Басты бет / Механика-математика / Математика / Серовайский Семен Яковлевич

Серовайский Семен Яковлевич

Лауазымы: профессор
Математика
Scopus author ID: 14623297700
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан гүлденуіне қосқан айрықша үлесі үшін" ҚР Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дифференциалдық ойындар
Existence and uniqueness
Дифференциалдық ойындар
Gradient methods
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Synopsis
-
Dictionary
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Additions
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
References
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Course Structure
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Dictionary
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
обобщенные функции
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Классическое решение задач математической физики
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Проблема сходимости в задачах математической физики
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Принцип пополнения
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Теория распределений и ее приложения
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Секвенциальный метод в математической физике
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Обобщенное решение задач математической физики
Дифференциалдық ойындар
Example 10
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
AHasanov_Book-Springer2017
Математикалық физика теңдеулері
Tasks
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Addition
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Стохастические модели
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Dictionary
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Кабанихин- книга-1988
Математикалық физика теңдеулері
Программа курса
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Bibliography
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Comments
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Stability Theory Syllabus
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Вариациялық есептеулер
Вариациялық есептеулер
Lagrange problem for functions with many variables
Математикалық моделдеу
С. Серовайский. Математическое моделирование
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
AHasanov_Book-Springer2017
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Boundary problems for partial differential systems
Вариациялық есептеулер
силлабус
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Variation Calculus Syllabus
Математикалық моделдеу
Силлабус Математическое моделирование
Тиімділік әдістері
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Variation Calculus Syllabus
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
syllabus
Дифференциалдық ойындар
syllabus
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
syllabus
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
syllabus
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
syllabus
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Математикалық моделдеу
Mathematical modelling. Syllabus
Математикалық моделдеу
Силлабус Математическое моделирование.
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Силлабус
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
силлабус
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Силлабус
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
силлабус
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
силлабус
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
силлабус
Математикалық моделдеу
Mathematical modelling Syllabus
Математикалық физика теңдеулері
Силлабус
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
силлабу_Серовайский С.Я. Методика преподавания математики высшей школы. 6M060100 Математика.
Математикалық физика теңдеулері
Силлабус
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Optimization PDE
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
силлабус_Серовайский С.Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации. 5В060100 Математика
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
силлабус_Серовайский С.Я. Современные проблемы теории математической физики. 6D060100 Математика.
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
силлабус
Математикалық моделдеу
Силлабус Математическое моделирование
Математикалық физиканың кері есептері
Inverse problems syllabus
Математика педагогикасы
Pedagogy of Mathematics syllabus
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Силлабус
Дифференциалдық ойындар
силлабус
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
силлабус
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
силлабус
Дифференциалдық ойындар
Differential games syllabus
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Обобщенное решение задач математической физики
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Generalized functions. Syllabus
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Mathematical physics. Syllabus
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Teaching method syllabus
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Вариационные методы Силлабус
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Calculus of variations UMK
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Differential games Syllabus
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Inverse problems Syllabus
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Inverse problems UMK
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Calculus of variations and optimization methods. UMK
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Calculus of variations and optimization methods. Syllabus
Математика тарихы
Syllabus for the course Optimization and differentiation
Математика тарихы
Syllabus for the course "Sequential models of mathematical physics problems"
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Математика тарихы
Syllabus for the course History of Mathematics
Математика тарихы
Syllabus for the course Sequential model of mathematical phisics problems
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Generalized functions. Syllabus
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Calculus of variations and optimization methods. Syllabus
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Numerical methods Syllabus
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Mathematical physics Syllabus
-
Syllabus Direct methods of solving difference equations
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Syllabus
Тиімді басқару теориясының практикалық курсы
Syllabus
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Syllabus
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Syllabus
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Introduction
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 1
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 2
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 3
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 4
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 5
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 6
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 7
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 8
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Calculus of variations Syllabus
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Inverse problems UMK
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Inverse problems Syllabus
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Generalized functions Syllabus
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Generalized functions Syllabus
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
UMK Generalized functions
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Calculus of variations UMK
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Numerical methods for the optimization control problems UMK
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Numerical methods for the optimization control problems Syllabus
