Басты бет / Механика-математика / Математика / Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна

Лауазымы: аға оқытушы
Математика
Scopus author ID: 55557924200
leylazhk@gmail.com

1

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна информатика «Эверо», 2004 - г. ISBN 9965-680-36-1 232 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Вырождающаяся система уравнений второго порядка с правой частью из 2005 - г. 7 - стр. 44

2

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна О разрешимости и гладкости решения эллиптической системы второго порядка в банаховом пространстве 2005 - г. 7 - стр. 39

3

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Лебег кеңістігінде кіші мүшесі шектеусіз екінші ретті сингулярлы эллипстік жүйенің шешімінің бар болуы 2015 - г. 7 - стр. 49

4

Жапсарбаева Ляйля КурмантаевнаКабдрахова С.С. Сызықты гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік есептің шешімін табудың бір алгоритмі және оның жинақтылығы 2015 - г. 22 - стр. 9

5

Жапсарбаева Ляйля КурмантаевнаАйтжанов С.Е., Абылкаиров У.У. Solvability of the Inverse Problem for a Heat Convection System with Integral Condition of Overdetermination 2015 - г. 18 - стр. 9

6

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Continuous Dependence of the Solution of a Parabolic Equation in a Hilbert Space on the Parameters and Initial Data 2009 - г. 26 - стр. 45

7

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна On approximation properties of second order singular degenerate elliptic systems in L2 2013 - г. 26 - стр. 53

8

Жапсарбаева Ляйля КурмантаевнаКангужин Б.Е. Ісіну қысымы моделін нәтижесінде меншікті мәндерін бағалау 2016 - г. 5 - стр. 0

9

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Екінші ретті эллипстік жүйенің шешімдерінің Lp кеңістігінде коэрцитивті бағалаулары 2016 - г. 5 - стр. 56

10

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2017 - г. 14 - стр. 17

11

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2018 - г. 14 - стр. 97

12

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Екінші ретті эллиптикалық оператордың резольвентасының компактілігі мен жиынының Колмогоров бойынша көлденеңдерінің бағалаулары 2018 - г. 6 - стр. 61

13

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Күшті емес эллиптикалық жүйе үшін тікбұрыштағы жартылай периодты Дирихле есебінің бір мәнді шешілуі 2017 - г. 10 - стр. 60

14

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Графтағы максималды оператордың өз-өзіне түйіндес тарылуы 2017 - г. 9 - стр. 9

15

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Асимптотика собственных значений оператора двухкратного дифференцирования с регулярными по Биркгофу граничными условиями на графе-звезде 2018 - г. 18 - стр. 18

16

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2019 - г. 14 - стр. 10

1

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2007 - г. 1 - стр. Sakarya university

2

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2005 - г. 1 - стр. г.Астана, Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова

3

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2008 - г. 1 - стр. г. Астана, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

4

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2006 - г. 2 - стр. г. Актобе, Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова

5

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2006 - г. 2 - стр. г.Алматы, НИИ математики и механики КазНУ им. аль-Фараби

6

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2005 - г. 1 - стр. г.Алматы, НАН РК

7

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Кангужин Б.Е. Ісіну қысымы моделін нәтижесінде меншікті мәндерін бағалау 2002 - г. 1 - стр. Алматы

8

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна ГРАФТАҒЫ ЕКІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ОПЕРАТОРДЫҢ РЕЗОЛЬВЕНТАСЫНЫҢ ҰСЫНЫЛУЫ 2017 - г. 2 - стр. Астана

9

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Кангужин Б.Е. 2017 - г. 2 - стр. Евразиский национальный университет им.Л.Н.Гумилев

10

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Кангужин Б.Е. 2017 - г. 5 - стр. Уфа

11

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2017 - г. 6 - стр. г. Уфа, Башкирский государственный университет

12

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна 2017 - г. 1 - стр. Astana

13

Жапсарбаева Ляйля Курмантаевна Геометриялық графтағы дифференциалдық оператордың резольвентасының үйірткілік тұрпаты 2018 - г. 1 - стр. Алматы, Казахстан
Автордың құжаттары

8

Цитирования

5 по 5
құжаттар

h-индексі

1

2021

Complex Variables and Elliptic Equations
66, с. 1073-1083

0

Цитирований
2019

Eurasian Mathematical Journal
10, с. 16-29

1

Цитирований
Self-adjoint restrictions of maximal operator on graph

Zhapsarbayeva, L.K., Kanguzhin, B.E., Konyrkulzhayeva, M.N.

2017

Ufa Mathematical Journal
9, с. 35-43

1

Цитирований
2016

AIP Conference Proceedings
1759, с.

0

Цитирований
2015

Applied Mathematical Sciences
9, с. 2403-2421

1

Цитирований
2015

Applied Mathematical Sciences
9, с. 4585-4607

1

Цитирований
2013

Complex Variables and Elliptic Equations
58, с. 197-220

1

Цитирований
2009

Differential Equations
45, с. 836-861

0

Цитирований