Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Швецова Елена Витальевна

Швецова Елена Витальевна

Лауазымы: аға оқытушы
биофизика және биомедицина кафедрасы
Scopus author ID: 57219441088
Жасырылған
       1980 жылы биологиядан үздік бітірді Қазақ мемлекеттік университетінің факультеті. С.М. Киров, мамандығы «Биология». Біліктілік биологы, биология және химия пәнінің мұғалімі. Мамандандыру биофизикасы. Магистратураның мамандығы бойынша оқыды Биофизика
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1980
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Биофизика
Биологияны оқыту әдістері
Экологиялық физиология
Биоырғақ және спорт
Спорттық медицина. Гигиена
для студентов
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика негіздері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Геронтология
силлабус для студентов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Биомеханика
Биопроцестердің уақытқа тәуелді құрылымы
Биофизика
Биофизика
Биоырғақ және спорт
Биоырғақ және спорт
Биофизика
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Биофизиканы оқыту әдістемесі
Адам физиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Биологияны оқыту әдістері
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Мектептегі биологиялық тәжірибе
lkz cneltynjd
Адам және жануарлар физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
для студентов
Балалар мен жасөспірімдердің экологиялық физиологиясы
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
для студентов
Экспериментальды физиология
Денсаулық диагностикасы және физикалық даму (арнайы практикум)
для студентов
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Жас ерекшеліктер физиологиясы
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
для студентов
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Биофизика
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамасы (адам физиологиясы
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Биомеханика
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Геронтология
Биоырғақ және спорт
Экологиялық физиология
Биологияны оқыту әдістері
Спорттық медицина. Гигиена
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі
Теориялық биология
Теориялық биология
Биопроцестердің уақытқа тәуелді құрылымы
Биологияны оқытудың әдістемелері
Теориялық биология
Жас ерекшеліктер физиологиясы
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Жас ерекшеліктер физиологиясы
Жас ерекшеліктер физиологиясы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биологияны оқыту әдістері
Биологияны оқыту әдістері
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Теориялық биология
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Теориялық биология
Теориялық биология
Жас ерекшеліктер физиологиясы
Экологиялық биофизика
силлабус для студентов
Биомеханика
Биомеханика
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Биофизика
Биофизика негіздері
Педагогикалық
Адам және жануарлар физиологиясы
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі
Биологияны оқытудың әдістемелері
Адам және жануарлар физиологиясы
Биологияны оқыту әдістері
Мектептегі биологиялық тәжірибе
силлабус дисциплины "Биологический эксперимент в школе" на 2013-2014 учебный год

1

Швецова Елена Витальевна ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ БИОФИЗИКИ И НОРМИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Золотая книга 2013 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Infrasonic waves and its effects "Қазак университеті" 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Биологиялық физиканың лабораториялық сабағына әдістемелік нұсқау. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2016. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1664-2 130 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Кулбаева М.С. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Manual for laboratory classes in biological physics, methodical development. Al-Farabi Kazakh National University. Almaty «Qazaq university» 2016. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2471-5 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Экологиялық биофизика " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2297-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Биологиялық процестер кинетикасына кіріспе " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С., Қайрат Б.Қ. Биофизика бойынша тесттік тапсырмалар " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. ВВЕДЕНИЕ В КИНЕТИКУ БИЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ " Қазақ университеті " 2019 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С., Қайрат Б.Қ. ТЕСТЫ ПО БИOФИЗИКЕ " Қазақ университеті " 2019 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Швецова Елена Витальевна Профориентация в условиях профильного школьного образования 2011 - г. 3 - стр. 48

2

Швецова Елена Витальевна Биопотенциалы мозга у детей с разным уровнем психического развития 2011 - г. 3 - стр. 48

3

Швецова Елена ВитальевнаЖатканбаева А.Р., Кембаева С.К., Еланцев А.Б., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Вибрация әсерін қояндардың аурикулярлы биоактивті нүктелерінің биопотенциалдарының көрсеткіштері бойынша зерттеу 2012 - г. 4 - стр. 3

4

Швецова Елена Витальевна Эффективная модель разработки и производства лекарственных средств 2013 - г. 6 - стр. 59

5

Швецова Елена Витальевна Производство биодизельного топлива методом сверхкритической флюидной технологии 2014 - г. 4 - стр. 86

