Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / ЖОО-ға дейінгі дайындық / Жаппасов Жарылкасын Еркинович

Жаппасов Жарылкасын Еркинович

Лауазымы: доцент
ЖОО-ға дейінгі дайындық
Scopus author ID: 57189589803
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


1

Жаппасов Жарылкасын Еркинович XVI-XVIII ғасырлардағы қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихнамасы. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0499-1 234 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Тасилова Н.А., Ибрагимова М.Н. Әмір Темір шығармалары -ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі (XIII-XVI ғасырдың І жартысы) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2310-7 228 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Телеуова Э.Т., Ногайбаева М.С. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан XIII-XVIII ғасырлардың алғашқы ширегінде. 2-шы кітап. Оқулық. Алматы, Қазақ университеті, 2016. -306 б. ISBN 78-601-04-1634-5 " Қазақ университеті " 2016 - г. 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Телеуова Э.Т., Ногайбаева М.С., Байдавлетова М.Д., Өскенбай М.Ә. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4-кітаптан тұратын оқулық. 2-кітап, " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1634-5 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Телеуова Э.Т., Майданали З.., Ногайбаева М.С. История Казахстана. 2-кн " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3651 297 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Жаппасов Жарылкасын Еркинович ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 2014 - г. 10 - стр. 4

2

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Новый историографический взгляд на проблемы казахско-русских отношений в 16-18 вв 2014 - г. 7 - стр. 1

3

Жаппасов Жарылкасын Еркинович 2014 - г. 4 - стр. 1

4

Жаппасов Жарылкасын Еркинович 2014 - г. 12 - стр. 2

5

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичАмирканов М.Б., Бегалиева А.К. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы/Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы/"Жаңа экономикалық саясат тарихының деректері". №1(44), 2015. А.Бегалиева, Ж.Жаппасов, М.Амирканов. 2015 - г. 5 - стр. 44

6

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичАсанов Н.., Ибрагимова М.Н. Инновацияларды басқару мәселесінің ғылымда зерттелуі 2016 - г. 3 - стр. 0

7

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А. Ермұхан Бекмахановтың өмірі мен қызметі 2015 - г. 8 - стр. 79

8

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А. «Материалы по киргизскому землепользованию...» - как источник по хозяйственно-экономической истории казахских хозяйств. 2016 - г. 10 - стр. 80

9

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Teaching the Cultural Heritage of Kazakh People in Higher Education by Means of Extracurricular Activities in Museums 2016 - г. 15 - стр. 2

10

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРИХНАМАСЫНДАҒЫ ЖАҢА КОНЦЕПТУАЛДЫ ТҰРҒЫЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 2016 - г. 10 - стр. 5

11

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А., Ибрагимова М.Н. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ БОЙЫНША ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ЖАЗБА ДЕРЕКТЕРДІ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ 2016 - г. 12 - стр. 0

12

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А. Teaching the Cultural Heritage of Kazakh People in Higher Education by Means of Extracurricular Activities in Museums 2016 - г. 12 - стр. 14

13

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичБайдавлетова М.Д., Тасилова Н.А. Орталық Азия мен Қазақстан тарихы бойынша жазба деректер 2016 - г. 8 - стр. 82

14

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А., Байдавлетова М.Д. Орталық Азия мен Қазақстан тарихы бойынша жазба деректер 2016 - г. 8 - стр. 0

15

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичАсанов Н.., Ибрагимова М.Н. SCIENTIFIC RESEARCHERS THE ISSUE OF INNOVATION MANAGEMENT IN THE EDUCATION AND METHODICAL WORK OF THE UNIVERSITY 2016 - г. 3 - стр. 0

16

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичБайдавлетова М.Д., Тасилова Н.А. Орталық Азия мен Қазақстан тарихы бойынша жазба деректер 2016 - г. 8 - стр. 82

17

Жаппасов Жарылкасын Еркинович The problems of trade relations between Kazakhstan and Russia in the XVII-XVIII centuries 2016 - г. 8 - стр. 83

18

Жаппасов Жарылкасын Еркинович 2018 - г. 11 - стр. 11

19

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А. Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, no. 1 (11), 2018 2018 - г. 14 - стр. 11

20

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичАхметжанова А.Т., Тасилова Н.А. Омар Хайямның өмірі мен шығармашылығы 2018 - г. 8 - стр. 4

21

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичАхметжанова А.Т., Тасилова Н.А. П. Скрыплев экспедициясының тарихи маңызы. 2018 - г. 8 - стр. 4

22

Жаппасов Жарылкасын Еркинович АУЫЗША ТАРИХ АЙТУ ДӘСТҮРІНДЕГІ XVI-XVIII ҒҒ. ҚАЗАҚ-ОРЫС ҚАТЫНАСТАРЫ 2018 - г. 6 - стр. 161

23

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А., Козгамбаева Г.Б. 2018 - г. 12 - стр. 0

24

Жаппасов Жарылкасын ЕркиновичТасилова Н.А., Тасилова А.А., Козгамбаева Г.Б., Сарыбаев М.С. COMPARATIVE ANALYSIS ON DIGITAL DIPLOMACY IN KAZAKHSTAN, UZBEKISTAN AND KYRGYZSTAN 2018 - г. 12 - стр. 6

25

Жаппасов Жарылкасын Еркинович ТӘУЕКЕЛ ХАННЫҢ ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІ МЕН ОРЫС ЕЛІ АРАСЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫ НЫҒАЙТУДАҒЫ РӨЛІ 2019 - г. 14 - стр. 0

1

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Асанов Н.., Тилеужанова Г.Т. Кредиттік технология бойынша тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері 2016 - г. 3 - стр. Алматы

2

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Тасилова Н.А. Шығай және Тәуекел хандар тұсындағы Қазақ хандығының саяси тарихындағы өзгерістер 2015 - г. 10 - стр. Алматы

3

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Тасилова Н.А. Kazakh-russian relations in the eighteenth century in sources and scientific literature 2016 - г. 8 - стр. КазНУ им Аль-Фараби

4

Жаппасов Жарылкасын Еркинович Мәтбек Н.Қ., Асанов Н.. Тыңдаушыларды кредиттік технология бойынша оқытудың ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.
Автордың құжаттары

2

Цитирования

1 по 1
құжаттар

h-индексі

1

Comparative analysis on digital diplomacy in Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan

Tassilova, A., Zhappasov, Z., Shyngyssova, N., Sarybayev, M., Sadenova, A., Tasylova, N., Kozgambayeva, G.

2018

Astra Salvensis
6, с. 321-332

1

Цитирований
2016

International Journal of Critical Cultural Studies
14, с. 11-22

0

Цитирований