Басты бет / Химия және химиялық технология / аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы / Мусабеков Куанышбек

Мусабеков Куанышбек

Лауазымы: профессор
аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер химиясы мен технологиясы кафедрасы
Scopus author ID: 6603479894
      
Университет марапаттары
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
"әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дамуына қосқан айрықша үлесі үшін" Үлкен алтын медалі 06.10.2009


Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2007 жылғы ЖОО үздік оқытушысы"
"еңбек ері" медалі


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Коллоидтық химияның қазіргі заманғы мәселелері

1

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.. Катализ, химиялық технология терминдері мен сөз тіркестерінің орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-768-1 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Оразымбетова А.Б. "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б., Артыкова Д.М. Издательство Казну им.аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-879-9 72 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б., Артыкова Д.М. Дисперсті жүйелердің құрылымтүзілуі және реологиялық қасиеттері Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2009 - г. ISBN 9965-30-878-0 68 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А. Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар "Қазақ Университеті" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 202 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Мусабеков Куанышбек "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0356-7 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А. Дисперсті жүйелердің негізіндегі косметикалық затар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. Нанобөлшектердің коллоидтық-химиялық қасиеттері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1614-7 121 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2015 - г. ISBN 978-601-04-1305-4 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Мусабеков Куанышбек Адильбекова А.О. Мұнайды дайындаудың коллоидтық химиялық негіздері//Адильбекова А.О., Мусабеков К.Б. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 96 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1914 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Тюсюпова Б.Б. Химиялық энзимология негіздері "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1921-6 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б., Керимкулова М.Ж. Көбіктер мен аэрозольдердің физика химиясы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1988-9 64 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б., Керимкулова М.Ж. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2041-0 80 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2100-4 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Мусабеков Куанышбек Адильбекова А.О. Нанодисперсті жүйелердің коллоидтық химиясы Qazaq university 2017 - г. ISBN 978-601-04-3042-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. Нанотехнологиялар негіздерінің практикумы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3014-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. Нанобөлшектердің коллоидтық-химиялық қасиеттері (2 баспа) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3719-7 138 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Керимкулова М.Ж. " Қазақ университеті " 2020 - г. 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. Полигексаметиленгуанидингидрохлорид-беттік-активті заттар композицияларының беттік керілуі 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 7 - стр. 0

3

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Халықтық әдіспен алынған қара сабынның коллоидтық-химиялық қасиеттері 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Буркитбаев М.., Оразымбетова А.Б. 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Таныбаева А.К., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 4 - стр. 65

6

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 6 - стр. 0

7

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К. 2011 - г. 5 - стр. 6

8

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.. Коллоидты-химиялық пәндерді қазақ тіліндегі оқулықтармен және терминологиялық сөздіктермен қамтамасыз ету 2012 - г. 7 - стр. 1

9

Мусабеков Куанышбек Устойчивость эмульсий в присутствии поликомплексов на основе полиакриловой ьи полиметакриловой кислот и неионного ПАВ ОП-10 2012 - г. 7 - стр. 65

10

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2012 - г. 5 - стр. 67

11

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 4 - стр. 0

12

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Кумаргалиева С.Ш. Эмульсиялардың тұрақтылығына метацид негізіндегі композициялардың әсері 2012 - г. 4 - стр. 67

13

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 4 - стр. 0

14

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 4 - стр. 0

15

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А. 2012 - г. 4 - стр. 0

16

Мусабеков Куанышбек Адильбекова А.О. 2012 - г. 5 - стр. 67

17

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. 2012 - г. 5 - стр. 0

18

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Таныбаева А.К., Оразымбетова А.Б., Тажибаева С.М. 2012 - г. 5 - стр. 65

19

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 5 - стр. 65

20

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 7 - стр. 36

21

Мусабеков Куанышбек Поверхностная активность сополимеров на основе 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты и винилбутилового эфира. 2012 - г. 5 - стр. 67

22

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 5 - стр. 67

23

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 5 - стр. 67

24

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Кумаргалиева С.Ш. Эмульсиялардың тұрақтылығына метацид негізіндегі композициялардың әсері. 2012 - г. 5 - стр. 67

25

Мусабеков Куанышбек Керимкулова М.Ж. 2012 - г. 6 - стр. 67

26

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. Күкірттің құрылымдануына анионды беттік-активті заттың әсері. 2012 - г. 6 - стр. 67

27

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 7 - стр. 67

28

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. 2012 - г. 6 - стр. 67

29

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2012 - г. 7 - стр. 67

30

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 5 - стр. 67

31

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 7 - стр. 67

32

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2012 - г. 5 - стр. 67

33

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Тажибаева С.М., Таныбаева А.К. 2012 - г. 6 - стр. 67

34

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 5 - стр. 67

35

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2012 - г. 5 - стр. 67

36

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2012 - г. 7 - стр. 67

37

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Буркитбаев М.., Оразымбетова А.Б. Rhodotorula glutinis иммобилизацияланған жасушаларының метал иондарының адсорбциялау ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр. 67

