Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Кулбаева Маржан Сусаровна

Кулбаева Маржан Сусаровна

Лауазымы: аға оқытушы
Биофизика, биомедицина және нейроғылым
Scopus author ID: 57213156993
       Кулбаева М.С. 1969 жылы ОҚО, Келесс ауданы, Абай ауылында дүниеге келген. 1986 жылы орта мектепті күміс медалімен, ал 1993 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің биология факультетін үздік бағамен бітірген. 1993-1994 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ 105.10.031 шаруашылық келісім-шарт ғылыми-зерттеу жұмысының инженері. 1994-1996 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ биология факультетінің биофизика және биохимия кафедрасының инженері. 1996-2000 жылдары биофизика және биологияны оқыту әдістемесі кафедрасының инженері, 2000-2008 жылдары адам және жануарлар физиологиясы мен биофизика кафедрасының 1 категориядағы маманы, 2008-2011 жылдары – осы кафедраның жетекші маманы, 2011-2012 жылдары – осы кафедраның оқытушысы, 2012-2016 жылдары – осы кафедраның аға оқытушысы, 2016-2018 оқу жылдары – осы кафедраның доцент м.а., 2018-2019 оқу жылдары осы кафедраның аға оқытушысы, 2019-2020 жылдары осы кафедраның доцент м.а. қызметі, 2020-2023 жылдары биофизика, биомедицина және нейроғылым кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарып келеді. 1998-2002 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аспирантура бөлімін сырттай оқып бітірді, 2011 жылы биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. 2017 жылдан "Роль лимфатической системы в адаптивных и компенсаторных реакциях организма экспериментальном гипотиреозе и разработка способов коррекции нарушений функции щитовидной железы" жобаға БҒҚ 0,25 ставкада қызметке алынды (ИРН: АР05132991, жетекшісі Абдрешов С.Н., 6 млн.). Баспадан шыққан 190 дана ғылыми еңбектері бар, соның ішінде 69 мақалалар, 83 тезистер, 17 – оқу құралы мен методикалық нұсқау. 13 – авторлық құқығын алған, 8 – халықаралық мақала (Скопус базасында, Хирша - 2) шыққан. Дәрістер жүргізу бағыты: биофизика, медициналық биофизика, нейроғылымдағы биофизика, радиациялық биофизика, биоэнергетика, фотобиология, хронобиология, акупунктураның биофизикалық және физиологиялық негіздері, биологиядағы бос-радикалды процестер. Факультеттің методбюро мүшесі, негізгі және жұмысшы оқу жоспарын (ОУП, РУП) құрастырушылар құрамының, мемлекеттік емтихан қабылдау комиссиясының мүшесі. 2011 оқу жылынан бері кафедрада ұйымдастырылған «Биофизика және биомедицина мәселелері» үйірмесі мен «Биофизика және биомед» клубының жетекшісі, факультетте кураторлық-эдвайзерлік қызметін атқарады. 2000-2006 және жылдар аралығында “ҚазҰУ Хабаршысы. Биология сериясы” журналының техникалық редакторы қызметін атқарған.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1993
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Биологиялық білімнің концепциясы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Экологиялық биофизика және физиология
Теориялық биология
Теориялық биология
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Биологиялық білімнің концепциясы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биофизика
Жас ерекшелік иммунологиясы
Адам физиологиясы
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Теориялық биология
Экологиялық биофизика және физиология
Биологиялық білімнің концепциясы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Основы аккупунктуры
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Биологиялық білімнің концепциясы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биофизика
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі
Радиациялық биофизика
Теориялық биология
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Вопросы рубежного контроля
Биофизика
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі
Основы аккупунктуры
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Биофизика
Биофизика пәні бойынша СӨЖ тапсырмалары
Экологиялық биофизика және физиология
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биомеханика
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Вопросы рубежного контроля
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиология және геронтологияның таңдамалы тараулары пәні бойынша мидтерм сұрақтары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Биофизика пәнінен СӨЖ тапсырмалары
