Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Сырайыл Саягүл

Сырайыл Саягүл

Лауазымы: аға оқытушы
Биофизика, биомедицина және нейроғылым
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Бакалавриат 2016
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Биофизика
Фармакология негіздері
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Радиациялық биофизика
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Иммунология
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Биологиялық білім беруде сандық контент
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Медициналық биофизика
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Биологияны оқытудың әдістемелері
Иммунология
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Биологиялық білім беруде сандық контент
Биологиялық білім беруде сандық контент
Иммунология
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Радиациялық биофизика
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Радиациялық биофизика
Иммунология
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Иммунология
Иммунология
Иммунология
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Радиациялық биофизика
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Медициналық биофизика
Биофизика
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Иммунология
Иммунология
Биологиялық білім беруде сандық контент
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Медициналық биофизика
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологиялық білім беруде сандық контент
Иммунология
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Қолданбалы биофизика
Медициналық биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Иммунология
Иммунология
Биологиялық білім беруде сандық контент
Биологиялық білім беруде сандық контент
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
Медициналық биофизика
Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
Биологияны оқытудың әдістемелері
Медициналық биофизика
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Биология сабақтарында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Иммунология
Оқу үдерісінің әдістері және басқару
Биологиялық білім беруде сандық контент
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологиялық білім беруде сандық контент

1

Сырайыл Саягүл ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ARTEMISIA ТУЫСЫНА ЖАТАТЫН ӨСІМДІК ТҮРЛЕРІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ, ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ЕМДІК МАҚСАТТА ҚОЛДАНЫЛУЫ 2020 - г. 10 - стр. 0

2

Сырайыл Саягүл ARTEMISIA SCHRENKIANA LEDEB ӨСІМДІК СЫҒЫНДЫСЫНЫҢ ДИАБЕТТІК АҚЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ИНСУЛИН, ГЛЮКОЗА ЖӘНЕ HOMA-IR САРЫСУ ДЕҢГЕЙІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 6 - стр. 0

3

Сырайыл Саягүл ІлеАлатауындакездесетінArtemisia туысынажататынөсімдік тҟрлерініҝморфологиялықжәнефитохимиялықерекшеліктері 2020 - г. 7 - стр. 0

4

Сырайыл Саягүл CERASUS TIANSCHANICA POLJAK. ӨСІМДІГІ ЖЕМІС СЫҒЫНДЫСЫНЫҢ АҚ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ҚАНЫНЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ 2021 - г. 15 - стр. 0

5

Сырайыл Саягүл ARTEMISIA SCHRENKIANA LEDEB. ӨСІМДІК СЫҒЫНДЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ УЫТТЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУ 2022 - г. 14 - стр. 0

6

Сырайыл Саягүл ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА ӨСЕТІН ЭФИР МАЙЛЫ ARTEMISIA SCHRENKIANA LEDEB ӨСІМДІГІ ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 2022 - г. 13 - стр. 0

7

Сырайыл Саягүл CERASUS TIANSCHANICA POLJAK. ӨСІМДІК ҚАБЫҒЫ СЫҒЫНДЫСЫНЫҢ АҚ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ҚАНЫНЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ 2022 - г. 15 - стр. 0

8

Сырайыл Саягүл 2021 - г. 13 - стр. 0

1

Сырайыл Саягүл 2019 - г. 1 - стр. Пермь

2

Сырайыл Саягүл ARTEMISIA L. ТҰҚЫМДАС ӨСІМДІКТЕРІНІҢ ЭФИР МАЙЛАРЫ ЖƏНЕ ХАЛЫҚ МЕДИЦИНАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ 2013 - г. 82 - стр. КазУМОиМЯ

3

Сырайыл Саягүл ARTEMISIA SCHRENKIANA LEDEB ӨСІМДІК ТҰҚЫМ 2014 - г. 206 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0