6

Швецова Елена Витальевна Stimulation of physical indices by biogenic water preparations 2014 - г. 6 - стр. 3

7

Швецова Елена ВитальевнаГумарова Л.Ж., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.. О центральных регуляторах биологических волн 2016 - г. 6 - стр. 20

8

Швецова Елена ВитальевнаШаповалов Ю.А., Тулеуханов С.. электроферментативная аналитическая система мед конгресс 2016 - г. 5 - стр. 16

9

Швецова Елена ВитальевнаТулеуханов С.., Кулбаева М.С. Опыт реализации программы МООК по курсу «Биофизика» 2016 - г. 1 - стр. 0

10

Швецова Елена ВитальевнаКулбаева М.С., Тулеуханов С.., Инюшин В.М. Значение контроля, оценки знаний и структуры курса для формирования профессиональных компетенций по дисциплине «Биофизика» 2016 - г. 1 - стр. 0

11

Швецова Елена ВитальевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Кулбаева М.С. Действие инфразвука на проницаемость эритроцитарных мембран и на гематологические показатели крови животных 2015 - г. 1 - стр. 2

12

Швецова Елена ВитальевнаИнюшин В.М., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Методические аспекты преподавания в университете курсов «Биофизика» и «Экологическая биофизика» 2015 - г. 1 - стр. 1

13

Швецова Елена ВитальевнаКембаева С.К., Кулбаева М.С. Қалыпты жағдайдағы және бүйрек ауруы кезіндегі жасөспірімдердің жас ерекшеліктеріне сәйкес биологиялық активті нүктелерінің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Швецова Елена ВитальевнаТулеуханов С.., Кулбаева М.С., Уршеева Б.И., Төленова С.Е., Жаманбаева Г.Т. Қоршaғaн ортaның электромaгниттік өрісінің әсерінде жүрген миопияғa шaлдыққaн студенттердің биологиялық aктивті нүктелерінің темперaтурaлық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 9 - стр. 16

15

Швецова Елена Витальевна Использование исследовательского метода при обучении биологии в профильных классах 2016 - г. 6 - стр. 40

16

Швецова Елена ВитальевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Современные аспекты хрономедицины 2016 - г. 6 - стр. 16

17

Швецова Елена ВитальевнаМаутенбаев А.А., Еланцев А.Б. ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН 2016 - г. 4 - стр. 17

18

Швецова Елена ВитальевнаЖаманбаева Г.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Уршеева Б.И. ҚОРШAҒAН ОРТAНЫҢ ЭЛЕКТРОМAГНИТТІК ӨРІСІНІҢ ӘСЕРІНДЕ ЖҮРГЕН МИОПИЯҒA ШAЛДЫҚҚAН СТУДЕНТТЕРДІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ AКТИВТІ НҮКТЕЛЕРІНІҢ ТЕМПЕРAТУРAЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 8 - стр. 46

19

Швецова Елена ВитальевнаКулбаева М.С., Тулеуханов С.., Уршеева Б.И. ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ Экология сериясы №1 (46) Алматы «Қазақ университеті» 2016 Aбдигaппaр A.Е., Кулбaевa М.С., Тулеухaнов С.Т., Швецовa Е.В., Уршеевa Б.И., Жaмaнбaевa Г.Т., Толеновa Қ.Д. «Исследовaние темперaтурных покaзaтелей биологически aктивных точек у студентов с миопией, нaходящихся под влиянием электромaгнитных пол 2015 - г. 8 - стр. 46

20

Швецова Елена ВитальевнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 2017 - г. 5 - стр. 4

21

Швецова Елена ВитальевнаСраилова Г.Т., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 4 - стр. 0

22

Швецова Елена ВитальевнаЫдырыс Ә.., Умбетьярова Л.Б., Жусупова А.И., Атанбаева Г.К., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.., Қайрат Б.Қ. The study of the physiological state of the human body with anemia in terms of electrical conductivity of biologically active points of the skin 2019 - г. 11 - стр. 12

23

Швецова Елена ВитальевнаТоқтыбай А.К., Қайрат Б.Қ., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Анемия кезіндегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2019 - г. 10 - стр. 0

24

Швецова Елена ВитальевнаЫдырыс Ә.., Қайрат Б.Қ., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Investigation of electrical conductivity indices of biologically active points of the human body with tonsillitis 2019 - г. 8 - стр. 12

