Басты бет / Биология және биотехнология / Биотехнология / Атабаева Сауле Джумагалиевна

Атабаева Сауле Джумагалиевна

Лауазымы: профессор
Биотехнология
Scopus author ID: 56229597500
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан гүлденуіне қосқан айрықша үлесі үшін" ҚР Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы 01.01.2017


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Өсімдіктер физиология негіздері
Өсімдіктер физиология негіздері
Өсімдіктер физиология негіздері
Өсімдіктер физиология негіздері
Өсімдіктер физиология негіздері
Өсімдіктердің стреске бейімделу стратегиясы
Өсімдіктердің стреске бейімделу стратегиясы
Өсімдіктердің стреске төзімділік механизмінің реттелуі

1

Атабаева Сауле Джумагалиевна «Өсімдіктер физиологиясы»,Оқу құралы Қазақ университетi 2012 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Атабаева Сауле Джумагалиевна ИП Волкова Н.А. 2011 - г. ISBN 978-601-7344-27-6 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Атабаева Сауле Джумагалиевна "Қазақ университеті" 2013 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Турашева С.К., Кенжебаева С.С. Кenzhebayeva S., Turasheva S., Doktyrbay G., Buerstmayr H., Atabayeva S., Alybayeva R. Screening of mutant lines to resistance for Fusarium head blight and using SSR makrers for detecting DNA polymorphisms. In Mutagenesis: exploring genetic diversity of crops. Eds. Tomlekova N.B., Kozgar M.I., Wani M.R. Wageningen A Wageningen Acad. Publish 2014 - г. 13 - стр. ГЕРМАНИЯ

5

Атабаева Сауле Джумагалиевна . Атабаева С.Д., Бейсенова А. "Стресс физиологиясы"- «Казақ университеті»- 2015. 121 б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1033-6 121 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Бейсенова А. "Қоршаған ортаның фиторемедиациясы""- «Казақ университеті»- 2015. 121 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1042-8 121 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Атабаева Сауле Джумагалиевна «Atabayeva S.“Heavy metals accumulation ability of wild grass species from industrial areas of Kazakhstan," was accepted for publication. In: Phytoremediation, Vol. 3 (Ansari et al., eds.). ISBN 978-3-319-40146-1. Springer, 2016. P.1-60. Springer 2016 - г. ISBN 978-3-319-40146-1 60 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

8

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Nova science publishers, New York, 2016 - г. ISBN :978-1-63485-449 19 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

9

Атабаева Сауле Джумагалиевна AtabayevaS. Heavy Metals Accumulation Ability of Wild Grass Species from Industrial Areas of Kazakhstan. In Book “Phytoremediation” Eds. A.A.Ansari et al.,.,Springer, 2016, pp. 157-208. Springer 2016 - г. ISBN 978-3-319-40146-1 3 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

10

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Сарсенбаев Б.А. Физиолого-биохимические основы металлоустойчивости растений. Алматы, “TST-Company”.-2016.- 203 с.; TST Company 2016 - г. ISBN 978-601-247-078-9 203 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Сарсенбаев Б.А. Фиторемедиация почв, загрязненных тяжелыми металлами. Алматы,2016- “TST-Company”.-165 c. "TST - Company" 2016 - г. ISBN 978-601-247-079-6 165 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д. Сарсебаев Б.А. Физиолого-биохимические основы металлоустойчивости растений. - Алматы, TST Company -2016.- 203 с. "TST - Company" 2016 - г. ISBN 978 -601-247-078-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Сарсенбаев Б.А. Фиторемедиация почв, загрязненных тяжелыми металлами. TST Company/ 2016. 165 "TST - Company" 2016 - г. ISBN 978-601-247-079-6 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Атабаева Сауле Джумагалиевна Atabayeva S. «Plant physiology: Physiology of Plant Tolerance». Qazaq University. Almaty 2017.192 p. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2880-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Атабаева Сауле Джумагалиевна Atabayeva S. The possibility of use of oil seed plants and grasses for phytoremediation (Book Chapter) Phytoremediation: Management of Environmental ContaminantsVolume 6, 2 January 2019, Pages 297-318 Springer 2019 - г. ISBN 978-331999651-6;978- 1 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

16

Атабаева Сауле Джумагалиевна Нурмаханова А.С., Атабаева С.Д. Тұздану және ауыр ме-талдарға төзімді өсімдік-тердің структуралық, экофизиологиялық және биохимиялық ерек-шеліктері. Монография. Алматы, Казак Университеті. 2021. 199 б. ISBN 978-601-04-5888-9 12. 44 " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5888 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаБейсенова А.Ж., Асрандина С.Ш., Айдосова С.С., Кенжебаева С.С. 2012 - г. 9 - стр. 0

3

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. 2012 - г. 6 - стр. 56

4

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАйдосова С.С., Кенжебаева С.С., Ахметова А.Б. Тұзды ортада өсірілген бидай сорттарының құрылымдық ерекшеліктері // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2012 №3 (35) C.31-39 2012 - г. 5 - стр. 35

5

Атабаева Сауле Джумагалиевна Бидай сорттарының биомассасы мен липидтерінің асқын тотығу мөлшеріне тұздану және мыс иондарының бірлескен әсері // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2012. №3 (35). С. 168-173. 2012 - г. 5 - стр. 35

6

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Бейсенова А.Ж. Atabayeva S., Beysenova A., Kenzhebayeva S.S., Asrandina S.The peculiarities of lead and cadmium uptake by barley(Hordeum vulgare l.) in the presence of edta in the medium // International Journal of Biology and Chemistry Volume 3 Number 2 2012 2012 - г. 5 - стр. 3

7

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 7 - стр. 1

8

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 6 - стр. 1

9

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. 0

10

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. 0

11

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. 0

12

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. 0

13

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 4 - стр. 2

14

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 4 - стр. 2

15

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаБейсенова А.Ж. 2011 - г. 6 - стр. 0

16

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Жардамалиева А.Б., Шоинбекова С.А., Кенжебаева С.С., Бейсенова А.Ж. 2014 - г. 5 - стр. 60

17

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Бейсенова А.Ж. 2013 - г. 10 - стр. 5

18

Атабаева Сауле Джумагалиевна Effect of copper on growth, lipid peroxidation and anatomical futures of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars 2013 - г. 1 - стр. 0

19

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАхметова А.Б., Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. R.A. Alybayeva, S.S. Kenzhebayeva, S.D. Atabayeva Plant resistance and permeability of cell membranes of winter wheat in the conditions of pollution by lead and zinc 2013 - г. 1 - стр. 0

20

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаБейсенова А.Ж., Шоинбекова С.А., Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. S. Atabayeva, A. Nurmahanova, S. Kenzhebayeva, A. Zhardamalieva, R. Alybayeva, S. Asrandina, A. Beisenova, Shoinbekova S. Effect of Cadmium on growth, photosynthetic pigments content lipid peroxidation of wheat (Triticum aestivum L) varieties// Journal of Bioetchnology, IF -3,34 2013 - г. 1 - стр. 0

21

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаБейсенова А.Ж., Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. Effect of Cadmium on growth, photosynthetic pigments content lipid peroxidation of wheat (Triticum aestivum L) varieties 2014 - г. 1 - стр. 1

22

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А. A. Nurmakhanova, S. J. Atabayeva, Pakhradinova Zh., S.e Kenzhebayeva, Chunetova Zh. Effect of copper and salinity on the physiology and biochemistry parameters of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars// // Journal of Biotechnology, IF -3,34. P. 2014 - г. 1 - стр. 1

23

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С., Алыбаева Р.А. R.A. Alybayeva, S.S. Kenzhebayeva, S.D. Atabayeva Plant resistance and permeability of cell membranes of winter wheat in the conditions of pollution by lead and zinc. 2014 - г. 1 - стр. 1