38

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 8 - стр. 0

39

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2007 - г. 5 - стр. 19

40

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2008 - г. 5 - стр. 49

41

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2010 - г. 3 - стр. 0

42

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2010 - г. 3 - стр. 58

43

Мусабеков Куанышбек 2013 - г. 3 - стр. 0

44

Мусабеков Куанышбек Метилен көгінің диатомит бетіндегі адсорбциясының ерекшеліктері 2013 - г. 6 - стр. 0

45

Мусабеков Куанышбек Жұбанова А.А., Тажибаева С.М., Коржынбаева К.Б. Биодисперсиялардың тұрақтылығына катиондық полимерлердің әсері 2013 - г. 6 - стр. 0

46

Мусабеков Куанышбек Жұбанова А.А., Буркитбаев М.., Тажибаева С.М., Коржынбаева К.Б. Ашытқы жасушалары мен диатомиттегі металл иондары негізіндегі биосорбент композициясы 2013 - г. 6 - стр. 15

47

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Диатомиттің магнитті композиттерін синтездеу 2014 - г. 5 - стр. 467

48

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2007 - г. 5 - стр. 19

49

Мусабеков Куанышбек 2014 - г. 5 - стр. 87

50

Мусабеков Куанышбек Болатова Д.К., Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. Саз минералдарының магнитті нанокомпозиттерінің құрылысы 2012 - г. 4 - стр. 67

51

Мусабеков Куанышбек Буркитбаев М.., Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. 2011 - г. 4 - стр. 62

52

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Агар-агар-топинамбур езбесі жүйесінің құрылымдану ерекшеліктері 2013 - г. 5 - стр. 70

53

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. Диатомит бетінде метилен көгі адсорбциясының жағдайын оңтайландыру 2013 - г. 5 - стр. 72

54

Мусабеков Куанышбек 2014 - г. 6 - стр. 0

55

Мусабеков Куанышбек 2014 - г. 7 - стр. 74

56

Мусабеков Куанышбек 2014 - г. 8 - стр. 73

57

Мусабеков Куанышбек 2014 - г. 6 - стр. 75

58

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2014 - г. 4 - стр. 87

59

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. Ионды емес БАЗ-дың негізіндегі деэмульгатор ретінде қолданылатын полиоксилалкилденген сополимерлер 2015 - г. 5 - стр. 0

60

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2014 - г. 4 - стр. 0

61

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2014 - г. 6 - стр. 3

62

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. Суда еритін полиэлектролиттермен каолин суспензиясын флокуляциялау 2013 - г. 5 - стр. 69

63

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2015 - г. 8 - стр. 77

64

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2015 - г. 8 - стр. 77

65

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Керимкулова М.Ж. 2010 - г. 5 - стр. 26

66

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2014 - г. 7 - стр. 74

67

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2014 - г. 6 - стр. 75

68

Мусабеков Куанышбек Болатова Д.К. 2008 - г. 10 - стр. 0

69

Мусабеков Куанышбек Болатова Д.К. 2007 - г. 9 - стр. 18

70

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. Магистратурада өндіріске бағытталған курстарды енгізу 2015 - г. 2 - стр. 2

71

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. Внедрение результатов НИР в дисциплину "Технология деэмульгирования нефти" для подготовки профессионально-компетентных студентов 2015 - г. 3 - стр. 2

72

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М., Коканбаев А.., Тюсюпова Б.Б. Химиялық білім беру үрдісінде мультимедиялық технологиялардың маңыздылығы 2015 - г. 3 - стр. 3

73

Мусабеков Куанышбек Керимкулова М.Ж. 2014 - г. 4 - стр. 587

74

Мусабеков Куанышбек Керимкулова М.Ж. 2014 - г. 6 - стр. 0

75

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. 2015 - г. 7 - стр. 3

76

Мусабеков Куанышбек Шарда су қоймасының ластануын зерттеу мәселелері 2015 - г. 4 - стр. 0

77

Мусабеков Куанышбек Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының аумағында Сырдария өзен суының радиоактивті ластануы 2014 - г. 5 - стр. 41

78

Мусабеков Куанышбек Электролиттің флокулянт қатысында каолин гидросуспензиясының тұрақтылығына әсері 2015 - г. 6 - стр. 79

79

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Керимкулова М.Ж., Есимова О.А. Метацид композицияларының арпа дақылдарын өнімділігіне әсері. 2015 - г. 5 - стр. 0

80

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Тюсюпова Б.Б., Керимкулова М.Ж. Фунгицидті поликомплекстің дәнді дақылдардың өсуіне және күйзеліс тұрақтылығына әсері 2016 - г. 6 - стр. 0

81

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Адильбекова А.О., Керимкулова М.Ж., Оспанова Ж.Б. 2015 - г. 3 - стр. 5

82

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Тюсюпова Б.Б. Биополимерлік сірнелердегі коваленттік емес әрекеттесулерге лимон қышқылының әсері. 2015 - г. 4 - стр. 79

83

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. Синтетикалық полиэлектролиттер және беттік-активті заттардың ассоциаттарымен макрокеуекті мембраналарды түрлендіру 2016 - г. 5 - стр. 416