25

Швецова Елена ВитальевнаКулбаева М.С. «Сыни - тұрғысынан ойлау» технологиясымен студенттерге биологияны оқыту нәтижелерін зерттеу 2020 - г. 5 - стр. 64

26

Швецова Елена ВитальевнаТусупбекова Г.А., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аманбай Б.Б. Қыс және жаз мезгілдеріндегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2020 - г. 7 - стр. 0

27

Швецова Елена ВитальевнаУмбетьярова Л.Б., Қайрат Б.Қ., Кулбаева М.С., Малибаева А.Е. Коршаған орта факторларыныҝ балалардыҝ өсіп жетілуне әсері 2020 - г. 5 - стр. 0

28

Швецова Елена ВитальевнаЫдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Аманбай Б.Б., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Ағзаға түсірілетін физикалық жүктемеден алдын және кейін адам терісіндегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 8 - стр. 1

29

Швецова Елена ВитальевнаДатхабаева Г.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Абдрасулова Ж.Т., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Ой еңбегі жүктемесі алдын және кейін терідегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 7 - стр. 1

30

Швецова Елена Витальевна Жасуша құрылымдарындағы радикалдар 2020 - г. 12 - стр. 4

31

Швецова Елена ВитальевнаСейтқадыр Қ.Ә., Аманбай Б.Б., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т. ҚАЛҚАНШАН БЕЛГІЛІК ЖҮЙЕСІ ГОРМОНДАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ӘСЕРІ РЕПРОДУКТИВТІК ЖҮЙЕ 2022 - г. 9 - стр. 0

32

Швецова Елена Витальевна ӘРТҮРЛІ ПАТОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КҮЙІНДЕГІ ЖҮРЕК ФУНКЦИЯСЫНА ЖҮРГІЗІЛГЕН ХОЛТЕР ӘДІСІ БОЙЫНША МОНИТОРИНГ САРАПТАМАСЫ 2022 - г. 8 - стр. 0

33

Швецова Елена ВитальевнаСайдахметова А.Қ., Умбетьярова Л.Б., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т. ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ҚАН ҚҰРАМЫНА «ХИТОЗАН» БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАСЫНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2022 - г. 6 - стр. 0

34

Швецова Елена ВитальевнаАтанбаева Г.К., Датхабаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Умбетьярова Л.Б., Кулбаева М.С. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 7 - стр. 0

35

Швецова Елена ВитальевнаАблайханова Н.Т., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Сраилова Г.Т., Кулбаева М.С., Аманбай Б.Б., Сейтқадыр Қ.Ә. Влияние гормонов тиреоидной системы на функциональную активность репродуктивной системы 2022 - г. 9 - стр. 0

36

Швецова Елена ВитальевнаТусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К., Датхабаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Ахметкалиева А.Е., Нуфтиева А.И., Умбетьярова Л.Б., Кулбаева М.С. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 7 - стр. 0

37

Швецова Елена ВитальевнаСайдахметова А.Қ., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Рақымқан А.Қ., Атанбаева Г.К., Кулбаева М.С. Егеуқұйрықтардың қан құрамына «Хитозан» биологиялық белсенді қоспасының әсерін зерттеу 2022 - г. 5 - стр. 0

1

Швецова Елена Витальевна Ступенчатая подготовка и индивидуализация обучения. 2012 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ

2

Швецова Елена Витальевна Индивидуальное обучение и кредитная технология. 2011 - г. 4 - стр. Алматы

3

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр. Бишкек

4

Швецова Елена Витальевна Проблемы вариабельности биоэлектрической активности мозга детей младшего школьного возраста 2011 - г. 3 - стр. Алматы

5

Швецова Елена Витальевна Подготовка специалистов в области биомедицины и биофизики в Казахском национальном университете им.аль-Фараби в соответствтии с требованиями инновационного обучения 2011 - г. 4 - стр. Алматы

6

Швецова Елена Витальевна Қалыпты және стресс кезіңде жануарлардық биоактивті нәктелерінің электрофизиологиялық көрсеткіштернінің тәуліктік динамикасының хроноқұрылымдың параметрлеріне салыстырмалы сараптама 2011 - г. 4 - стр. алматы

7

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. Подготовка специалистов в одласти биомедицины и биофизики в казахском национальном университете имени аль-Фараби в соответствии с требования инновационного обучения 2011 - г. 4 - стр. Алматы