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Development of the algorithms for the optimal control of the spacecraft UMK
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Development of the algorithms for the optimal control of the spacecraft Syllabus
Дифференциалдық ойындар
Differential games Syllabus
Дифференциалдық ойындар
Differential games UMK
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Sequential models of mathematical physics. Syllabus
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Sequential models of mathematical physics. UMK
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Classic models of mathematical physics
Тиімді басқарудың шеттік есептері
Boundary optimization control problems Syllabus
Вариациялық әдістер
Вариационные методы Силлабус
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Boundary problems Homework
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Boundary problems Homework
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Optimization PDE Tasks
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Optimization PDE
Математикалық моделдеу
Mathematical modelling Tasks
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Математикалық моделдеу
Моделирование Методические указания
Математикалық физика теңдеулері
Task
Математикалық физика теңдеулері
Tasks
Тиімділік әдістері
practical works
Тиімділік әдістері
practical works
Вариациялық есептеулер
Задания
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Tasks
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Методические указания
Математикалық физика теңдеулері
Математикалық физика теңдеулері
Tasks
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Boundary problems Tasks
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Tasks
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
9 Variational problems with pointwise constraints
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Введение
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Дискретные модели
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Euler equation 1
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Euler equation 2
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Lagrange problem for functions with many variables
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Easist optimization control problem
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Gradient methods
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Stationary conditions and variational inequalities
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Introduction
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Well-posedness of the problems
Дифференциалдық ойындар
Classic models
Дифференциалдық ойындар
Generalized models
Дифференциалдық ойындар
Completeness and real numbers
Дифференциалдық ойындар
Distributions
Математикалық физика теңдеулері
Oscillation of the string with fixed ends
Математикалық физика теңдеулері
Heat transfer with known temperature at the boundary
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Optimization control problem for the vector case
Дифференциалдық ойындар
Convegence
Дифференциалдық ойындар
Sequential
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Example 5
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Example 8
Математикалық физика теңдеулері
Forced oscillation of the string
Математикалық физика теңдеулері
Inverse problems of mathematical physics
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Introduction
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Lagrange problem for the functions family
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Variational problems with pointwise constraints
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Existence and uniqueness
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Inverse problems for parabolic equations
Дифференциалдық ойындар
Introduction
Дифференциалдық ойындар
Real numbers and completion
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Introduction
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Conclusion
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Minimization of functions
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Lagrange problem with high derivatives
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Bolza Problem
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Example 4
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Example 6
Математикалық физика теңдеулері
Heat transfer for the boundary isolated body
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Example 2
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Example 7
Дифференциалдық ойындар
Optimization
Дифференциалдық ойындар
Differentiation of functionals
Дифференциалдық ойындар
Abstract optimization control
Дифференциалдық ойындар
Minimization of functionals
Дифференциалдық ойындар
Stationary inverse problem
Дифференциалдық ойындар
Inverse problems for parabolic equations
Дифференциалдық ойындар
Well-posedness of the problems
Вариациялық әдістер
Введение
Вариациялық әдістер
Минимизация функций
Вариациялық әдістер
Уравнение Эйлера для задачи Лагранжа
Вариациялық әдістер
Задача Лагранжа для семейства функций
Вариациялық әдістер
Задача Лагранжа при наличии старших производных
Вариациялық әдістер
Задача Лагранжа для функций многих переменных
Вариациялық әдістер
Задача Больца. Условие трансверсальности
Вариациялық әдістер
Задачи на условный экстремум
Вариациялық әдістер
Задачи на условный экстремум 2
Вариациялық әдістер
Условие Лежандра
Вариациялық әдістер
Градиентные методы
Вариациялық әдістер
Принцип максимума Понтрягина
Вариациялық әдістер
Принцип максимума Понтрягина 2
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Classic models and classic functions
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Generalized models and generalised functions
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Convegence
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Completion
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Distributions
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Generalised functions and optimization
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Sequential distributions
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Conclusions
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Conclusions
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Introduction
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Minimization of functions
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Differentiation of functionals
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Minimization of functionals
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Abstract optimization control
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Ordinary differential equations
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Stationary inverse problem
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Well-posedness of the problems
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Inverse problems for parabolic equations
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Introduction
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Optimization and sufficiently
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Singular control
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Solvability of the optimazation problem
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Existence of the optimal control
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Tihinov's well-posedness
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Hadamard's well-posedness
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Extremal bifurcation
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Isoperimetric condition
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Introduction
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 1
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 2
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 3
