Басты бет / Шығыстану / Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы / Коптилеуова Дина Тургалиевна

Коптилеуова Дина Тургалиевна

Лауазымы: доцент
Таяу, Орта Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы
Жасырылған
       Көптілеуова Дина Тұрғалиқызы 1972 ж. Алматы облысында дүниеге келген. Көптілеуова Дина ҚазМУ-дің шығыстану факультетінің араб бөлімін 1994 ж. бітірген. Мамандығы: араб, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы, аудармашы. Д. Т. Көптілеуова үнемі өзінің біліктілігін көтеріп отырады. 1999 жылы мамыр-маусым айларында ЕАР-дың Каир университетінің араб тілі орталығында тілдік машықтанудан өтті. 2002 ж. “Умм-әл Қур’а” университеті (Сауд Арабиясы) және Ислам елдері лигасы ұйымдастыруымен өткен араб тілі семинарларына қатысқан. 2004 жылы ISESCO халықаралық ұйымы өткізген оқытушылық біліктілігін жетілдіру семинарына қатысты.

1

Коптилеуова Дина Тургалиевна Шетел халықтарының әдебиеті (XX ғасыр) лекциялар жинағы /Оқу құралы/ "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Коптилеуова Дина Тургалиевна Жапон баспасөзінің тілі /Оқу құралы/ "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Коптилеуова Дина Тургалиевна Корей баспасөзінің тілі /Оқу құралы/ "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазіргі заман араб әдебиеті. Хрестоматия/ оқу құралы "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Коптилеуова Дина Тургалиевна Әлем әдебиеті. "Қазақуниверситеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1479 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ежелгі әлем әдебиетінен лекциялар курсы "Қазақ университет" баспасы 2011 - г. ISBN 9965-29-719-3 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Коптилеуова Дина Тургалиевна Шетел халықтарының әдебиеті (орта ғасырлар) лекциялар жинағы /Оқу құралы/ "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-755-x 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Коптилеуова Дина Тургалиевна Египеттік жаңартушылар және Й.Хаққи /Оқу құралы/ "Қазақ университеті" 2009 - г. ISBN 978-601-247-086-4 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Коптилеуова Дина Тургалиевна "Қазақ университеті" 2010 - г. ISBN 978-601-247-127-4 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Коптилеуова Дина Тургалиевна Үй тапсырмасына арналған мәтіндер. бастапқы деңгей (араб тілі) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0807-4 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Коптилеуова Дина Тургалиевна АРАБ ӘДЕБИЕТІ (Ғылыми фантастика) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1619 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. Лингвистикалық ілімдер тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. Әлемдік лингвистика ілімдерінің тарихы ИП "Сагаутдинова" 2015 - г. ISBN 978-9965-12-365-8 163 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Коптилеуова Дина Тургалиевна Сейтметова Ж.Р. 20 ғасырдағы араб әдебиеті " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2459-3 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Коптилеуова Дина Тургалиевна Оңтүстік корей баспасөзінің қалыптасу кезеңдері мен дамуы 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Коптилеуова Дина Тургалиевна Египет жазушысы Салах Маатаның «Шамаил қазынасы» атты романының та¬рихи шындығы 2012 - г. 8 - стр. 0

3

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазіргі жапон тілінің терминологиялық жүйесі 2012 - г. 7 - стр. 0

4

Коптилеуова Дина Тургалиевна ŞİMDİKİ ARAP EDEBİYATINDAKİ BİLİM KURGU ROMANI 2012 - г. 7 - стр. 0

5

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАмантай Ж.Б. Отбасы» концептісі лингвомәдениеттану мен когнитивтік лингвистиканың бірлігі ретінде 2013 - г. 6 - стр. 94

6

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ш.Құдайбердіұлының сопылық танымы 2014 - г. 8 - стр. 70

7

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб новеллистикасындағы әйел мен бала тақырыбы 2015 - г. 7 - стр. 72

8

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. ИЕРОНИМ МЕГИЗЕР ЖЭНЕ TYPKI Т1Л1 2015 - г. 7 - стр. 154

9

Коптилеуова Дина Тургалиевна ХХ ғасырдың 30-40 жылдарындағы Египеттегі тарихи роман 2015 - г. 7 - стр. 73

10

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб романтикалық тари-хи романы (Абу Хадид шығармалары негізінде). 2015 - г. 7 - стр. 74

11

Коптилеуова Дина Тургалиевна Марокко ұлттық драматургиясының қалыптасуы мен дамуы 2015 - г. 5 - стр. 54

12

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб прозалық шығармаларындағы адам және қоғам мәселесі (ХХ ғасыр). 2015 - г. 9 - стр. 71

13

Коптилеуова Дина Тургалиевна Француз протектораты тұсындағы Тунис прозасының дамуы 2015 - г. 6 - стр. 73

14

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ислам ақидасының араб фразеологизмдеріндегі көрінісі. 2015 - г. 6 - стр. 158

15

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. Image of ancient Turkic words in Kazakh language 2016 - г. 5 - стр. 77

16

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. Model of hospitability concept in Kazakh and Arab languages 2015 - г. 7 - стр. 74

17

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. Қазақ-араб тілдеріндегі қонақжайлылық концептісінің образдылығы. 2016 - г. 4 - стр. 110

18

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. Египет жазушысы Й.Хакки шығармаларына тән стиль ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 80

19

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАхметбекова А.К. Мұхаммед әл-Арийанның реализм бағытындағы тарихи романы 2017 - г. 6 - стр. 80