84

Мусабеков Куанышбек Тасибеков Х.С., Кудреева Л.К., Оспанова Ж.Б., Есимова О.А., Адильбекова А.О. НАНОТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛІ-БАҒДАРЛАНҒАН ӘДІСТЕРІ 2016 - г. 3 - стр. 0

85

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2015 - г. 2 - стр. 0

86

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2015 - г. 5 - стр. 749

87

Мусабеков Куанышбек Тюсюпова Б.Б., Таныбаева А.К., Тажибаева С.М. 2014 - г. 5 - стр. 75

88

Мусабеков Куанышбек 2015 - г. 6 - стр. 77

89

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Артыкова Д.М., Тюсюпова Б.Б. Модификацияланған Таған бентонитімен төртіншілік аммоний тұздарын сорбциялау ерекшеліктері 2016 - г. 8 - стр. 112

90

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2016 - г. 5 - стр. 0

91

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Тюсюпова Б.Б., Керимкулова М.Ж. Antibacterial Properties of Associates Based on Camel Thorn (Alhagi Kirghisorum Schrenk). 2016 - г. 4 - стр. 6

92

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2016 - г. 5 - стр. 18

93

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Опокалар мен олардың магниттік композиттерінің сорбциялық қасиеттері 2017 - г. 7 - стр. 4

94

Мусабеков Куанышбек Тюсюпова Б.Б., Коканбаев А.., Тажибаева С.М., Артыкова Д.М. 2017 - г. 3 - стр. 17

95

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б., Артыкова Д.М. 2017 - г. 7 - стр. 0

96

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2016 - г. 3 - стр. 0

97

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2016 - г. 5 - стр. 0

98

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Жоғары молекулалы қосылыстар негізіндегі композициялық көбіктүзгіштер 2018 - г. 8 - стр. 0

99

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Метилен көгінің магнетит-опока композитінің бетіндегі адсорбциясының параметрлері 2018 - г. 6 - стр. 1

100

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Кератин негізіндегі көбік түзгіштердің синтезі 2018 - г. 6 - стр. 5

101

Мусабеков Куанышбек Жұбанова А.А., Заядан Б.К., Тажибаева С.М., Тастамбек Қ.Т. CHLORELLA VULGARIS БАЛДЫР ЖАСУШАЛАРЫН Cr3+ ИОНДАРЫНЫҢ АДСОРБЕНТІ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ 2019 - г. 6 - стр. 66

102

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Цеолит бетін хитозанмен адсорбциялық өңдеу 2019 - г. 7 - стр. 0

103

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Тетрациклиннің магнетит- бентонит композитіндегі адсорбциясы 2019 - г. 5 - стр. 93

104

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. ОПОКА САЗЫНЫҢ АДСОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 2019 - г. 6 - стр. 92

105

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2020 - г. 5 - стр. 2

106

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж., Кумаргалиева С.Ш. АНИОНДЫ ЖӘНЕ БЕЙИОНДЫ БАЗ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫНЫҢ ЭМУЛЬСИЯЛАР ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНА ӘСЕРІ 2020 - г. 6 - стр. 0

107

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Куличихин В.Г., Артыкова Д.М. 2020 - г. 6 - стр. 1

108

Мусабеков Куанышбек Тастамбек Қ.Т., Заядан Б.К., Жұбанова А.А., Тажибаева С.М. 2019 - г. 7 - стр. 1

109

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. 395. Желатин-қауын концентраты негізіндегі биоыдырағыш үлдірлердің құрылымдық-механикалық сипаттамалары 2019 - г. 6 - стр. 0

110

Мусабеков Куанышбек Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. 2019 - г. 7 - стр. 0

111

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2019 - г. 5 - стр. 54

112

Мусабеков Куанышбек 2019 - г. 5 - стр. 0

113

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Кумаргалиева С.Ш. ПОЛИМЕР-БАЗ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ӨНГІШТІГІНЕ ӘСЕРІ 2021 - г. 9 - стр. 18

114

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Кумаргалиева С.Ш. ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ НЕГІЗІНДЕГІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ БАЗ-ДАРДЫҢ СҰЙЫҚТЫҚ-ГАЗ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ АДСОРБЦИЯЛЫҚ ҚАБАТТАРЫ 2021 - г. 8 - стр. 0

1

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. "Асыл күкірт" - новый Казахстанский бактерицидный препарат для сельского хозяйства 2011 - г. 4 - стр. Қызылорда

2

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2011 - г. 5 - стр. Қызылорда

3

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 1 - стр. Sendai

4

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Жұбанова А.А., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 1 - стр. University of Tsukuba, Tsukuba, Japan

5

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Жұбанова А.А., Оразымбетова А.Б. 2011 - г. 1 - стр. Volgograd, Russia

6

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Буркитбаев М.., Оразымбетова А.Б. 2011 - г. 1 - стр. Одесса 20-27 декабря 2011

7

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Жұбанова А.А., Буркитбаев М.., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 5 - стр. Wiesbaden, Germany

8

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Жұбанова А.А., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 5 - стр. г. Караганда, Казахстан

9

Мусабеков Куанышбек Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдарья суын тазарту 2011 - г. 3 - стр. Қызылорда

10

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 3 - стр. РУДН

11

Мусабеков Куанышбек 2011 - г. 1 - стр.