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 4
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 6
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 6
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 7
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Example 8
-
Introduction
-
Example 1
-
-
Example 3
-
Example 5
-
Example 4
-
Example 6
-
Example 7
-
Example 8
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Euler equation
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Existence and uniqueness
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Gradient methods
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Introduction
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Minimization of functions
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Differentiation of functionals
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Abstract optimization control
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Inverse problems for ordinary differential equations
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Stationary inverse problems
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Minimization of functionals
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Minimization of functionals
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Inverse problems for parabolic equations
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Minimization of functions
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Differentiation of functionals
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Minimization of functionals
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Abstract optimization control
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Stationary inverse problem
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Well-posedness of the problems
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Inverse problems for parabolic equations
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Abstract optimization control
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Well-posedness of the problems
Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
Introduction
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Introduction
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Language
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Numbers
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Ordered sets.
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Algebraic objects
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Topological objects
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Topological objects
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Measerable objects
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Synthesis
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Mixed objects
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Classical solutions of the mathematical physics problems
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Generalized solutions of the mathematical physics problems
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Convegence of methods of the analysis
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
The problem of the comoletions
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
The distibutions theory
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
The applications to the optimization theory
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
sequaential form of mathematical physics problems
Дифференциалдық ойындар
Introduction
Дифференциалдық ойындар
Example 1
Дифференциалдық ойындар
Example 2
Дифференциалдық ойындар
Example 3
Дифференциалдық ойындар
Example 4
Дифференциалдық ойындар
Example 5
Дифференциалдық ойындар
Example 6
Дифференциалдық ойындар
Example 6
Дифференциалдық ойындар
Example 7
Дифференциалдық ойындар
Example 8
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Introduction
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Minimization of functions
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Differentiation of functionals
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Minimization of functionals
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Stationary conditions and variational inequalities
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Abstract optimization control
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Ordinary differential equations
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Stationary inverse problem
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Stationary inverse problem
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Stationary inverse problem
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Well-posedness of the problems
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Inverse problems for parabolic equations
Математикалық физика теңдеулері
Green functions method for the Laplace and Poisson equations
Докторлық диссертацияны орындау
модель
Математикалық физика теңдеулері
2 Mathematical models
Математикалық физика теңдеулері
Electrostatic field equation in a circle
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Numbers theory
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Order
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
1 Classic models
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Sets theory
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
algebra
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
topology
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
measure
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
mixt structures
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
syntesis
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
7 Lagrange problem for functions with many variables
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
8 Bolza Problem
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
9 Variational problems with isoperimetric conditions
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
10 Easist optimization control problem
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
12 Optimization control problem with fixed final state
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
14 Stationary conditions and variational inequalities
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
15 Existence and uniqueness
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
5 Lagrange problem for the functions family
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
6 Lagrange problem with high derivatives
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
Gradient methods
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
14 Stationary conditions and variational inequalities
Математикалық физика теңдеулері
Finite difference method for mathematical physics problems
Математикалық физика теңдеулері
Classification of second order partial differential equations
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Functional minimization
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
Minimization of functions
Математикалық физика теңдеулері
Cauchy problem for the vibrating string equation
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
midterm
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Methodical recommendations
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
midterm
Дифференциалдық ойындар
Midtern
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Midtern
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
midterm
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Midterm
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Midtern
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Questions for examination
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Tickets
Вариациялық әдістер
midterm
Дифференциалдық ойындар
Midterm questions
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Midterm questions
Математикалық физика теңдеулері
Midterm
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