24

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. Kenzhebayeva, S.D. Ravily Alybayeva, Saule Atabayeva, Doktyrbay G. Search of new genetic resource for spring wheat, development of productive lines through mutation and identification of iron enriched lines// Journal of Biotechnology,2014 IF-3,34 2014 - г. 2 - стр. 0

25

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. S. Kenzhebayevaa, S. Turasheva, G. Doktyrbaya, H. Buerstmayrb, S. Atabayeva, R. Alybaeva. Screening of mutant wheat lines to resistance for Fusarium head blight and using SSR markers for detecting DNA polymorphism //SciVerse ScienceDirect. IERI Procedia .2014 2014 - г. 11 - стр. 0

26

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. Alybayeva R.A., Kenzhebayeva S., Atabayeva S.D. Resistance of winter wheat genotypes to heavy metals. //SciVerse ScienceDirect. IERI Procedia . 2014 2014 - г. 5 - стр. 0

27

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаЖардамалиева А.Б., Кенжебаева С.С., Бейсенова А.Ж. Атабаева С.Д., Нурмаханова А., Ахметова А., Бейсенова А.Ж., Кенжебаева С.С. Анатомические особенности строения листовых пластинок пшеницы в условия загрязнения растений ионами кадмия // Вестник КазНУ. - 2013. - №3/2 (59). - С. 469-472. 2014 - г. 4 - стр. 0

28

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Жардамалиева А., Нурмаханова А., Асрандина С.Ш., Шойынбекова С.А., Кенжебаева С.С., Нургожаева А., Мазыбаева К. Влияние засоления (NaCl) на содержание фотосинтетических пигментов у сортов ячменя (Hordeum vulgare L.) // Вестник КазНУ. 2014.- №1/2 (60). - С. 164-167 2014 - г. 4 - стр. 0

29

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Жардамалиева А., Нурмаханова А., Асрандина С.Ш., Шойынбекова С.А., Кенжебаева С.С., Бейсенова А.Ж., Пахратдинова Ж. Влияние действия ионов кадмия на уровень ПОЛ и содержание хлорофиллов у сортов пшеницы (Triticum aestivum L.) // Вестник КазНУ. 2014.- №1/2 (60). - С. 167-171 2014 - г. 4 - стр. 0

30

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаБейсенова А.Ж., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А. Atabayeva. S. Beisenova A.Z., Kenzhebayeva S., Asrandina S., Alybayeva R. The technology of using plants to clean up soils. International journal of Biology and Chemistry Vol.5 N.1. 2013. P.3-13 2013 - г. 10 - стр. 1

31

Атабаева Сауле Джумагалиевна Замырбек Ф.З., Сагынова А.К., Нурмаханова А.С., Атабаева С.Д., Кенжебаева С.С. Мыс иондарының және тұзды жағдайлардың арпа өсімдіктерінің (Hordeum vulgare L.) өсу параметрлеріне және липидтерінің асқын тотығуына әсері // Вестник КазНУ. 2013. №1(57). С. 29-34. 2013 - г. 5 - стр. 0

32

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. Кенжебаева С.С., Доктырбай Г., Атабаева С.Д., Алыбаева Р., Дагарова Ш.С., УлтаеваМ.Е., Хасен Г.Н. Высокомолекулярные субъединицы глютенина у М4 линий яровой пшеницы-доноров высокого содержания белка в зерне и продуктивности. // Вестник КазНУ. 2014.- №1/2 (60). - С. 247-250 2014 - г. 4 - стр. 0

33

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. Доктырбай Г., Кенжебаева С.С., С.Д. Атабаева, С.Ш. Асрандина, Садуева Ж. Гамма сәулесімен өңдеу арқылы алынған жаздық жаңа мутантты бидай линияларына қор белоктарының мөлшері негізінде скрининг // Вестник КазНУ. 2013. №3/1(59). С. 83-87. 2013 - г. 4 - стр. 0

34

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. Доктырбай Г., Кенжебаева С.С., С.Д. Атабаева, Калдыбеккызы Г., Садуева Ж. Гамма сәулесінің бидай құрамындағы микроэлементтердің концентрациясына әсері // Вестник КазНУ. 2013. №3/1(59). С. 87-89. 2013 - г. 3 - стр. 0

35

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. С.С. Кенжебаевa, Г. Доқтырбай, С.Д. Атабаева, С.Ш. Асрандина, Г. Калдыбеккызы, Ж.Т. Арынбекова, Г.Ж. Каукаева Қор белоктары көп жаңа мутантты би-дай линияларының идентификациясы Вестник КазНУ. Серия биолог. 2013, №1 (57).C. 45-51. 2013 - г. 6 - стр. 0

36

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Мамутова А., Ташимбаева А., Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д., Алиева А. Гетероциклді пиперединді қосылыстардың стевия тұқымдарының өніп-өсу белсенділігіне тигізетін әсері // Вестник КазНУ, Серия биологическая, - 2013 г. № 2/2 (38), стр. 35-40. 2013 - г. 6 - стр. 0

37

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКударов Б.Р., Кенжебаева С.С. С.Ш. Аcрандина, Ш. Кенжебаева, С.Д. Атабаева, Б.Р. Кударов, Т.Қ. Алиева, Қ.Рақыш Дала жағдайында стевияның өсіп-даму ерекшелігі мен өсімдік жапырағындағы гликозидтердің жинақталу заңдылығы// Вестник КазНУ, Серия биологическая, - 2014 г. 9-12 б. 2014 - г. 3 - стр. 0

38

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. . Мазыбаева К., Нургожаева А., Пахратдинова Ж. Нурмаханова А., Атабаева С.Д., Мыс пен кадмий иондарының арпа өсімдігіндегі пролиннің жинақталуына әсері/ Вестник КазНУ. 2014.- №1/2 (60). - С. 286-289 2014 - г. 3 - стр. 0

39

Атабаева Сауле Джумагалиевна Нургожаева А., Мазыбаева К., Пахратдинова Ж. Нурмаханова А., Атабаева С.Д., Мыс иондары мен тұзды жағдайлардың арпа өсімдігінің жапырағындағы судың салыстырмалы мөлшеріне жеке және бірлескен әсері // Вестник КазНУ. 2014.- №1/2 (60). - С. 298-301 2014 - г. 3 - стр. 0

40

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаЖилкибаев О.Т., Шоинбекова С.А. . Шоинбекова С.А., Жилкибаев О.Т., Атабаева С.Д., Курманкулов Н.Б. Синтез новых аналогов природных фитогормонов и их биоскрининг на рост пшеницы. // Вестник КазНУ. 2014.- №1/2 (60). - С.398-401 2014 - г. 3 - стр. 0

41

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С., Шоинбекова С.А., Асрандина С.Ш., Жардамалиева А.Б. 8. Атабаева С.Д., Жардамалиева А.Б., Нұрмаханова А.С., Асрандина С.Ш., Шоинбекова С.А., Кенжебаева С.С., Нургожаева А., Мазыбаева К. Арпа (Hordeum L vulgare) сортарының фотосинтетикалық пигменттерінің мөлшеріне тұзданудың (NaCl) әсері. // ҚазҰУ Хабаршысы. Биология сериясы.- 2014. – 1/2 (60). – Б. 160-163. 2014 - г. 3 - стр. 60

42

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. Пахратдинова Ж., Атабаева С.Д., Нурмаханова А., Кенжебаева С.С., Нургожаева А., Мазыбаева К., Чунетова Ж. Бидай сорттарындағ ы (Triticum aestivum L.) хлорофилл құрамыж2не липидтердің асқын тотығуы деңгейінде, пролиннің жинақталуына, мыс индарымен тұзданудың бірлескен әсері// // Вестник КазНУ. Серия Экологическа 2014 - г. 6 - стр. 41

