Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Қайрат Бақытжан Қайратұлы

Қайрат Бақытжан Қайратұлы

Лауазымы: оқытушы
биофизика және биомедицина кафедрасы
Scopus author ID: 57223447274
Bakytzhan.Kairat@kaznu.kz
8(727) 377-33-33 вн:1686
       Qairat Baqytjan Qairatūly, ūlty – qazaq. 2010-2014 j.j. äl-Farabi atyndağy Qazaq ūlttyq universitetı biologia fakültetınıñ bakalavriat studentı (Biotehnologia, biohimia jäne ösımdıkter fiziologiasy kafedrasy boiynşa mamandanu – «Kletkalyq jäne molekulalyq biotehnologia»). «Biotehnologia bakalavry» bılıktılıgı men «tehnika jäne tehnologialar bakalavry» akademialyq därejesı berıldı. 2014-2016 j.j. äl-Farabi atyndağy QazŪU biologia jäne biotehnologia fakültetınıñ «Biologia» mamandyğy boiynşa magistraturasy (biofizika jäne biomedisina kafedrasy boiynşa mamandanu – «Qoldanbaly biofizika jäne fiziologia»). «Biologia magistrı» bılıktılıgı men «pedagogika ğylymdarynyñ magistrı» akademialyq därejesı berıldı. 2019-2022 j.j. äl-Farabi atyndağy QazŪU "8D05101 - Biologia" mamandyğy boiynşa PhD doktorantura. Doktorlyq disertasia taqyryby: «Gippokamp neirondy jelısınıñ qozuyn baqylauda tejegış neirondardyñ kälsi-ötkızuşı kainatty jäne AMPA reseptorlarynyñ rölı». Ğylymi jetekşısı: b.ğ.d, profesor, QR ŪĞA korr.-müşesı Töleuhanov S.T., şeteldık ğylymi keñesşı: b.ğ.d., profesor Zinchenko V.P. (Resei Federasiasy). 2012-2017 j.j. äl-Farabi atyndağy QazŪU Biologia jäne biotehnologia mäselelerı ĞZİ Biohimia zerthanasynda jäne Ekologia mäselelerı ĞZİ Biotehnologia zerthanasynda zerthanaşy, zertteuşı-täjıribe jinaqtauşy, kışı ğylymi qyzmetker. 2015-2020 j.j. «QazŪU habarşysy. Biologia seriasy» ğylymi jurnalynyñ tehnikalyq hatşysy. 2017 j. osy künge deiın biofizika, biomedisina jäne neiroğylymdar kafedrasynyñ oqytuşysy. 2019 j. äl-Farabi atyndağy QazŪU-nıñ "Üzdık jas ğalymy" atağynyñ iegerı. B.Q. Qairattyñ ğylymi-zertteu qyzmetı qazırgı zamanğy biologia men biotehnologianyñ özektı bağyttarymen bailanysty. Qairat B.K. qazaq, orys, ağylşyn, türık jäne latyn tılderın meñgergen, özınıñ ğylymi zertteulerınde biologialyq jäne fizika-himialyq zertteulerdıñ zamanaui ädısterınıñ keñ spektrın paidalanady. Qairat B.Q. 80-nen astam ğylymi eñbekterı jaryq kördı, onyñ ışınde 5 jarialanymy Web of Science (Thomson Reuters) derekter bazasynda indeksteletın jurnaldarda, däieksöz sany – 4, h-index-1. Zertteulerdıñ negızgı nätijelerı 12 Halyqaralyq konferensiada baiandaldy. Ol biologia mamandyqtarynyñ studentterıne arnalğan qazaq tılındegı "Ekologialyq biofizika" jäne qazaq, orys tılderındegı "Biofizika boiynşa test tapsyrmalarynyñ jinağy" atty oqu qūraldarynyñ avtory, «Biofizika» mamandyğy boiynşa 3 deñgeilı (bakalavriat, magistratura, PhD doktorantura) bılım beru bağdarlamasynyñ qūrastyruşysy.
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Хрономедицина
Хрономедицина
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша аралық емтихан Midterm Exam бағдарламасы
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша қорытынды емтихан (сессия) бағдарламасы
Қолданбалы биофизика
Биологиялық жүйелердегі біріншілік фотопроцестер
Қолданбалы биофизика
Нерв импульсінің өткізілу механизмі. Нейротрансмиссия
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Биофизика
Биоэнергетика
Биоэнергетика және метаболизм
Биофизика
Мектептегі биология
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Концепции современного естествознания
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биофизиканың арнаулы тараулары
Хрономедицина
Биологияға кіріспе
Cambridge IGCSE Biology – Mackean, D. G [SRG] 3 rd edition
Биологияға кіріспе
Cambridge International AS and A Level Biology
Қолданбалы биофизика
Биолюминесценция. Биолюминесцентті организмдер
Қолданбалы биофизика
Интенсивтілігі төмен лазер сәулелерінің әсер ету механизмдері мен биологиялық әсері
Қолданбалы биофизика
Гормондық реттелу процестерінің биофизикасы
Қолданбалы биофизика
Математикалық модельдеу және оның биологиядағы маңызы
Қолданбалы биофизика
Тірі организмдердегі стационарлық күй туралы түсінік. Гомеостаз
Қолданбалы биофизика
Биологиялық мембраналардың құрылымдық-функционалдық ұйымдасуы
Қолданбалы биофизика
Клаузиус тәжірибесі
Қолданбалы биофизика
Нуклеин қышқылдарының, белоктардың және биомембрана липидтерінің фотохимиялық зақымдануы
Қолданбалы биофизика
Биологиялық ұлпалар мен сұйықтардың электрөткізгіштігі
Қолданбалы биофизика
Биофизикаға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Фоторегуляторлық және фотодеструкциялық процестер
Қолданбалы биофизика
Биологиядағы математикалық модельдер
Қолданбалы биофизика
Бос радикалдар және антиоксиданттық қорғаныс
Қолданбалы биофизика
Тірі жүйелердің термодинамикалық ерекшеліктері
Қолданбалы биофизика
Бұлшықет жиырылуының биофизикасы
Қолданбалы биофизика
Биологиялық процестердің кинетикасы
Қолданбалы биофизика
Молекулалық биофизика
Қолданбалы биофизика
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологиялық жүйелердегі бос радикалдар
Қолданбалы биофизика
Адам организміндегі бос радикалдар
Қолданбалы биофизика
Биологиялық процестердің термодинамикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Patrick F. Dillon Biophysics: A Physiological Approach. Cambridge Academ 2013
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Липиды Общие принципы построения липидных молекул Отдельные классы липидов Пространственная структура липидов Химический синтез липидов
Қолданбалы биофизика
Мембраналық процестер биофизикасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Өндірістік
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияны оқытудың әдістемелері
Cambridge International AS and A Level Biology
Биологияны оқытудың әдістемелері
Cambridge IGCSE Biology – Mackean, D. G [SRG] 3 rd edition
Қолданбалы биофизика
Ультракүлгін сәулелердің биологиялық әсері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Силлабус по дисциплине "Методика преподавания биологии" для студентов 3 курса специальности "5В070100-Биология"
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Требования к оформлению магистерской диссертации
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Михайлов Л.А. Концепции современного естествознания. Учебник, - М.: Питер, 2008, 336 с.
Биофизика
ТруханЭ.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Биофизика
Мембраналық процестер биофизикасы
Биофизика
Гормональді реттелу процестерінің биофизикасы
Биофизика
Биофизикаға кіріспе
Биофизика
Молекулалық биофизика
Биофизика
Заттардың тасымалдануы және биоэлектрогенез
Биофизика
Биологиялық процестердің кинетикасы
Биофизика
Биологиялық процестердің термодинамикасы
Биофизика
Бұлшық ет жиырылуының биофизикасы
Биофизика
Биологиялық жүйелердегі біріншілік фотопроцестер
Биофизика
Фоторегуляторлық және фотодестукциялық процестер
Эндокринология
William F. Young, Jr., MD, MSc The Netter Collection of Medical Illustrations: Endocrine System Second Edition Copyright © 2011 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
Эндокринология
Harrison's Endocrinology 2nd Edition
Бейімделудің механизмдері
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Бейімделудің механизмдері
Г. Кассиль Внутренняя среда организма. - Москва: Наука, 1983. - 227 с.
Экологиялық биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Биофизика