midterm
Вариациялық есептеулер
midterm
Математикалық физика теңдеулері
Серовайский С.Я._карта обесп_EqMathPhys_math_2019
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Bibliography
-
References
Вариациялық әдістер
Вариационные методы УМК
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
УМК
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
Questions
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Minimization of functions
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Final control program
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Final control program
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Final control program
Тиімділік әдістері
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Additional example
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Additional example
Дифференциалдық ойындар
Minimization of the functions
Дифференциалдық ойындар
Euler equation
-
Example 10
-
Example 11
-
Example 12
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Minimization of the functions. Seminar
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Gradient methods. Seminar
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Inverse problems for parabolic equations
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Variational problems with isoperimetric conditions
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Variational problems with isoperimetric conditions
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Optimization control problem for the vector case
-
Example 9
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Distributions
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Generalized solutions
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Gradient methods
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Optimization control problem with fixed final state
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Tasks
Математика тарихы
Seminars for the course "Sequential model of mathematical phisics problems"
Математика тарихы
Seminars for the course Differentiation and optimization
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Tasks new
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Differentiation of functionals new
Математика тарихы
UMK for the course "Sequential models of mathematical physics problems"
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
ntroduction
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Tasks
Математикалық физика теңдеулері
Tasks
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
СРС
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Tasks
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Tasks
Математикалық физика теңдеулері
Tasks
Дифференциалдық ойындар
Tasks
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Дифференциалдық ойындар
Example 9
Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
Задания
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Tasks
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Recomendations
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Homework
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Minimization of functions
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Inverse problems. Questions
Математика тарихы
Syllabus for the course "History of mathematics"
Математика тарихы
Individual work for the course Sequential models of mathematical physics problems
Математика тарихы
Individuak works for the course Differentiation and optimization
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
minimization of functions
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
midterm
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Euler equation
-
Tasks
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Bolza Problem
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Euler equation
Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
Miximum principle
Тиімді басқару есептерінің сандық әдістері
Tasks
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Tasks
Ғарыштық аппараттарды тиімді басқарудың алгоритімін құру
Tasks
Тиімділік басқару есептерін шешудің сандық әдістері
Tasks
Вариациялық әдістер
Минимизация функций
Вариациялық әдістер
Уравнение Эйлера
Вариациялық әдістер
Задача Лагранжа для вектор-функций
Вариациялық әдістер
Задача Лагранжа со старшими производными
Вариациялық әдістер
Задача Больца
Вариациялық әдістер
Вариационная задача на условный экстремум
Вариациялық әдістер
Условие Лежандра
Вариациялық әдістер
Градиентные методы
Вариациялық әдістер
Принцип максимума
Дифференциалдық ойындар
Минимизация функций
Дифференциалдық ойындар
Уравнение Эйлера
Дифференциалдық ойындар
Уравнение Эйлера
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Tasks
Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
Tasks
Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
Задания
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Tasks
Вариациялық есептеулер
Tasks
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
Tasks
Математикалық моделдеу
Моделирование Задания на СРС
Математикалық моделдеу
Mathematical modelling Homework
Тиімділік әдістері
homework
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Optimization PDE Homework
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Minimization of functions
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Functional minimization
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Variational inequalities and projection gradient method
Тиімділік әдістері
Bolza Problem
Тиімділік әдістері
Optimization control problem with fixed final state
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Introduction
Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
Example 1
Дербес туындылы жүйелердің тиімді басқаруы
Introduction
Математикалық моделдеу
Моделирование 01 Введение Лекция
Математикалық моделдеу
Моделирование 02 Механические колебания
Математикалық моделдеу
Моделирование 03 Электрические колебания Лекция
Тиімділік әдістері
Minimization of functions
Тиімділік әдістері
Lagrange problem for the functions family
Тиімділік әдістері
Variational problems with isoperimetric conditions
Тиімділік әдістері
Optimization control problem for the vector case
Тиімділік әдістері
Existence and uniqueness
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
3 Euler equation 1
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
4 Euler equation 2
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Математикалық физика теңдеулері
Introduction
Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
Differentiation of functionals
Вариациялық есептеулер
Variational problems with pointwise constraints
Вариациялық есептеулер
Easist optimization control problem
Вариациялық есептеулер
Optimization control problem with fixed final state
Вариациялық есептеулер
Applications
Вариациялық есептеулер
Variational problems with isoperimetric conditions
Вариациялық есептеулер
Minimization of functions
Вариациялық есептеулер
Euler equation
Вариациялық есептеулер
Bolza Problem
Вариациялық есептеулер
Optimization control problem for the vector case
Вариациялық есептеулер
Euler equation
Вариациялық есептеулер
Lagrange problem with high derivatives
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Математикалық физика теңдеулері
10 Heat transfer under the heat sources
Тиімділік әдістері
Introduction
Тиімділік әдістері
Euler equation 1
Тиімділік әдістері
Euler equation 2
Тиімділік әдістері
Lagrange problem with high derivatives
Тиімділік әдістері
Lagrange problem for functions with many variables
Тиімділік әдістері
Variational problems with pointwise constraints
Тиімділік әдістері
Easist optimization control problem
Тиімділік әдістері
Gradient methods
Тиімділік әдістері
Inverse problems
Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
Language
Математикалық физика теңдеулері
Oscillation of the string equation with free ends
Вариациялық әдістер
Минимизация функций
Вариациялық әдістер
Уравнение Эйлера
Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері

1

Серовайский Семен Яковлевич Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-669-3 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Серовайский Семен Яковлевич Оперативная полиграфия 2015 - г. ISBN 978-601-06-3135-9 856 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Серовайский Семен Яковлевич Оптимизация и дифференцирование CRC Press Taylor &Francis Group 2017 - г. ISBN 9781498750936 - 517 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

4

Серовайский Семен Яковлевич Секвенциальные модели математической физики CRC Press, Taylor & Francis Group 2019 - г. ISBN 9781138601031 - 226 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

5

Серовайский Семен Яковлевич History of mathematics. Evolution of mathematical ideas URSS 2019 - г. ISBN 978-5-9710-5852 226 - стр. РЕСЕЙ

6

Серовайский Семен Яковлевич История математики: Эволюция математических идей. Кн. 2. Алгебра. Анализ. Дифференциальные уравнения. Теория экстремума URSS 2019 - г. ISBN 978-5-9710-5863 368 - стр. РЕСЕЙ

7

Серовайский Семен Яковлевич История математики: Эволюция математических идей. Кн. 3. Вычислительная математика. Теория вероятностей. Информатика. Математическая логика. URSS 2019 - г. ISBN 978-5-9710-5864 240 - стр. РЕСЕЙ

1

Серовайский Семен Яковлевич Метод штрафа в сингулярных нелинейных управляемых системах с поточечными фазовыми ограничениями 2011 - г. 7 - стр. 0

2

Серовайский Семен Яковлевич 2012 - г. 6 - стр. 20

3

Серовайский Семен Яковлевич 2012 - г. 12 - стр. 0

4

Серовайский Семен Яковлевич 2012 - г. 15 - стр. 0

5

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 11 - стр. 8

6

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 13 - стр. 1

7

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 8 - стр. 1

8

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 14 - стр. 1

9

Серовайский Семен ЯковлевичШакенов К.К. 2016 - г. 258 - стр. 0

10

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 6 - стр. 97

11

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 4 - стр. 0

12

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 7 - стр. 0

13

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 21 - стр. 0

14

Серовайский Семен Яковлевич Прогулка по линейному миру. 3. 2015 - г. 7 - стр. 55

15

Серовайский Семен Яковлевич Прогулка по линейному миру. 4 2015 - г. 5 - стр. 56

16

Серовайский Семен Яковлевич Математика и развитие цивилизации 2016 - г. 4 - стр. 60

17

Серовайский Семен Яковлевич 2016 - г. 10 - стр. 20

18

Серовайский Семен Яковлевич 2016 - г. 14 - стр. 0

19

Серовайский Семен Яковлевич Задача оптимального управления для систем, описываемых эллиптическими вариационными неравенствами с фазовыми ограничениями 2016 - г. 14 - стр. 0

20

Серовайский Семен ЯковлевичКасенов С.Е. Дискретті мәліметтер экспериментімен популяцияның шектелген өсудегі Ферхюльст теңдеуі үшін кері есеп 2016 - г. 5 - стр. 20037

21

Серовайский Семен Яковлевич 2017 - г. 8 - стр. 2

22

Серовайский Семен Яковлевич 2013 - г. 7 - стр. 7

23

Серовайский Семен Яковлевич Две формы аппроксимации градиента для оптимизационной задачи для уравнения теплопроводности 2017 - г. 7 - стр. 7

