Басты бет / Химия және химиялық технология / аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы / Адильбекова Акбота Оразбакеевна

Адильбекова Акбота Оразбакеевна

Лауазымы: доцент
аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы
Scopus author ID: 56451071400
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Нанохимия
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Коллоидтық химия және фазааралық процестер
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Нанохимия
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанохимия
Нанохимия
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Нанодисперстік жүйелердің химиясы мен технологиясы
Коллоидтық химия және фазааралық процестер

1

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Оразымбетова А.Б. "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Адильбекова А.О. Мұнайды деэмульсиялау технологиялары: оқу құралы /А.О. Адильбекова. ‒ Алматы: Қазақ университеті, 2016. ‒ 110 б.ISBN 978-601-04-1669-7 (Хаттама №5, 27 мамыр 2015 ж.) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1669 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.. Мұнайды дайындаудың коллоидтық химиялық негіздері//Адильбекова А.О., Мусабеков К.Б. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 96 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1914 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Тажибаева С.М., Керимкулова М.Ж. Мусабеков Қуанышбек Битуович Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы " Қазақ университеті " 2015 - г. 254 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.. Нанодисперсті жүйелердің коллоидтық химиясы Qazaq university 2017 - г. ISBN 978-601-04-3042-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. " Қазақ университеті " 2020 - г. 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2012 - г. 5 - стр. 65

2

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаМусабеков К.. 2012 - г. 5 - стр. 67

3

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.. 2013 - г. 7 - стр. 69

4

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.., Оспанова Ж.Б. "Полимер құрамды дисперстік жүйелер" элективті курстын қалыптастырудың ерекшеліктері 2012 - г. 3 - стр. 0

5

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2014 - г. 6 - стр. 73

6

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.. 2013 - г. 6 - стр. 86

7

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаМусабеков К.., Омарова К.. Ионды емес БАЗ-дың негізіндегі деэмульгатор ретінде қолданылатын полиоксилалкилденген сополимерлер 2015 - г. 5 - стр. 0

8

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2013 - г. 5 - стр. 86

9

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.., Мусабеков К.. Внедрение результатов НИР в дисциплину "Технология деэмульгирования нефти" для подготовки профессионально-компетентных студентов 2015 - г. 3 - стр. 2

10

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаМусабеков К.., Есимова О.А., Керимкулова М.Ж., Оспанова Ж.Б. 2015 - г. 3 - стр. 5

11

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.., Мусабеков К.. Синтетикалық полиэлектролиттер және беттік-активті заттардың ассоциаттарымен макрокеуекті мембраналарды түрлендіру 2016 - г. 5 - стр. 416

12

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаТасибеков Х.С., Кудреева Л.К., Оспанова Ж.Б., Есимова О.А., Мусабеков К.. НАНОТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛІ-БАҒДАРЛАНҒАН ӘДІСТЕРІ 2016 - г. 3 - стр. 0

13

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.. Қазақстанның кейбір кен орындары мұнай эмульсияларының физика-химиялық қасиеттері 2016 - г. 8 - стр. 82

14

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.. Разрушение водонефтяных эмульсий блоксополимерами на основе оксидов этилена и пропилена 2017 - г. 6 - стр. 53

15

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаОмарова К.. Demulsification effect of non-ionic surfactants Tween-20, Tween-80 on model water-in-oil emulsions 2018 - г. 8 - стр. 0

16

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаКумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. Көкөніс дақылдарының өнгіштігіне БАЗ-полимер қоспасының әсері 2018 - г. 8 - стр. 0

17

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаЕсимова О.А., Керимкулова М.Ж. 2018 - г. 8 - стр. 0

18

Адильбекова Акбота ОразбакеевнаЕртаева А.Б. МИКРОВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ.. 2020 - г. 7 - стр. 17

19

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Кейбір бейорганикалық бөлшектермен тұрақтандырылған Пикеринг эмульсиялары 2021 - г. 20 - стр. 0

20

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Беттік-активті қоспалардың эмульсиялардың тұрақтылығына әсері 2020 - г. 9 - стр. 0

21

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Шикі мұнай эмульсияларын деэмульсациялаудың соңғы әдістері – Қысқаша шолу 2022 - г. 11 - стр. 0

1

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2012 - г. 1 - стр. Japan, Sendai

2

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2013 - г. 1 - стр. москва

3

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2013 - г. 6 - стр. актау

4

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2012 - г. 5 - стр.

5

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Омарова К.. 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

6

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.. 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

7

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.., Омарова К.. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

8

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Есимова О.А., Оспанова Ж.Б. 2013 - г. 3 - стр.

9

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Оспанова Ж.Б. 2013 - г. 2 - стр.

