Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Қайрат Бақытжан Қайратұлы

Қайрат Бақытжан Қайратұлы

Лауазымы: аға оқытушы
Биофизика, биомедицина және нейроғылым
Scopus author ID: 57223447274
Bakytzhan.Kairat@kaznu.kz
8(727) 377-33-33 вн:1686
       Qairat Baqytjan Qairatūly, ūlty – qazaq. 2010-2014 j.j. äl-Farabi atyndağy Qazaq ūlttyq universitetı biologia fakültetınıñ bakalavriat studentı (Biotehnologia, biohimia jäne ösımdıkter fiziologiasy kafedrasy boiynşa mamandanu – «Kletkalyq jäne molekulalyq biotehnologia»). «Biotehnologia bakalavry» bılıktılıgı men «tehnika jäne tehnologialar bakalavry» akademialyq därejesı berıldı. 2014-2016 j.j. äl-Farabi atyndağy QazŪU biologia jäne biotehnologia fakültetınıñ «Biologia» mamandyğy boiynşa magistraturasy (biofizika jäne biomedisina kafedrasy boiynşa mamandanu – «Qoldanbaly biofizika jäne fiziologia»). «Biologia magistrı» bılıktılıgı men «pedagogika ğylymdarynyñ magistrı» akademialyq därejesı berıldı. 2019-2022 j.j. äl-Farabi atyndağy QazŪU "8D05101 - Biologia" mamandyğy boiynşa PhD doktorantura. Doktorlyq disertasia taqyryby: «Gippokamp neirondy jelısınıñ qozuyn baqylauda tejegış neirondardyñ kälsi-ötkızuşı kainatty jäne AMPA reseptorlarynyñ rölı». Ğylymi jetekşısı: b.ğ.d, profesor, QR ŪĞA korr.-müşesı Töleuhanov S.T., şeteldık ğylymi keñesşı: b.ğ.d., profesor Zinchenko V.P. (Resei Federasiasy). 2012-2017 j.j. äl-Farabi atyndağy QazŪU Biologia jäne biotehnologia mäselelerı ĞZİ Biohimia zerthanasynda jäne Ekologia mäselelerı ĞZİ Biotehnologia zerthanasynda zerthanaşy, zertteuşı-täjıribe jinaqtauşy, kışı ğylymi qyzmetker. 2015-2020 j.j. «QazŪU habarşysy. Biologia seriasy» ğylymi jurnalynyñ tehnikalyq hatşysy. 2017 j. osy künge deiın biofizika, biomedisina jäne neiroğylymdar kafedrasynyñ oqytuşysy. 2019 j. äl-Farabi atyndağy QazŪU-nıñ "Üzdık jas ğalymy" atağynyñ iegerı. B.Q. Qairattyñ ğylymi-zertteu qyzmetı qazırgı zamanğy biologia men biotehnologianyñ özektı bağyttarymen bailanysty. Qairat B.K. qazaq, orys, ağylşyn, türık jäne latyn tılderın meñgergen, özınıñ ğylymi zertteulerınde biologialyq jäne fizika-himialyq zertteulerdıñ zamanaui ädısterınıñ keñ spektrın paidalanady. Qairat B.Q. 80-nen astam ğylymi eñbekterı jaryq kördı, onyñ ışınde 5 jarialanymy Web of Science (Thomson Reuters) derekter bazasynda indeksteletın jurnaldarda, däieksöz sany – 4, h-index-1. Zertteulerdıñ negızgı nätijelerı 12 Halyqaralyq konferensiada baiandaldy. Ol biologia mamandyqtarynyñ studentterıne arnalğan qazaq tılındegı "Ekologialyq biofizika" jäne qazaq, orys tılderındegı "Biofizika boiynşa test tapsyrmalarynyñ jinağy" atty oqu qūraldarynyñ avtory, «Biofizika» mamandyğy boiynşa 3 deñgeilı (bakalavriat, magistratura, PhD doktorantura) bılım beru bağdarlamasynyñ qūrastyruşysy.