24

Серовайский Семен Яковлевич Идентификации математической модели популяции бактерий в присутствии антибиотика 2017 - г. 12 - стр. 0

25

Серовайский Семен ЯковлевичКасенов С.Е. Антибиотиктердің әсерінен бактериялық популяцияларға арналған сызықты емес дифференциалды жүйелерді анықтау 2017 - г. 7 - стр. 1

26

Серовайский Семен Яковлевич 2018 - г. 9 - стр. 1

27

Серовайский Семен Яковлевич Identification of mathematical model of bacteria population under the antibiotic influence 2018 - г. 12 - стр. 26

28

Серовайский Семен Яковлевич Modeling of the potential of the gravitational field at the upper boundary of the region with the existence of a subterranean anomaly 2018 - г. 17 - стр. 9

29

Серовайский Семен ЯковлевичАлибаева К.А. 2020 - г. 10 - стр. 0

1

Серовайский Семен Яковлевич 2011 - г. 5 - стр. Crete

2

Серовайский Семен Яковлевич 2011 - г. 1 - стр. Ankara

3

Серовайский Семен Яковлевич 2011 - г. 1 - стр. Алматы

4

Серовайский Семен Яковлевич 2011 - г. 1 - стр. Ташкент

5

Серовайский Семен Яковлевич 2011 - г. 1 - стр. Калькутта

6

Серовайский Семен Яковлевич 2012 - г. 1 - стр. Дубна

7

Серовайский Семен Яковлевич 2012 - г. 1 - стр. Гаэта

8

Серовайский Семен Яковлевич 2012 - г. 1 - стр. Хельсинки

9

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 1 - стр. Issyk-Kul

10

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 3 - стр. Алматы

11

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 1 - стр. Алматы

12

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 2 - стр. Атырау

13

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 1 - стр. Новосибирск

14

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 2 - стр. Петровац

15

Серовайский Семен Яковлевич 2014 - г. 2 - стр. Петровац

16

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 2 - стр. Москва

17

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 2 - стр. Москва

18

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 1 - стр. Алматы

19

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 2 - стр. Макао

20

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 2 - стр. Петровац

21

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 2 - стр. Алматы

22

Серовайский Семен Яковлевич 2016 - г. 1 - стр. Дубна

23

Серовайский Семен Яковлевич 2016 - г. 1 - стр. Дубна

24

Серовайский Семен Яковлевич 2013 - г. 14 - стр. Барселона

25

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 1 - стр. Анкара

26

Серовайский Семен Яковлевич Математическое моделирование снижения чувствительности к действию антибиотиков микроорганизмов, вызывающих внебольничную пневмонию 2016 - г. 4 - стр. Минск

27

Серовайский Семен Яковлевич Обратная задача для уравнения Ферхюльста ограниченного роста популяции с дискретными экспериментальными данными 2016 - г. 1 - стр. Алматы

28

Серовайский Семен Яковлевич История математики и ее преподавание в высшей школе 2002 - г. 1 - стр. Алматы

29

Серовайский Семен Яковлевич Касенов С.Е. Дискретті зерттеу мәліметтерімен шектелген популяцияның өсуінің Ферхюлсьт теңдеуі үшін кері есеп 2016 - г. 1 - стр. Almaty

30

Серовайский Семен Яковлевич Касенов С.Е. Identification of Nonlinear Differential Systems for Bacteria Population Under Antibiotics Influence 2015 - г. 7 - стр. Макао

31

Серовайский Семен Яковлевич Математика между абстракцией и реальностью: пространство, вероятность, алгоритм, информация 2017 - г. 1 - стр. Москва

32

Серовайский Семен Яковлевич 2015 - г. 7 - стр. Macao

33

Серовайский Семен Яковлевич Решение обратной задачи гравиметрии методом Монте-Карло на суперкомпьютере с использованием распределённых вычислений 2019 - г. 12 - стр. Калининград

34

Серовайский Семен Яковлевич Монте-Карло әдісімен гравиметрияның кері есептерін шешу суперкомпьютердегі үлестірілген есептеуді пайдаланып 2019 - г. 12 - стр. г. Калининград
Автордың құжаттары

42

Цитирования

50 по 30
құжаттар

h-индексі

4

Identification of mathematical model of bacteria population under the antibiotic influence

Serovajsky, S., Nurseitov, D., Kabanikhin, S., Azimov, A., Ilin, A., Islamov, R.

