Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Абдрасулова Жанна Тубекбаевна

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна

Лауазымы: доцент м.а.
Биофизика, биомедицина және нейроғылым
Scopus author ID: 56128035400
Жасырылған

1

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Биолог мамандарын дайындауда астықтарды зақымдайтын саңырауқұлақтарды зерттеу нәтижелерін оқу үдерісінде пайдалану. " Қазақ университеті " 2018 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. Identification of fungi storage types by sequencing method 2018 - г. 4 - стр. 3

2

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Уршеева Б.И. The effectiveness of knowledge acquisition for students using innovative methods of teaching biology 2018 - г. 4 - стр. 2

3

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Study of hematological and functional indicators in Students during the examination session 2018 - г. 9 - стр. 54

4

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Biological and ecological features of the fungus Cladosporium Herbarum 2016 - г. 8 - стр. 0

5

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Biological and ecological characteristics of fungi affecting seeds of grain crops 2015 - г. 8 - стр. 0

6

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Biological specifics of some species of fungi on seeds of grain crops 2014 - г. 4 - стр. 0

7

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Aspergillus туысы саңырауқұлақтарының биоэкологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

8

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Septoria lycopersici var licopersici және Macrosporium tomato түрлерінің таза дақылдық морфологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Macrosporium commune Rabenh. және Fusarium martii Appel&Wollenw. түрлерінің көкөністерді зақымдау ерекшеліктері 2015 - г. 9 - стр. 0

10

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Daucus carota L. зардаптайтын саңырауқұлақ түрлерінің биологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 6 - стр. 0

11

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Биология мамандығында саңырауқұлақтар бөлімінен көрнекілікті оқу үдерісінде пайдалану 2015 - г. 8 - стр. 0

12

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Aspergillus туысы саңырауқұлақтарының биоэкологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Aстық тұ­қымдaстaрын зaқымдaйт­ын сaңырaуқұлaқтaрды зерт­теу әдіс­те­рін оқу про­це­сін­де пaйдaлaну­дың тиім­ді­лі­гін педaго­гикaлық экс­пе­ри­мент aрқы­лы д 2019 - г. 10 - стр. 0

14

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. AСТЫҚ ДAҚЫЛДAРЫН ЗAҚЫМДAЙТЫН СAҢЫРAУҚҰЛAҚТAРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2018 - г. 10 - стр. 0

15

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. ҚОЙМА ЗЕҢДЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЕГІСТІКТЕН КЕЛГЕН САҢЫРАУҚҰЛАҚ ТҮРЛЕРІНІҢ ДАМУЫНА ОРТА ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 2018 - г. 11 - стр. 0

16

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Plantago major L. дәрілік өсімдігінің морфолого-анатомиялық ерекшеліктері 2019 - г. 7 - стр. 0

17

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. PLANTAGO MAJOR L. ДӘРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 2019 - г. 10 - стр. 58

18

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Маутенбаев А.А., Тусупбекова Г.А. ГАМҚ(А)- ЖӘНЕ ГЛУТАМАТТЫ РЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ БАЯУ ПОЛЯРСЫЗДАНУЫНЫҢ АУЫТҚУ ШЕГІНІҢ ӨЗГЕРУІ 2019 - г. 10 - стр. 58

19

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаКулбаева М.С., Аблайханова Н.Т. Психикалық дамуы тежелген балаларың кеңістіктік-графикалық дағдыларын қалыптастыру 2019 - г. 11 - стр. 1

20

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаКулбаева М.С., Жусупова А.И., Ыдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Study of the chronic toxicity of the “Virospan” drug 2018 - г. 6 - стр. 83

21

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Biological features of the medicinal plant Plantago major L. 2019 - г. 10 - стр. 12

22

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. Formation of spatial-graphic skills in children with delayed psychical development 2019 - г. 8 - стр. 58

23

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаЫдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Development of methods for the adaptation of children with delayed psychical development in conditions of inclusive education 2019 - г. 7 - стр. 58

24

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. Влияние профессионально-производственных факторов резинотехнического производства на функциональное состояние органов пищеварения 2019 - г. 8 - стр. 2