Биофизика
Биофизика пәнінен СӨЖ тапсырмалары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
"Хронофизиологияның өзекті мәселелері" тақырыбы бойынша МОӨЖ тапсырмалары (бақылау 11 аптада)
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
«Қартаюдың молекулалық-генетикалық және стохастикалық теориялары» тақырыбы бойынша МӨЖ тапсырмалары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
"Қазіргі заманғы геронтологияның өзекті мәселелері" тақырыбы бойынша МӨЖ тапсырмалары
Биофизика
«5В071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығының 3 курс студенттеріне арналған Биофизика пәні бойынша семинар сұрақтары
Биофизика
Биофизика пәні бойынша семинар сұрақтары
Биофизика
Биофизика пәнінен семинар сұрақтары
Теориялық биология
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Рефлексотерапия
Основы аккупунктуры
Медициналық биофизика
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Семинар сабақтарының тапсырмалары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Биофизика
Силлабус по дисциплине "БИОФИЗИКА"
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Теориялық биологияның қазіргі проблемалары
Биофизика
"5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы" мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Биофизика
"5В070100 – Биотехнология" мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Биофизика
"5В070100 – Биотехнология" мамандығының 4 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 2 курса специальности "5B080400 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство"
Медициналық биофизика
Основы аккупунктуры
Рефлексотерапия
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
СИЛЛАБУС "Хронофизиология мен геронтологияның таңдамалы тараулары" "6М011300-Биология" мамандығы 1 курс, күзгі семестр, 2 кр. (1+1+0)
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Биофизика пәні бойынша зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау
Биофизика
Биоритмология негіздері (оқу құралы)
Биофизика
УК сәулеленудің нуклеин қышқылдары мен белоктарға және липидтерге әсері
Биофизика
Ультракүлгін (УК) сәулеленудің биологиялық әсері
Биофизика
Биологиялық ұлпалар мен сұйықтықтардың электрөткізгіштігі
Биофизика
Радиациялық биофизика: 1. Электромагниттік иондаушы сәулелер және оның затпен әсерлесу жолдары. 2. Корпускулярлы иондаушы сәулелердің жалпы сипаттамасы. 3. Радиосезімділік және оны бағалау критерийлері. 4. Ұлпалық деңгейде радиосезімділікті анықтайтын факторлар. Бергонье-Трибондо ережесі. 5. Дозиметрия. Дозаның түрлері: экспозициялық, жұтылған, эквиваленттік және эффективті дозалар. 6. Иондаушы сәулелердің молекулалық деңгейдегі биологиялық әсері. 7. Су радиолизі. Тотығу стресінің жалпы схемасы. 8. Иондаушы сәулелердің белоктарға әсері. 9. Иондаушы сәулелердің липидтерге және мембраналық құрылымдарға әсері. 10. Иондаушы сәулелердің көмірсуларға әсері. 11. Нуклеин қышқылдарының радиациялық биохимиясы. 12. ДНК репарациясының түрлері. 13. Клеткалардың иондаушы сәулеленуге жауап реакциясы. 14. Клеткалардың репродуктивті және интерфазалық өлімдері. 15. Радионуклидтердің адам организміне түсу жолдары. 16. Негізгі радиациялық синдромдар. 17. Өткір сәуле ауруы: топтастырылуы, клиникалық формалары. 18. Созылмалы сәуле ауруы.
Биофизика
Тірі организмдердегі стационарлық күй және оны қамтамасыз ету механизмдері
Биофизика
Нерв импульсінің өту механизмі
Биофизика
Биожүйелердегі бос радикалдар
Биофизика
Р.Клаузиус тәжірибесі
Биофизика
Биологиялық жүйелердің термодинамикалық ерекшеліктері
Биофизика
Интенсивтілігі төмен лазерлердің биологиялық әсері
Биофизика
ФОТОБИОФИЗИКА 1. Фотобиофизика пәні 2. Фотофизикалық және фотобиологиялық реакциялар 3. Фотобиологиялық реакциялардың түрлері 4. Функционалды-физиологиялық және деструктивті-модификациялаушы фотобиологиялық реакциялар 5. Фотобиологиялық реакциялардың негізгі кезеңдері
Биофизика
Биолюминесценция (БЛ) Биолюминесцентті организмдер Биолюминесценцияның жалпы механизмі
Биофизика
Термодинамика и кинетика биологических процессов: Учеб-метод. пособие для вузов / Е.М.Вечканов, В.В.Внуков. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. - 59 с.
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Экологиялық биофизика және физиология
Биофизика
Биофизика

