Басты бет / Халықаралық қатынастар / Дипломатиялық аударма / Бельтрами Лучия

Бельтрами Лучия

Лауазымы: аға оқытушы
дипломатиялық аударма кафедрасы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Дел Сакро Куоре католиктік универ Жоғары 1996
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Lezione e 2: ripasso del verbo essere ed avere
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Materiale per lezione 28.03
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Programma del livello A1
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Prima parte del MIDTERM
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Seconda parte del MIDTERM
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Terza parte del MIDTERM
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
materiale per lezione 27 marzo
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Nuovo tema-livello A1
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
materiale aggiuntivo di recupero
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
verbo essere\avere
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Programma del Corso
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Prima parte del MIDTERM
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Seconda parte del MIDTERM
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Terza parte del MIDTERM
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
programma di primavera
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
regola
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
esercizi sul tema degli articoli
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Lezione del 24 gennaio
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
conversazione
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
esercizi per il 12 aprile. I riflessivi
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Esercizi per il 12 aprile..fissazione del tema
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Esercizi-controllo
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Manuali e materiale didattico, disponibile al Centro di Studi romanzi
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Nuovo tema-livello A1
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
esercitazioni pratiche di comprensione e produzione orale per studenti di livello A\A1
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
materiale aggiuntivo
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
programma di primavera
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Esercizi di rinforzo
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
esercizi
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
materiale per lezione 6 settembre
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Materiale per la lezione del 6 settembre
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
esercizi
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Programma dalla 1 alla 15 settimana
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Recupero temi e voti
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
schemi per capire meglio
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Prima parte del MIDTERM. Comprensione di un testo
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Seconda parte del MIDTERM. Esercizi
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Terza parte del MIDTERM. Composizione
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
programma di primavera
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Esercizi di recupero-voti
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Manuali e materiale didattico disponibile presso il Centro di Studi Romanzi
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Seminario-esercitazione pratica o laboratorio linguistico di ascolto (A2)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Ultimo tema-livello B
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Nuovo tema
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Nuovo tema
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
nuovo temma
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Manuali e materiale didattico disponibili presso il Centro di Studi Romanzi
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
seminario-esercitazione pratica-laboratorio linguistico di ascolto
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Ultimo tema-livello B
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
programma di primavera
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Nuovo tema
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Nuovo tema
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
esercizi
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
esercizi
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
esercizi per la lezione del 6 aprile
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
tema lezione del 13 gennaio
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Programma del livello A1-A2
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Recupero temi/voti
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Seconda parte del MIDTERM. Esercizi
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Prima parte del MIDTERM. Comprensione di un testo
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Passato prossimo
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Imperfetto
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Passato Prossimo o Imperfetto
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Seconda parte del MIDTERM. Composizione
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Passato Prossimo
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Imperfetto
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Passato prossimo o Imperfetto
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
esercizi di recupero voti
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
esercizi
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
esercizi per martedi 19/11
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Programma dalla 1 alla 15 settimana (B1\B2)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Lezione 7
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
nuovo tema seconda settimana
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
nuovo tema quarta e quinta settimana
Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
programma di primavera
Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
Materiale per la lezione del 6 settembre
Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
Materiale per la lezione del 6 settembre
Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
compiti per la lezione del 10.12
Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
Programma dalla 1 alla 15 settimana
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
materiale per lezione 27 marzo
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
lezione 30 gennaio
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Programma del corso-livello A1
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Seconda parte del MIDTERM
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Prima parte del MIDTERM
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Prima parte del MIDTERM
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
conversazione
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Nuovo tema-3 settimana
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
manuali e materiale didattico disponibile presso il Centro di Studi Romanzi
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
nuovo tema
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
programma di primavera
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
tema per 2 e 9 aprile
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Programma per il livello A>A1
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Programma per il livello A>A1
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0