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Хрономедицина
Хрономедицина
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша аралық емтихан Midterm Exam бағдарламасы
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша қорытынды емтихан (сессия) бағдарламасы
Медициналық биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологиялық жүйелердегі біріншілік фотопроцестер
Қолданбалы биофизика
Нерв импульсінің өткізілу механизмі. Нейротрансмиссия
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биоэнергетика
Биоэнергетика және метаболизм
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Концепции современного естествознания
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биофизиканың арнаулы тараулары
Медициналық биофизика
Хрономедицина
Биологияға кіріспе
Cambridge IGCSE Biology – Mackean, D. G [SRG] 3 rd edition
Биологияға кіріспе
Cambridge International AS and A Level Biology
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Биолюминесценция. Биолюминесцентті организмдер
Қолданбалы биофизика
Интенсивтілігі төмен лазер сәулелерінің әсер ету механизмдері мен биологиялық әсері
Қолданбалы биофизика
Гормондық реттелу процестерінің биофизикасы
Қолданбалы биофизика
Математикалық модельдеу және оның биологиядағы маңызы
Қолданбалы биофизика
Тірі организмдердегі стационарлық күй туралы түсінік. Гомеостаз
Қолданбалы биофизика
Биологиялық мембраналардың құрылымдық-функционалдық ұйымдасуы
Қолданбалы биофизика
Клаузиус тәжірибесі
Қолданбалы биофизика
Заттардың тасымалы және биоэлектрогенез
Қолданбалы биофизика
Нуклеин қышқылдарының, белоктардың және биомембрана липидтерінің фотохимиялық зақымдануы
Қолданбалы биофизика
Биологиялық ұлпалар мен сұйықтардың электрөткізгіштігі
Қолданбалы биофизика
Биофизикаға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Бұлшықет жиырылуының биофизикасы
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Қолданбалы биофизика
Молекулалық биофизика
Қолданбалы биофизика
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологиялық жүйелердегі бос радикалдар
Қолданбалы биофизика
Адам организміндегі бос радикалдар
Қолданбалы биофизика
Биологиялық процестердің термодинамикасы
Қолданбалы биофизика
Биологиялық процестердің кинетикасы
Қолданбалы биофизика
Фотобиологиялық реакциялардың спектрлері және түрлері
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Қолданбалы биофизика
Фоторегуляторлық және фотодеструкциялық процестер
Қолданбалы биофизика
Биологиядағы математикалық модельдер
Қолданбалы биофизика
Бос радикалдар және антиоксиданттық қорғаныс
Қолданбалы биофизика
Тірі жүйелердің термодинамикалық ерекшеліктері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Patrick F. Dillon Biophysics: A Physiological Approach. Cambridge Academ 2013
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Липиды Общие принципы построения липидных молекул Отдельные классы липидов Пространственная структура липидов Химический синтез липидов
Қолданбалы биофизика
Мембраналық процестер биофизикасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Өндірістік
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Медициналық биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияны оқытудың әдістемелері
Cambridge International AS and A Level Biology
Биологияны оқытудың әдістемелері
Cambridge IGCSE Biology – Mackean, D. G [SRG] 3 rd edition
Қолданбалы биофизика
Ультракүлгін сәулелердің биологиялық әсері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Силлабус по дисциплине "Методика преподавания биологии" для студентов 3 курса специальности "5В070100-Биология"
Қолданбалы биофизика
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Требования к оформлению магистерской диссертации
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Михайлов Л.А. Концепции современного естествознания. Учебник, - М.: Питер, 2008, 336 с.
Биофизика
ТруханЭ.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Биофизика
Мембраналық процестер биофизикасы
Биофизика
Гормональді реттелу процестерінің биофизикасы
Биофизика
Биофизикаға кіріспе
Биофизика
Молекулалық биофизика
Биофизика
Заттардың тасымалдануы және биоэлектрогенез
Биофизика
Биологиялық процестердің кинетикасы
Биофизика
Биологиялық процестердің термодинамикасы
Биофизика
Бұлшық ет жиырылуының биофизикасы
Биофизика
Биологиялық жүйелердегі біріншілік фотопроцестер
Биофизика
Фоторегуляторлық және фотодестукциялық процестер
Эндокринология
William F. Young, Jr., MD, MSc The Netter Collection of Medical Illustrations: Endocrine System Second Edition Copyright © 2011 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
Биофизика
Биофизика мембранных процессов
Экологиялық биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Эндокринология
Harrison's Endocrinology 2nd Edition
Бейімделудің механизмдері
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Бейімделудің механизмдері
Г. Кассиль Внутренняя среда организма. - Москва: Наука, 1983. - 227 с.