1

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Биологиялық физиканың лабораториялық сабағына әдістемелік нұсқау. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2016. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1664-2 130 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Manual for laboratory classes in biological physics, methodical development. Al-Farabi Kazakh National University. Almaty «Qazaq university» 2016. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2471-5 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Экологиялық биофизика " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2297-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Кулбаева Маржан Сусаровна Кошкимбаев К.., Басыгараев Ж.М., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т. ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (биология) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3135-5 252 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Қайрат Б.Қ. Экологиялық биофизика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3316-8 126 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К., Жаманбаева Г.Т. «Laboratory practicum “Base of physiology” (training manual)» " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3138-6 147 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Кулбаева Маржан Сусаровна Шу және вибрация жағдайындағы қояндардың терісіндегі аурикулярлы биоактивті нүктелердің электрофизиологиялық қасиеттерінің тәуліктік динамикасы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010430877 152 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Биологиялық процестер кинетикасына кіріспе " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Қайрат Б.Қ. Биофизика бойынша тесттік тапсырмалар " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. ВВЕДЕНИЕ В КИНЕТИКУ БИЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ " Қазақ университеті " 2019 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Қайрат Б.Қ. ТЕСТЫ ПО БИOФИЗИКЕ " Қазақ университеті " 2019 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Қайрат Б.Қ. Biophysics test questions " Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 9786010462199 79 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Кембаева С.К. Стресс факторлардың ағзаға тигізетін әсерлерін аурикулярлы биоактивт нүктелердің биофизикалық қасиеттері бойынша зерттеу және олардың хроноқұрылымдық параметрлерін анықтау 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Кулбаева Маржан СусаровнаШарипова С.А., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Сраилова Г.Т. Особенности временной организации суточных ритмов сердечно-сосудистых систем у больных с сахарным диабетом 2012 - г. 1 - стр. 292

3

Кулбаева Маржан СусаровнаЖатканбаева А.Р., Шарипова С.А., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т. СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 2012 - г. 4 - стр. 35

4

Кулбаева Маржан СусаровнаЖатканбаева А.Р., Кембаева С.К., Еланцев А.Б., Швецова Е.В., Тулеуханов С.. Вибрация әсерін қояндардың аурикулярлы биоактивті нүктелерінің биопотенциалдарының көрсеткіштері бойынша зерттеу 2012 - г. 4 - стр. 3

5

Кулбаева Маржан СусаровнаЖүнісжан А.Ж., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша шудың ағзаға тигізетін әсерін бағалау 2012 - г. 4 - стр. 3

6

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Циркадианная динамика сердечно-сосудистой системы человека при сахарном диабете 2 типа в зимний сезон года 2013 - г. 5 - стр. 1

7

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К. Егеуқұйрықтарда созылмалы панкретит кезіндегі қан ұю процесінің өзгеруін зерттеу. 2013 - г. 3 - стр. 0

8

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Шудың ұзақ мерзімді әсерін қояндардың терісіндегі аурикулярлы биоактивті нүктенің биофизикалық қасиеті бойынша зерттеу. 2015 - г. 5 - стр. 2

9

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Тулеуханов С.. О центральных регуляторах биологических волн 2016 - г. 6 - стр. 20

10

Кулбаева Маржан Сусаровна Анемияға шалдыққан жасөспірімдердің жүрек-қантамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу. 2015 - г. 5 - стр. 44

11

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В. Опыт реализации программы МООК по курсу «Биофизика» 2016 - г. 1 - стр. 0

12

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В. Значение контроля, оценки знаний и структуры курса для формирования профессиональных компетенций по дисциплине «Биофизика» 2016 - г. 1 - стр. 0

13

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Биология. Адам және оның денсаулығы (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы 2016 - г. 1 - стр. 0

14

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Действие инфразвука на проницаемость эритроцитарных мембран и на гематологические показатели крови животных 2015 - г. 1 - стр. 2

15

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Инюшин В.М., Тулеуханов С.. Методические аспекты преподавания в университете курсов «Биофизика» и «Экологическая биофизика» 2015 - г. 1 - стр. 1

16

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Әртүрлі жас аралығындағы жасөспірімдердің жүктемеден алдын және жүктемеден кейінгі систолалық қысымын зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

17

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т. Мектепке даярлық тобында оқитын оқушылардың ойлау қабілетінің даму дәрежесінің физиологиялық көрсеткіштерімен байланыстылығы 2015 - г. 4 - стр. 0

18

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т. Қалыпты жағдайдағы және бүйрек ауруы кезіндегі физиологиялық өзгерістері байқалған студенттердің кардиореспираторлық жүйесін зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

19

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.. Қалыпты жағдайдағы және қалқанша безіндегі физиологиялық өзгерістері байқалған студенттердің жүрек қантамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

20

Кулбаева Маржан Сусаровна Анемияға шалдыққан жасөспірімдердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