12

Мусабеков Куанышбек Бактерицидный препарат на основе верблюжьей колючки 2011 - г. 5 - стр. Қызылорда

13

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Буркитбаев М.., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 1 - стр. Sendai

14

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 1 - стр. Japan, Sendai

15

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.. 2012 - г. 1 - стр. Edmonton, Alberta

16

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Керимкулова М.Ж. 2011 - г. 5 - стр. Қызылорда

17

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2011 - г. 4 - стр. Қызылорда

18

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К. 2012 - г. 4 - стр. Караганда

19

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К. 2012 - г. 2 - стр. Алматы

20

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.. Жоғары оқу орындарын қазақша оқу құралдарымен қамтамасыз етіп, оқу сапасын арттырудағы терминологиялық және түсіндірме сөздіктердің маңызы 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

21

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2012 - г. 2 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

22

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Кератин негізіндегі көбіктүзгіштердіің алу технологиясын жасау 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

23

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Натрийдің додецилсульфаты-полиакриламид қоспалары негізінде алынған композициялық көбіктер 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

24

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Кератинді шикізат (Қауырсын) негізінде алынған көбіктүзгіштер 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

25

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. 2012 - г. 1 - стр.

26

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. 2012 - г. 1 - стр.

27

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш. 2012 - г. 1 - стр.

28

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А. Эмульсиялардың тұрақтылығына полигексаметиленгуанидин- беттік активті заттар композицияларының әсерін зерттеу. 2012 - г. 1 - стр. Алматы

29

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А. Беттік активті заттар және олардың ассоциаттарының бактерицидтік қасиеті. 2012 - г. 1 - стр. Алматы

30

Мусабеков Куанышбек Адильбекова А.О. 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

31

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Биосорбенттер көмегімен ағын суларды тазарту 2012 - г. 1 - стр. Алматы

32

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 1 - стр. Edmonton, Alberta

33

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

34

Мусабеков Куанышбек Гусейнов Н.Р., Оразымбетова А.Б., Буркитбаев М.., Тажибаева С.М. 2012 - г. 1 - стр. Япония

35

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О., Оспанова Ж.Б. 2013 - г. 3 - стр. г. Алматы

36

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2012 - г. 1 - стр.

37

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 1 - стр. КарГУ

38

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К. 2012 - г. 4 - стр. Караганда

39

Мусабеков Куанышбек Таныбаева А.К., Тажибаева С.М. 2012 - г. 2 - стр. Алматы

40

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

41

Мусабеков Куанышбек Керимкулова М.Ж. 2012 - г. 4 - стр. Москва

42

Мусабеков Куанышбек Керимкулова М.Ж. Получение водомаслоугольной суспензии, стабилизированной комплексом водорастворимый полимер-ПАВ 2013 - г. 5 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

43

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.. Жоғарғы оқу орындарын қазақша оқу құралдарымен қамтамасыз етіп, оқу сапасын арттырудағы терминологиялық және түсіндірме сөздіктердің маңызы. 2012 - г. 4 - стр. алматы

44

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Коканбаев А.. Коллоидты-химиялық пәндерді қазақ тіліндегі оқулықтармен және терминологиялық сөздіктермен қамтамасыз ету. 2012 - г. 8 - стр. Алматы

45

Мусабеков Куанышбек Оразымбетова А.Б., Тажибаева С.М. 2012 - г. 1 - стр. Tsukuba

46

Мусабеков Куанышбек Буркитбаев М.., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 5 - стр. Wiesbaden

47

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2012 - г. 1 - стр. Japan

48

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Оразымбетова А.Б. 2013 - г. 1 - стр. Россия

49

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2012 - г. 1 - стр. Алматы

50

Мусабеков Куанышбек 2012 - г. 7 - стр. Алматы

51

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

52

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Кератин негізіндегі көбік түзгіштердің алу технологиясын жасау 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

53

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Натрийдің додоцилсульфаты-полиакриламид қоспалары негізінде алынған композициялық көбіктер 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

54

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Кератинді шикізат (қауырсын) негізінде алынған көбіктүзгіштер 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

55

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А. Эмульсиялардың тұрақтылығына метацид негізіндегі композициялардың әсері 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

56

Мусабеков Куанышбек Беттік активті заттар және олардың ассоциаттарының бактерицидтік қасиеті 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

57

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2013 - г. 1 - стр. Москва

58

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2006 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

59

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2006 - г. 3 - стр. Москва

60

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2009 - г. 2 - стр. Москва, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

61

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. Кальций карбонатының гидросуспензиясының құрылымдануын зерттеу 2009 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы

62

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. Кальций карбонатының ПВА қатысында құрылымдануы 2010 - г. 1 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы

63

Мусабеков Куанышбек 2013 - г. 1 - стр. Алматы

64

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2013 - г. 2 - стр. Казань

65

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А. 2014 - г. 4 - стр. Almaty

66

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Артыкова Д.М. 2013 - г. 1 - стр. Россия

67

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2013 - г. 5 - стр. СиЭттл, Вашингтон