43

Атабаева Сауле Джумагалиевна Joint effect of salinization and copper ions on anatomical organization of leaves and roots of wheat's variety (Triticum aestivum L.)// Advances in Environmental Biology. 2014. 8(7). P.2366-2371 2014 - г. 5 - стр. 7

44

Атабаева Сауле Джумагалиевна S. Kenzhebayevaa, S. Turasheva, G. Doktyrbaya, H. Buerstmayrb, S. Atabayeva, R. Alybaeva. Screening of mutant wheat lines to resistance for Fusarium head blight and using SSR markers for detecting DNA polymorphism //SciVerse ScienceDirect. IERI Procedia .2014.№8 P.66 -76 2014 - г. 11 - стр. 8

45

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаЖардамалиева А.Б., Нурмаханова А.С., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. С.Д. Атабаева, А. Жардамалиева, А. Нурмаханова, С.С.Кенжебаева, С.Ш.Асрандина. Действие ионов кадмия на ростовые показатели и развитие защитных реакций у сортов пшеницы// Вестник КазНУ. Серия биологическая. 2015.№1(63) С.184-192 2015 - г. 8 - стр. 63

46

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаЖардамалиева А.Б., Нурмаханова А.С., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. С.Д. Атабаева, А. Жардамалиева, А. Нурмаханова, С.С.Кенжебаева, С.Ш.Асрандина. Совместное Действие засоления (NaСl) и ионов меди на ростовые показатели и содержание аминокислот у сортов пшеницы// Вестник КазНУ. Серия биологическая. 2015. .№1(63) С.192-200 2015 - г. 8 - стр. 63

47

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаЖардамалиева А.Б., Нурмаханова А.С., Шоинбекова С.А., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. .Д. Атабаева, А. Нурмаханова, А. Жардамалиева, С.С.Кенжебаева, Шоинбекова С.А. Совместное действие засоления (NaCL) и ионов кадмия на анатомические показатели корней сортов ячменя// Вестник КазНУ. Серия Серия экологическая. 2015. С.198-205 2015 - г. 7 - стр. 43

48

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаЖардамалиева А.Б., Кенжебаева С.С. Үгіт Л., Нургожаева А., Атабаева С.Ж., Кенжебаева С.С., Жардамалиева А., Серік Ж., Ізтілеу Б. Мыс иондарының күріш (Oryza sativa L.) сорттарының өсіу параметрлеріне әсері // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2015. -1(1)43 – С.294-299. 2015 - г. 5 - стр. 43

49

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Асрандина С.Ш., Абекова А.М., Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д., Алыбаева Р.А. Жаздық бидайдың өніпө өсу белсенділігі мен сары татқа төзімділігіне стевия экстракттарының тигізетін әсері // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2015. -1(1)43 – С. 37-41 2015 - г. 5 - стр. 43

50

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д., Асрандина С.Ш., Асылбекова А.А., Сербаева А.Д., Билялова Г.Ж. Генетический потенциал озимой пшеницы по устойчивости к тяжелым металлам // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2014. -1(1)43 – С.181-187 2015 - г. 8 - стр. 43

51

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д.,Садырбаева А.С., Сербаева А.Д., Билялова Г.Ж. Скрининг генотипов озимой пшеницы по устойчивости к избытку в среде меди и свинца // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2014. -1(1)43 – С.187-193 2015 - г. 7 - стр. 43

52

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. Асрандина С.Ш.,Витавская А.В., Аязбаева Г.Б., Кенжебаева Ш, Атабаева С.Д.,Кударов Б.Р. Стевия қосылған емдік-профилактикалық бальзамды дайындау технологиясын жасау// Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2015. -1(1)43 – С. 41-445 2015 - г. 6 - стр. 43

53

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Шоинбекова С.А. Жеңіс сортының генетикасы негізінде алынған жаздық бидайдың М3 мутантты линияларының мың дәннің массалары, өнімдлігі мен дәндегі белок мөлшернің арасындағы корреляциялық анализі. 2015 - г. 5 - стр. 44

54

Атабаева Сауле Джумагалиевна МЫС ПЕН КАДМИЙ ИОНДАРЫНЫҢ АРПА ӨСІМДІГІНДЕ ПРОЛИННІҢ ЖИНАҚТАЛУЫНА ӘСЕРІ 2014 - г. 4 - стр. 0

55

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. С.Ш. Аcрандина, З.Р. Мухитдинова, Ш.К. Кенжебаева, А.С.Нурмаханова, С.Д. Атабаева, Р.А. Алыбаева «Дитерпенді гликозидтердің түзілуі мен жинақталуына байланысты стевия трихомаларының морфологиясы мен ультрақұрылымы», Вестник КазНУ, Серия Экологическая, -2015 2015 - г. 4 - стр. 45

56

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Алыбаева Р.А., Жардамалиева А.Б., Нурмаханова А.С. Нурмаханова А., Атабаева С.Д., Нургожаева А., Усенбеков Б.Н., Угит Л., Жардамалиева А., Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. Кадмий иондарының күріш сорттарының салыстырмалы су мөлшеріне мен пролин мөлшеріне әсері // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2015. N3(45). C.168-174 2015 - г. 6 - стр. 45

57

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Алыбаева П.Б., Нурмаханова А.С. Атабаева С.Д., Нургожаева А., Нурмаханова А, Угит Л., Усенбеков Б.Н., Жардамалиева А., Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. Кадмий иондарының күріш сорттарының өсу СОД-тың белсенділігіне әсері // Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2015. N3(45). C.132-136 2015 - г. 5 - стр. 45

58

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева П.Б., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Нургожаева А., Нурмаханова А, Атабаева С.Д., Угит Л., Усенбеков Б.Н., Жардамалиева А., Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. Темір элементінің күріш (Oryza sativa L.) сорттарының өсу параметрлеріне әсері// Вестник КазНУ. Серия экологическая. 2015. N3(45). C.162-168 2015 - г. 5 - стр. 45

59

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. С.Ш. Аcрандина, Т.К. Алиева, С.Д. Атабаева, Р.А. Алыбаеваның «Стевияның өніп - өсу белсенділігіне колхициннің тигізетін биологиялық әсері», Вестник КазНУ, Серия Экологическая, -2015, . N3(45). C.42-48 2015 - г. 6 - стр. 45

60

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. С.Ш. Аcрандина, З.Р. Мухитдинова, Ш.К. Кенжебаева, А.С.Нурмаханова, С.Д. Атабаева,Р.А. Алыбаева «Дитерпенді гликозидтердің түзілуі мен жинақталуына байланысты стевия трихомаларының морфологиясы мен ультрақұрылымы», Вестник КазНУ, Серия Экологическая, -2015, . N3(45). C.48-54 2015 - г. 6 - стр. 45

61

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Жилкибаев О.Т., Шоинбекова С.А. Шоинбекова С.А., Жилкибаев о,т,, Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д., Сандыбаева С.К. Синтез и биоскрининг новых арилоксипропиниловых пиперидолов-синтетических аналогов фитогормонов.//Вестник Жезказганского университета им.О.А.Байконурова. 2015. N2(30). Стр. 426-434 2015 - г. 8 - стр. 30

62

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаШоинбекова С.А., Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Atabayeva S.D, AsrandinaS.Sh., Alybaeva R., ShoinbekovaS.A.Accumulation and distribution of heavy metals in plants. Intracellular localization// International Journal of Biology and Chemistry.2015. Vol.8.N2. P.9-13 2015 - г. 4 - стр. 9

63

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Сербаева А.Д. 2016 - г. 8 - стр. 9

64

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. 2016 - г. 7 - стр. 9

65

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. А. Нүрғожаева, А.С. Нурмаханова, Ж.Серик, Б. Ганиева, С.Д. Атабаева, С.Ш. Асрандина, Ш.К. Кенжебаева Темір жетіспеушілік жағдайда күріш өсімдіктеріндегі кадмий липидтердің асқын тотығуына әсері 2016 - г. 7 - стр. 2

66

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. А. Нүрғожаева, А.С. Нурмаханова, Ж.Серик, Б. Ганиева, С.Д. Атабаева, С.Ш. Асрандина, Ш.К. Кенжебаева Темір жетіспеушілік жағдайда күріш өсімдіктердегі кадмийдің фотосинтез пигменттерінің мөлшеріне әсері 2016 - г. 8 - стр. 2

67

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Atabayeva S.D., Asrandina S.S., Alybayeva R. Plants under the combined effect of salinity and heavy metals.// Вестник Жезказганского университета им.О.А.Байконурова. 2016. N1(31). 2016 - г. 11 - стр. 31

68

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Нурмаханова, Серик Ж., Ганиева Б., Нұрғожаева А., Атабаева С.Д., Асрандина С.Ш., Кенжебаева Ш.К . Темір жетіспеушілік жағдайда күріш өсімдіктердегі кадмийдің липидтердің асқын тотығуына әсері // Вестник КазНУ, Серия Экологическая, -2016 2016 - г. 10 - стр. 0

69

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Нұрғожаева А., Нурмаханова, Серик Ж., Ганиева Б., Атабаева С.Д., Асрандина С.Ш., Кенжебаева Ш.К./ Темір жетіспеушілік жағдайда күріш өсімдіктердегі кадмийдің фотосинтез пигменттерінің мөлшеріне әсері //Вестник КазНУ, Серия Экологическая, -2016 2016 - г. 11 - стр. 0

70

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Ахметова А.Б., Нурмаханова А.С. Joint effect of salinization and copper ions on anatomical organization of leaves and roots of wheat's variety (Triticum aestivum L.) Atabayeva S.D., Nurmahanova A., Aydosova S.S., Ahmetova A., Zhardamalieva A ., Alybayeva R.A., Asrandina S.S... Advances in Environmental Biology. 7 (8), P. 2366-2371 2014 - г. 5 - стр. 8

71

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Атабаева С.Д., Нурмаханова А.Б., Кенжебаева Ш.К., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С, Алыбаева Р.А.Содержание минеральных элементов в зерне различных сортов риса // ВестникКазНУ. Сер.биол. 4(49). 2016. Стр.99-104 2016 - г. 6 - стр. 49

72

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаТыныбеков Б.М., Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нармуратова М.Х., Нурмаханова А.С. 2016 - г. 10 - стр. 68

73

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А. 2016 - г. 8 - стр. 49

74

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАхметова А.Б., Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нармуратова М.Х., Нурмаханова А.С. Anatomical peculiarities in wheat (Triticum Aestivum L). varities under copper stress 2016 - г. 7 - стр. 4

75

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Атабаева С.Д., Нурмаханова А.С., Кенжебаева Ш.К., и др. Растения риса в условиях загрязнения среды ионами кадмия// ВестникКазНУ. Сер.биол. 2016.3(68) Стр.167-171. 2016 - г. 10 - стр. 68

76

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Нурмаханова А.Б., Кенжебаева Ш.К., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С, Алыбаева Р.А.Содержание минеральных элементов в зерне различных сортов риса // ВестникКазНУ. Сер.биол. 4(49). 2016. Стр.99-104 2016 - г. 7 - стр. 49

77

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С., Кенжебаева С.С. Асрандина С.Ш., Кенжебаева Ш.К., Атабаева С.Д., Рақымжан С.Е., Кенжебаева С.С, Нурмаханова А.Б. Қазақстанның экологиялық табиғи жағдайына интродукцияланған стевия жапырақтарының биохимиялық құрамы // ВестникКазНУ. Сер.биол. 4(49). 2016. Стр.41-46 2016 - г. 7 - стр. 49

78

Атабаева Сауле Джумагалиевна Polyunsaturated fatty acid content in soybean oil // Advance journal of food science and technology. 2016- 12(10).Pp. 268-273 2016 - г. 6 - стр. 10

79

Атабаева Сауле Джумагалиевна Lee T., Spankulova Z., Orazbayeva U., Didorenko S., Atabayeva S. Polyunsaturated Fatty Acids Content in Soybean Oil. Advance Journal of Food Science and Technology 12(10): 568-573, 2016 2016 - г. 5 - стр. 10

80

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Мелдебекова А.А., Нурмаханова А.С. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES 2017 - г. 8 - стр. 49

81

Атабаева Сауле Джумагалиевна Lee T., Spankulova Z., Orazbayeva U., DidorenkoS.,Atabayeva S.Polyunsaturated Fatty Acids Content in Soybean Oil. Advance Journal of Food Science and Technology 12(10): 568-573, 2016 2016 - г. 5 - стр. 10

82

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Асрандина С.Ш., Витавская А.В., Кенжебаева Ш., Баймуханова Д.Б., Атабаева С.Д. Способ производства пробиотического хлеба «Плюс Стевия», Заключение о выдаче патента на изобретение от 07.02.2017 г., Регистрационный номер № 1328.1. Национальный институт интеллектуальной собственности министерство юстиции РК 2017 - г. 2 - стр. 0

83

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаНурмаханова А.С. Anatomical peculiarities of wheat (Triticum aestivum L.) varieties under copper stress 2016 - г. 7 - стр. 4

84

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Асрандина С.Ш., Витавская А.В., Кенжебаева Ш., Атабаева С.Д., Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А. Способ производства растительно-молочного продукта «Курт плюс Стевия». ПАТЕНТ на изобретение № 31925. Регистрационный номер № 1327.1. от 11 ноября 2016 г., Национальный институт интеллектуальной собственности министерство ю 2017 - г. 5 - стр. 6

85

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Жүнісжан А.Ж., Нурмаханова А.С. The importance of soybean ( Glycine max ) as a source of biologically valuable substances 2017 - г. 5 - стр. 10

86

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Атабаева С.Д., Нурмаханова А.С., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С Особенности действия кадмия на растения // Вестник КазНУ. Серия экологическая. .№ 1(50). Стр. 27-35. 2017 - г. 8 - стр. 50

87

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Atabayeva S.D., Nurmahanova A., Asrandina S.S., Alybayeva R.A., Kenzhebayeva S.S. Рlants under combined effect of salinity and heavy metals. // Вестник КазНУ. Серия экологическая.№ 1(50). Стр.15-27 2017 - г. 8 - стр. 50

88

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Нурмаханова А.С., Атабаева С.Д., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С Күріш сорттарының тамырының (Oryza sativa L.) құрылымына кадмий иондарының әсері. .№1(50). Стр . 77-87. 2017 - г. 10 - стр. 50

89

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. Kenzhebayeva S,S., Zharassova D., Sarsu F., Aatabayeva S.D., Minocha S. Induced mutations in wheat improvements in nutritional quality of the grain. 2017. 2(52). Стр. 5-13. 2017 - г. 8 - стр. 51

90

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Алыбаева Р.А., Атабаева С.Д., Асрандина С.Ш., Сербаева А.Д., Сербаева А.Д., Кружаева В.И. Толерантные к тяжелым металлам растения как составляющая экологически чистых технологий. - 2017 г. - № 3(46). - Стр. 91-107. 2017 - г. 16 - стр. 46

91

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Алыбаева Р.А., Кружаева В.И., Aтабаева С.Д., Асрандина С.Ш., Мулюкова М.Ф., Бектияр А.Е. Исследование влияния генотипических факторов на ростовые параметры и накопление тяжелых металлов яровой пшеницей//Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. 2017. Выпуск 11 (31). Стр. 81-90.РИНЦ 2017 - г. 9 - стр. 31

92

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Жүнісжан А.Ж., Нурмаханова А.С. Kamshybayeva G., Atabayeva S.D., Kenzhebayeva Sh., Domakbayeva A., Utesheva S., Nurmahanova A. “The importance of soybean (Glycine max) as a source of biological valuable substances”// Int.J.of Biology and Biochemistry. 2017 2017 - г. 5 - стр. 10

93

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Нурмаханова А.С., Алыбаева Р.А. Нұрмаханова А.С., Утешова С., Домакбаева А., Кенжебаева Ш., Атабаева С.Д., Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. жағдайлардың (NaCl) соя өсімдігінің (Glycine max) параметрлеріне және салыстырмалы су мөлшерімен жапырақтарының фотосинтез пигменттерінің мөлшеріне әсері 2018 - г. 15 - стр. 54

94

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. 2017 - г. 9 - стр. 0

95

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаТыныбеков Б.М., Алыбаева Р.А., Турашева С.К., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С., Ерназарова Г.И., Аблайханова Н.Т. Atabayeva S.D., Nurmakhanova A., Yernazarova G.E., Asrandina S.Sh, Aybayeva R.A., Turasheva S.K., Ablaikhanova N.T., Tynybekov B., Fei L. Effect of cadmium on mineral composition of rice grain. Research on Crops. SCOPUS. SJR 0.151. 2018. Vol.19.N4. 2018 - г. 5 - стр. 19

96

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. Alybayeva R.A., Kruzhayeva V., Abdrazakova G., Atabayeva S.D., Asrandina S.Sh. Investigation of the infuence of genotypic factors on the accumulation of heavy metals by wheat. Вестник КазНУ Серия экологическая. 2018. 3(56). Стр.48-58 2018 - г. 10 - стр. 56

97

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Alybaeva R.A, Kassymkanova K-K.M., Atabaeva S.D, Asrandina S.Sh. Application of practice-oriented methods of teaching in the implementation of the educational process in al-Farabi Kazakh National University // Bulletin d’Eurotalent –Fidjip. – Paris: Editions du JIPTO. -2018, № 2. – P. 21-25. 2018 - г. 5 - стр. 0

98

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаОмирбекова Н.Ж., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Ерназарова Г.И., Турашева С.К. Saule Kenzhebayeva, Alfia Abekova, Saule Atabayeva, Gulzira Ernazarova, Nargul Omirbekova, Guoping Zhang, Svetlana Turasheva, Saltanat Asrandina, Fatma Sarsu, Yarong Wang. Mutant lines of spring wheat with increased iron, zinc and micronutrients in Grains and enhanced bioavailability for human health. BioMed Research I 2019 - г. 10 - стр. 0

99

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Алыбаева Р.А., Инелова З.А. Screening of spring wheat varieties for resistance against copper and lead uptake in a contaminated soil 2019 - г. 8 - стр. 5

100

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Инелова З.А. Жаздық АРПА генотиптерінің мырыш пен кадмийге тұрақтылығын зерттеу 2019 - г. 8 - стр. 59

101

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Alybayeva, R., Kruzhaeva, V., Serbayeva, A., AtaayevaS.D/), Asrandina, S., Inelova, Z. creening of spring wheat varieties for resistance against copper and lead uptake in a contaminated soil. Pakistan Journal of Botany. 2019 51(5), с. 1653-1660 2019 - г. 8 - стр. 8

102

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. Atabayeva S.D., Minocha R., Minocha S.C., Rakhymgozhina A., Nabieva A.M., Nurmahanova A.C., Кenzhebayeva S.S., Alybayeva R.A., Asrandina S.S. Response of plants to cadmium stress International Journal of Biology and Chemistry. 2020 2020 - г. 16 - стр. 2

103

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаУсенбеков Б.Н., Кенжебаева С.С. Рахымгожина А, Набиева А., Атабаева С.Д., Кенжебаева С.С., Усенбеков Б.Н. КҮРІШТІҢ ӨСКІНДЕРІНІҢ (ORYZA SATIVA L.) МИНЕРАЛДЫ ЭЛЕМЕНТТЕР ҚҰРАМЫНА КАДМИЙ ЙОНДАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 2020 - г. 9 - стр. 0

104

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А. СОЯНЫҢ КЕЙБІР СОРТТАРЫНДАҒЫ ТЕМІР ЖӘНЕ КАЛЬЦИЙ МӨЛШЕРІ 2020 - г. 5 - стр. 0

105

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. КҮРІШТІҢ ӨСКІНДЕРІНІҢ (ORYZA SATIVA L.) МИНЕРАЛДЫ ЭЛЕМЕНТТЕР ҚҰРАМЫНА КАДМИЙ ЙОНДАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 2020 - г. 10 - стр. 139

106

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш. Saule Atabayeva1,*, Saule Kenzhebayeva1, Ravilya Alybayeva1, Saltanatm Аsrandina1, Sabina Shoinbekova1 Phytomanagement: perspectives of using of phytoremediation technology in Kazakhstan 2020 - г. 12 - стр. 0

107

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. Рахымгожина А.Б., Атабаева С. Д., Кенжебаева С. С., Набиева А.М. Күріштің өскіндерінің (Oryza sativa L.) Минералды элементтер құрамына кадмий йондарының әсері. ҚазҰТУ Хабаршысы, 2020ж., №3, 509 – 515 б Вестник КазНИТУ, 2020г., №3, стр. 509 - 515, Алматы, Казахстан; 04 п.л. 2020 - г. 7 - стр. 0

108

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАсрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. Kenzhebayeva S.S., Alnurov A.A. Tlendieva Zh.Ch., Abekova A., Miatzhanova K., Atabayeva S.D., Asrandina S.Sh. Difference in phytc acid contente qnd phytase activity between spring wheat variety and new mutant lines Вестник КазНУ. Серия экологическая 2020, №3 (64), стр. 46-53 2020 - г. 7 - стр. 64

109

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаДоқтырбай Г.., Омирбекова Н.Ж., Кенжебаева С.С. Saule Kenzhebayeva a*,Gulina Doktyrbayb, Saule Atabayeva c, Alfia Abekova d, Sabina Shoinbekova c, Nargul Omirbekova Relations of Mutation of Spring Wheat Resources with Improved Grain Bioavailability of Iron and Zinc// Test Engineering and Managementю . 2020. V.83.P 9400-9409 2020 - г. 10 - стр. 0

110

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаИнелова З.А., Алыбаева Р.А. ТОПЫРАҚТЫҢ МЫС ЖӘНЕ ҚОРҒАСЫНМЕН ЛАСТАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАЗДЫҚ АРПАНЫҢ ТҮРЛІ ГЕНОТИПІНДЕГІ АСТЫҚТА АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ ӨНІМДІЛІГІ МЕН ЖИНАҚТАЛУЫ 2021 - г. 8 - стр. 335

111

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаИнелова З.А., Алыбаева Р.А. 1. Alybayeva R.A., N.A. Autkhanova* , Z.A. Inelova , S.D. Atabayeva , N.Sh. Akhambayeva , M.N. Kalmakhan PRODUCTIVITY AND ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN GRAIN OF VARIOUS GENOTYPES OF SPRING DURUM WHEAT UNDER CONDITIONS OF SOIL CONTAMINATION WITH CADMIUM AND ZINC. Вестник КазНУ. Серия экологическая.2020 №4 (65) стр. 2020 - г. 11 - стр. 65

112

Атабаева Сауле Джумагалиевна 3. Алыбаева Р.А., Калмахан Н.М., Инелова З. А., Атабаева С.Д., Ахамбаева Н.Ш., Аутханова Н.М. Урожайность и аккумуляция тяжелых металлов в зерне различных генотипов ярового ячменя в условиях загрязнения почвы медью и свинцом. Доклады НАН РК. 2021 Том 1 №335 Стр. 96-103 2021 - г. 7 - стр. 335

113

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А. R.A. Alybaeva,N.Sh. Akhambayeva, Z.A. Inelova, S.D. Atabayeva, N.M. Authanova, M.N. Kalmakhan FEATURES OF THE ACCUMULATION OF HEAVY METALS BY DIFFERENT GENOTYPES OF SPRING WHEAT UNDER CONDITIONS OF SOIL CONTAMINATION WITH COPPER AND LEAD. Вестник КазНИТУ. №6. Стр.110-119 2020 - г. 10 - стр. 6

114

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаКенжебаева С.С. Kenzhebayeva, S.S., Atabayeva, S.D., Sarsu, F. Iron-deficiency response and differential expression of iron homeostasis related genes in spring wheat (Triticum aestivum) mutant lines with increased grain iron content Crop and Pasture Science 2021 2021 - г. 11 - стр. 1

115

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаМамурова А.Т., Тыныбеков Б.М., Сейлхан А.С., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. Ибишева Н.М., Нурмаханова А.С., Атабаева С.Д., Чилдибаева А.Ж. ., Тыныбеков Б., Мамурова А.Т., Сейлхан А.Қапшағай-Баканас тас жолының щң жағалауындағы Salvia aethiopis L. ценопопуляциясының құрылымдық ерекшелігі мен өсімдік қауымдастарынығ флоралық құрамы Вестник КазНУ. Се-рия биологическая Том 89 № 4 (2021): DOI: htt 2021 - г. 11 - стр. 89

116

Атабаева Сауле ДжумагалиевнаАлыбаева Р.А. Nabiyeva A., Rakhymgozhina A. , Atabayeva S.D., Alybayeva R.A.The effect of cadmium and growth regulator “Ep-in Extra» on rice plants (Orysa sativa L.) growth and biomass accumulation. Вестник КазНУ Се-рия экологическая. 2021. 3(68), стр. 17-27 2021 - г. 10 - стр. 68

117

Атабаева Сауле Джумагалиевна Күріш өсімдігінің (Oryza Sativa L.) өсуі мен биомасса жинақтауына кадмий йондарының және өсу реттегіштерінің әсері 2021 - г. 11 - стр. 3

1

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Шоинбекова С.А. 2011 - г. 1 - стр. г. Москва

2

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Шоинбекова С.А. 2011 - г. 1 - стр. г. Москва

3

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Шоинбекова С.А., Асрандина С.Ш. 2011 - г. 1 - стр. г. Москва

4

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Шоинбекова С.А. 2011 - г. 1 - стр. г. Москва

5

Атабаева Сауле Джумагалиевна Айдосова С.С., Кенжебаева С.С., Нурмаханова А.С. 2012 - г. 1 - стр. Hong Kong, Chinese University

6

Атабаева Сауле Джумагалиевна The combined effect of copper and salinity on wheat growth 2012 - г. 1 - стр. Hong Kong, Chinese University

7

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2012 - г. 34 - стр. Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов.

8

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. 2013 - г. 3 - стр. Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (г. Иркутск)

9

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 3 - стр. МГУ имени М.В. Ломоносова г. Москва

10

Атабаева Сауле Джумагалиевна Айдосова С.С., Ахметова А.Б., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. 2013 - г. 6 - стр. токио

11

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. 2013 - г. 6 - стр. токио

12

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А. 2013 - г. 6 - стр. токио

13

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. Братислава

14

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. Bratislava, Slovakia

15

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. Bratislava, Slovakia

16

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А. 2013 - г. 1 - стр. Bratislava, Slovakia

17

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. бостон

18

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2013 - г. 1 - стр. бостон

19

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С., Жилкибаев О.Т., Шоинбекова С.А. 2013 - г. 2 - стр. г. Караганды

20

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. 2013 - г. 1 - стр. Москва Россия

21

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2014 - г. 1 - стр. Хайнань

22

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Бейсенова А.Ж. 2013 - г. 2 - стр. Syracuse New York

23

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2014 - г. 6 - стр. Lecce

24

Атабаева Сауле Джумагалиевна Атабаева С.Д., Нурмаханова А., Ахметова А., Айдосова С.С., Жардамалиева А., Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Пахратдинова Ж. Влияние засоления на рост и анатомические особенности структуры листьев и корней пшеницы. //Межд. Конф.«Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техноге 2013 - г. 3 - стр. Иркутск

25

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д. «Толерантные к тяжелым металлам генотипы пшеницы как составляющая экологически чистых технологий» / Межд. Конф.МГУ им.Ломоносова, 2-6 июня 2013. С.179 2013 - г. 1 - стр. МГУ

26

Атабаева Сауле Джумагалиевна Нармуратова М.Х., Алыбаева Р.А. С.С. Кенжебаева, С.Д. Атабаева, Г. Доктырбай, Р.А. Алыбаева, Ж. Нармуратова, Калдыбеккызы Г., Асрандина С.Ш. Идентификация новых солеустойчивых мутантных линий яровой пшеницы // Всероссийская научная конференция с международным участием «Инновационные направления современной физиологии растений» 2-6 июня 2013, Москва 2013 - г. 1 - стр. МГУ

27

Атабаева Сауле Джумагалиевна . С.С. Кенжебаева, С.Д. Атабаева, Г. Доктырбай, Р.А. Алыбаева, Ж. Нармуратова. Физиологический скрининг новых мутантных линий яровой пшеницы на солеустойчивость”.//Всеросс. Науч. Конф. «Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техногенной среде», которая проводится в Сибирском институте физио 2013 - г. 1 - стр. Иркутск

28

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р. ,С.С. Кенжебаева, С.Д. Атабаева.Исследование физиологическихпараметров и металлоустойчивости генотипов озимой пшеницы в техногенном агроценозе // Всеросс. Науч. Конф. «Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техногенной среде», которая проводится в Сибирском институте физиологии 2013 - г. 3 - стр. Иркутск

29

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. Kenzhebayeva S., Alybaeva R., Atabayeva S., Doktуrbау G., Kaldybekkyzy G., Asrandina S. A mutagenesis-derived broad-spectrum quality and quantity protein in spring wheat World Biotechnology Congress 2013. США, Бостон, 3-6 июня 2013. 2013 - г. 1 - стр. Бостон

30

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С. R.A. Alybayeva, S.S. Kenzhebayeva, S.D. Atabayeva Clean technology of wheat cultivation in areas with soils contaminated with heavy metals» // Сonference Proceedings of World Biotechnology Congress 2013, Boston, USA 3-6 June. –pp. 2013 - г. 1 - стр. бостон

31

Атабаева Сауле Джумагалиевна Atabayeva S., Beisenova A., Sarsenbayev B., Kenzhebayeva S. The effect of humic acids on lead accumulation by Agropyron repens L. and biochemical parameters // 10th Phytotechnologies International conference. October 1-4, 2013. Syracuse, New York, USA 2013 - г. 1 - стр. Syracuse

32

Атабаева Сауле Джумагалиевна . S. Atabayeva, A. Nurmahanova, S. Kenzhebayeva, A. Zhardamalieva, R. Alybayeva, S. Asrandina, A. Beisenova, Shoinbekova S. Effect of Cadmium on growth, photosynthetic pigments content lipid peroxidation of wheat (Triticum aestivum L) varieties// European Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15-17 May, 2014 2014 - г. 1 - стр. Lecce

33

Атабаева Сауле Джумагалиевна A. Nurmakhanova, S. J. Atabayeva, Pakhradinova Zh., S.e Kenzhebayeva, Chunetova Zh. Effect of copper and salinity on the physiology and biochemistry parameters of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars// Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15-17 May 2014 2014 - г. 1 - стр. Lecce

34

Атабаева Сауле Джумагалиевна R.A. Alybayeva, S.S. Kenzhebayeva, S.D. Atabayeva Plant resistance and permeability of cell membranes of winter wheat in the conditions of pollution by lead and zinc./ Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15-17 May 2014 2014 - г. 1 - стр. Lecce

35

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. S.S. Kenzhebayeva, R.A. Alybayeva, S.D. Atabayeva – тезисы в Австралию Сonference Proceedings, InterDrought-IV, Crown Perth, Western Ausralia, 2-6 September, 2013. – pp. 2014 - г. 1 - стр.

36

Атабаева Сауле Джумагалиевна S. S.Asrandina, Sh. Kenzhebaeva, A. V. Vitavskaya, S. D. Atabayeva, S. S. Kenzhebayeva, B. R. Kudarov, T. K. Alieva, K. S. Rakish. Cultivation of Stevia rebaudiana Bertoni in the conditions of the Southern Kazakhstan// Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15-17 May 2014 2014 - г. 1 - стр. Lecce,Italy

37

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Бейсенова А.Ж. 2014 - г. 1 - стр.

38

Атабаева Сауле Джумагалиевна A. Nurmakhanova, S. J. Atabayeva, Pakhradinova Zh., S.e Kenzhebayeva, Chunetova Zh. Effect of copper and salinity on the physiology and biochemistry parameters of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars// // Journal of Biotechnology, IF -3,34. P. 2014 - г. 1 - стр. Lecce

39

Атабаева Сауле Джумагалиевна The Effect of Humic Acids on Сadmium Accumulation by Agropyron Repens L. and Biochemical Parameters Saule Atabayeva, Ayzhan Beisenova, Batyrbek Sarsenbayev, Saule Kenzhebayeva, Ravilya Alybayeva, Saltanat Asrandina. 2014 - г. 1 - стр. Heraclion Grete Grees

40

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. The Effect of Humic Acids on Сadmium Accumulation by Agropyron Repens L. and Biochemical Parameters Saule Atabayeva, Ayzhan Beisenova, Batyrbek Sarsenbayev, Saule Kenzhebayeva, Ravilya Alybayeva, Saltanat Asrandina. 2014 - г. 1 - стр. Heraklion Greet Greece

41

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. Atabayeva S. , Beisenova A., Sarsenbayev B., Kenzhebayeva S., Alybayeva R., S.Asrandina. The Effect of Humic Acids on Сadmium Accumulation by Agropyron Repens L. and Biochemical Parameters// Book of Abstract. 11th International Phytotechnology Congress, Heraclion, Greece, Sept 30- Oct 3. 2014. P.156 2014 - г. 1 - стр. Heraclion, Greece

42

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Асрандина С.Ш., Абекова А.М., Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д., Абдинасыр Н.Ш., Айдасов А., Кошмуратов К. Оценка озимой пшеницы на устойчивость к желтой ржавчине (PUCCINIS TRIIFORMIS). // Биотехнологические приемы в сохранении биоразнообразия и селекции растений. Сборник статей Международной научной конференции. Минс 2014 - г. 4 - стр. Минск

43

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Atabayeva S.D.1, Nurmakhanova A.1, Nurgozhayeva A.1, Zhardamalieva A.1, Usenbekov B.N.2, Asrandina S.1, Alybayeva R.A1., Lee T.E.2. Responses of rice plants to cadmium stress . European Biotechnology Congress. Riga, Latvia. 05-07 May.2016 - IF 3.34 2016 - г. 1 - стр. Riga, Latvia. 05-07 May.2016

44

Атабаева Сауле Джумагалиевна T. Lee1*, Z. Spankulova1, U.Orazbayeva1, S. Didorenko2, S. Atabayeva3 Amino Acid Profiles and Sucrose Content in Developing Soybean Seeds. European Biotechnology Congress. Riga, Latvia. 05-07 May.2016 - Journal of Biotechnology. IF 3.34 2016 - г. 1 - стр. . Riga, Latvia.

45

Атабаева Сауле Джумагалиевна Заядан Б.К., Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. R.A. Alybayeva, S.D. Atabayeva, S. Sh. Asrandina, B.K. Zajadan. Investigation of the genetic potential of summer wheat’s resistance to heavy metals for the development of clean growing technology. European Biotechnology Congress. Riga, Latvia. 05-07 May.2016 – Journal of Biotechnology. IF 3.34 2016 - г. 1 - стр. . Riga, Latvia.

46

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А., Кенжебаева С.С. Kenzhebayeva S.S., Dokyrbay G., Alybayeva R., Atabayeva S.D., Asrandina S. The degree of genetic variability on zinc of mutation germaplasm of spring wheat (M5 generation)obtained through gamma radiation// FEBS Journal. Vol 281. P. 604-605 IF 4.01 2016 - г. 1 - стр.

47

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Atabayeva S.D.1, Ugit L. , Usenbekov B.N. , Nurmakhanova A.1, Zhardamalieva A. 1, Asrandina S. , Lee T. E. , Alybayeva R.EFFAECT OF CADMIUM ON MINERAL ELEMENTS CONTENT IN RICE (ORYZA SATIVA L.) GRAIN. International Conference on Bioscience and Biotechnology- 2016. 12th-14th January, 2016, Colombo, Sri Lanka 2016 - г. 1 - стр.

48

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш. Asrandina S., Vitavskaya A., Kenzhebaeva Sh., Ayazbaeva G., Atabaeva S., Kenzhebaeva S. Technology of preparation of national vegetable dairy product “Curt plus stevia” // 7th World Convention on Stevia, Stevia Testeful 2015 Science, Formulation and Extraction: The Subtle Balance, Berlin, Germany, June 11-12. -2015. 2016 - г. 1 - стр.

49

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Алыбаева П.Б., Кенжебаева С.С. 4.Kenzhebayeva S.S., Doktyrbay G., Alybayeva R., Atabayeva S.D., Zharasova D., Asrandina S.Sh. Genetic variability of grain zinc concentration of advanced mutant lines of spring wheat obtained through gamma radiation and their evaluation for yield-associated traits. Proceeding of the 3rd Conference of Cereal Biotechnol 2016 - г. 1 - стр.

50

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Asrandina S., Vitavskaya A., Kenzhebaeva Sh., Ayazbaeva G., Atabaeva S., Kenzhebaeva S. Technology of preparation of national vegetable dairy product “Curt plus stevia” // 7th World Convention on Stevia, Stevia Testeful 2015 Science, Formulation and Extraction: The Subtle Balance, Berlin, Germany, June 11-12. -2015. 2015 - г. 1 - стр.

51

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Asrandina S., Vitavskaya A., Kenzhebaeva Sh., Ayazbaeva G., Atabaeva S., Kudarov B.R.Kenzhebaeva S.S. Functional Balm “ Stevia Plus” enriched extract of stevia 7th Asia Pacific Biotech Congress, Beijing, China, July 13-15, 2015. P.30 2015 - г. 1 - стр.

52

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Asrandina S., Vitavskaya A., Kenzhebaeva Sh., Ayazbaeva G., Atabaeva S., Kenzhebaeva S. Technology of preparation of national vegetable dairy product “Curt plus stevia” // 7th World Convention on Stevia, Stevia Testeful 2015 Science, Formulation and Extraction: The Subtle Balance, Berlin, Germany, June 11-12. -2015. 2015 - г. 1 - стр.