21

Кулбаева Маржан СусаровнаКембаева С.К., Швецова Е.В. Қалыпты жағдайдағы және бүйрек ауруы кезіндегі жасөспірімдердің жас ерекшеліктеріне сәйкес биологиялық активті нүктелерінің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2015 - г. 6 - стр. 0

22

Кулбаева Маржан СусаровнаЕланцев А.Б., Аблайханова Н.Т., Жапаркулова Н.И. Қоршаған ортадағы электромагниттік өрістің жақыннан көргіш студенттердің жүрек қызметіне әсерін холтер әдісі бойынша зерттеу 2016 - г. 2 - стр. 2

23

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Уршеева Б.И., Төленова С.Е., Жаманбаева Г.Т. Қоршaғaн ортaның электромaгниттік өрісінің әсерінде жүрген миопияғa шaлдыққaн студенттердің биологиялық aктивті нүктелерінің темперaтурaлық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 9 - стр. 16

24

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. Современные аспекты хрономедицины 2016 - г. 6 - стр. 16

25

Кулбаева Маржан СусаровнаЖаманбаева Г.Т., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Уршеева Б.И. ҚОРШAҒAН ОРТAНЫҢ ЭЛЕКТРОМAГНИТТІК ӨРІСІНІҢ ӘСЕРІНДЕ ЖҮРГЕН МИОПИЯҒA ШAЛДЫҚҚAН СТУДЕНТТЕРДІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ AКТИВТІ НҮКТЕЛЕРІНІҢ ТЕМПЕРAТУРAЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 8 - стр. 46

26

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Тулеуханов С.., Уршеева Б.И. ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ Экология сериясы №1 (46) Алматы «Қазақ университеті» 2016 Aбдигaппaр A.Е., Кулбaевa М.С., Тулеухaнов С.Т., Швецовa Е.В., Уршеевa Б.И., Жaмaнбaевa Г.Т., Толеновa Қ.Д. «Исследовaние темперaтурных покaзaтелей биологически aктивных точек у студентов с миопией, нaходящихся под влиянием электромaгнитных пол 2015 - г. 8 - стр. 46

27

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Өндірістік ошақтардан шығатын қоқыстардың қоршаған ортаға әсерін экология-гигиеналық тұрғыдан бағалау 2016 - г. 8 - стр. 48

28

Кулбаева Маржан Сусаровна Лесбекова М.М., Сазанова А.А., Оралканова Ж.О., Намыс С.С., Пиелонефрит ауруына шалдыққан жастардың жүрек қызметінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу Б- 46 2017 - г. 1 - стр. 0

29

Кулбаева Маржан Сусаровна Студенттердің денсаулық күйін анықтайтын индикатор ретінде терідегі биологиялық активті нүктелердің электрөткізгіштігін қолдану Б- 62 2017 - г. 1 - стр. 0

30

Кулбаева Маржан Сусаровна Оқу процесінде қолданылатын электромагниттік өрістің жақыннан көргіш студенттердің жүрек қызметіне әсерін холтер әдісі бойынша зерттеу Б- 56 2017 - г. 4 - стр. 0

31

Кулбаева Маржан Сусаровна Оқу барысында реттеуші танымдық коммуникативтік оқу әрекеттерінің дамуы. Б44-46 2017 - г. 3 - стр. 0

32

Кулбаева Маржан Сусаровна Оценка здоровья респираторной системы у студентов акмолинской и алматинской областец Б . 31-34. 2017 - г. 4 - стр. 0

33

Кулбаева Маржан Сусаровна Современные методы преподавания в школе применением информационно- коммуникационных технология Стр - 25-27 2017 - г. 3 - стр. 0

34

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 2017 - г. 5 - стр. 4

35

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Сраилова Г.Т., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 4 - стр. 0

36

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Тулеуханов С.., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т. Ақпаратты технология құралдарының биологияны оқытудағы рөлі 2017 - г. 3 - стр. 0

37

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б. Стресс факторының жүрек қызметіне әсерін холтер әдісі бойынша анықтау 2018 - г. 5 - стр. 3

38

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Жусупова А.И., Тулеуханов С.. Investigation of the heart function of students during the exam period by Holter methods 2018 - г. 12 - стр. 0

39

Кулбаева Маржан СусаровнаБактыбаева Л.К., Қайрат Б.Қ., Тулеуханов С.. Study of the influence of tonsillitis on other organs on biophysical properties of biologically active points skin 2018 - г. 12 - стр. 0