Биофизика мембранных процессов
Гормондар физиологиясы
THE NETTER COLLECTION OF MEDICAL ILLUSTRATIONS ENDOCRINE SYSTEM, Volume 2, Second Edition
Өндірістік (педагогикалық)
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Радиациялық биофизика
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Биофизика
Биофизика
Биологияға кіріспе
Силлабус по дисциплине "VBio 1302 Введение в биологию"
Биофизика
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биофизика
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 3 курса специальности "5В080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство"
Хронодиагностика және хронотерапия
Радиациялық биофизика
Бейімделудің механизмдері
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Өндірістік
Дневник по производственной практике студентов
Хронодиагностика және хронотерапия
Силлабус по дисциплине "Хронодиагностика и хронотерапия"
Педагогикалық практика (үздіксіз) оқу-тәрбие
Жануарлар физиология негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы физиологии животных" Специальность: "5В070100-Биотехнология" 2 курс, весенний семестр, 2+0+1
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Силлабус по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Радиациялық биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Хрономедицина
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша зертханалық сабақты ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау
Биологияны оқытудың әдістемелері
Сабақ жоспарының үлгісі
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика
Биофизика
Биофизика
Биологияға кіріспе
"VBio 1302 Биологияға кіріспе" пәні бойынша лабораториялық сабақтарды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология. 6 класс. (Они растут, цветут и пахнут) Авторы: Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2012 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 144
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 7 класс Вахрушев (От амёбы до человека) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2013 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 320
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 8 класс (Познай себя) Авторы: Вахрушев А.А., Родионова Е.И. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 336
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология. 5 класс. (Обо всём живом) Авторы: Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2013 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 176
Биологияға кіріспе
Сабақ жоспарының үлгісі
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 9 класс Вахрушев. (Порядок в живой природе) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 352
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 10-11 класс. (Общие закономерности) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 400
Биоэнергетика
Биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Патология негіздерімен берілген иммунология
Радиациялық биофизика
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизика
Биофизика
Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии
Биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Қолданбалы биофизика
Радиациялық биофизика
Радиациялық биофизика
Биологияға кіріспе
Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 3-е изд. - М.: 2004. Том 1 - 454с., Том 2- 436с., Том 3- 451с.
Биологияға кіріспе
Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 3-е изд. - М.: 2004. Том 1 - 454с., Том 2- 436с., Том 3- 451с.
Биологияға кіріспе
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. 3-е изд. - М.: 2004. Том 1 - 454с.
Биологияны оқытудың әдістемелері
Грин Н., Стаут У. Тейлор Д., Биология. В 3 т. 3-е изд. - М._ 2004. Том 1 - 454с.
Биологияны оқытудың әдістемелері
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. 3-е изд. - М._ 2004. Том 2 - 436с.
Биологияны оқытудың әдістемелері
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. 3-е изд. - М._ 2004. Том 3 - 451с.
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Пономарева И. Н. П 56 Общая методика обучения биологии : учеб. пособие для студ. пед. вузов / И. Н. Пономарева, В. П.Соломин, Г.Д.Сидельникова; под ред. И. Н. Пономаревой. — 3-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2008. — 280 с.
Биофизика
Гумарова Л.Ж. Радиобиология: Окулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. - 176 бет.
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Хронодиагностика және хронотерапия
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Өндірістік
Қолданбалы биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - Москва: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Бейімделудің физиологиялық, биофизикалық механизмдері
Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б. Адам физиологиясы (оқулық). - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 бет
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Гумарова Л.Ж. Радиобиология: Окулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. - 176 бет.
Қолданбалы биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Қолданбалы биофизика
Биофизика (оқулық)
Қолданбалы биофизика
Трухан Э.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Қолданбалы биофизика
Тимченко А.Н. Основы биоритмологии. Учебно-методическое пособие. Харьков 2012. PDF
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Вечканов E.М., Внуков В.В. Термодинамика и кинетика биологических процессов. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. — 59 с.
Биофизика
Patrick F. Dillon Biophysics: A Physiological Approach. Cambridge Academ 2013
Биологияға кіріспе
Ионизацияланбаған сәулеленудің биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Иммунология
Иммунология
Қолданбалы биофизика
Биофизика: В 2-х кн.: Учеб. для биол. спец. вузов. Кн. 1. Теоретическая биофизика.—М.: Высш. шк., 1987.—319 с : ил.
Қолданбалы биофизика
Ризниченко Г. Ю. Математические модели в биофизике и экологии. — Москва- Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003, 184 стр.
Қолданбалы биофизика
Диллон П.Ф. Д42 Биофизика: Физиологиялық негіздері: Оқулық/ауд. К. Каримбаев, Б.С. Набиева, А.Т. Нуркенова, А.Г. Жумина, Аірһа-Тгапзіаііоп аударма агенттігі - Алматы, 2013. — 476 б.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны 1. Мембрана - биологиялық жүйелердің компоненті. 2. Клетканың негізгі мембраналық құрылымдары және олардың қысқаша сипаттамасы. 3. Мембранологияның даму кезеңдері.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Биологиялық мембрана құрылысы және қызметі 2. Мембрананың химиялық құрамы. 3. Мембрана липидтерінің құрамы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембрана моделдері 2. Мембрана қосқабатының ұйымдасу принциптері. 3. Липидті қосқабаттардың түзілуі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Мембраналық белоктар, түрлері мен функциялары. 1. Мембраналық белоктардың сипаттамалары. 2. Мембраналық белоктардың биохимиялық сипаттамалары. 3. Белоктардың мембраналардағы функциялары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биологиялық мембрана арқылы заттардың тасымалы 1. Иондық каналдар арқылы тасымалдау. 2. Иондық арналардың түрлері. 3. Иондық каналдардың сипаттамасы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Ақуыздардың тасымалдау қызметі 1. Заттардың клеткалық мембрана арқылы тасымалдануы 2. Ақуыздардың тасымалдау қызметі - заттарды клетка ішінде тасымалдау 3. Эндоцитоз - заттардың қоршаған ортадан жасушаға тасымалдау 4. Экзоцитоз – заттарды клеткадан қоршаған ортаға тасымалдау
