Басты бет / Шығыстану / Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы / Байдаров Эркин Уланович

Байдаров Эркин Уланович

Лауазымы: аға оқытушы
Таяу, Орта Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы
Scopus author ID: 57209225617
Жасырылған

1

Байдаров Эркин Уланович М. – СПб. – Нью-Йорк: «Елима», «Питер» 2006 - г. ISBN 5-89674-020-4 1160 - стр. РЕСЕЙ

2

Байдаров Эркин Уланович Астана: Полиграфический центр «Жанель» 2011 - г. ISBN 9965-799-46-6 169 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Байдаров Эркин Уланович Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing 2012 - г. ISBN 978-3-8484-3821-1 308 - стр. ГЕРМАНИЯ

4

Байдаров Эркин Уланович Saarbrücken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing 2014 - г. ISBN 978-3-8484-4-277-5 284 - стр. ГЕРМАНИЯ

5

Байдаров Эркин Уланович Saarbrücken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing 2014 - г. ISBN 978-3-659-10-315-5 245 - стр. ГЕРМАНИЯ

6

Байдаров Эркин Уланович Донецк: ДонНТУ, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ 2014 - г. ISBN 978-966-8248-54-2 288 - стр. УКРАИНА

7

Байдаров Эркин Уланович Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК 2014 - г. 254 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Байдаров Эркин Уланович Москва: "Академика" 2010 - г. ISBN 978-5-4225-0027 525 - стр. РЕСЕЙ

9

Байдаров Эркин Уланович Алматы: Евразийский Институт Рынка 2010 - г. ISBN 978-601-7082-29-1 217 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Байдаров Эркин Уланович Учитель 2015 - г. ISBN 978-5-7057-4566-1 224 - стр. РЕСЕЙ

11

Байдаров Эркин Уланович Москва: "Перо" 2016 - г. ISBN 978-5-906851-95 12 - стр. РЕСЕЙ

12

Байдаров Эркин Уланович Б.н. 2017 - г. ISBN 978-601-332-006-9 480 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Байдаров Эркин Уланович Институт евразийской интеграции 2017 - г. ISBN 978-9965-31-910-5 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Байдаров Эркин Уланович Hoca Ahmet Yesevi’nin manevi mirasi / Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы Avrasya Araştırma Enstitüsü 2017 - г. ISBN 978-601-7805-10 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Байдаров Эркин Уланович Қазақстан мен Таяу жəне Орта Шығыс: Тарихи-мəдени жəне рухани мұралар сабақтастығы. Ұжымдық монография "Арыс" 2017 - г. ISBN 978-601-291-375 304 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Байдаров Эркин Уланович Изд-во "Азербайджан" 2018 - г. ISBN 9552-33-020-0 20 - стр. ӘЗІРБАЙЖАН

1

Байдаров Эркин Уланович 2006 - г. 10 - стр. 0

2

Байдаров Эркин Уланович 2008 - г. 9 - стр. 0

3

Байдаров Эркин Уланович 2008 - г. 7 - стр. 0

4

Байдаров Эркин Уланович 2007 - г. 16 - стр. 0

5

Байдаров Эркин Уланович 2008 - г. 16 - стр. 0

6

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 19 - стр. 0

7

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 12 - стр. 0

8

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 7 - стр. 0

9

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 12 - стр. 0

10

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 6 - стр. 0

11

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 8 - стр. 0

12

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 7 - стр. 0

13

Байдаров Эркин Уланович 2010 - г. 12 - стр. 0

14

Байдаров Эркин Уланович 2010 - г. 8 - стр. 0

15

Байдаров Эркин Уланович 2010 - г. 6 - стр. 0

16

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 7 - стр. 0

17

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 6 - стр. 0

18

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 12 - стр. 0

19

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 10 - стр. 0

20

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 6 - стр. 0

21

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 8 - стр. 0

22

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 7 - стр. 0

23

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 10 - стр. 0

24

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 7 - стр. 0

25

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 7 - стр. 0

26

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 14 - стр. 0

27

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 14 - стр. 0

28

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 12 - стр. 0

29

Байдаров Эркин Уланович Түркі әлеуметтік-мәдени кеңістігіндегі өзбек философиясының ерекшеліктері 2012 - г. 10 - стр. 0

30

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 8 - стр. 0

31

Байдаров Эркин Уланович Жаһандану – «тарих жалғасы» синдромы 2012 - г. 12 - стр. 0