40

Кулбаева Маржан СусаровнаҮсіпбек Б.А., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Қайрат Б.Қ. Көру функциясында өзгерісі бар студенттердің терісіндегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштерінің маусымдық динамикасын зерттеу 2018 - г. 11 - стр. 0

41

Кулбаева Маржан СусаровнаТусупбекова Г.А., Бактыбаева Л.К., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Қыс және көктем мезгілдерінде студенттердің жүрек функциясын Холтер әдісімен зерттеу 2018 - г. 12 - стр. 0

42

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Қайрат Б.Қ., Умбетьярова Л.Б. Терідегі БАН-ның температуралық көрсеткіштері бойынша тонзиллит ауруының ағзаға әсерін зерттеу 2018 - г. 6 - стр. 3

43

Кулбаева Маржан СусаровнаАбдрасулова Ж.Т., Аблайханова Н.Т. Психикалық дамуы тежелген балаларың кеңістіктік-графикалық дағдыларын қалыптастыру 2019 - г. 11 - стр. 1

44

Кулбаева Маржан СусаровнаЖусупова А.И., Ыдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т., Тусупбекова Г.А. Study of the chronic toxicity of the “Virospan” drug 2018 - г. 6 - стр. 83

45

Кулбаева Маржан СусаровнаЫдырыс Ә.., Умбетьярова Л.Б., Жусупова А.И., Атанбаева Г.К., Швецова Е.В., Тулеуханов С.., Қайрат Б.Қ. The study of the physiological state of the human body with anemia in terms of electrical conductivity of biologically active points of the skin 2019 - г. 11 - стр. 12

46

Кулбаева Маржан СусаровнаТоқтыбай А.К., Қайрат Б.Қ., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Анемия кезіндегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2019 - г. 10 - стр. 0

47

Кулбаева Маржан СусаровнаЫдырыс Ә.., Қайрат Б.Қ., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Investigation of electrical conductivity indices of biologically active points of the human body with tonsillitis 2019 - г. 8 - стр. 12

48

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Гумарова Л.Ж., Ыдырыс Ә.., Есенбекова А.Е., Тусупбекова Г.А. Жылдың көктемгі маусымында дені сау және ауру адамдардағы 2 типті қант диабеті кезіндегі кардиожүйенің циркадиандық биоырғағы 2019 - г. 12 - стр. 4

49

Кулбаева Маржан СусаровнаШаповалов Ю.А., Маутенбаев А.А., Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. The level of the general reactivity of erythrocytes membranes in rats with combined action of infrasound 2020 - г. 12 - стр. 0

50

Кулбаева Маржан СусаровнаБабашев А.М., Молсадыкқызы М.., Атанбаева Г.К. Ниттриттік улану кезіндегі егеуқұйрықтардағы қанның биохимиялық көрсеткіші. Абай атындағы Қазақ ұлтық педагогикалық университеті. Алматы, Вестник ,«Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы № 3(61) 2019 ж. ст 61-64 2019 - г. 4 - стр. 0

51

Кулбаева Маржан СусаровнаБактыбаева Л.К., Дарменов О.., Еланцев А.Б., Маутенбаев А.А., Умбетьярова Л.Б., Атанбаева Г.К. Студенттердің денсаулығына созылмалы шаршау белгілерінің әсері Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» №2 2019ж стр 119-123. 2019 - г. 5 - стр. 0

52

Кулбаева Маржан СусаровнаБелходжаев А.А., Манкибаева С.А., Еланцев А.Б., Бактыбаева Л.К., Умбетьярова Л.Б., Маутенбаев А.А., Дарменов О.., Атанбаева Г.К. Студенттердің ерікті және еріксіз есте сақтау қабілетін зерттеу. Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» №2 2019ж стр 123-127. 2019 - г. 5 - стр. 0

53

Кулбаева Маржан СусаровнаМолсадыкқызы М.., Умбетьярова Л.Б., Абдрешов С.Н., Атанбаева Г.К. Жедел гипоксия кезіндегі лимфа ағысы және лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігін зерттеу. Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» 2020, № (1) 2020 - г. 5 - стр. 0

54

Кулбаева Маржан СусаровнаСанбаева Б.Ж., Умбетьярова Л.Б., Абдрешов С.Н., Атанбаева Г.К. Егеуқұйрықтардың жедел гипоксия кезіндегі қанның биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу. Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» 2020, № (1), б. 478. 2020 - г. 5 - стр. 0

55

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В. «Сыни - тұрғысынан ойлау» технологиясымен студенттерге биологияны оқыту нәтижелерін зерттеу 2020 - г. 5 - стр. 64