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биологиялық мембрана арқылы заттардың тасымалы 1. Заттарды активті тасымалдау. 2. Екіншілей белсенді тасымал. 3. Мембрана арқылы аминқышқылы мен қанттың транспорты.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Оттегі және бос радикалдардың пайда болу механизмдері 2. Оттегінің белсенді түрлері. 3. Бос радикалдардың мембраналарға әсері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембрана липидтерiн құрайтын май қышқылдарының түрлерi. 2. Әртүрлі мембраналардың липидті құрамы 3. Мембрана липидтерiнің физика-химиялық қасиеттері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембраналық ақуыздардың құрылымдық ұйымдастыру принциптері 2. Мембраналық глико- және липопротеиндерінің сипаттамасы. 3. Биологиялық мембрана құрылысы. 4. Биомембраналардың құрылымы мен қызметі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембраналар биофизиканың негізгі мәселелері. 2. Биологиялық мембрананың физикалық қасиеттері 3. Мембранадағы фазалық ауысулар.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Жасушалардың өткізгіштігі және заттардың тасымалдануы. 2. Мембрана арқылы затты тасымалдау. 3. Жай және жеңілдетілген диффузияның айырмашылығы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биоэлектрлік потенциалдар 1. Мембранадағы иондық ағымдар. 2. Тыныштық потенциалы. 3. Әрекет потенциалы, оның таралу әлеуеті. 4.Тыныштық потенциалы мен әрекет потенциалын салыстыру
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Na+,K+-ATPаза, Са2+-АТФаза 1. Натрий-калий АТФазаның құрылымы және қызметі. 2. Кальций-транспорттық ATФаза.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Бос радикалдарды бейтараптау жолдары, антиоксиданттар 2. Клетканың антиоксидантты жүйесінің құрылымы мен қызметі туралы түсініктер 3. Ферментсіз антиоксидантты жүйе.
Иммунология
Биофизика
Патология негіздерімен берілген иммунология
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физико-химические свойства крови
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Химическая сигнализация
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции эритроцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции лейкоцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Определение группы крови
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Физиология зертханасындағы техника қауіпсіздік ережесі. Қанның физико-химиялық қасиеттерін анықтау
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Клетканың сыртқы ортамен ақпарат алмасуы: химиялық сигнализация
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Эритроциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Лейкоциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Қан тобын анықтау
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Электрлік сигнализация: қозудың нерв бойымен таралуын зерттеу
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Динамометрия: бел және білек күштерін анықтау
Гормондар физиологиясы
Биофизика
Методические указания к лабораторным занятиям по биофизике (рус)
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биоэнергетика
Günter Schäfer, Harvey S. Penefsky (Eds.) Bioenergetics Energy Conservation and Conversion
Биофизика
Ферментативтік реакция белсенділігіне температураның әсері
Мектептегі биология
Биофизика
Жоғары сатыдағы өсімдіктер жапырағының құрамындағы фотосинтездеуші пигменттердің мөлшеріне тұздану жағдайларының әсері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Методические рекомендации к лабораторным работам по дисциплине "Основы эволюционной физиологии человека и животных"
Қолданбалы биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Сорбция воды
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. рН метр
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. КФК
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. СФ
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лезер
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. ЭКГ
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияға кіріспе
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Витальное окрашивание
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. Электропроводность живых систем
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Хрономедицина
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Фазылов C.Д. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары/ Оқулық. 2-ші басылым, өңделіп толықтырылған. Алматы, 2003. - 256 бет
Мектептегі биология
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Қолданбалы биофизика
Методические рекомендации к лабораторным работам по биофизике
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Өндірістік
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Хронодиагностика және хронотерапия
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Хрономедицина
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Кн. 2. Физиология висцеральных систем: Учеб. для биол. и медиц. спец. вузов / А.Д. Ноздрачев, И.А. Баранникова, А.С. Батуев и др.; Под ред. А. Д. Ноздрачева. — М.: Высш. шк., 1991. — 528 с: ил.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Кн. 1. Физиология нервной, мышечной и сенсорной систем: Учеб. для биол. и медиц. спец. вузов / А.Д. Ноздрачев, И.А. Баранникова, А.С. Батуев и др.; Под ред. А. Д. Ноздрачева. — М.: Высш. шк., 1991. — 512 с: ил. ISBN 5-06-000650-6 (кн. 1)
Қолданбалы биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Иммунология
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Color Atlas of Physiology 6th edition Stefan Silbernagl, MD
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Биологияға кіріспе
Биофизика
Экологиялық биофизика
ФЭК-дің жұмыс істеу принципімен танысу
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Сәтбаева Х.Қ. және т.б. Адам физиологиясы (оқулық)
Биологияны оқытудың әдістемелері
Образец
Мектептегі биология
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Иммунология
Радиациялық биофизика
Қолданбалы биофизика
Қан айналым жүйесінің биофизикасы
Биофизика
Вопросы семинара
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Гормондар физиологиясы
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Гормондар физиологиясы
Биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Экологиялық биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Биофизика
Трухан Э.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Бейімделудің механизмдері
СӨЖ тапсырмалары
Жануарлар физиология негіздері
Гормондар физиологиясы
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Өндірістік
Биоэнергетика
Қолданбалы биофизика
Хронодиагностика және хронотерапия
Биофизика
СӨЖ тапсырмаларына әдістемелік нұсқау
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Радиациялық биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қолданбалы биофизика
Биофизика
Биоэнергетика
Биофизика
Биофизика
Биоэнергетика
DAVID G. NICHOLLS, STUART J. FERGUSON Bioenergetics, Fourth Edition