Гормондар физиологиясы
THE NETTER COLLECTION OF MEDICAL ILLUSTRATIONS ENDOCRINE SYSTEM, Volume 2, Second Edition
Өндірістік (педагогикалық)
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қолданбалы биофизика
Радиациялық биофизика
Хронобиология
Биофизика
Биофизика
Биологияға кіріспе
Силлабус по дисциплине "VBio 1302 Введение в биологию"
Биофизика
Биофизика
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Медициналық биофизика
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 3 курса специальности "5В080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство"
Радиациялық биофизика
Хронодиагностика және хронотерапия
Бейімделудің механизмдері
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Педагогикалық практика (үздіксіз) оқу-тәрбие
Өндірістік
Дневник по производственной практике студентов
Хронодиагностика және хронотерапия
Силлабус по дисциплине "Хронодиагностика и хронотерапия"
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Жануарлар физиология негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы физиологии животных" Специальность: "5В070100-Биотехнология" 2 курс, весенний семестр, 2+0+1
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Силлабус по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Қолданбалы биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Хронобиология
Хрономедицина
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Фазылов C.Д. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары/ Оқулық. 2-ші басылым, өңделіп толықтырылған. Алматы, 2003. - 256 бет
Мектептегі биология
Медициналық биофизика
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Дәрілік өсімдіктер
Қолданбалы биофизика
Методические рекомендации к лабораторным работам по биофизике
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мектептегі биология
Өндірістік
Мектептегі биология
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Хронодиагностика және хронотерапия
Радиациялық биофизика
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Хрономедицина
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Медициналық биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша зертханалық сабақты ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау
Биологияны оқытудың әдістемелері
Сабақ жоспарының үлгісі
Биофизика
Медициналық биофизика
Биологияға кіріспе
"VBio 1302 Биологияға кіріспе" пәні бойынша лабораториялық сабақтарды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биоэнергетика
Биологияға кіріспе
Сабақ жоспарының үлгісі
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 9 класс Вахрушев. (Порядок в живой природе) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 352
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 10-11 класс. (Общие закономерности) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 400
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология. 6 класс. (Они растут, цветут и пахнут) Авторы: Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2012 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 144
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 7 класс Вахрушев (От амёбы до человека) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2013 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 320
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 8 класс (Познай себя) Авторы: Вахрушев А.А., Родионова Е.И. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 336
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология. 5 класс. (Обо всём живом) Авторы: Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2013 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 176
Биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Патология негіздерімен берілген иммунология
Радиациялық биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Биофизика
Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии
Биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Хронодиагностика және хронотерапия
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Биологияға кіріспе
Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 3-е изд. - М.: 2004. Том 1 - 454с., Том 2- 436с., Том 3- 451с.
Биологияға кіріспе
Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 3-е изд. - М.: 2004. Том 1 - 454с., Том 2- 436с., Том 3- 451с.
Биологияға кіріспе
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. 3-е изд. - М.: 2004. Том 1 - 454с.
Биологияны оқытудың әдістемелері
Грин Н., Стаут У. Тейлор Д., Биология. В 3 т. 3-е изд. - М._ 2004. Том 1 - 454с.
Биологияны оқытудың әдістемелері
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. 3-е изд. - М._ 2004. Том 2 - 436с.
Биологияны оқытудың әдістемелері
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. 3-е изд. - М._ 2004. Том 3 - 451с.
Қолданбалы биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - Москва: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Бейімделудің физиологиялық, биофизикалық механизмдері
Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б. Адам физиологиясы (оқулық). - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 бет
Дәрілік өсімдіктер
Дәрілік өсімдіктер
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Өндірістік
Дәрілік өсімдіктер
Қолданбалы биофизика
Вечканов E.М., Внуков В.В. Термодинамика и кинетика биологических процессов. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. — 59 с.
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Қолданбалы биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Очкур Е.А., Құрманғалиева Ж.Ж. Биология 7 сынып. - Алматы: Мектеп, 2017. - 256 б.
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Дәрілік өсімдіктер
Дәрілік өсімдіктер
Дәрілік өсімдіктер
Биофизика
Дәрілік өсімдіктер
Дәрілік өсімдіктер
Дәрілік өсімдіктер
Қолданбалы биофизика
Гумарова Л.Ж. Радиобиология: Окулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. - 176 бет.