53

Атабаева Сауле Джумагалиевна Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш. Asrandina S., Vitavskaya A., Kenzhebaeva Sh., Ayazbaeva G., Atabaeva S., Kudarov B.R.Kenzhebaeva S.S. Functional Balm “ Stevia Plus” enriched extract of stevia 7th Asia Pacific Biotech Congress, Beijing, China, July 13-15, 2015. P.30 2016 - г. 1 - стр.

54

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Изучение накопления кадмия в органах различных сортов риса в условиях загрязнения почвы ионами кадмия 2017 - г. 1 - стр.

55

Атабаева Сауле Джумагалиевна Нурмаханова А.С. Responces of rice plants to cadmium stress 2016 - г. 1 - стр.

56

Атабаева Сауле Джумагалиевна Lee T., Atabayeva S., Orazbayeva U., Spankulova Z. Amino acid profiling in developing seeds. European Biotechnology. Congress.Дубровник,Хорватия. 24-27 May.2017 – Journal of Biotechnology (IF 3.34). V. 256S.Specialissue. 2017.P. 98 2017 - г. 1 - стр.

57

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Atabayeva S.D., Nurmahanova A., Asrandina S. , Alybayeva R., Lee T. Content of iron in rice plants under cadmium stress. European Biotechnology. Congress.Дубровник,Хорватия. 24-27 May.2017 – Journal of Biotechnology (IF 3.34). V. 256S.Special issue. 2017. P.57 2017 - г. 1 - стр.

58

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. Atabayeva S.D., Nurmahanova A., Asrandina S. , Alybayeva R., Lee T. Content of iron in rice plants under cadmium stress. European Biotechnology. Congress.Дубровник, Хорватия. 24-27 May.2017 – Journal of Biotechnology (IF 3.34). V. 256S. Special issue. 2017. P.57 2017 - г. 1 - стр. Дубровник Хорватия

59

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. Alybayeva R.A., Muluikova M.F., Bektiar A.E., Kruzhayeva V., Abdrazakova G., Atabayeva S.D., Asrandina S.Sh Study of spring wheat varieties for identification of forms resistant to cadmium. Conference proceeding. The 3rd International Conference jn Bioscience and Biotechnology. Biotech 2018 . 8-9 March 2018. P. 1-9. 2018 - г. 10 - стр.

60

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. Aybayeva R.A., Atabayeva S.D., Asrandina S.Sh.Evaluation of spring wheat varieties resistance to heavy metals. IRSET-0161. International research symposium on Engineering and Technology. August 28-30 2018.Singapore 2018 - г. 2 - стр.

61

Атабаева Сауле Джумагалиевна Aybayeva R.A., Muluikova M.F., Bektiar A.E., Kruzhayeva V., Abdrazakova G., Atabayeva S.D., Asrandina S.Sh Study of spring wheat varieties for identification of forms resistant to cadmium. Conference proceeding. The 3rd International Conference jn Bioscience and Biotechnology. Biotech 2018 . 8-9 March 2018. P. 1-9. 2019 - г. 1 - стр. Шри Ланка

62

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. The genetic potential of spring wheat (Triticum aestivum L.) resistance to heavy metals Автор:: Alybayeva, Ravilya; Atabayeva, Saule; Asrandina, Saltanat Конференция: European Biotechnology Congress Местоположение: Athens, GREECE публ.: APR 26-28, 2018 JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Том: 280 Приложение: S Стр.: S81-S8 2018 - г. 3 - стр.

63

Атабаева Сауле Джумагалиевна Алыбаева Р.А., Шоинбекова С.А., Асрандина С.Ш., Кенжебаева С.С. Saule Atabayeva,*, Saule Kenzhebayeva, Ravilya Alybayeva, Saltanatm Аsrandina1, Sabina Shoinbekova1 S. Phytomanagement: perspectives of using of phytoremediation technology in Kazakhstan . In Ziyadin, A. Shaikh, R. Dinis de Sousa, A. Borodin and A. Mottaeva (Eds.) E3S Web of Conferences. Volume 159 (2020). The 1st In 2020 - г. 11 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

64

Атабаева Сауле Джумагалиевна Шоинбекова С.А., Асрандина С.Ш., Алыбаева Р.А. 2020 - г. 12 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

65

Атабаева Сауле Джумагалиевна Соя өсімдіктерінің тұзды жағдайға жауап реакциясы 2020 - г. 8 - стр. КГУ им. Ш. Уалиханова

66

Атабаева Сауле Джумагалиевна Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ (RWC) В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ СОИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗАСОЛЕНИЯ (NACl) 2020 - г. 2 - стр. г. Днепр

67

Атабаева Сауле Джумагалиевна ТҰЗДАНУҒА (NaCl) ҰШЫРАҒАН СОЯ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ ӨСУІНЕ ЖƏНЕ БИОМАССА ЖИНАЛУЫНА ФИТОГОРМОНДАРЫНЫҢ ƏСЕРІ 2021 - г. 4 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

68

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2021 - г. 1 - стр.

69

Атабаева Сауле Джумагалиевна 2021 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

11

Цитирования

37 по 37
құжаттар

h-индексі

3

Phytomanagement: Perspectives of using of phytoremediation technology in Kazakhstan

Atabayeva, S., Kenzhebayeva, S., Alybayeva, R., Asrandina, S., Shoinbekova, S.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Mutant Lines of Spring Wheat with Increased Iron, Zinc, and Micronutrients in Grains and Enhanced Bioavailability for Human Health

Kenzhebayeva, S., Abekova, A., Atabayeva, S., Yernazarova, G., Omirbekova, N., Zhang, G., Turasheva, S., Asrandina, S., Sarsu, F., Wang, Y., Borisjuk, N.

2019

BioMed Research International
2019, с.

16

Цитирований
Screening of spring wheat varieties for resistance against copper and lead uptake in a contaminated soil

Alybayeva, R., Kruzhaeva, V., Serbayeva, A., Atabayeva, S., Asrandina, S., Inelova, Z.

2019

Pakistan Journal of Botany
51, с. 1653-1660

0

Цитирований
2019

Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants
6, с. 297-318

1

Цитирований
Effect of cadmium on mineral composition of rice grain

Atabayeva, S., Nurmahanova, A., Yernazarova, G., Asrandina, S., Alybayeva, R., Ablaikhanova, N., Turasheva, S., Tynybekov, B., Fei, L.U.I.

2018

Research on Crops
19, с. 569-575

1

Цитирований
Effect of copper on physiological and biochemical peculiarities of wheat (Triticum aestivum L.) varieties

Atabayeva, S., Nurmahanova, A., Asrandina, S., Alybayeva, R., Meldebekova, A., Ablaikhanova, N.

2017

Pakistan Journal of Botany
49, с. 2189-2196

3

Цитирований
Anatomical peculiarities in wheat (Triticum aestivum L.) varieties under copper stress

Atabayeva, S., Nurmahanova, A., Akhmetova, A., Narmuratova, M., Asrandina, S., Beisenova, A., Alybayeva, R., Lee, T.

2016

Pakistan Journal of Botany
48, с. 1399-1405

8

Цитирований
2016

Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 3
0, с. 157-208

6

Цитирований
2016

Contaminated Soils: Sources, Properties and Impacts
0, с. 53-93

0

Цитирований
Joint effect of salinization and copper ions on anatomical organization of leaves and roots of wheat's variety (Triticum aestivum L.)

Atabayeva, S.J., Nurmahanova, A., Aidosova, S.S., Akhmetova, A., Kenzhebayeva, S.S., Asrandina, S.S., Alybayeva, R., Shoinbekova, S.A., Beisenova, A.Z.

2014

Advances in Environmental Biology
8, с. 2366-2371

2

Цитирований