20

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАхметбекова А.К. The use of Yassawi thesaurus in Jyraus’s poetry 2016 - г. 6 - стр. 79

21

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. ДІНИ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ КӨРКЕМДІК САБАҚТАСТЫҚ 2016 - г. 6 - стр. 79

22

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАхметбекова А.К. ЙУСУФ ИДРИС НОВЕЛЛАЛАРЫ: РЕАЛИЗМНЕН СИМВОЛИЗМГЕ 2017 - г. 7 - стр. 81

23

Коптилеуова Дина Тургалиевна Йусуф Идрис әңгімелеріндегі эксплицитті нарратордың ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 82

24

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. Тәуелсіз Египет әдебиетіндегі әйел бостандығы тақырыбы 2017 - г. 10 - стр. 83

25

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ КЕҢЕС ДӘУІРІНДЕ ИСЛАМИ КӨРІНІСТЕРДІҢ СУРЕТТЕЛУІ 2018 - г. 7 - стр. 85

26

Коптилеуова Дина Тургалиевна ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ПАЛЕСТИНА ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕРІ 2020 - г. 7 - стр. 30

27

Коптилеуова Дина Тургалиевна АРАБ РОМАНЫНДАҒЫ БАТЫС-ШЫҒЫС ТАҚЫРЫБЫНЫҢ ДАМУЫ (XX ғ. II жартысы және XXI ғ. алғашқы ширегі) 2020 - г. 10 - стр. 30

28

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазіргі кездегі Палестина әдебиетіндегі ұлттық бірегейліктің көріністері 2020 - г. 9 - стр. 93

29

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. Шығыс пен Батыс мәнмәтініндегі араб прозасы 2020 - г. 10 - стр. 83

30

Коптилеуова Дина Тургалиевна А.Х. ТАУФИҚТЫҢ «УТОПИЯСЫНЫҢ» ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ АСПЕКТІЛЕРІ: МЫСЫРЛЫҚ САНАСЫНДАҒЫ АРАБ КӨКТЕМІНІҢ ЖАРШЫЛАРЫ 2021 - г. 11 - стр. 0

31

Коптилеуова Дина Тургалиевна Палестиналық ұлттық бірегейлігінің анықталуы (таңдаулы әдеби туындылардың негізінде) 2021 - г. 9 - стр. 134

1

Коптилеуова Дина Тургалиевна Мысыр жазушысы С.Маатаның тарихи романы: тілі мен аударудағы мәселелер 2011 - г. 8 - стр. Абай ат. ҚазҰПУ

2

Коптилеуова Дина Тургалиевна Арабтілді прозалық шығармалардағы адам мен әлемнің діни тұжырымдамасы 2010 - г. 9 - стр. Институт востоковедения им.Р.Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК

3

Коптилеуова Дина Тургалиевна Жапониядағы модернистік роман 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Коптилеуова Дина Тургалиевна Женщины-писательницы в литературном процессе Магриба. 2011 - г. 8 - стр.

5

Коптилеуова Дина Тургалиевна Әлем әдебиеті пәнін оқытудағы Шығысқа бағытталған алғашқы оқу құралдары 2012 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазақ және жапон паре-мия¬ларындағы отбасы концептісі (паремияларға когнитивтік талдау жа-сау) 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

7

Коптилеуова Дина Тургалиевна Парсы тіліндегі экономика саласындағы кірме терминдер 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

8

Коптилеуова Дина Тургалиевна Орхан Памук шығармашылығындағы мәдениеттер сабақтастығы 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

9

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазақ ақын-жыраулар поэтикасына ислам дінінің ықпалы 2013 - г. 7 - стр. Алматы, КазНУ

10

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб тілін деңгейлеп оқыту әдістемесі 2013 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ

11

Коптилеуова Дина Тургалиевна 2013 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

12

Коптилеуова Дина Тургалиевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы, СДУ имени Демиреля

13

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. Тиімді білім беру кеңістігін қалыптастырудағы оқытушының ролі 2013 - г. 4 - стр. София

14

Коптилеуова Дина Тургалиевна Жиекбаева А.Б., Ахметбекова А.К. 2013 - г. 6 - стр. Дубай

15

Коптилеуова Дина Тургалиевна The Novel “Hizanat Shamail” And The Mamluk Sultanate 2015 - г. 6 - стр. Athens

16

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. «ҚЫРЫМНЫҢ ҚЫРЫҚ БАТЫРЫ» ЖЫРЫНДАҒЫ ТОТЕМДЕР 2015 - г. 8 - стр. Башкирия, г.Стерлитамак

17

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб тіліндегі сан есім-дерді оқытудың ерекше-лік¬тері 2015 - г. 6 - стр. Sheffield (Велико¬британия)

18

Коптилеуова Дина Тургалиевна Тілді оқытуда лексика¬мен жұмыстың тиімділігі 2015 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби факультет востоковедения

19

Коптилеуова Дина Тургалиевна «العربية بين يديك» оқу-әдістемелік кешені мысалында араб тілін оқытудың әдістемелік негіздерін талдау 2015 - г. 5 - стр. Алматы

20

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб тілін үйретудегі баспасөз тілін оқытудың тиімділігі 2015 - г. 7 - стр. Алматы

21

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ахметбекова А.К. Араб тілі және тарихшылар 2017 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

22

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ахметбекова А.К. АРАБ ТІЛІНДЕ ТІЛДІК ШЕБЕРЛІКТЕРДІ ҮЙРЕТУ БАҒЫТТАРЫ 2017 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0