Басты бет / Халықаралық қатынастар / Дипломатиялық аударма / Смагулова Айгерм Советхановна

Смагулова Айгерм Советхановна

Лауазымы: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
Дипломатиялық аударма
Scopus author ID: 57204716451
Жасырылған
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Жетісу мемл.унив. Жоғары 2005
Ғылыми дәрежесі
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Ы.Алтынсарин төсбелгісі 07.11.2012


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Ілеспе аударма
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Кәсіби шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі (1 бөлім)
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
ПОИЯ Смагулова А.С.- силлабус
Жазбаша аударма негіздері
Шетел тілі
Шетел тілі
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 1 Бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Магистерлік диссертацияны орындау
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Ғылыми семинар
Ғылыми семинар
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Заң мәтіндерін аудару
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Ауызша аударма негіздері
Кешенді емтихан
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Қоғамдық саяси аударма
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Ауызша аударма негіздері
Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Іскерлік шет тілі
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Ғылыми семинар
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (МДРжҚ)
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (МДРжҚ)
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Ғылыми семинар
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Ілеспе аударма
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Ауызша аударма негіздері
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Іскерлік шет тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Іскерлік шет тілі
Ауызша аударма негіздері
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 1 бөлім
Шетел тілі (кәсіби)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Педагогикалық
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Педагогикалық
Мамандану елінің тілі (екінші) 2-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Педагогикалық
Шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Заң мәтіндерін аудару
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Жазбаша аударма негіздері
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Шетел тілі
Шетел тілі
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Халықаралық қызметтегі шетел тілі (1 бөлім)
Ауызша аударма негіздері
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Кәсіби шетел тілі
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Заң мәтіндерін аудару
Ауызша аударма негіздері
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Шетел тілі (кәсіби)
Мамандану елінің тілі (екінші) 2-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 1 бөлім
Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Қоғамдық саяси аударма
Ауызша аударма негіздері
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Іскерлік шет тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Ғылыми семинар
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Ілеспе аударма
Ауызша аударма негіздері
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Ауызша аударма негіздері
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Заң мәтіндерін аудару
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Ауызша аударма негіздері
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Іскерлік шет тілі
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Заң мәтіндерін аудару
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Кәсіби шетел тілі
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 1 Бөлім
Ауызша аударма негіздері
Қоғамдық саяси аударма
Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Ілеспе аударма
Ілеспе аударма
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Ауызша аударма негіздері
Заң мәтіндерін аудару
Іскерлік шет тілі
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Ауызша аударма негіздері
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Ауызша аударма негіздері
Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
Қоғамдық саяси аударма
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі (кәсіби)
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Кәсіби шетел тілі
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Шетел тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Ауызша аударма негіздері
Мамандану елінің тілі (екінші) 2-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Шетел тілі
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Шетел тілі
Шетел тілі
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Заң мәтіндерін аудару
Ілеспе аударма
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 1 бөлім
Шетел тілі (кәсіби)
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Педагогикалық
Ауызша аударма негіздері
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Кәсіби шетел тілі
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Шетел тілі
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Ілеспе аударма
Кәсіби шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 1 Бөлім
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 1 Бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шетел тілі (1 бөлім)
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Ауызша аударма негіздері
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Қоғамдық саяси аударма
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шетел тілі
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Іскерлік шет тілі
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Іскерлік шет тілі
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі
Мамандану елінің тілі (екінші) 2-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Ауызша аударма негіздері
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Шетел тілі
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Шетел тілі
Ауызша аударма негіздері
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Ауызша аударма негіздері
Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Ауызша аударма негіздері
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Кәсіби шетел тілі
Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
Жазбаша аударма негіздері
Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
Заң мәтіндерін аудару
Ғылыми семинар
Шетел тілі
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Ғылыми журналдарда/ ғылыми-практикалық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Мамандану елінің тілі (екінші) 2-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Кешенді емтихан
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі (кәсіби)
Зерттеу
Зерттеу
Педагогикалық
Педагогикалық
Шетел тілі
Педагогикалық
Қоғамдық саяси аударма
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Ауызша аударма негіздері
Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
Мамандану елінің тілі (екінші) 1-бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Іскерлік шет тілі
Ғылыми семинар
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Ғылыми семинар
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Ілеспе аударма
Ауызша аударма негіздері
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім.
Ауызша аударма негіздері
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 1 бөлім
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Іскерлік шет тілі
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Халықаралық қызметтегі шетел тілі студенттің таңдауы бойынша (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 1 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Қоғамдық саяси аударма
Халықаралық қызметтегі шет тілі (екінші шет тілі) В1 деңгей (француз, неміс, испан)
Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Ауызша аударма негіздері
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Ғылыми семинар
Заң мәтіндерін аудару
Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі 2 бөлім
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Іскерлік шет тілі
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Шетел тілі (кәсіби)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Ілеспе аударма
Экономистерге арналған шет тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 2-Бөлім.
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағытталған шет тілі 2 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік-саяси мәселелер (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян)
Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Мамандану елінің шетел тілі (екінші) 1 бөлім (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, португал, қытай, жапон)
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері