Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Абдрасулова Жанна Тубекбаевна

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна

Лауазымы: доцент м.а.
Биофизика, биомедицина және нейроғылым
Scopus author ID: 56128035400
Жасырылған

1

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Биолог мамандарын дайындауда астықтарды зақымдайтын саңырауқұлақтарды зерттеу нәтижелерін оқу үдерісінде пайдалану. " Қазақ университеті " 2018 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. Identification of fungi storage types by sequencing method 2018 - г. 4 - стр. 3

2

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Уршеева Б.И. The effectiveness of knowledge acquisition for students using innovative methods of teaching biology 2018 - г. 4 - стр. 2

3

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Study of hematological and functional indicators in Students during the examination session 2018 - г. 9 - стр. 54

4

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Biological and ecological features of the fungus Cladosporium Herbarum 2016 - г. 8 - стр. 0

5

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Biological and ecological characteristics of fungi affecting seeds of grain crops 2015 - г. 8 - стр. 0

6

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Biological specifics of some species of fungi on seeds of grain crops 2014 - г. 4 - стр. 0

7

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Aspergillus туысы саңырауқұлақтарының биоэкологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

8

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Septoria lycopersici var licopersici және Macrosporium tomato түрлерінің таза дақылдық морфологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Macrosporium commune Rabenh. және Fusarium martii Appel&Wollenw. түрлерінің көкөністерді зақымдау ерекшеліктері 2015 - г. 9 - стр. 0

10

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Daucus carota L. зардаптайтын саңырауқұлақ түрлерінің биологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 6 - стр. 0

11

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Биология мамандығында саңырауқұлақтар бөлімінен көрнекілікті оқу үдерісінде пайдалану 2015 - г. 8 - стр. 0

12

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Aspergillus туысы саңырауқұлақтарының биоэкологиялық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Aстық тұ­қымдaстaрын зaқымдaйт­ын сaңырaуқұлaқтaрды зерт­теу әдіс­те­рін оқу про­це­сін­де пaйдaлaну­дың тиім­ді­лі­гін педaго­гикaлық экс­пе­ри­мент aрқы­лы д 2019 - г. 10 - стр. 0

14

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. AСТЫҚ ДAҚЫЛДAРЫН ЗAҚЫМДAЙТЫН СAҢЫРAУҚҰЛAҚТAРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2018 - г. 10 - стр. 0

15

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. ҚОЙМА ЗЕҢДЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЕГІСТІКТЕН КЕЛГЕН САҢЫРАУҚҰЛАҚ ТҮРЛЕРІНІҢ ДАМУЫНА ОРТА ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 2018 - г. 11 - стр. 0

16

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Plantago major L. дәрілік өсімдігінің морфолого-анатомиялық ерекшеліктері 2019 - г. 7 - стр. 0

17

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. PLANTAGO MAJOR L. ДӘРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 2019 - г. 10 - стр. 58

18

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Маутенбаев А.А., Тусупбекова Г.А. ГАМҚ(А)- ЖӘНЕ ГЛУТАМАТТЫ РЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ БАЯУ ПОЛЯРСЫЗДАНУЫНЫҢ АУЫТҚУ ШЕГІНІҢ ӨЗГЕРУІ 2019 - г. 10 - стр. 58

19

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаКулбаева М.С., Аблайханова Н.Т. Психикалық дамуы тежелген балаларың кеңістіктік-графикалық дағдыларын қалыптастыру 2019 - г. 11 - стр. 1

20

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаКулбаева М.С., Жусупова А.И., Ыдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Study of the chronic toxicity of the “Virospan” drug 2018 - г. 6 - стр. 83

21

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Biological features of the medicinal plant Plantago major L. 2019 - г. 10 - стр. 12

22

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. Formation of spatial-graphic skills in children with delayed psychical development 2019 - г. 8 - стр. 58

23

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаЫдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Development of methods for the adaptation of children with delayed psychical development in conditions of inclusive education 2019 - г. 7 - стр. 58

24

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. Влияние профессионально-производственных факторов резинотехнического производства на функциональное состояние органов пищеварения 2019 - г. 8 - стр. 2

25

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Changes in the Taxonomy based on Phytochemistry of the Species of the Rose Family (Rosaceae). 2018 - г. 4 - стр. 0

26

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Anatomical-morphological and phytochemical study of medicinal plant Aegopodium podagraria L. growing in Kazakhstan 2018 - г. 9 - стр. 0

27

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаЕсенбекова А.Е. Photochemical Analysis of Food Species of the Cruciferous (Cabbage) Family 2018 - г. 7 - стр. 0

28

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаАтанбаева Г.К., Маутенбаев А.А. Using the Mindmap Method (Associogram) in the Study of Biology 2018 - г. 2 - стр. 0

29

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Phytochemistry of Leguminous Species 2019 - г. 4 - стр. 0

30

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаМолдакарызова А.Ж., Тусупбекова Г.А. Оценка клинико-функционального состояния органов дыхания у рабочих резинотехнического производства 2019 - г. 3 - стр. 3

31

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаМолдакарызова А.Ж., Тусупбекова Г.А. Состояние иммунного статуса у рабочих резинотехнического производства 2019 - г. 5 - стр. 3

32

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. The effect of ecological factors on a cardiovascular system of children 2020 - г. 5 - стр. 0

33

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. The peculiarities of bronchopulmonary system under the influence of adverse ecological factors 2020 - г. 9 - стр. 0

34

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Reaction of erythrocyte membranes of animals on direct effects of infrasound 2020 - г. 10 - стр. 0

35

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. Physiologo-morphological features of common wheat under the influence of helium-neon laser 2020 - г. 8 - стр. 0

36

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаШаповалов Ю.А., Маутенбаев А.А., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.. The level of the general reactivity of erythrocytes membranes in rats with combined action of infrasound 2020 - г. 12 - стр. 0

37

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаЕсенбекова А.Е. Phytochemistry of Leguminous Species 2019 - г. 3 - стр. 9

38

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. МЕКТЕПТЕ БИОЛОГИЯНЫ ТЕРЕҢДЕТІП ОҚЫТУ ҮШІН КАБИНЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 2020 - г. 8 - стр. 0

39

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТусупбекова Г.А. ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРҒА БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 2020 - г. 9 - стр. 0

40

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2020 - г. 8 - стр. 0

41

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.. МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚУ – ТӘЖІРИБЕЛІК АЛАҢЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 2020 - г. 9 - стр. 0

42

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна ОҚЫТУДЫҢ КЕШЕНДІ ФОРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 2020 - г. 12 - стр. 0

43

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна БИОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 2020 - г. 10 - стр. 0

44

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна ЖОБА ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ АРҚЫЛЫ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҮЙЕСІ 2020 - г. 12 - стр. 0

45

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУ 2020 - г. 9 - стр. 0

46

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаАтанбаева Г.К. БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУ 2020 - г. 6 - стр. 0

47

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаШвецова Е.В., Датхабаева Г.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Ой еңбегі жүктемесі алдын және кейін терідегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 7 - стр. 1

48

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаМолдакарызова А.Ж., Аманбай Б.Б., Тусупбекова Г.А. Қант диабетімен ауыратын науқастардың иммунитетін белсендіруде биологиялық белсенді қосылыстарды қолдану 2020 - г. 4 - стр. 2

49

Абдрасулова Жанна ТубекбаевнаТулеуханов С.., Тусупбекова Г.А. Мектептегі биология пәнінен оқу-материалдық базасын ұйымдастырудың ерекшеліктері 2021 - г. 10 - стр. 66

1

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Умбетьярова Л.Б., Уршеева Б.И., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. Жаңа инновациялық технологияларды қолдану көрсеткіштері 2017 - г. 3 - стр.

2

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна БОЛАШАҚ БИОЛОГ МАМАНДАРЫНЫҢ АСТЫҚ ТҰҚЫМДАСТАРЫН ЗАҚЫМДАЙТЫН САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2019 - г. 1 - стр. КазНу

3

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна 2018 - г. 1 - стр.

4

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна 2018 - г. 6 - стр.

5

Абдрасулова Жанна Тубекбаевна Тулеуханов С.., Шаповалов Ю.А., Швецова Е.В. RADICALS IN THE CELL STRUCTURES 2019 - г. 1 - стр. г. Сочи
Автордың құжаттары

19

Цитирования

39 по 27
құжаттар

h-индексі

4

Problems of distance educationin Kazakhstan during theCOVID-19 pandemic

Seilkhan, A., Abdrassulova, Z., Erkaebaeva, M., Soltan, R., Makhambetov, M., Ydyrys, A.

2022

World Journal on Educational Technology: Current Issues
14, с. 380-389

4

Цитирований
Pupils’ research skills development through project-based learning in biology

Salybekova, N., Issayev, G., Abdrassulova, Z., Bostanova, A., Dairabaev, R., Erdenov, M.

2021

Cypriot Journal of Educational Sciences
16, с. 1106-1121

0

Цитирований
Studying Phytochemical Features of Three Asteraceae Herbs Growing Wild in Kazakhstan

Ashirova, Z.B., Kuzhantaeva, Z.Z., Abdrassulova, Z.T., Shaimerdenova, G.Z., Atanbaeva, G.K.

2021

Floresta e Ambiente
28, с. 2-8

1

Цитирований
Productivity of winter wheat (Triticum aestivum) as influenced by fertilizer rates in rainfed fields of south Kazakhstan

Turebayeva, S., Sydyk, D., Seilkhan, A., Kazybaeva, A., Zhanbyrbayev, Y., Dossymbetova, S., Abdrassulova, Z.

2021

Research on Crops
22, с. 747-758

0

Цитирований
Reaction of erythrocyte membranes of animals on direct effects of infrasound

Tuleukhanov, S., Abdrassulova, Z., Baibekov, Y., Toyzhigitova, B., Kaliyekper, R.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
Physiologo-morphological features of common wheat under the influence of helium-neon laser

Abdrassulova, Z., Tuleukhanov, S., Issayev, G., Pernebek, K., Shapalov, S.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
The level of the general reactivity of erythrocytes membranes in rats with combined action of infrasound

Tuleukhanov, S., Shapovalov, Y., Mautenbaev, A., Kulbayeva, M., Abdrassulova, Z.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
The peculiarities of bronchopulmonary system under the influence of adverse ecological factors

Abdrassulova, Z., Tuleukhanov, S., Issayev, G., Amankeldiyeva, A., Turmetova, G.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
The effect of ecological factors on a cardiovascular system of children

Tuleukhanov, S., Abdrassulova, Z., Salybekova, N., Alpamyssova, G., Kenshilik, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
Radicals in Cellular Structures

Shapovalov, Y.A., Gladyshev, P.P., Tuleukhanov, S.T., Shvetsova, E.V., Abdrasulova, Z.T.

2020

Biophysics (Russian Federation)
65, с. 587-598

0

Цитирований
Phytochemistry of leguminous species

Ashirova, Z.B., Anuarova, L., Berik, N., Newsome, A.S., Rakhmetova, A.M., Yessenbekova, A.Y., Abdrassulova, Z.T., Aimagambetova, K.

2019

International Journal of Engineering and Advanced Technology
9, с. 6630-6633

1

Цитирований
The effectiveness of knowledge acquisition for students using innovative methods of teaching biology

Abdrassulova, Z.T., Ashirova, Z.B., Issayev, G.I., Tuleukhanov, S.T., Ursheeva, B.I., Omirbek, N.A.

2018

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
10, с. 416-419

3

Цитирований
Identification of fungi storage types by sequencing method

Abdrassulova, Z.T., Rakhmetova, A.M., Tussupbekova, G.A., Imanova, E.M., Agadieva, M.S., Bissalyyeva, R.N.

2018

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
10, с. 689-692

5

Цитирований
Anatomical-morphological and phytochemical study of medicinal plant aegopodium podagraria L. Growing in Kazakhstan

Kyrbassova, E.A., Baitasheva, G.U., Danilov, M.P., Dyuskalieva, G.U., Abdrassulova, Z.T., Adenova, B.E., Saparov, A.

2018

International Journal of Pharmaceutical Research
10, с. 689-697

3

Цитирований
Using the mindmap method (Associogram) in the study of biology

Mautenbaev, A.A., Atanbaeva, G.K., Kyrbassova, E.A., Parmanbekova, M.K., Baitasheva, G.U., Ashirova, Z.B., Shynybekova, S.S., Issayev, G.I., Abdrassulova, Z.T.

2018

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
10, с. 3214-3215

3

Цитирований
Changes in the taxonomy based on phytochemistry of the species of the Rose family (Rosaceae)

Ashirova, Z.Z., Kuzhantaeva, Z.Z., Rakhimova, Z.S., Kuraspayeva, A.Z., Abdrassulova, Z.T., Shaimerdenova, G.Z.

2018

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
10, с. 3261-3264

4

Цитирований
Biological and ecological features of the fungus Cladosporium Herbarum

Abdrassulova, Z.T., Salybekova, N.N., Childibayev, J.B., Kurmanbaeva, M.S., Ramazanova, A.A., Bazargaliyeva, A.A.

2016

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
7, с. 2075-2082

3

Цитирований
Biological and ecological characteristics of fungi affecting seeds of grain crops

Abdrassulova, Z.T., Kuzhantaeva, Z.Z., Newsome, A.S., Salybekova, N.N., Turmetova, G.Z.

2015

Journal of Pure and Applied Microbiology
9, с. 593-600

4

Цитирований
Biological specifics of some species of fungi on seeds of grain crops

Abdrassulova, Z.T., Kuzhantaeva, Z.Z., Anuarova, L.E.

2014

Life Science Journal
11, с. 79-82

5

Цитирований