Қолданбалы биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Қолданбалы биофизика
Биофизика (оқулық)
Қолданбалы биофизика
Трухан Э.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Қолданбалы биофизика
Тимченко А.Н. Основы биоритмологии. Учебно-методическое пособие. Харьков 2012. PDF
Қолданбалы биофизика
Биофизика
Patrick F. Dillon Biophysics: A Physiological Approach. Cambridge Academ 2013
Ионизацияланбаған сәулеленудің биофизикасы
Биологияға кіріспе
Биофизика
Биофизика
Иммунология
Иммунология
Қолданбалы биофизика
Биофизика: В 2-х кн.: Учеб. для биол. спец. вузов. Кн. 1. Теоретическая биофизика.—М.: Высш. шк., 1987.—319 с : ил.
Қолданбалы биофизика
Ризниченко Г. Ю. Математические модели в биофизике и экологии. — Москва- Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003, 184 стр.
Қолданбалы биофизика
Диллон П.Ф. Д42 Биофизика: Физиологиялық негіздері: Оқулық/ауд. К. Каримбаев, Б.С. Набиева, А.Т. Нуркенова, А.Г. Жумина, Аірһа-Тгапзіаііоп аударма агенттігі - Алматы, 2013. — 476 б.
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Пономарева И. Н. П 56 Общая методика обучения биологии : учеб. пособие для студ. пед. вузов / И. Н. Пономарева, В. П.Соломин, Г.Д.Сидельникова; под ред. И. Н. Пономаревой. — 3-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2008. — 280 с.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны 1. Мембрана - биологиялық жүйелердің компоненті. 2. Клетканың негізгі мембраналық құрылымдары және олардың қысқаша сипаттамасы. 3. Мембранологияның даму кезеңдері.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Биологиялық мембрана құрылысы және қызметі 2. Мембрананың химиялық құрамы. 3. Мембрана липидтерінің құрамы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембрана моделдері 2. Мембрана қосқабатының ұйымдасу принциптері. 3. Липидті қосқабаттардың түзілуі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Мембраналық белоктар, түрлері мен функциялары. 1. Мембраналық белоктардың сипаттамалары. 2. Мембраналық белоктардың биохимиялық сипаттамалары. 3. Белоктардың мембраналардағы функциялары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биологиялық мембрана арқылы заттардың тасымалы 1. Иондық каналдар арқылы тасымалдау. 2. Иондық арналардың түрлері. 3. Иондық каналдардың сипаттамасы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Ақуыздардың тасымалдау қызметі 1. Заттардың клеткалық мембрана арқылы тасымалдануы 2. Ақуыздардың тасымалдау қызметі - заттарды клетка ішінде тасымалдау 3. Эндоцитоз - заттардың қоршаған ортадан жасушаға тасымалдау 4. Экзоцитоз – заттарды клеткадан қоршаған ортаға тасымалдау
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биологиялық мембрана арқылы заттардың тасымалы 1. Заттарды активті тасымалдау. 2. Екіншілей белсенді тасымал. 3. Мембрана арқылы аминқышқылы мен қанттың транспорты.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Оттегі және бос радикалдардың пайда болу механизмдері 2. Оттегінің белсенді түрлері. 3. Бос радикалдардың мембраналарға әсері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембрана липидтерiн құрайтын май қышқылдарының түрлерi. 2. Әртүрлі мембраналардың липидті құрамы 3. Мембрана липидтерiнің физика-химиялық қасиеттері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембраналық ақуыздардың құрылымдық ұйымдастыру принциптері 2. Мембраналық глико- және липопротеиндерінің сипаттамасы. 3. Биологиялық мембрана құрылысы. 4. Биомембраналардың құрылымы мен қызметі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембраналар биофизиканың негізгі мәселелері. 2. Биологиялық мембрананың физикалық қасиеттері 3. Мембранадағы фазалық ауысулар.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Жасушалардың өткізгіштігі және заттардың тасымалдануы. 2. Мембрана арқылы затты тасымалдау. 3. Жай және жеңілдетілген диффузияның айырмашылығы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биоэлектрлік потенциалдар 1. Мембранадағы иондық ағымдар. 2. Тыныштық потенциалы. 3. Әрекет потенциалы, оның таралу әлеуеті. 4.Тыныштық потенциалы мен әрекет потенциалын салыстыру
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Na+,K+-ATPаза, Са2+-АТФаза 1. Натрий-калий АТФазаның құрылымы және қызметі. 2. Кальций-транспорттық ATФаза.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Бос радикалдарды бейтараптау жолдары, антиоксиданттар 2. Клетканың антиоксидантты жүйесінің құрылымы мен қызметі туралы түсініктер 3. Ферментсіз антиоксидантты жүйе.