25

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Changes in the Taxonomy based on Phytochemistry of the Species of the Rose Family (Rosaceae). 2018 - г. 4 - стр. 0

26

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Anatomical-morphological and phytochemical study of medicinal plant Aegopodium podagraria L. growing in Kazakhstan 2018 - г. 9 - стр. 0

27

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаЕсенбекова А.Е. Photochemical Analysis of Food Species of the Cruciferous (Cabbage) Family 2018 - г. 7 - стр. 0

28

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаАтанбаева Г.К., Маутенбаев А.А. Using the Mindmap Method (Associogram) in the Study of Biology 2018 - г. 2 - стр. 0

29

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Phytochemistry of Leguminous Species 2019 - г. 4 - стр. 0

30

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаМолдакарызова А.Ж., Тусупбекова Г.А. Оценка клинико-функционального состояния органов дыхания у рабочих резинотехнического производства 2019 - г. 3 - стр. 3

31

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаМолдакарызова А.Ж., Тусупбекова Г.А. Состояние иммунного статуса у рабочих резинотехнического производства 2019 - г. 5 - стр. 3

32

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. The effect of ecological factors on a cardiovascular system of children 2020 - г. 5 - стр. 0

33

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. The peculiarities of bronchopulmonary system under the influence of adverse ecological factors 2020 - г. 9 - стр. 0

34

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Reaction of erythrocyte membranes of animals on direct effects of infrasound 2020 - г. 10 - стр. 0

35

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Physiologo-morphological features of common wheat under the influence of helium-neon laser 2020 - г. 8 - стр. 0

36

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаШаповалов Ю.А., Маутенбаев А.А., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.. The level of the general reactivity of erythrocytes membranes in rats with combined action of infrasound 2020 - г. 12 - стр. 0

37

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаЕсенбекова А.Е. Phytochemistry of Leguminous Species 2019 - г. 3 - стр. 9

38

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. МЕКТЕПТЕ БИОЛОГИЯНЫ ТЕРЕҢДЕТІП ОҚЫТУ ҮШІН КАБИНЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 2020 - г. 8 - стр. 0

39

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРҒА БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 2020 - г. 9 - стр. 0

40

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2020 - г. 8 - стр. 0

41

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚУ – ТӘЖІРИБЕЛІК АЛАҢЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 2020 - г. 9 - стр. 0

42

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна ОҚЫТУДЫҢ КЕШЕНДІ ФОРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 2020 - г. 12 - стр. 0

43

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна БИОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 2020 - г. 10 - стр. 0

44

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна ЖОБА ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ АРҚЫЛЫ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҮЙЕСІ 2020 - г. 12 - стр. 0

45

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУ 2020 - г. 9 - стр. 0

46

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаАтанбаева Г.К. БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУ 2020 - г. 6 - стр. 0

47

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаШвецова Е.В., Датхабаева Г.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Ой еңбегі жүктемесі алдын және кейін терідегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 7 - стр. 1

48

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаМолдакарызова А.Ж., Аманбай Б.Б., Тусупбекова Г.А. Қант диабетімен ауыратын науқастардың иммунитетін белсендіруде биологиялық белсенді қосылыстарды қолдану 2020 - г. 4 - стр. 2

49

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Мектептегі биология пәнінен оқу-материалдық базасын ұйымдастырудың ерекшеліктері 2021 - г. 10 - стр. 66

1

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Умбетьярова Л.Б., Уршеева Б.И., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. Жаңа инновациялық технологияларды қолдану көрсеткіштері 2017 - г. 3 - стр.

2

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна БОЛАШАҚ БИОЛОГ МАМАНДАРЫНЫҢ АСТЫҚ ТҰҚЫМДАСТАРЫН ЗАҚЫМДАЙТЫН САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2019 - г. 1 - стр. КазНу

3

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна 2018 - г. 1 - стр.

4

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна 2018 - г. 6 - стр.

5

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Тулеуханов С.., Шаповалов Ю.А., Швецова Е.В. RADICALS IN THE CELL STRUCTURES 2019 - г. 1 - стр. г. Сочи
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0