56

Кулбаева Маржан СусаровнаАманбай Б.Б., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Көру функциясын жақсартуға арналған тәсілдердің көз өткірлігіне әсерін зерттеу 2020 - г. 8 - стр. 0

57

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Тусупбекова Г.А., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аманбай Б.Б. Қыс және жаз мезгілдеріндегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2020 - г. 7 - стр. 0

58

Кулбаева Маржан СусаровнаУмбетьярова Л.Б., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т. Жасөспірімдердің денсаулық мәдениетін биология сабағында көтеру. 2021 - г. 5 - стр. 1

59

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б. Биология пәнін оқыту кезінде ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды дамыту және қалыптастыру. 2022 - г. 1 - стр. 1

60

Кулбаева Маржан СусаровнаМолсадыкқызы М.., Умбетьярова Л.Б., Қайрат Б.Қ., Малибаева А.Е. ТӨМЕНГІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ҮРЕЙ ДАМУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2021 - г. 12 - стр. 0

61

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Умбетьярова Л.Б., Қайрат Б.Қ., Малибаева А.Е. Коршаған орта факторларыныҝ балалардыҝ өсіп жетілуне әсері 2020 - г. 5 - стр. 0

62

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Аманбай Б.Б., Тусупбекова Г.А. Ағзаға түсірілетін физикалық жүктемеден алдын және кейін адам терісіндегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 8 - стр. 1

63

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Датхабаева Г.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Абдрасулова Ж.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Ой еңбегі жүктемесі алдын және кейін терідегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 7 - стр. 1

64

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Тусупбекова Г.А. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 12 - стр. 1

65

Кулбаева Маржан СусаровнаЖусупова А.И., Умбетьярова Л.Б., Қайрат Б.Қ. How does training of the working memory effect the memory performance in young people? 2021 - г. 6 - стр. 14

66

Кулбаева Маржан СусаровнаСейтқадыр Қ.Ә., Аманбай Б.Б., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т., Швецова Е.В. ҚАЛҚАНШАН БЕЛГІЛІК ЖҮЙЕСІ ГОРМОНДАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ӘСЕРІ РЕПРОДУКТИВТІК ЖҮЙЕ 2022 - г. 9 - стр. 0

67

Кулбаева Маржан СусаровнаСайдахметова А.Қ., Умбетьярова Л.Б., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Швецова Е.В. ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ҚАН ҚҰРАМЫНА «ХИТОЗАН» БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАСЫНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2022 - г. 6 - стр. 0

68

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Датхабаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Умбетьярова Л.Б., Швецова Е.В. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 7 - стр. 0

69

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Сраилова Г.Т., Аманбай Б.Б., Сейтқадыр Қ.Ә., Швецова Е.В. Влияние гормонов тиреоидной системы на функциональную активность репродуктивной системы 2022 - г. 9 - стр. 0

70

Кулбаева Маржан СусаровнаМалибаева А.Е., Қайрат Б.Қ., Бактыбаева Л.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Нуфтиева А.И., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Жылдың көктем және қыс маусымдарында жастардың жүрек функциясын Холтер әдісімен зерттеу 2022 - г. 4 - стр. 0

71

Кулбаева Маржан СусаровнаТусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К., Датхабаева Г.К., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Ахметкалиева А.Е., Нуфтиева А.И., Умбетьярова Л.Б. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 7 - стр. 0

72

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Маутенбаев А.А., Умбетьярова Л.Б., Нуфтиева А.И., Аблайханова Н.Т., Мурзахметова М.., Үсіпбек Б.А., Базарбек А.Т. Есте сақтау қабілетінің ерекшеліктерін жүйелеу 2022 - г. 7 - стр. 0

73

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Сайдахметова А.Қ., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Рақымқан А.Қ., Атанбаева Г.К. Егеуқұйрықтардың қан құрамына «Хитозан» биологиялық белсенді қоспасының әсерін зерттеу 2022 - г. 5 - стр. 0

74

Кулбаева Маржан СусаровнаУмбетьярова Л.Б., Жапаркулова Н.И., Бабашев А.М. The influence of educational stress on the psychological and physiological health of students 2022 - г. 5 - стр. 0

75

Кулбаева Маржан СусаровнаАбдрасулова Ж.Т., Бабашев А.М., Тулеуханов С.. Қашықтықтан білім беру жағдайында студенттердің дәріске қатысу көрсеткіштерін зерттеу 2022 - г. 8 - стр. 0