2021

Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
26, с. 565-576

0

Цитирований
2017

Mathematical Modelling of Natural Phenomena
12, с. 139-145

1

Цитирований
2017

Optimization and Differentiation
0, с. 1-516

1

Цитирований
2016

AIP Conference Proceedings
1759, с.

2

Цитирований
2016

Applied and Numerical Harmonic Analysis
0, с. 211-224

1

Цитирований
2015

Mathematical Notes
97, с. 774-778

0

Цитирований
2014

Trends in Mathematics
63, с. 335-347

1

Цитирований
2014

Optimization Letters
8, с. 2041-2051

2

Цитирований
2013

Mathematical Notes
93, с. 593-606

0

Цитирований
2013

Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
44, с. 303-320

1

Цитирований
2013

Mathematical Notes
94, с. 567-582

2

Цитирований
2013

Russian Mathematics
57, с. 67-70

1

Цитирований
Elements of the theory and methods of parametric regulation of national economy's evolution using discrete dynamic stochastic models

Ashimov, A.A., Ashimov, A.A., Borovskii, Y.V., Novikov, D.A., Serovaiskii, S.Y., Sultanov, B.T.

2012

Automation and Remote Control
73, с. 1156-1164

0

Цитирований
2012

Progress in Mathematics
301, с. 285-300

0

Цитирований
2012

Evolution Equations of Hyperbolic and Schrödinger Type: Asymptotics, Estimates and Nonlinearities
0, с. 285-300

0

Цитирований
Parametrical regulation of economic growth based on one computable general equilibrium model taking into account noise effects

Ashimov, A.A., Sultanov, B.T., Borovskiy, Y.V., Serovajsky, S.Y., Borovskiy, N.Y., Ashimov, A.A., Aisakova, B.A.

2011

Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling, ASM 2011
0, с. 227-231

0

Цитирований
2010

Russian Mathematics
54, с. 57-65

0

Цитирований
Bifurcation of extremals in the parametric control problem for the three-sector model of economy

Ashimov, A.A., Borowski, Y.V., Nurseitov, D.B., Serovajski, S.Y., Sultanov, B.T.

2010

Proceedings of the IASTED International Conference on Automation, Control, and Information Technology - Control, Diagnostics, and Automation, ACIT-CDA 2010
0, с. 93-97

0

Цитирований
2007

Differential Equations
43, с. 259-266

1

Цитирований
2006

Mathematical Notes
80, с. 833-847

0

Цитирований
2006

Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
14, с. 621-631

1

Цитирований
2006

Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
14, с. 717-734

0

Цитирований
2006

Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
14, с. 621-631

0

Цитирований
2005

Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
13, с. 383-396

9

Цитирований
2004

Mathematical Notes
76, с. 834-843

3

Цитирований
2003

Siberian Mathematical Journal
44, с. 519-528

3

Цитирований
2003

Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
11, с. 523-536

5

Цитирований
2003

Mathematical Notes
74, с. 685-694

4

Цитирований
2003

Differential Equations
39, с. 1497-1502

2

Цитирований
2003

Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
11, с. 523-526

0

Цитирований
1999

Mathematical Notes
65, с. 705-717

0

Цитирований
1997

Differential Equations
33, с. 1121-1124

1

Цитирований
1996

Siberian Mathematical Journal
37, с. 1016-1027

1

Цитирований
1996

Mathematical Notes
60, с. 383-388

1

Цитирований
1993

Functional Analysis and Its Applications
27, с. 290-292

5

Цитирований
1993

Mathematical Notes
54, с. 825-832

0

Цитирований
1992

Siberian Mathematical Journal
33, с. 359-363

0

Цитирований
1991

Siberian Mathematical Journal
32, с. 468-476

0

Цитирований
1989

Siberian Mathematical Journal
30, с. 163-165

0

Цитирований
1984

Siberian Mathematical Journal
25, с. 100-105

0

Цитирований
1984

USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics
24, с. 23-30

2

Цитирований