Басты бет / Халықаралық қатынастар / Дипломатиялық аударма / Сейдикенова Алмаш Смайылқызы

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы

Лауазымы: Халықаралық-профессордың м.а., кафедра меңгерушісі
Дипломатиялық аударма
Scopus author ID: 57209854356
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
ҚР БҒМ "Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудағы үлесі үшін" Құрмет грмотасы


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Теориялық фонетика
Теориялық фонетика
Теориялық фонетика
Теориялық фонетика
Теориялық фонетика
Екінші шетел тілі ( А1, А2 деңгейлері)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі)
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Профессионально-ориентированный язык
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Scientific Writing
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Зерттеу практика
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Халықаралық қызметтегі шетел тілі (1 бөлім)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Межкультурная коммуникация и перевод
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)
Шетел тілі (екінші) (француз тілі, испан тілі, неміс тілі, араб тілі, қытай тілі)

1

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы "Өзім- өзге концептілерінің лингвомәдениеттегі орны Жетісу Университеті 2015 - г. ISBN 978-601-216-332-2 154 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Instytut Slowianszczyzny Wschodneiej UWM w Olsztynie 2017 - г. 12 - стр. ПОЛЬША

1

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2016 - г. 6 - стр. 4

2

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2016 - г. 8 - стр. 4

3

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2015 - г. 24 - стр. 2

4

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2016 - г. 6 - стр. 1

5

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 9 - стр. 1

6

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы ПОДКАСТ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ- ҚАТЫНАС ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2017 - г. 7 - стр. 0

7

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыКамзина А.А. 2017 - г. 5 - стр. 1

8

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы СТУДЕНТТЕРДІ ШЕТЕЛДІК МӘДЕНИ ОРТАҒА ҚАЛАЙ ДАЯРЛАУ ҚАЖЕТ? 2017 - г. 6 - стр. 1

9

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. Стереотип мәдени ерекшеліктердің көрінісі ретінде 2017 - г. 16 - стр. 1

10

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Академиялық ұтқырлық- студенттердің адами капиталын байытудағы маңызды фактор 2017 - г. 10 - стр. 2

11

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. REFLECTION OF NATIONAL AND CULTURAL STEREOTYPES IN PHRASEOLOGY 2018 - г. 6 - стр. 0

12

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Академиялық ұтқырлық бойынша оқыған студенттердің тәжірибесі 2018 - г. 20 - стр. 1

13

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы "Уақыт" концептісінің лингвистикалық санадағы көрінісі 2019 - г. 10 - стр. 1

14

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Кеңес үкіметі мен жаһандану дәуірінде Қазақстанда азаматтықты жасау 2019 - г. 13 - стр. 1

15

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. ЕУРОПА ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТІЛДІК ЖƏНЕ МƏДЕНИ ТƏЖІРИБЕСІ 2019 - г. 9 - стр. 3

16

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. Қазақстанда азаматтықтың қалыптасуы: кеңес дәуірі мен жаһандану кезеңі арасында 2020 - г. 14 - стр. 1

17

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т., Моругова Е.А. ISSUES OF RENDERING MILITARY TERMINOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF MILITARY DISCOURSE 2020 - г. 9 - стр. 1

18

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т., Аккари А.. Les approches interculturelles de l’éducation au Kazakhstan : grand fossé entre valorisation théorique et concrétisation 2020 - г. 21 - стр. 9

19

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. ҚАЗАҚСТАНУНИВЕРСИТЕТТЕРІНДЕӘСКЕРИТЕРМИНОЛОГИЯНЫАУДАРУЖӘНЕОҚЫТУМӘСЕЛЕЛЕРІ 2020 - г. 9 - стр. 4

20

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. Quelles conceptions et ressources en FOS/FOU pour quelles compétences des étudiants, candidats à la mobilité? Etude menée à l’Université al-Farabi d’Almaty, Kazakhstan 2020 - г. 30 - стр. 1

21

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т., Жантилеуова Г.К., Моругова Е.А. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В УНИВЕРСИТЕТАХ КАЗАХСТАНА 2020 - г. 9 - стр. 1

1

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Тіл мен мәдениет қарым-қатынастың құралы ретінде 2015 - г. 6 - стр. ЖГУ им. И. Жансугурова

2

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 7 - стр.

3

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 7 - стр.

4

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы ПОДКАСТ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ- ҚАТЫНАС ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2017 - г. 7 - стр. Международный университет информационных технологии

5

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 1 - стр.

6

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 5 - стр.

7

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы СТУДЕНТТЕРДІ ШЕТЕЛДІК МӘДЕНИ ОРТАҒА ҚАЛАЙ ДАЯРЛАУ ҚАЖЕТ? 2017 - г. 6 - стр.

8

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Бакитов А.Т. 2019 - г. 10 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФМО.
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Representation of the concept of time in the linguistic consciousness

Sametova, F., Chakyroglu, A.K., Smanova, B., Sarymbetova, A., Seidikenova, A.

2019

Opcion
35, с. 27-52

0

Цитирований