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
"Мектептегі биология" пәні бойынша дәрістердің қысқаша конспектісі
Биофизика
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биофизика
Биоэнергетика
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Биофизика
Биофизика пәні бойынша СӨЖ №1 тапсырмасы
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Хрономедицина
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биологияға кіріспе
Хронодиагностика және хронотерапия
Қолданбалы биофизика
Өндірістік
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Хрономедицина
Биофизика
Қолданбалы биофизика
Хрономедицина
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Мидың интеграциялық қызметi. Iс-әрекеттiң жүйелiк теориясы. 1. Адамның психикалық іс-әрекеті 2. Эмоция. 3. Ойлау 4. Мотивация
Қолданбалы биофизика
Биологияға кіріспе
Қолданбалы биофизика
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Сыртқа шығару жүйесінің физиологиясы 1. Зат алмасуының қалдықтарын денеден шығарудың маңызы. 2. Сыртқа шығару мүшелерінің негізгі қызметтері. 3. Несеп түзілу үрдісі.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Зат алмасу және тамақтану 1. Заттар мен энергия алмасуы туралы жалпы түсінік 2. Қоректіқ заттардың калориялық және тыныс коэффициенті 3. Негізгі зат алмасу 4. Тамақтану 5. Жылу реттелуі
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Дәрістердің қысқаша конспекті
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
КІРІСПЕ. 1. Физиология пәні, басқа ғылымдармен байланысы 2. Қазіргі замандағы физиологияның тармақтары 3. Физиологияның зерттеу әдістері 4. Физиологияның даму кезеңдері. 5. Қозғыш ұлпалардың жалпы сипаттамасы.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қозғыш ұлпалар және олардың физиологиялық қасиеттері 1. Жүйке талшықарының құрылымдық және физиологиялық қасиеттері. Миелинді және миелинсіз талшықтар. 2. Қозудың жүйкеден өту жылдамдығы. Жүйке талшықтарының типтері. 3. Жүйке талшықтарының қозуды өткізу механизмі. 4. Жүйке талшықтарының қозуды өткізу заңдықтары. 5. Синапстар. 6. Медиаторлар.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Вегетативтік жүйке жүйесінің физиологиясы 1. Вегетативтік жүйке жүйесінің морфологиялық ерекшіліктері. 2. Вегетативтіқ жүйке жүйесінің физиологиялық ерекшелектері: 3. Вегетативті жүйке жүйесінің маңызы
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Сезгіш талдағыштардың физиологиясы (анализаторлар) 1. И.П.Павловтың талдағыштар туралы iлiмi. 2. Көру талдағыштың физиологиясы 3. Есту талдағышы, оның бөлiмдерi. 4. Химиялық талдағышы. Иiс және дәм сезу талдағыштар
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Ішкі секреция бездері 1. Ішкі секреция бездерінің /ІСБ/ жалпы сипаттамасы. 2. Гормондар, олардың жалпы қасиеттері, әсер ететін жолдары, функциялардың нейрогуморальдық реттелуіндегі 3. Гипоталамус-гипофиздік жүйе, гипофиз, оның гормондары. 4. Қалқанша без, қалқанша маңы безі 5. Қарынасты безі (ұйқы безі), бүйрекүсті бездері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қан физиологиясы. 1. Организмнің ішкі ортасы 2. Қанның құрамы. 3. Қан топтары. Резус-фактор, оның маңызы. 4. Қан клеткалараның физиологиясы.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қанайналым физиологиясы 1. Қан айналу жүйесінің тіршілік үшін маңызы. 2. Жүректің қан айдау функциясы. 3. Жүрек циклі және оның кезеңдері. 4. Қан тамырларының морфофункциялық классификациясы. 5. Гемодинамика параметрлері.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Тыныс алу физиологиясы 1. Тынысалудың маңызы. 2. Тынысалу козғалысы. 3. Тынысалу және шығарудың механизмі. 4. Өкпенің жалпы сыйымдылығы 5. Өкпе мен үлпадаға газ алмасу. 6. Оттегінің қан арқылы тасымалдануы.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Ас қорыту физиологиясы. 1. Ас қорыту процесінің маңызы. 2. Ас қорыту сөлдері және оның ферменттері 3. Ауыздағы ас қорыту процесі. 4. Қарындағы ас қорыту процесі. 5. Астың ішекте қорытылуы. 6. Қоректік заттардың сіңу процесі.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Қозғыш ұлпалардың физиологиясы 1. Қозғыштықтың өлшемдері (параметрлері). 2. Қозғыш ұлпалардағы биоэлектрлік құбылыстар. 3. Мембраналық және әрекет потенциалдары, олардың сипаттамасы, пайда болу механизмдері. 4. Бұлшық еттердің физиологиялық қасиеттері.
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы 1. Орта жүйке жүйесінің (ОЖЖ) жалпы физиологиясы. Жүйке жүйесінің маңызы. 2. Нейрон орталық жүйке жүйесінің қүрылымдық және функциялық негізі. 3. Орталық жүйке жүйесінің рефлекстік қызметі
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Бейімделудің физиологиялық, биофизикалық механизмдері
Қолданбалы биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Хрономедицина
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
ЖОҒАРҒЫ ЖҮЙКЕ ІС-ӘРЕКЕТІ 1. Жоғарғы жүйке іс-әрекетінің негізі - шартты рефлекс 2. Шартты және шартсыз рефлекстердің айырмашылығы 3. Шартты рефлекстің қалыптасуы. 4. Жоғары жүйке іс-әрекетінің типтері 5. ЖЖЖ типтері (Павлов бойынша) 6. И.П. Павловтың І-ші және ІІ-ші сигналдық жүйелер туралы ілімі. 7. Бірінші және екінші сигналдық жүйелер.
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Иммунология
Қолданбалы биофизика
Қолданбалы биофизика
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Қолданбалы биофизика
Патология негіздерімен берілген иммунология
Қолданбалы биофизика
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Синтез и секреция гормонов
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гипоталамус-гипофиздік жүйе
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Алдыңғы ми мен ми бағанының ретикулярлы құрылымы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Вегетативтік нерв жүйесінің физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жүрек бұлшық етінің қасиеттері. Жүрек циклі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Электрокардиография. Жүрек жұмысының реттелуі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Форменные элементы крови. Лейкоциты
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 6. Регуляция системы крови. Основные системы групп крови. Лимфа
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология возбудимых тканей
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 8. Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 9. Физиология мышечного сокращения
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Специальная физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология переднего мозга и ретикулярной формации мозгового ствола
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология вегетативной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Электрокардиография. Регуляция работы сердца
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың түрлері және оның организм үшін маңызы. Ауыз қуысында астың қорытылуы. Жұтыну
Жануарлар физиология негіздері
Астың асқазанда қорытылуы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Астың аш ішек пен тоқ ішекте қорытылуы. Астың қорытылуындағы өттің маңызы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың гомеостатикалық қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқа бөліп шығару мүшелері. Зәрдің түзілуі мен зәр шығару