8

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Еланцев А.Б., Кембаева С.К., Кулбаева М.С. Қалыпты және стресс кезінде жануарлардың биоактивті нүктелерінің электрофизиологиялық көрсеткіштерінің тәуліктік динамикасының хроноқұрылымдық параметрлеріне салыстырмалы сараптама 2011 - г. 4 - стр. Алматы

9

Швецова Елена Витальевна Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. Ступенчатая система подготовки и индивидуализация обучения 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

10

Швецова Елена Витальевна Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр. Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына

11

Швецова Елена Витальевна Еланцев А.Б. Влияние гормонов щитовидной железы на течение коллапса на фоне блокирования холинэстеразы 2012 - г. 1 - стр. Алматы

12

Швецова Елена Витальевна Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

13

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

14

Швецова Елена Витальевна Еланцев А.Б. ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ 2013 - г. 4 - стр. Алматы,КазНУ

15

Швецова Елена Витальевна ЭКСТРАКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 2013 - г. 4 - стр. Алматы, КазНу им.аль-Фараби

16

Швецова Елена Витальевна ДИНАМИКА БИОПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2013 - г. 2 - стр. Алматы, Казну им.аль-Фараби

17

Швецова Елена Витальевна ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ 2013 - г. 5 - стр. АлматыКазну им.аль-Фараби

18

Швецова Елена Витальевна ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2013 - г. 5 - стр. Алматы, КазНу им.аль-Фараби

19

Швецова Елена Витальевна Курсы бойынша MOOK бағдарламасын iске асыру тәжiрибесi «Биофизика» 2016 - г. 2 - стр. Алматы

20

Швецова Елена Витальевна Инновациялық биомедициналық университет кластері үшін жаңа білім беру бағдарламаларын қалыптастыру үшін қазіргі заманғы талаптар 2016 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

21

Швецова Елена Витальевна Сраилова Г.Т., Аскарова З.А., Гумарова Л.Ж. Оқу режимінде ұйымдастыру қолайсыз факторлар 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

22

Швецова Елена Витальевна Кулбаева М.С., Инюшин В.М., Тулеуханов С.. Пән бойынша кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру үшін, әрине, құрылымын білім мен бағалау бақылау мәні «Биофизика» 2016 - г. 3 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

23

Швецова Елена Витальевна Инюшин В.М., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУРСОВ «БИОФИЗИКА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА» 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

24

Швецова Елена Витальевна ДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН И НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

25

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Шаповалов Ю.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

26

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т., Кулбаева М.С. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

27

Швецова Елена Витальевна Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Менеджмент университета и проблемы составления расписания учебных занятий. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

28

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Современные требования к формированию новых образовательных программ для инновационного биомедицинского кластера университета. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

29

Швецова Елена Витальевна Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Ахметова А.Б., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Ақпаратты технология құралдарының биологияны оқытудағы рөлі 2017 - г. 2 - стр. Алматы

30

Швецова Елена Витальевна Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

31

Швецова Елена Витальевна Тулеуханов С.., Шаповалов Ю.А., Абдрасулова Ж.Т. RADICALS IN THE CELL STRUCTURES 2019 - г. 1 - стр. г. Сочи

32

Швецова Елена Витальевна Биология сабақтарында виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану тәжірибесі 2022 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

33

Швецова Елена Витальевна ЭЭГ-нің спектрлік-корреляциялық сипаттамаларын зерттеу COVID-19-дан аман қалғандар 2023 - г. 1 - стр. г.Краснодар

34

Швецова Елена Витальевна Биологиялық ырғақтар – биологиялық жүйелердің тұрақтылығының алгоритмі 2023 - г. 1 - стр. г.Краснодар
Автордың құжаттары

4

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

Radicals in Cellular Structures

Shapovalov, Y.A., Gladyshev, P.P., Tuleukhanov, S.T., Shvetsova, E.V., Abdrasulova, Z.T.

2020

Biophysics (Russian Federation)
65, с. 587-598

0

Цитирований
1993

Fiziologiia cheloveka
19, с. 5-11

0

Цитирований
1991

Uspekhi fiziologicheskikh nauk
22, с. 61-76

0

Цитирований
1989

Journal of Materials Science Letters
8, с. 433-435

2

Цитирований