Хронобиология
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Биофизика
Гумарова Л.Ж. Радиобиология: Окулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. - 176 бет.
Иммунология
Патология негіздерімен берілген иммунология
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физико-химические свойства крови
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Химическая сигнализация
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции эритроцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции лейкоцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Определение группы крови
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Физиология зертханасындағы техника қауіпсіздік ережесі. Қанның физико-химиялық қасиеттерін анықтау
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Клетканың сыртқы ортамен ақпарат алмасуы: химиялық сигнализация
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Эритроциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Лейкоциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Қан тобын анықтау
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Электрлік сигнализация: қозудың нерв бойымен таралуын зерттеу
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Динамометрия: бел және білек күштерін анықтау
Биофизика
Методические указания к лабораторным занятиям по биофизике (рус)
Гормондар физиологиясы
Экологиялық биофизика
ФЭК-дің жұмыс істеу принципімен танысу
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Образец
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биоэнергетика
Günter Schäfer, Harvey S. Penefsky (Eds.) Bioenergetics Energy Conservation and Conversion
Биофизика
Ферментативтік реакция белсенділігіне температураның әсері
Биофизика
Жоғары сатыдағы өсімдіктер жапырағының құрамындағы фотосинтездеуші пигменттердің мөлшеріне тұздану жағдайларының әсері
Мектептегі биология
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Методические рекомендации к лабораторным работам по дисциплине "Основы эволюционной физиологии человека и животных"
Қолданбалы биофизика
Медициналық биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияға кіріспе
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Витальное окрашивание
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. Электропроводность живых систем
Медициналық биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Сорбция воды
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. рН метр
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. КФК
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. СФ
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лезер
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. ЭКГ
Биологияға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Хрономедицина
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Кн. 1. Физиология нервной, мышечной и сенсорной систем: Учеб. для биол. и медиц. спец. вузов / А.Д. Ноздрачев, И.А. Баранникова, А.С. Батуев и др.; Под ред. А. Д. Ноздрачева. — М.: Высш. шк., 1991. — 512 с: ил. ISBN 5-06-000650-6 (кн. 1)
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Кн. 2. Физиология висцеральных систем: Учеб. для биол. и медиц. спец. вузов / А.Д. Ноздрачев, И.А. Баранникова, А.С. Батуев и др.; Под ред. А. Д. Ноздрачева. — М.: Высш. шк., 1991. — 528 с: ил.
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Иммунология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Қан айналым жүйесінің биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Color Atlas of Physiology 6th edition Stefan Silbernagl, MD
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Сәтбаева Х.Қ. және т.б. Адам физиологиясы (оқулық)
Иммунология
Биофизика
Вопросы семинара
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Гормондар физиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Гормондар физиологиясы
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Биофизика
Трухан Э.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Экологиялық биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Бейімделудің механизмдері
СӨЖ тапсырмалары
Жануарлар физиология негіздері
Дәрілік өсімдіктер
Биоэнергетика
Хронодиагностика және хронотерапия
Биофизика
СӨЖ тапсырмаларына әдістемелік нұсқау
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Өндірістік
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Радиациялық биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қолданбалы биофизика
Биофизика
Биоэнергетика
Биофизика
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биоэнергетика
DAVID G. NICHOLLS, STUART J. FERGUSON Bioenergetics, Fourth Edition
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мектептегі биология