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Энергия алмасу физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жылулық баланс және дене температурасының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Нейрогуморальді байланыстар мен ағза қызметінің гормональді реттелуі туралы түсінік. Эндокриндік бездерге қысқаша шолу
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Гемодинамика. Микроциркуляция
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан тамырларындағы қан ағысының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқы тыныс алу және қан арқылы газдардың тасымалдануы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Тыныс алудың реттелуі. Организмді оттегімен қамтамасыз ету функционалды жүйесі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның жалпы қасиеттері мен қызметі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қан ұю жүйесі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның формалық элементтері: эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның жалпы қасиеттері және қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан ұю жүйесі және оның маңызы. Қанның ұюының ферментативтік теориясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері. Эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері: лейкоциттер мен тромбоциттер
-
2017-2018 оқу жылының академиялық күнтізбесі
-
2018-2019 оқу жылының академиялық күнтізбесі
-
Правила проведения итогового контроля (экзаменационной сессии)
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Өндірістік
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биологияға кіріспе
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан жүйесінің реттелуі. Қан топтарының негізгі жүйелері. Лимфа
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпалардың жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпаларға тұрақты токтың әсер ету заңдылықтары
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің арнайы фзиологиясы
Гормондар физиологиясы
MidtermExam Questions
Экологиялық биофизика
Карта УМО дисциплины "Экологическая биофизика"
Биологияға кіріспе
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Биофизиканың арнаулы тараулары
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Өндірістік
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Карта УМОД по дисциплине "Физиология и биофизика мембран"
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Хрономедицина
Лазерлік биомедициналық нанотехнология негіздері
Биофизика
Хронодиагностика және хронотерапия
Биофизика
Биофизика
Өндірістік
Өндірістік
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Қолданбалы биофизика
"Қолданбалы биофизика" пәні бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК1
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК2
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биоэнергетика
Хронодиагностика және хронотерапия
Радиациялық биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияны оқытудың әдістемелері
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Хрономедицина
Қолданбалы биофизика
"Қолданбалы биофизика" пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Бейімделудің физиологиялық, биофизикалық механизмдері
Гормондар физиологиясы
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Гормондар физиологиясы
Емтиханға дайындық сұрақтары
Биоэнергетика
Биофизика
Вопросы экзамена по биофизике
Бейімделудің механизмдері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Радиациялық биофизика
Мектептегі биология
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қолданбалы биофизика
"Қолданбалы биофизика" пәні бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы
Биофизика
Вопросы экзамена
Эндокринология
Аралық бақылау 1 сұрақтары
Эндокринология
Аралық бақылау сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Механизмы адаптации"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Техника физиологического эксперимента"
Биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Биофизика"
Биофизика
Вопросы рубежного контроля по биофизике
Жануарлар физиология негіздері
"Жануарлар физиологиясының негіздері" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Биофизика
"Биофизика" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины "Концепции современного естествознания"
Биофизика
Книгообеспеченность дисциплины "Биофизика"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Карта учебно-методической опеспеченности дисциплины "Техника физиологического эксперимента"
Эндокринология
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Кешенді емтихан
Экологиялық биофизика
Критерий оценки знания
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Студенттердің білімін бағалау критерийлері
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Программа итогового экзамена по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Биофизика
АБ 2 сұрақтары
Биофизика
Экзаменационные вопросы по биофизике для студентов специальности "Биология"
Медициналық биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Медицинская биофизика"
Биофизика
Критерии оценки знаний студентов
Жануарлар физиология негіздері
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине "Основы физиологии"
Эндокринология
Емтиханға дайындық сұрақтары
Эндокринология
MidtermExam сұрақтары
Медициналық биофизика
Гастроэнтерология әдісі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Бұлшық ет жиырылуының физиологиясы
Биофизика
«Биофизика» пәні бойынша мидтермге дайындық сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Вопросы MidtermExam
Биофизика
Биофизика пәні бойынша мидтерм сұрақтары
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
"Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары" пәні бойынша дайындық сұрақтары
Жануарлар физиология негіздері
Бейімделудің механизмдері
Конспект курса лекций
Биофизика
Биолюминесценция
Биофизика
Фотобиологиялық процестер
Биофизика
Мембрана арқылы заттардың тасымалдануы
Биофизика
Биофизика
Медицинада қолданылатын кейбір диагностикалық әдістер: Компьютерлік томография; Магнитті-резонансты томография; Флюорография; Ультрадыбыстық зерттеу әдісі; Радиоизотоптық диагностика; Нанотехнологиялар.
Биофизика
Негізгі сұрақтар. Фотобиофизика. Фотофизикалық және фотобиологиялық процестер. Фотосинтез. Биомелекулалардың фотоайналымдарының біріншілік және бастапқы сатылары.
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Биологиялық жүйелердің жарықты жұтуы; Биологиялық жүйелердегі люминесценция; Негізгі фотобиологиялық процестер.
Биофизика
Негізгі сұрақтар Жүйе, энергия, жұмыс, ішкі энергия, энтальпия. Термодинамиканың бірінші заңы. Биожүйелер үшін термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. Бос энергия. Градиент. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамиканың екінші заңының биожүйелер үшін қолдану. Стационарлық күй. Пригожин теоремасы.
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Негізгі сұрақтар: 1. В.И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі; 2. Биосфера эволюциясы; 3. Биосфера құрылымы. Тірі заттың қасиеті мен қызметі; 4. Ноосфераның пайда болуы және дамуы.
Биофизика
Мазмұны 1. Жүрек. Жүректің анатомиялық құрылысы. Жүрек циклі. Клапанды аппараттың мәні. 2. Жүрек ырғағы. Жүрек қызметінің көрсеткіштері. 3. Жүрек қызметінің сыртқы көріністері. 4. Жүрек қызметі. 5. Миокард жасушасының электрлік белсенділігі. 6. Жүректің өткізгіштік жүйесінің функциялары. 7. Электрокардиограмма. 8. Жүрек қызметі ырғағының өзгеруі. 9. Электрокардиографтың құрылысы, жұмыс істеу принципі.
Биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизика
Медициналық биофизикаға кіріспе
Биофизика
Биофизика
Радиациялық биофизикаға кіріспе
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Биопотенциал туралы жалпы түсінік; Тыныштық потенциалы; Әрекет потенциалы; Гольдман-Ходжкин-Катц теңдеуі; Биопотенциалдарды тіркеу әдістері.
Биофизика
• Биологиялық мембрана; • Биологиялық мембраналар арқылы заттардың тасымалдануы; • Пассивті және активті транспорт; • Диффузия және оның түрлері; • Эндо- және экзоцитоз.
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Радиациялық биофизика радиобиология ғылымының бір саласы ретінде. Радиациялық биофизиканың қысқаша даму тарихы. Радиоактивтілік және оның түрлері. Иондаушы сәулелердің түрлері мен қасиеттері. Радиобиологиялық дозиметрия. Радиоактивті заттардың адам организміне түсу жолдары.
Биофизика
Термодинамика негіздері: 1. Термодинамиканың ғылым ретінде қалыптасуы туралы 2. Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен қағидалары 3. Тепе-теңдік термодинамикасы туралы жалпы мәлімет 4. Тепе-теңcіздік термодинамика туралы жалпы мәлімет 5. Бауэрдің «Биологияның жалпыға ортақ заңдылығы»
Эндокринология
Дәрістердің қысқаша мазмұны
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі) пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған әдістемілік нұсқау
Биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Эндокринология
"Эндокринология" пәні бойынша СӨЖ тапсырмаларына әдістемелік нұсқау
Биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Биофизика
Спектрдің түрлері: үзіліссіз, сызықты және жолақ спектрлер.
Бейімделудің механизмдері
Методическое указание к лабораторным занятиям
Биофизика
Влияние света на организм
Биофизика
Влияние температуры на организм
Биофизика
Задания СРС по биофизике
Медициналық биофизика
СӨЖ тапсырмалары
Бейімделудің механизмдері
Техника физиологического эксперимента
Биофизика
Қан айналым жүйесінің биофизикасы
Биофизика
Биофизика (оқулық)
Жануарлар физиология негіздері
Медициналық биофизика
Семинар тақырыптары
Эндокринология
Эндокриндік бездерге қысқаша шолу
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Тұрғынбаев Ә.Х. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (оқулық). - Алматы: Білім, 2003. - 188 б.
Қолданбалы биофизика
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Адам физиологиясы (оқулық)
Биофизика
Лабораторная работа: Изучение работы газового лазера
Экологиялық биофизика
Ұлпаларды тірідей бояу әдісін меңгеру
Экологиялық биофизика
Адам және жануарлар терісіндегі биологиялық активті нүктелердің биофизикалық көрсеткіштерін анықтау
Экологиялық биофизика
Биологиялық сұйықтықтардың сутектік көрсеткішін анықтау
Экологиялық биофизика
Сыртқы ортаның түрлі факторларының ұлпалардың суды сіңіруіне әсерін зерттеу
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Лабораториялық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау
Бейімделудің механизмдері
Бейімделу механизмдері пәні бойынша зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау
Биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Биофизика
Биофизикаға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизиканың арнаулы тараулары
БАТ
Экологиялық биофизика
Түрлі биологиялық молекулалардың жұту спектрлерін анықтау
Биофизика
Лабораторная работа. Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации дыхания веточки элодеи
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение свойств естественного света и искусственных световых источников (лампа накаливания, неоновые и ртутные лампы, лазера)
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение работы фотоэлектроколориметра. Построение градуировочной кривой для исследуемого вещества
Биофизика
Лабораторная работа. Спектрофотометрия
Биофизика
Лабораторная работа. Определение значения рН биологических жидкостей
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение сорбционной активности тканей в зависимости от действия различных физических факторов
Биофизика
Лабораторная работа. Исследование электрокардиограммы человека при физической нагрузке
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение закономерностей прохождения электрического тока через живые ткани
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение биофизических параметров биологически активных точек кожи человека.
Биофизика
Изучение сорбционной активности тканей в зависимости от действия различных физических факторов
Биологияға кіріспе
Бейімделудің механизмдері
Силлабус по дисциплине "Механизмы адаптации"
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Силлабус по дисциплине "Концепции современного естествознания" 1 курс, осенний семестр (1+1+0)
Биофизика
"Биофизика" пәнінен силлабус "5В060400-Физика" мамандығы 3 курс, 6 семестр (1+1+0)
Экологиялық биофизика
Силлабус по дисциплине "Экологическая биофизика"
Экологиялық биофизика
Элодея өсімдігі бұтақшасының тыныс алуына температураның тигізетін әсерін бақылау
Экологиялық биофизика
Адамның тері гальваникалық реакциясын бақылау
Экологиялық биофизика
Табиғи және жасанды жарық көздерінің қасиеттерін зерттеу
Экологиялық биофизика
Исследование электрокардиограммы человека
Экологиялық биофизика
Құрбақа жүрегінің активация энергиясын есептеп шығару
Экологиялық биофизика
Газды лазердің құрылысымен танысу
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 3 курса специальности "5В060700-Биология"
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика пәні бойынша силлабус
Эндокринология
Силлабус по дисциплине "Эндокринология"
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Силлабус по дисциплине "Физиология человека (общая и возрастная)"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Силлабус по дисциплине "Техника физиологического эксперимента" Специальность "5В060700-Биология" 3 курс, осенний семестр (1+0+2)
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Силлабус по дисциплине "Физиология и биофизика мембран" для студентов 3 курса специальности "5В060700-Биология", весенний семестр
Адам және жануарлар эволюциялық физиологиясының негіздері
Мектептегі биология
Өндірістік
Студенттердің өндірістік практикасының күнделігі
Биофизика
Жарықтың организмге тигізетін әсері
Биофизика
Температураның организмдерге тигізетін әсері
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Cәтпаева Х. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Бейімделудің механизмдері
Сәтпаева Х.Қ. Адам физиологиясы. -Алматы; Білім, 1995. - 512 б.
Бейімделудің механизмдері
Cәтпаева Х. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Биофизика
Биофизика (оқулық)
Жануарлар физиология негіздері
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Бейімделудің механизмдері
Общие принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям среды обитания
Медициналық биофизика
Вопросы MidtermExam по дсициплине "Медицинская биофизика"
Экологиялық биофизика
Тулеуханов С. Биофизика (оқулық)
Биофизика
Кешенді емтихан
Программа комплексного экзамена в магистратуре по специальности «6М011300-Биология»