10

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.., Омарова К.., Оспанова Ж.Б. 2013 - г. 3 - стр. г. Алматы

11

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2014 - г. 1 - стр. Казань

12

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.. Мұнай эмульсияларының сусыздануына этилен тотығы мен пропилен тотығы негізіндегі блоксополимердің әсері 2013 - г. 3 - стр. Шымкент

13

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Кумаргалиева С.Ш., Омарова К.., Есимова О.А., Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б. 2014 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

14

Адильбекова Акбота Оразбакеевна 2014 - г. 1 - стр. coimbra-portugal

15

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.., Омарова К.. Мұнайды деэмульсациялау композицияларының қасиеттерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

16

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.. Беттік - активті заттар қоспаларының беттік қасиеттерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

17

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.., Омарова К.. 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Есимова О.А., Оспанова Ж.Б., Мусабеков К.. Нанотехнология негіздері" пәніне арналған инновациялық оқу әдістері 2016 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

19

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Камысбаев Д.Х., Курбатов А.П., Наурызбаев М.К., Кудреева Л.К. Мо-W биметалды жүйеден молибденді бөліп шығарудың электрхимиялық әдісі 2015 - г. 5 - стр. Макау

20

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Камысбаев Д.Х., Курбатов А.П., Наурызбаев М.К., Кудреева Л.К. Мо-W биметалды жүйеден молибденді бөліп шығарудың электрхимиялық әдісі 2015 - г. 5 - стр. Макау

21

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Омарова К.. 2015 - г. 2 - стр. Санкт-Петербург

22

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Омарова К.. Композиционные системы на основе низкомолекулярных ПАВ для деэмульгирования водонефтяных эмульсий 2015 - г. 1 - стр. Алматы

23

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Омарова К.., Мусабеков К.. Композиционные системы ПАВ-полимер в процесcах деэмульгирования нефтяных эмульсий и очистки водных поверхностей от нефтяных загрязнений 2015 - г. 1 - стр. Алматы

24

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Омарова К.. Demulsification of natural water-in-oil emulsions with compositional mixtures based on surfactants 2017 - г. 8 - стр. Vienna, Hofburg Congress Center

25

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Омарова К.. Thermochemical demulsification of the crude oil emulsions by some nonionic surfactants 2016 - г. 1 - стр. Brisbane, Australia

26

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Мусабеков К.., Омарова К.. Study the physical chemical characteristics of crude oil emulsions and their thermochemical demulsification 2016 - г. 1 - стр. London, UK

27

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Кремнеземнің гидрофобизирленген бөлшектерімен тұрақтандырылған Пикеринг эмульсиясы 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

28

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Каолин бөлшектерімен тұрақталған Пикеринг эмульсиялар 2021 - г. 5 - стр. NUR-SULTAN

29

Адильбекова Акбота Оразбакеевна Каолин бөлшектерімен тұрақталған Пикеринг эмульсиялар 2021 - г. 1 - стр. КазНУ
Автордың құжаттары

8

Цитирования

29 по 28
құжаттар

h-индексі

2

Recent demulsification methods of crude oil emulsions – Brief review

Faizullayev, S., Adilbekova, A., Kujawski, W., Mirzaeian, M.

2022

Journal of Petroleum Science and Engineering
215, с.

0

Цитирований
ANALYSIS OF CR(III) IONS ADSORPTION ON THE SURFACE OF ALGAE: IMPLICATIONS FOR THE REMOVAL OF HEAVY METAL IONS FROM WATER

Tattibayeva, Z., Tazhibayeva, S., Kujawski, W., Zayadan, B., Мusabekov, K., Adilbekova, A.

2021

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
4, с. 14-23

0

Цитирований
2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 483-487

0

Цитирований
2016

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
4, с. 95-102

0

Цитирований
Nonionic surfactants based on polyoxyalkylated copolymers used as demulsifying agents

Adilbekova, A.O., Omarova, K.I., Karakulova, A., Musabekov, K.B.

2015

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
480, с. 433-438

26

Цитирований
Effect of sodium carboxymethylcellulose on the surface tension of alkylsulphates

Ospanova, Z., Musabekov, K., Aidarova, S., Adilbekova, A., Esimova, O., Kerimkulova, M.

2015

Materials Research Innovations
19, с. S51172-S51174

1

Цитирований
Electrochemical way of molybdenum extraction from the Bimetallic systems of Mo-W

Kudreeva, L.K., Nauryzbaev, M.K., Kurbatov, A.P., Kamysbaev, D.H., Adilbekova, A.O., Mukataeva, Z.S.

2015

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
103, с.

0

Цитирований
2013

Russian Journal of Applied Chemistry
86, с. 1515-1520

2

Цитирований