"Мектептегі биология" пәні бойынша дәрістердің қысқаша конспектісі
Дәрілік өсімдіктер
Дәрілік өсімдіктер
Хронодиагностика және хронотерапия
Қолданбалы биофизика
Өндірістік
Дәрілік өсімдіктер
Биофизика
Биофизика
Дәрілік өсімдіктер
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биоэнергетика
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Хрономедицина
Хронобиология
Хронобиология
Хронобиология
Қолданбалы биофизика
Хронобиология
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Хронобиология
Биологияға кіріспе
Хронобиология
Хронобиология
Хронобиология
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Хронобиология
Қолданбалы биофизика
Хронобиология
Хронобиология
Биофизика
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Радиациялық биофизика
Хронобиология
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Мидың интеграциялық қызметi. Iс-әрекеттiң жүйелiк теориясы. 1. Адамның психикалық іс-әрекеті 2. Эмоция. 3. Ойлау 4. Мотивация
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Сыртқа шығару жүйесінің физиологиясы 1. Зат алмасуының қалдықтарын денеден шығарудың маңызы. 2. Сыртқа шығару мүшелерінің негізгі қызметтері. 3. Несеп түзілу үрдісі.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Зат алмасу және тамақтану 1. Заттар мен энергия алмасуы туралы жалпы түсінік 2. Қоректіқ заттардың калориялық және тыныс коэффициенті 3. Негізгі зат алмасу 4. Тамақтану 5. Жылу реттелуі
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қозғыш ұлпалардың физиологиясы 1. Қозғыштықтың өлшемдері (параметрлері). 2. Қозғыш ұлпалардағы биоэлектрлік құбылыстар. 3. Мембраналық және әрекет потенциалдары, олардың сипаттамасы, пайда болу механизмдері. 4. Бұлшық еттердің физиологиялық қасиеттері.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы 1. Орта жүйке жүйесінің (ОЖЖ) жалпы физиологиясы. Жүйке жүйесінің маңызы. 2. Нейрон орталық жүйке жүйесінің қүрылымдық және функциялық негізі. 3. Орталық жүйке жүйесінің рефлекстік қызметі
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Дәрістердің қысқаша конспекті
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
КІРІСПЕ. 1. Физиология пәні, басқа ғылымдармен байланысы 2. Қазіргі замандағы физиологияның тармақтары 3. Физиологияның зерттеу әдістері 4. Физиологияның даму кезеңдері. 5. Қозғыш ұлпалардың жалпы сипаттамасы.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қозғыш ұлпалар және олардың физиологиялық қасиеттері 1. Жүйке талшықарының құрылымдық және физиологиялық қасиеттері. Миелинді және миелинсіз талшықтар. 2. Қозудың жүйкеден өту жылдамдығы. Жүйке талшықтарының типтері. 3. Жүйке талшықтарының қозуды өткізу механизмі. 4. Жүйке талшықтарының қозуды өткізу заңдықтары. 5. Синапстар. 6. Медиаторлар.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Вегетативтік жүйке жүйесінің физиологиясы 1. Вегетативтік жүйке жүйесінің морфологиялық ерекшіліктері. 2. Вегетативтіқ жүйке жүйесінің физиологиялық ерекшелектері: 3. Вегетативті жүйке жүйесінің маңызы
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Сезгіш талдағыштардың физиологиясы (анализаторлар) 1. И.П.Павловтың талдағыштар туралы iлiмi. 2. Көру талдағыштың физиологиясы 3. Есту талдағышы, оның бөлiмдерi. 4. Химиялық талдағышы. Иiс және дәм сезу талдағыштар
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Ішкі секреция бездері 1. Ішкі секреция бездерінің /ІСБ/ жалпы сипаттамасы. 2. Гормондар, олардың жалпы қасиеттері, әсер ететін жолдары, функциялардың нейрогуморальдық реттелуіндегі 3. Гипоталамус-гипофиздік жүйе, гипофиз, оның гормондары. 4. Қалқанша без, қалқанша маңы безі 5. Қарынасты безі (ұйқы безі), бүйрекүсті бездері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қан физиологиясы. 1. Организмнің ішкі ортасы 2. Қанның құрамы. 3. Қан топтары. Резус-фактор, оның маңызы. 4. Қан клеткалараның физиологиясы.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қанайналым физиологиясы 1. Қан айналу жүйесінің тіршілік үшін маңызы. 2. Жүректің қан айдау функциясы. 3. Жүрек циклі және оның кезеңдері. 4. Қан тамырларының морфофункциялық классификациясы. 5. Гемодинамика параметрлері.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Тыныс алу физиологиясы 1. Тынысалудың маңызы. 2. Тынысалу козғалысы. 3. Тынысалу және шығарудың механизмі. 4. Өкпенің жалпы сыйымдылығы 5. Өкпе мен үлпадаға газ алмасу. 6. Оттегінің қан арқылы тасымалдануы.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Ас қорыту физиологиясы. 1. Ас қорыту процесінің маңызы. 2. Ас қорыту сөлдері және оның ферменттері 3. Ауыздағы ас қорыту процесі. 4. Қарындағы ас қорыту процесі. 5. Астың ішекте қорытылуы. 6. Қоректік заттардың сіңу процесі.
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Хронобиология
Хронобиология
Биологияға кіріспе
Биофизика
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Мектептегі биология
Қолданбалы биофизика
Хрономедицина
Хрономедицина
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Бейімделудің физиологиялық, биофизикалық механизмдері
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
ЖОҒАРҒЫ ЖҮЙКЕ ІС-ӘРЕКЕТІ 1. Жоғарғы жүйке іс-әрекетінің негізі - шартты рефлекс 2. Шартты және шартсыз рефлекстердің айырмашылығы 3. Шартты рефлекстің қалыптасуы. 4. Жоғары жүйке іс-әрекетінің типтері 5. ЖЖЖ типтері (Павлов бойынша) 6. И.П. Павловтың І-ші және ІІ-ші сигналдық жүйелер туралы ілімі. 7. Бірінші және екінші сигналдық жүйелер.
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Иммунология
Қолданбалы биофизика
Патология негіздерімен берілген иммунология
Дәрілік өсімдіктер
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Биологияны оқытудың әдістемелері
Қолданбалы биофизика
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Гормондар физиологиясы
Биофизика
Биофизика пәні бойынша СӨЖ №1 тапсырмасы
Қолданбалы биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Қолданбалы биофизика
Хрономедицина
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Қолданбалы биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Биологияға кіріспе
Хронобиология
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Хрономедицина
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Гормондар физиологиясы
Синтез и секреция гормонов
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гипоталамус-гипофиздік жүйе
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Алдыңғы ми мен ми бағанының ретикулярлы құрылымы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Вегетативтік нерв жүйесінің физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жүрек бұлшық етінің қасиеттері. Жүрек циклі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Электрокардиография. Жүрек жұмысының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Гемодинамика. Микроциркуляция
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан тамырларындағы қан ағысының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқы тыныс алу және қан арқылы газдардың тасымалдануы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Тыныс алудың реттелуі. Организмді оттегімен қамтамасыз ету функционалды жүйесі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Форменные элементы крови. Лейкоциты
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 6. Регуляция системы крови. Основные системы групп крови. Лимфа
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология возбудимых тканей
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 8. Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 9. Физиология мышечного сокращения
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Специальная физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология переднего мозга и ретикулярной формации мозгового ствола
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология вегетативной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Электрокардиография. Регуляция работы сердца
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың түрлері және оның организм үшін маңызы. Ауыз қуысында астың қорытылуы. Жұтыну
Жануарлар физиология негіздері
Астың асқазанда қорытылуы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Астың аш ішек пен тоқ ішекте қорытылуы. Астың қорытылуындағы өттің маңызы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың гомеостатикалық қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқа бөліп шығару мүшелері. Зәрдің түзілуі мен зәр шығару
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Энергия алмасу физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жылулық баланс және дене температурасының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Нейрогуморальді байланыстар мен ағза қызметінің гормональді реттелуі туралы түсінік. Эндокриндік бездерге қысқаша шолу
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан жүйесінің реттелуі. Қан топтарының негізгі жүйелері. Лимфа
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпалардың жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпаларға тұрақты токтың әсер ету заңдылықтары
Гормондар физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің арнайы фзиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның жалпы қасиеттері мен қызметі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қан ұю жүйесі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның формалық элементтері: эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның жалпы қасиеттері және қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан ұю жүйесі және оның маңызы. Қанның ұюының ферментативтік теориясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері. Эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері: лейкоциттер мен тромбоциттер
-
2017-2018 оқу жылының академиялық күнтізбесі
-
Правила проведения итогового контроля (экзаменационной сессии)
-
2018-2019 оқу жылының академиялық күнтізбесі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизиканың арнаулы тараулары
Өндірістік
Биофизика
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Экологиялық биофизика