1

Қайрат Бақытжан Қайратұлы Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Экологиялық биофизика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3316-8 126 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Қайрат Бақытжан Қайратұлы Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Биофизика бойынша тесттік тапсырмалар " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Қайрат Бақытжан Қайратұлы Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. ТЕСТЫ ПО БИOФИЗИКЕ " Қазақ университеті " 2019 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыОразова С.Б. Влияние инокуляции эндомикоризными грибами и микроводорослями на некоторые физиолого-биохимические параметры пшеницы 2013 - г. 8 - стр. 0

2

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыГончарова А.В., Карпенюк Т.А., Оразова С.Б. Изучение влияния плотности инокулята и продолжительности культивирования на ростовые характериятики и содержание липидов в клетках зеленых микроводорослей 2013 - г. 5 - стр. 1

3

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыГончарова А.В., Карпенюк Т.А., Оразова С.Б., Ерназарова Г.И. Влияние различных питательных сред на рост культуры и содержание липидов в клетках зеленых микроводорослей 2014 - г. 5 - стр. 2

4

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыГончарова А.В., Карпенюк Т.А., Оразова С.Б. Influence of Culture Conditions on the Growth and Fatty Acid Composition of Green Microalgae Oocystis rhomboideus, Scenedesmus obliquus, Dictyochlorella globosa 2014 - г. 5 - стр. 8

5

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыАблайханова Н.Т., Шалгимбаева С.М., Оразова С.Б. Түрлі жасанды құрама жемдермен қоректендірілген тиляпия балықтарының кейбір мүшелеріне гистологиялық зерттеу жүргізу нәтижелері 2016 - г. 10 - стр. 66