68

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. СТУДЕНТТЕРДІҢ ДӘРІС САБАҚТАРЫНА ҚАТЫСУ БОЙЫНША МӘСЕЛЕЛЕРГЕ КОМПЕТЕНТТІ КӨЗҚАРАС. 2014 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

69

Мусабеков Куанышбек Адильбекова А.О. Мұнай эмульсияларының сусыздануына этилен тотығы мен пропилен тотығы негізіндегі блоксополимердің әсері 2013 - г. 3 - стр. Шымкент

70

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2013 - г. 3 - стр. Баку

71

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Омарова К.., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Оспанова Ж.Б. 2014 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

72

Мусабеков Куанышбек Жұбанова А.А., Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. Биосорбент композициясы бетіндегі металл иондарының адсорбциясы 2013 - г. 1 - стр. Бангалоре

73

Мусабеков Куанышбек Диатомит/Темір оксиді негізіндегі магнитті композиттер 2013 - г. 1 - стр. Бангалоре

74

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Жұбанова А.А., Тажибаева С.М. Ашытқы жасушаларының тұрақтылығына металл иондарының әсері 2013 - г. 2 - стр. Москва

75

Мусабеков Куанышбек Габдуллин М.Т., Гусейнов Н.Р., Буркитбаев М.., Тажибаева С.М., Коржынбаева К.Б. Диатомит бетіне электрондық микроскоптық талдау 2012 - г. 1 - стр. Okinawa Kariyushi Urban Resort Naha

76

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. Алюмосиликатты магнитті композиттерді алу 2012 - г. 1 - стр. Казахский Национальный Технический университет имени К.Сатпаева

77

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Болатова Д.К., Тажибаева С.М. Бентониттің магнитті саздарының құрылымы 2012 - г. 1 - стр. Beijing

78

Мусабеков Куанышбек Жұбанова А.А., Буркитбаев М.., Тажибаева С.М., Коржынбаева К.Б. микроағза жасушаларын диатомит бетінде иммобилизациялау 2012 - г. 5 - стр. Wiesbaden

79

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Жұбанова А.А., Тажибаева С.М. Ашытқы жасушаларының электркинетикалық потенциалына БАЗдардың әсері 2012 - г. 1 - стр. Tsukuba

80

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Тажибаева С.М., Коржынбаева К.Б. Супергидрофобты БАЗдардың полимерлік комплекстерінің термосезімталдығы 2012 - г. 1 - стр. Эдмонтон

81

Мусабеков Куанышбек Буркитбаев М.., Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. 2012 - г. 1 - стр. Sendai

82

Мусабеков Куанышбек Таныбаева А.К., Тажибаева С.М. 2013 - г. 1 - стр.

83

Мусабеков Куанышбек Жұбанова А.А., Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр. leeuwarden

84

Мусабеков Куанышбек Жұбанова А.А., Буркитбаев М.., Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр. leeuwarden

85

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр. leeuwarden

86

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2014 - г. 1 - стр. Moskow

87

Мусабеков Куанышбек 2013 - г. 2 - стр. Баку

88

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр.

89

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр.

90

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр.

91

Мусабеков Куанышбек Коржынбаева К.Б., Тажибаева С.М. 2013 - г. 1 - стр.

92

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А. Косметикалық эмульсиялардың тұрақтылығына полиэтиленгликоль негізіндегі комплексьтердің әсері 2014 - г. 5 - стр. Караганда

93

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2014 - г. 1 - стр. Moscow, Russia

94

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2014 - г. 1 - стр. Beregovo, Transcarpathia

95

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. Очистка природных и сточных вод от ионов тяжелых металлов адсорбционно-флокуляционным методом 2014 - г. 1 - стр. Almaty

96

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М., Таубаева Р.С. Влияния смеси полиэлектролит // ПАВ на электрокинетические свойства глинистых минеральных суспензий 2014 - г. 1 - стр. Алматы

97

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. Влияние флокулянта и электролита на устойчивость суспензии каолина 2014 - г. 1 - стр. Алматы

98

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. Катионды беттік активті заттардың бентонит сазбалшығында адсорбциялануын зерттеу 2014 - г. 6 - стр. Қарағанды

99

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. Регулирование структурно-механических свойств керамических паст с помощью водорастворимых полимеров 2014 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

100

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. Мұнайды деэмульсациялау композицияларының қасиеттерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

101

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2014 - г. 1 - стр. Алматы

102

Мусабеков Куанышбек Адильбекова А.О. Беттік - активті заттар қоспаларының беттік қасиеттерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

103

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2014 - г. 1 - стр. Incheon National University

104

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. Очистка шахтных вод от ионов тяжелых металлов с помощью бентонитовой глины и водорастворимых полимеров 2013 - г. 4 - стр. Сент-Луис, Миссури

105

Мусабеков Куанышбек Таубаева Р.С. 2013 - г. 1 - стр. Taipei, Taiwan

106

Мусабеков Куанышбек Керимкулова М.Ж. 2010 - г. 1 - стр. Almaty

107

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Керимкулова М.Ж. 2010 - г. 1 - стр. Almaty