Карта УМО дисциплины "Экологическая биофизика"
Биологияға кіріспе
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Хронобиология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины
Қолданбалы биофизика
"Қолданбалы биофизика" пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Медициналық биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мектептегі биология
Биоэнергетика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Өндірістік
Хронодиагностика және хронотерапия
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Радиациялық биофизика
Дәрілік өсімдіктер
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Карта УМОД по дисциплине "Физиология и биофизика мембран"
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәрілік өсімдіктер
Биофизика
Хрономедицина
Биологияны оқытудың әдістемелері
Өндірістік
Өндірістік
Биофизика
Хронодиагностика және хронотерапия
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Биофизика
Биофизика
Радиациялық биофизика
Мектептегі биология
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қолданбалы биофизика
"Қолданбалы биофизика" пәні бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы
Биологияға кіріспе
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Хронобиология
Қолданбалы биофизика
"Қолданбалы биофизика" пәні бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биологияны оқытудың қазіргі заманғы принциптері
Биологияға кіріспе
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК1
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК2
Гормондар физиологиясы
MidtermExam Questions
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Хрономедицина
Бейімделудің физиологиялық, биофизикалық механизмдері
Гормондар физиологиясы
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Гормондар физиологиясы
Емтиханға дайындық сұрақтары
Биоэнергетика
Биофизика
Вопросы экзамена по биофизике
Бейімделудің механизмдері
Биофизика
Вопросы экзамена
Бейімделудің механизмдері
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Механизмы адаптации"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Техника физиологического эксперимента"
Биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Биофизика"
Биофизика
Вопросы рубежного контроля по биофизике
Эндокринология
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Жануарлар физиология негіздері
"Жануарлар физиологиясының негіздері" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Биофизика
"Биофизика" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины "Концепции современного естествознания"
Биофизика
Книгообеспеченность дисциплины "Биофизика"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Карта учебно-методической опеспеченности дисциплины "Техника физиологического эксперимента"
Кешенді емтихан
Экологиялық биофизика
Критерий оценки знания
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Студенттердің білімін бағалау критерийлері
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Программа итогового экзамена по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Биофизика
АБ 2 сұрақтары
Биофизика
Экзаменационные вопросы по биофизике для студентов специальности "Биология"
Медициналық биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Медицинская биофизика"
Биофизика
Критерии оценки знаний студентов
Жануарлар физиология негіздері
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине "Основы физиологии"
Эндокринология
Емтиханға дайындық сұрақтары
Эндокринология
Аралық бақылау 1 сұрақтары
Эндокринология
Аралық бақылау сұрақтары
Биофизика
«Биофизика» пәні бойынша мидтермге дайындық сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Вопросы MidtermExam
Биофизика
Биофизика пәні бойынша мидтерм сұрақтары
Жануарлар физиология негіздері
Эндокринология
MidtermExam сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Конспект курса лекций
Медициналық биофизика
Гастроэнтерология әдісі
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Радиациялық биофизика радиобиология ғылымының бір саласы ретінде. Радиациялық биофизиканың қысқаша даму тарихы. Радиоактивтілік және оның түрлері. Иондаушы сәулелердің түрлері мен қасиеттері. Радиобиологиялық дозиметрия. Радиоактивті заттардың адам организміне түсу жолдары.
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Бұлшық ет жиырылуының физиологиясы
Биофизика
Негізгі сұрақтар. Фотобиофизика. Фотофизикалық және фотобиологиялық процестер. Фотосинтез. Биомелекулалардың фотоайналымдарының біріншілік және бастапқы сатылары.
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Биологиялық жүйелердің жарықты жұтуы; Биологиялық жүйелердегі люминесценция; Негізгі фотобиологиялық процестер.
Биофизика
Негізгі сұрақтар Жүйе, энергия, жұмыс, ішкі энергия, энтальпия. Термодинамиканың бірінші заңы. Биожүйелер үшін термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. Бос энергия. Градиент. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамиканың екінші заңының биожүйелер үшін қолдану. Стационарлық күй. Пригожин теоремасы.
Биофизика
Биолюминесценция
Биофизика
Фотобиологиялық процестер
Биофизика
Мембрана арқылы заттардың тасымалдануы
Биофизика
Биофизика
Медицинада қолданылатын кейбір диагностикалық әдістер: Компьютерлік томография; Магнитті-резонансты томография; Флюорография; Ультрадыбыстық зерттеу әдісі; Радиоизотоптық диагностика; Нанотехнологиялар.