6

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Оразова С.Б. Жасанды жағдайларда өсірілетін бекіре тұқымдастары шабақтарының бұлшық ет ұлпасының химиялық құрамына әртүрлі өнімдік жемдер құрамының әсері 2015 - г. 6 - стр. 63

7

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыКолумбаева С.Ж., Бияшева З.М., Шалахметова Т.М., Оразова С.Б., Ловинская А.В. 2017 - г. 11 - стр. 70

8

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыДаутбаева К.А., Шалгимбаева С.М., Омарова Ж.С., Джумаханова Г.Б. Балқаш көліндегі аналық сазан (Cyprinus carpio L.) балықтарының репродуктивті жүйесіне жүргізілген гистоморфологиялық зерттеулер 2017 - г. 8 - стр. 71

9

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыЕрназарова Г.И., Шалгимбаева С.М., Оразова С.Б. Тиляпия шабақтарының бауыры мен бұлшық еттерінің биохимиялық параметрлеріне әртүрлі жемдер және өсіру жағдайларының әсері 2017 - г. 8 - стр. 71

10

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыОмирбекова Н.Ж., Оразова С.Б. Павлодар облысының кейбір тұзды көлдеріндегі Arthemia sp. популяциясы шаяндарының биомассасы мен цисталарының биохимиялық анализі 2017 - г. 12 - стр. 73

11

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыДаутбаева К.А., Шалгимбаева С.М., Омарова Ж.С., Джумаханова Г.Б. 2017 - г. 8 - стр. 2

12

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыЕсимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т. Functional-morphological features of enterosorbent "Ingo2" in the experiment. 2017 - г. 8 - стр. 1

13

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыБактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Study of the influence of tonsillitis on other organs on biophysical properties of biologically active points skin 2018 - г. 12 - стр. 0

14

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыҮсіпбек Б.А., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Көру функциясында өзгерісі бар студенттердің терісіндегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштерінің маусымдық динамикасын зерттеу 2018 - г. 11 - стр. 0

15

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыТулеуханов С.., Кулбаева М.С., Умбетьярова Л.Б. Терідегі БАН-ның температуралық көрсеткіштері бойынша тонзиллит ауруының ағзаға әсерін зерттеу 2018 - г. 6 - стр. 3

16

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыРакыбаева А.А., Омарова Ж.С., Джумаханова Г.Б., Шалгимбаева С.М. Эффект биомаркерлері: Каспий теңізінің Қазақстан аймағындағы Каспий атеринасы (Atherina boyeri) балықтарына жасалған жалпы және гистопотологиялық көрсеткіштері 2019 - г. 10 - стр. 78

17

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыОмарова Ж.С., Шалгимбаева С.М. Эффект биомаркерлері: Каспий теңізінің Қазақстан аймағындағы Каспий атеринасы (Atherina boyeri) балықтарына жасалған жалпы және гистопотологиялық көрсеткіштері 2019 - г. 10 - стр. 1

18

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыЫдырыс Ә.., Умбетьярова Л.Б., Жусупова А.И., Атанбаева Г.К., Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.. The study of the physiological state of the human body with anemia in terms of electrical conductivity of biologically active points of the skin 2019 - г. 11 - стр. 12

19

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыТоқтыбай А.К., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Анемия кезіндегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2019 - г. 10 - стр. 0

20

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыЫдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Investigation of electrical conductivity indices of biologically active points of the human body with tonsillitis 2019 - г. 8 - стр. 12

21

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыОмарова Ж.С., Джумаханова Г.Б., Шалгимбаева С.М. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі өнеркәсіптік маңызы бар кейбір балық түрлерінің қоректенуін зерттеу 2019 - г. 18 - стр. 0

22

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыТорманов Н.. ОРГАНИКАЛЫҚ ДҮНИЕНІҢ ЭВОЛЮЦИЯ БАРЫСЫНДА АҚПАРАТТАРДЫҢ ТҮРЛЕНУІ 2019 - г. 16 - стр. 21

23

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыАргынбаева Е.М., Омарова Ж.С., Джумаханова Г.Б., Шалгимбаева С.М. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі өнеркәсіптік маңызы бар кейбір балық түрлерінің қоректенуін зерттеу 2019 - г. 16 - стр. 81

24

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыОмарова Ж.С., Аргынбаева Е.М., Шалгимбаева С.М. Some commercial fish species nutrition in the Kazakhstan part of the Caspian Sea 2019 - г. 16 - стр. 81

25

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыРакыбаева А.А., Омарова Ж.С., Шалгимбаева С.М. BIOMARKERS OF EFFECT: GROSS AND HISTOPATHOLOGICAL INDICATORS ATHERINA BOYERI OF THE CASPIAN SEA, KAZAKHSTAN SECTOR 2019 - г. 10 - стр. 78

26

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыЗинченко В.П., Тулеуханов С.. Кальций-өткізуші каинатты рецепторлардың синапстық берілістегі рөлі 2020 - г. 13 - стр. 0

27

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыБактыбаева Л.К. Myeloid poiesis stimulating activity of azaheterocycles compound of the dimethyl ether of P-(4-methoxyphenyl)-1-(4-phenylpiperazine) methyl] phosphonic acid 2019 - г. 10 - стр. 11

28

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыЗинченко В.П., Тулеуханов С.. КАЛЬЦИЙ-ӨТКІЗУШІ АМРА-РЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ СИНАПСТЫҚ БЕРІЛІСТЕГІ РӨЛІ 2020 - г. 7 - стр. 0

29

Қайрат Бақытжан ҚайратұлыКулбаева М.С., Молсадыкқызы М.., Умбетьярова Л.Б., Малибаева А.Е. ТӨМЕНГІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ҮРЕЙ ДАМУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2021 - г. 12 - стр. 0