеты тулектеринын жетыстыктеримен патриотыкка тербилеудын маныздылыгы 2019 - г. 5 - стр. 40

2

Абишева Онал Токкуловна Сырдын сырлы саулет онеры 2019 - г. 5 - стр. 58

3

Абишева Онал Токкуловна Онер кызметкерлерин окыту жане биликтилигын артыру 2019 - г. 5 - стр. 58

4

Абишева Онал Токкуловна Онердин ислам оркениетинен табуы 2019 - г. 5 - стр. 58

5

Абишева Онал Токкуловна Казиргы казак жасоспирым ул-кыздарынын кундылык ерешелыктеры 2019 - г. 5 - стр. 58

6

Абишева Онал Токкуловна Туркы халыктарынын музыкалык аспаптары мен туркы дуниетанымы мен муралары ,мадениеты 2019 - г. 5 - стр. 58

1

Абишева Онал Токкуловна макала.Университет алеуметтык озара карым-катынас кенистыгы ретинде:казиргы контекстте 2019 - г. 4 - стр. г.Грозный "Чеченский государственный педагогический университет

2

Абишева Онал Токкуловна макала:Казакстан бейнелеу онеринын даму урдысы. 2011 - г. 5 - стр. Baku, Azerbaijan

3

Абишева Онал Токкуловна Билим беруде акылды технологияны колдану 2019 - г. 5 - стр. Таразский Государственный Университет им.М.Х.Дулати
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0