1

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Еланцев А.Б., Швецова Е.В. Подготовка специалистов в одласти биомедицины и биофизики в казахском национальном университете имени аль-Фараби в соответствии с требования инновационного обучения 2011 - г. 4 - стр. Алматы

2

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Еланцев А.Б., Кембаева С.К., Швецова Е.В. Қалыпты және стресс кезінде жануарлардың биоактивті нүктелерінің электрофизиологиялық көрсеткіштерінің тәуліктік динамикасының хроноқұрылымдық параметрлеріне салыстырмалы сараптама 2011 - г. 4 - стр. Алматы

3

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Кембаева С.К. Стресс фактордың ағзаға әсерін хронофизиологиялық көрсеткіші бойынша анықтау 2011 - г. 1 - стр. Алматы

4

Кулбаева Маржан Сусаровна Еланцев А.Б., Швецова Е.В. Ступенчатая система подготовки и индивидуализация обучения 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Еланцев А.Б. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Тулеуханов С.. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Кулбаева Маржан Сусаровна Жас ерекшеліктеріне тәуелді жаттығулардың әсерлерін зерттеу 2013 - г. 1 - стр. факультет биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби

8

Кулбаева Маржан Сусаровна Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша ағзаның күйін бағалау 2013 - г. 2 - стр. факультет биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби

9

Кулбаева Маржан Сусаровна Мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі негізгі мәселелер 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

11

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

12

Кулбаева Маржан Сусаровна Ағзаның физиологиялық күйін анықтауға биологиялық активті нүктелердің қолданылуы 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

13

Кулбаева Маржан Сусаровна Инюшин В.М., Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Пән бойынша кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру үшін, әрине, құрылымын білім мен бағалау бақылау мәні «Биофизика» 2016 - г. 3 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

14

Кулбаева Маржан Сусаровна Мектепке даярлық тобында оқитын оқушылардың ойлау қабілетінің даму дәрежесінің физиологиялық көрсеткіштерімен байланыстылығы 2015 - г. 1 - стр. Алматы

15

Кулбаева Маржан Сусаровна Жас ерекшеліктеріне сәйкес жасөспірімдердіңкардиореспираторлық жүйесінің хроноқұрылымдық параметрлеріне бүйрек ауруының әсерін анықтау 2015 - г. 1 - стр. Алматы

16

Кулбаева Маржан Сусаровна Бүйрек ауруы кезіндегі физиологиялық өзгерістері байқалған студенттердің жүрегінің физиологиялық күйін зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

17

Кулбаева Маржан Сусаровна Егеуқұйрықтардың бас миы ишемия-реперфузиясы кезіндегі гематологиялық көрсеткіштері зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

18

Кулбаева Маржан Сусаровна Әртүрлі физиологиялық күйдегі студенттердің жүрек қызметіндегі qrs жиынтығын зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

19

Кулбаева Маржан Сусаровна Бүйрек патологиясы жағдайындағы жасөспірімдердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

20

Кулбаева Маржан Сусаровна бүйрегі ауырған жасөспірімдердің терісіндегі биологиялық активті нүктелердің биофизикалық қасиетін анықтау 2016 - г. 1 - стр. Алматы

21

Кулбаева Маржан Сусаровна Миопияға шалдыққан студенттердің биологиялық активті нүктелерінің биофизикалық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

22

Кулбаева Маржан Сусаровна Жас ерекшеліне тәуелді жасөспірімдердің жүктеме алдын және жүктемеден кейінгі артериялық қысымдарын зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

23

Кулбаева Маржан Сусаровна Ағзаға вибрацияның әсерін биологиялық активті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

24

Кулбаева Маржан Сусаровна Жасөспірімдердің жүктеме алдын және жүктемеден кейінгі жүректің жиырылу жиілігін жас ерекшеліне тәуелді зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

25

Кулбаева Маржан Сусаровна Репродукция кезеңдеріндегі егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының төзімділігі мен каталаза белсенділігіне акустикалық стрестің әсерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

26

Кулбаева Маржан Сусаровна Бүйрек ауруларының жүрек-қан тамырлар жүйесіне әсерін зерттеуде холтерлік монитор жүйесінің мәні 2014 - г. 1 - стр. Алматы

27

Кулбаева Маржан Сусаровна Эмоциялық стресс әсері кезіндегі буаз егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының өткізгіштігін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

28

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Мектеп-коллкдж- университет тұжырымдамасы шеңберіндегі біріктірілген білім бағдарламасы 2016 - г. 3 - стр.