32

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 11 - стр. 0

33

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 12 - стр. 0

34

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 10 - стр. 0

35

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 10 - стр. 14

36

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 16 - стр. 0

37

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 20 - стр. 0

38

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 10 - стр. 0

39

Байдаров Эркин Уланович 2014 - г. 8 - стр. 0

40

Байдаров Эркин Уланович 2014 - г. 12 - стр. 0

41

Байдаров Эркин Уланович 2014 - г. 12 - стр. 0

42

Байдаров Эркин Уланович 2014 - г. 7 - стр. 0

43

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 12 - стр. 299

44

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 5 - стр. 61

45

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 18 - стр. 50

46

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 16 - стр. 3

47

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 9 - стр. 53

48

Байдаров Эркин Уланович Абай және джадидизм: Орталық Азия ойшылдары мұрасындағы білім мен сенім бірлігі 2016 - г. 9 - стр. 306

49

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 2 - стр. 1

50

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 7 - стр. 0

51

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 19 - стр. 76

52

Байдаров Эркин Уланович Ресейлік және отaндық ғaлым-шығыстaнушылaрдың «Aрaб көктемінің» себеп-сaлдaрының нaсихaттaлу aясы 2017 - г. 6 - стр. 80

53

Байдаров Эркин Уланович «Арaб көктемі» төңкерістерінен кейінгі Тунис хaлқының әлеуметтік, экономикaлық, сaяси aхуaлы 2017 - г. 6 - стр. 82

54

Байдаров Эркин Уланович 2017 - г. 9 - стр. 1

55

Байдаров Эркин Уланович 2018 - г. 6 - стр. 57

56

Байдаров Эркин Уланович 2018 - г. 14 - стр. 77

1

Байдаров Эркин Уланович 2005 - г. 1 - стр. Москва

2

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 5 - стр. Москва

3

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 2 - стр. Новосибирск

4

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 2 - стр. Москва

5

Байдаров Эркин Уланович 2011 - г. 1 - стр. Казвин

6

Байдаров Эркин Уланович 2012 - г. 1 - стр. Нижний Новгород

7

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 2 - стр. Москва

8

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 2 - стр. Казвин

9

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 5 - стр. Алматы

10

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 6 - стр. Ташкент

11

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 5 - стр. Минск

12

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 11 - стр. Алматы

13

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 7 - стр. Брюссель

14

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 6 - стр. Бишкек

15

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 8 - стр. Стамбул

16

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 7 - стр. Астана

17

Байдаров Эркин Уланович 2009 - г. 6 - стр. Алматы

18

Байдаров Эркин Уланович 2006 - г. 8 - стр. Тараз

19

Байдаров Эркин Уланович 2010 - г. 6 - стр. Минск

20

Байдаров Эркин Уланович 2010 - г. 6 - стр. Минск

21

Байдаров Эркин Уланович 2014 - г. 10 - стр. Москва

22

Байдаров Эркин Уланович Қожа Ахмед Ясаудің рухани мұрасы және сопылық 2015 - г. 7 - стр. Астана

23

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 16 - стр. Алматы

24

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 7 - стр. Алматы

25

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 1 - стр. Екатеринбург

26

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 1 - стр. Уфа

27

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 5 - стр. Уфа

28

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 3 - стр. Москва

29

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 6 - стр. Алматы, КазНТУ им. К.Сатпаева

30

Байдаров Эркин Уланович 2015 - г. 14 - стр. Алматы, Институ философии, политологии и религиоведения КН МОН РК

31

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 10 - стр. Алматы

32

Байдаров Эркин Уланович 2013 - г. 12 - стр. г. Ростов-на-Дону

33

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 3 - стр. г. Алматы

34

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 6 - стр. г. Астана

35

Байдаров Эркин Уланович 2017 - г. 1 - стр. Ижевск

36

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 3 - стр. ALMATY/KAZAKHSTAN

37

Байдаров Эркин Уланович 2016 - г. 13 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

3

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

Religious aspects of the Syrian crisis on social media

Makangali, B., Amirbekova, S., Khamitova, M., Baydarov, E.

2020

Central Asia and the Caucasus
21, с. 102-111

2

Цитирований
Kazakhstan in the system of geopolitical and regional relations of the eu and the prc

Birimkulova, G., Ibrayeva, A., Duisenkozha, Y., Baydarov, E.

2020

Central Asia and the Caucasus
21, с. 15-31

0

Цитирований
Kazakhstan in the arab spring context

Baydarov, E., Amirbekova, S., Ilyassova, Z., Batyrkhan, B.

2019

Central Asia and the Caucasus
20, с. 76-87

0

Цитирований