108

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр. Коимбра

109

Мусабеков Куанышбек Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. Метацид-БАЗ комплекстері және гуматтың ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігіне әсері 2014 - г. 1 - стр. Almaty

110

Мусабеков Куанышбек Болатова Д.К. 2006 - г. 4 - стр. Алматы

111

Мусабеков Куанышбек Болатова Д.К. 2009 - г. 2 - стр. Antalya, Turkey

112

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

113

Мусабеков Куанышбек Модификациялан5ан вермикулитті зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы: КазНУ им. аль-Фараби

114

Мусабеков Куанышбек 2014 - г. 2 - стр. Владивосток Дальневосточный федеральный университет

115

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б., Кауменова Г.Н. БАЗ-сеп композицияларынан алынған көбіктердің тұрақтылығына вермикулит бөлшектерінің әсері 2015 - г. 1 - стр.

116

Мусабеков Куанышбек Кызылорда обл.Сырдария өзен суыны радиацялық құрамына мониторинг 2015 - г. 1 - стр.

117

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Оспанова Ж.Б., Адильбекова А.О. Нанотехнология негіздері" пәніне арналған инновациялық оқу әдістері 2016 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

118

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2015 - г. 1 - стр. Max Planck Institute of Colloids and Interfaces,Potsdam/Golm

119

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. Құрылымданған сірнелік жүйелердің реологиялық сипаттамалары 2015 - г. 1 - стр. г.Семей

120

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. Флокулирующее действие катионных полимеров на биодисперсии 2015 - г. 1 - стр. г. Семей

121

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. Influence of surfactants on the deformation properties of ceramic mass 2015 - г. 1 - стр. Max Planck Institute of Colloids and Interfaces,Potsdam/Golm

122

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2016 - г. 1 - стр. Волгоград

123

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Таныбаева А.К., Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. 2016 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, факультет биологии и биотехнологии

124

Мусабеков Куанышбек ЖОО химия-экологиялық білім беру 2014 - г. 1 - стр. Владивосток

125

Мусабеков Куанышбек 2015 - г. 1 - стр.

126

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2014 - г. 1 - стр. Коимбра

127

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2015 - г. 1 - стр.

128

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2015 - г. 1 - стр.

129

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. Индигодисульфоқышқыл динатрий тұзының қатысында полимер ерітіндісінің құрылымдануы 2015 - г. 3 - стр. Туркистан

130

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. 2015 - г. 3 - стр. Туркистан

131

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2015 - г. 1 - стр. Max Planck Institute of Colloids and Interfaces,Potsdam/Golm

132

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. Композиционные системы ПАВ-полимер в процесcах деэмульгирования нефтяных эмульсий и очистки водных поверхностей от нефтяных загрязнений 2015 - г. 1 - стр. Алматы

133

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2015 - г. 1 - стр. София

134

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2015 - г. 1 - стр. София

135

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2015 - г. 6 - стр. Алматы

136

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2016 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, факультет биологии и биотехнологии

137

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. 2015 - г. 2 - стр. Санкт-Петербург

138

Мусабеков Куанышбек Керимкулова М.Ж. 2015 - г. 1 - стр.

139

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. 2015 - г. 1 - стр. Potsdam/Golm,

140

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. 2016 - г. 5 - стр. Бангок

141

Мусабеков Куанышбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. БАЗ-полимерлік кешендерінің беттік қасиеттері 2016 - г. 7 - стр. Алматы

142

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Бентониттің магниттік бөлшектерін алу 2016 - г. 5 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

143

Мусабеков Куанышбек Омарова К.., Адильбекова А.О. Study the physical chemical characteristics of crude oil emulsions and their thermochemical demulsification 2016 - г. 1 - стр. London, UK

144

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Артыкова Д.М., Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

145

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б., Артыкова Д.М. химиялық білім беруді информатизациялау 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, Факультет химии и химической технологии

146

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б., Артыкова Д.М. химия және химиялық технология мамандықтарындағы шеттілдік студенттерді оқыту мәселелері 2017 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, Факультет химии и химической технологии

147

Мусабеков Куанышбек Болатова Д.К., Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. 2016 - г. 1 - стр. Берлин

148

Мусабеков Куанышбек Коканбаев А.., Тажибаева С.М., Артыкова Д.М. 2016 - г. 5 - стр. г. Алматы

149

Мусабеков Куанышбек Артыкова Д.М. 2017 - г. 6 - стр. Переяслав-Хмельницкий

150

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. 2016 - г. 1 - стр. Дубай

151

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Бентонит магниттік композиттерін синтездеу және тұрақтандыру 2017 - г. 1 - стр. Гранада

152

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. Магнетит нанобөлшектерін синтездеу және тұрақтандыру 2017 - г. 1 - стр. Москва

153

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М. полиакрил қышқылымен өңделген магнетит-опока композитінің адсорбциялық қасиеттері 2019 - г. 2 - стр. Алматы

154

Мусабеков Куанышбек Ионогенды беттік-белсенді заттардын флокулянтармен сулы ортадағы әрекеттесу 2019 - г. 1 - стр. КазНУ

155

Мусабеков Куанышбек Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. 2019 - г. 1 - стр. г. Караганда

156

Мусабеков Куанышбек Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М., Артыкова Д.М. 2019 - г. 1 - стр. г. Караганда

157

Мусабеков Куанышбек Исенова Г.Д., Есимова О.А. ПОЛИМЕР - БАЗ ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ АРПА ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ АУРУЫНА, ӨНГІШТІГІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 2 - стр. Алматы

158

Мусабеков Куанышбек 2020 - г. 2 - стр. Алматы

159

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. Беттік активті заттар - полиакриламид композицияларының беттік қасиеттері 2020 - г. 2 - стр. Алматы

160

Мусабеков Куанышбек Оспанова Ж.Б. БАЗ-полимер композициялық көбіктердегі Плато-Гиббс каналдарындағы капиллярлық қысымы 2020 - г. 2 - стр. Алматы

161

Мусабеков Куанышбек Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. 2019 - г. 1 - стр. Sofia
Автордың құжаттары

43

Цитирования

266 по 262
құжаттар

h-индексі

9

Surface modification of montmorillonite clay with organic molecules

Musabekov, K.B., Artykova, D.M.K., Tazhibayeva, S.M., Oryntaeva, A., Sugurbekova, G.K., Kulichikhin, V.

2021

Rasayan Journal of Chemistry
14, с. 635-640

0

Цитирований
Preparation of Dispersed Magnetite–Bentonite Composites and Kazcaine Adsorption on Them

Kurmangazhi, G., Tazhibayeva, S.M., Musabekov, K.B., Levin, I.S., Kuzin, M.S., Ermakova, L.E., Yu, V.K.

2021

Colloid Journal
83, с. 343-351

0

Цитирований
STABILIZATION OF MELON CLOUDY JUICE WITH BIOPOLYMER AGAR

Tazhibayeva, S., Tyussyupova, B., Khamitova, I., Toktarbay, Z., Musabekov, K., Daribayeva, G.

2020

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
4, с. 31-38

2

Цитирований
Effect of proteolytic enzymes on the biological degradability of gelatin-based films

Tyussyupova, B.B., Tazhibayeva, S.M., Musabekov, K., Mussatay, Y., Kokanbaev, A.

2020

International Journal of Engineering Research and Technology
13, с. 3699-3704

0

Цитирований
A research of colloidal silver immobilization in bionanocomposites of natural polymers and montmorillonite

Musabekov, K., Zhakyp, B., Tazhibayeva, S., Musabekov, N., Yergaliyeva, A.

2020

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
6, с. 93-101

0

Цитирований
2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 483-487

0

Цитирований
Possibility of water purification from Cu<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup> and Cr<sup>3+</sup> by using vermiculite

Lakhbayeva, Z., Kurmangazhy, G., Tazhibayeva, S., Artykova, D., Musabekov, K.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 603-609

1

Цитирований
2018

Colloids and Interfaces
2, с.

5

Цитирований
The immobilization of antineoplastic drug cyclophosphamide in calcium alginate

Grigor’ev, D., Musabekov, K.B., Musabekov, N.K., Kusainova, Z.Z.

2017

Polymer Science - Series A
59, с. 506-514

3

Цитирований
Antibacterial properties of associates based on camel thorn (Alhagi Kirghisorum Schrenk)

Esimova, O.A., Kerimkulova, M.Z., Musabekov, K.B., Kumargalieva, S.S., Tyusyupova, B.B., Zhexenbay, N.

2016

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
7, с. 2522-2525

1

Цитирований
2016

Eurasian Chemico-Technological Journal
18, с. 117-121

0

Цитирований
2015

Colloid Journal
77, с. 91-98

9

Цитирований
Nonionic surfactants based on polyoxyalkylated copolymers used as demulsifying agents

Adilbekova, A.O., Omarova, K.I., Karakulova, A., Musabekov, K.B.

2015

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
480, с. 433-438

26

Цитирований
Effect of sodium carboxymethylcellulose on the surface tension of alkylsulphates

Ospanova, Z., Musabekov, K., Aidarova, S., Adilbekova, A., Esimova, O., Kerimkulova, M.

2015

Materials Research Innovations
19, с. S51172-S51174

1

Цитирований
2015

Colloid Journal
77, с. 692-697

8

Цитирований
Pretreatment effect on the stability of coal hexane coal-water suspension

Bekturganova, N.E., Kerimkulova, M.Z., Musabekov, K.B., Baibulova, L., Orynbasarova, M., Makanova, G.

2014

Applied Mechanics and Materials
-1, с. 912-915

0

Цитирований
2014

Russian Journal of Applied Chemistry
87, с. 355-359

7

Цитирований
Preparation of magnetic compositions of diatomite

Korzhynbayeva, K.B., Tazhibayeva, S.M., Musabekov, K.B., Mataev, M.M., Zhanadilov, O.Y.

2014

Applied Mechanics and Materials
467, с. 97-102

0

Цитирований
The influence of surfactants to the stability of coal water suspension

Aidarova, S., Bekturganova, N., Kerimkulova, M., Musabekov, K., Sharipova, A.