29

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Инюшин В.М., Тулеуханов С.. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУРСОВ «БИОФИЗИКА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА» 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

30

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Шаповалов Ю.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

31

Кулбаева Маржан Сусаровна Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

32

Кулбаева Маржан Сусаровна Тусупбекова Г.А., Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

33

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

34

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

35

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К. Специфика использования системного дистанционного обучения. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

36

Кулбаева Маржан Сусаровна Маутенбаев А.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.. Студeнттepдiң oқу үрдісіне бeйiмдeлу бapыcындaғы тыныc aлу көpceткiштepiн зepттeу әдісі. «Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу әдістемелік білім беру семинар Материалдары 17-18 наурыз Қазақ университеті. Алматы 2017ж. Б.7-9. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

37

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

38

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Швецова Е.В., Тулеуханов С.. Менеджмент университета и проблемы составления расписания учебных занятий. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

39

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Тусупбекова Г.А. Современные требования к формированию новых образовательных программ для инновационного биомедицинского кластера университета. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

40

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тулеуханов С.. Дамыта оқыту технологиясын физиология, биофизика және хронобиология пәндерінде қолдану жолдары. // «Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу-әдістемелік білім беру семинар материалдары. 17-18 наурыз 2017 ж. Алматы, 2017. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

41

Кулбаева Маржан Сусаровна Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Ахметова А.Б., Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Ақпаратты технология құралдарының биологияны оқытудағы рөлі 2017 - г. 2 - стр. Алматы

42

Кулбаева Маржан Сусаровна Ыдырыс Ә.., Уршеева Б.И., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕГІ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛІ 2017 - г. 2 - стр. Алматы

43

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

44

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Содержание научно-исследовательской работы студентов 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

45

Кулбаева Маржан Сусаровна Гумарова Л.Ж. Оқу барысында реттеуші, танымдық, коммуникативтік оқу әрекеттерінің дамуы 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

46

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К. Оценка здоровья респираторной системы у студентов акмолинской и алматинской областей 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

47

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К. ., Современные методы преподавания в школе с применением информационно–коммуникационных технологий 2017 - г. 3 - стр. КазГУ

48

Кулбаева Маржан Сусаровна Есимсиитова З.Б., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Құзыреттілікті қалыптастыру- білім беру саласының өзекті мәселесі 2017 - г. 2 - стр.

49

Кулбаева Маржан Сусаровна Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Оқыту үрдісіне инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері 2017 - г. 1 - стр.

50

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жаңа оқыту технологияларын қолдану арқылы білім сапасын арттыру 2017 - г. 2 - стр.

51

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К., Инелова З.А., Ыдырыс Ә.. Using Bio-Humus For Greening Technology And Saving Bioresources In Arid Region 2019 - г. 1 - стр. Valencia Spain.
Автордың құжаттары

5

Цитирования

15 по 15
құжаттар

h-индексі

2

The role of Tumour Necrosis Factor in neuroinflammation associated with Parkinson's disease and targeted therapies

Amin, R., Quispe, C., Docea, A.O., Ydyrys, A., Kulbayeva, M., Durna Daştan, S., Calina, D., Sharifi-Rad, J.

2022

Neurochemistry International
158, с.

10

Цитирований
Artistic Memorial Facilities as a Phenomenon of Impact on Emotional Psychological Perception of People

Karlygash, K., Roslykova, Y., Kulbayeva, M., Koshkimbayev, K., Elantsev, A., Shaikynbekova, R., Umbetyarova, L.

2021

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment
9, с. 349-353

0

Цитирований
The level of the general reactivity of erythrocytes membranes in rats with combined action of infrasound

Tuleukhanov, S., Shapovalov, Y., Mautenbaev, A., Kulbayeva, M., Abdrassulova, Z.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
Assessment of the Model of Formation of Professional Competence in the Learning Process of Medical Physics

Aigul, M., Zhanar, A., Gulzhakhan, B., Marzhan, K., Kamshat, K., Aymakhanov, M.

2020

International Journal of Instruction
14, с. 889-906

1

Цитирований
Increase of Healthy Food Quality among the Kazakhstan Population

Yessimsiitova, Z., Ablaikhanova, N., Sagyndykova, S., Tussupbekova, G., Kulbayeva, M., Atanbayeva, G., Aitzhan, M., Bissenbayeva, Z.

2018

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
8, с. 150-153

3

Цитирований