2014

Periodica Polytechnica Chemical Engineering
58, с. 21-26

11

Цитирований
2014

Journal of Alloys and Compounds
608, с. 8-13

24

Цитирований
Composite biosorbents of metal ions based on yeast cells and diatomite

Korzhynbayeva, K.B., Tazhibayeva, S.M., Musabekov, K.B., Dekany, I., Burkitbaev, M.M., Zhubanova, A.A., Orazymbetova, A.B.

2013

Eurasian Chemico-Technological Journal
15, с. 233-239

1

Цитирований
Surface-modification of sulfur nanoparticles with surfactants and application in agriculture

Turganbay, S., Aidarova, S.B., Bekturganova, N.E., Alimbekova, G.K., Musabekov, K.B., Kumargalieva, S.S.

2013

Advanced Materials Research
-1, с. 475-479

3

Цитирований
Nanoparticles of sulfur as fungicidal products for agriculture

Turganbay, S., Aidarova, S.B., Bekturganova, N.E., Li, C.S., Musabekov, K.B., Kumargalieva, S.S., Toshtay, K.

2012

Eurasian Chemico-Technological Journal
14, с. 313-319

4

Цитирований
Structure formation of the surface layer of soil as a way to prevent a wind and water erosion

Aidarova, S., Bekturganova, N., Kerimkulova, M., Musabekov, K., Sharipova, A.

2012

Eurasian Chemico-Technological Journal
14, с. 321-325

2

Цитирований
Alginate based microparticle drug delivery system for the treatment of eye cancer

Batyrbekov, Y.O., Rakhimbaeva, D., Musabekov, K., Zhubanov, B.

2010

Materials Research Society Symposium Proceedings
1209, с. 151-156

4

Цитирований
2009

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
335, с. 103-106

31

Цитирований
Magnetic iron oxide/clay composites: Effect of the layer silicate support on the microstructure and phase formation of magnetic nanoparticles

Szabó, T., Bakandritsos, A., Tzitzios, V., Papp, S., Korösi, L., Galbács, G., Musabekov, K., Bolatova, D., Petridis, D., Dékány, I.

2007

Nanotechnology
18, с.

50

Цитирований
Foaming binary solution mixtures of low molecular surfactant and polyelectrolyte

Aidarova, S.B., Musabekov, K.B., Ospanova, Z.B., Guden, M.

2006

Journal of Materials Science
41, с. 3979-3986

8

Цитирований
Surface properties of yeast cells

Tazhibaeva, S.M., Musabekov, K.B., Orazymbetova, A.B., Zhubanova, A.A.

2003

Kolloidnyj Zhurnal
65, с. 132-135

5

Цитирований
Surface properties of yeast cells

Tazhibaeva, S.M., Musabekov, K.B., Orazymbetova, A.B., Zhubanova, A.A.

2003

Colloid Journal of the Russian Academy of Sciences: Kolloidnyi Zhurnal
65, с. 122-124

13

Цитирований
Aggregation Stability of Colloidal Silica Sol-Polystyrene Latex Mixtures

Shabanova, N.A., Yui Tsun-sin, T.I., Musabekov, K.B.

2001

Colloid Journal
63, с. 649-652

0

Цитирований
Aggregation stability of colloidal silica sol-polystyrene latex mixtures

Shabanova, N.A., Yui Tsun-sin, T.I., Musabekov, K.B.

2001

Kolloidnyj Zhurnal
63, с. 711-714

1

Цитирований
Interaction of synthetic polyampholytes with disperse particles

Musabekov, K.B., Tusupbaev, N.K., Kudaibergenov, S.E.

1998

Macromolecular Chemistry and Physics
199, с. 401-408

13

Цитирований
1993

Advances in Colloid and Interface Science
43, с. 1-15

27

Цитирований
Turbidity of the water-organic solutions of the polyelectrolyte - surfactant complexes

Shesternin, S.L., Abilov, Z.A., Musabekov, K.B., Sajfullin, A.A.

1991

Kolloidnyi Zhurnal
53, с. 773-774

0

Цитирований
Electrokinetic and adsorption properties of silica in OP-7 and polyethylene imine solutions

Skachkova, A.I., Golub, T.P., Sidorova, M.P., Omarova, K.I., Musabekov, K.B.

1991

Kolloidnyi Zhurnal
53, с. 1100-1105

4

Цитирований
1989

Colloid journal of the USSR
51, с. 144-149

2

Цитирований
1988

Polymer Science U.S.S.R.
30, с. 1779-1784

0

Цитирований
WETTING OF TEFLON MODIFIED WITH SYNTHETIC POLYELECTROLYTES.

Omarova, K.I., Musabekov, K.B., Izimov, A.I., Skachkova, A.L., Kenzhebaeva, G.K.

1986

Colloid journal of the USSR
48, с. 149-153

0

Цитирований
1984

Colloid journal of the USSR
46, с. 342-346

0

Цитирований
1984

Colloid journal of the USSR
46, с. 718-722

0

Цитирований
1983

Colloid journal of the USSR
45, с. 703-706

0

Цитирований
1982

Colloid Journal of the USSR (English Translation of Kolloidnyi Zhurnal)
44, с. 307-310

0

Цитирований