Басты бет / Биология және биотехнология / Биоалуантүрлілік және биоресурстар / Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы

Лауазымы: аға оқытушы
биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы
Scopus author ID: 56871250400
3(773) 334-12-12 вн:1213

1

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Есжанов Б.., Кегенова Г.Б. Методические указания по выполнению дипломных работ для студентов специальности "Рыбное хозяйство и пр. рыболовство" "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-755-9 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Зоология: екі бөлімді оқулық. Омыртқалылар зоологиясы.2 - бөлім. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0517-2 29 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Жануарлар алуан түрлілігі "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-222-5 45 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Есжанов Б.., Шарахметов С.Е. Жалпы ихтиология практикум "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2052-6 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы «Балықтар - омыртқалы жануарлар» сабағын интерактивті түрде өткізу технологиясы. 2008 - г. 3 - стр. 0

2

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2009 - г. 6 - стр. 0

3

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2009 - г. 9 - стр. 0

4

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2010 - г. 5 - стр. 0

5

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Анатомия пищеварительного тракта губачей из разных водоемов 2010 - г. 6 - стр. 0

6

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2012 - г. 4 - стр. 0

7

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Элеотрис балығының Micropercops cinctus морфологиялық және биологиялық сипаттамасы. 2012 - г. 4 - стр. 0

8

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Балқаш бассейніне жататын Мұқаншы өзеніндегі қабыршақсыз көкбас Diptychus dybowskii балығының морфобиологиялық сипаттамасы. 2012 - г. 5 - стр. 0

9

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыКобегенова С.С. 2013 - г. 5 - стр. 39

10

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2014 - г. 4 - стр. 40

11

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыНуртазин С.Т., Кобегенова С.С. 2010 - г. 5 - стр. 1

12

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыКобегенова С.С. 2010 - г. 5 - стр. 1

13

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Қазақстандағы көл-тауарлы балық шаруашылығы 2012 - г. 3 - стр. 33

14

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Далалық және кәсіби практикалардың студенттердің зияткерлік әлеуеттігі жоғары және бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуындағы маңызы 2014 - г. 4 - стр. 1

15

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Ертіс бассейніндегі кейбір кіші өзендерінің балықтар алуантүрлілігі 2014 - г. 4 - стр. 42

16

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Шелек тоған шаруашылығындағы өсімдікқоректі балықтардың репродуктивті ерекшеліктері және жасанды өсіріп көбейту 2014 - г. 5 - стр. 42

17

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Сібір Acipenser baeri және орыс бекірелерінің Acipenser guldenstadti шабақтарын тұйық жүйелі қондырғыда өсіру. 2014 - г. 5 - стр. 40

18

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыКегенова Г.Б. Пути рационального использования прудового фонда Казахстана 2015 - г. 4 - стр. 2

19

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыНуртазин С.Т., Кегенова Г.Б., Орманова Г.Ж., Кожабаева Э.Б. Biotechnics of cultivation of aquaculture’s valuable objects in conditions of basin farm 2016 - г. 1 - стр. 0

20

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Ichthyofauna of the Aksu River of Balkhash Basin. 2015 - г. 5 - стр. 0

21

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Cobitis taenia шырма балығының морфологиялық салыстырмалы сипаттамасы. 2015 - г. 6 - стр. 44

22

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыКегенова Г.Б. КЕКІРЕНІҢ RHODEUS SERICEUS БИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 2016 - г. 5 - стр. 0

23

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыМамилов Н.Ш., Кожабаева Э.Б. 2016 - г. 9 - стр. 49

24

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыМамилов Н.Ш., Кожабаева Э.Б. 2016 - г. 10 - стр. 68

25

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыМамилов Н.Ш., Шарахметов С.Е. Рекреациялық әсердің артуы жағдайындағы Алакөлдің таяз суларындағы балықтарының қауымдастығы 2020 - г. 10 - стр. 82

26

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыМамилов Н.Ш. Рекреациялық әсердің артуы жағдайындағы Алакөлдің таяз суларындағы балықтарының қауымдастығы 2020 - г. 11 - стр. 82

27

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыКегенова Г.Б., Мамилов Н.Ш., Шарахметов С.Е., Таныбаева А.К. 2022 - г. 15 - стр. 14

28

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыШарахметов С.Е. 2021 - г. 13 - стр. 89

29

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыШарахметов С.Е. Майбалық көлінің кәсіптік ихтиофаунасының жағдайы (Ақмола облысы, Қазақстан) 2022 - г. 10 - стр. 93

30

Сапарғалиева Назым СапарғалиқызыКегенова Г.Б., Мамилов Н.Ш., Шарахметов С.Е. 2023 - г. 12 - стр. 104

1

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Солтүстік Каспий бұзаубас балықтарының морфологиялық сипаттамасы. 2001 - г. 1 - стр. Алматы

2

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2008 - г. 1 - стр. Алматы

3

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2008 - г. 1 - стр. Алматы

4

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2007 - г. 2 - стр. Алматы

5

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2009 - г. 2 - стр. Алматы

6

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2010 - г. 1 - стр. Алматы

7

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2010 - г. 1 - стр. Иркутск

8

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Ертіс бассейніндегі сұр талма балығының морфобиологиялық сипаттамасы. 2011 - г. 1 - стр. Алматы

9

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Кейбір аквариумдық балықтарды жасанды көбейту ерекшеліктері. 2011 - г. 1 - стр. Алматы

10

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Ертіс бассейніндегі зайсан талма балығының морфологиялық сипаттамасы. 2011 - г. 1 - стр. Алматы

11

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2010 - г. 3 - стр. Витебск

12

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Ертіс бассейніндегі зайсан талма және сұр талма балықтарының морфологиялық және асқорыту жүйесінің сипаттамасы 2011 - г. 2 - стр. Алматы

13

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2011 - г. 2 - стр. Алматы

14

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2011 - г. 2 - стр. Алматы

15

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2011 - г. 2 - стр. Алматы

16

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2011 - г. 2 - стр. Алматы

17

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Көксу өзеніндегі теңбіл талма балығының Triplophysa strauchii морфологиялық және биологиялық сипаттамасы. 2012 - г. 1 - стр. Алматы

18

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Қапшағай шаруашылығындағы тұқы балығының (Ceprinus carpio) морфологиялық сипаттамасы. 2012 - г. 1 - стр. Алматы

19

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Балқаш бассейніне жататын Көксу өзенінің ихтиофаунасы. 2012 - г. 1 - стр.

20

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Морфобиологическая характеристика чужеродных видов рыб реки Аксу (Балкашский бассейн). 2012 - г. 1 - стр. Алматы

21

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Зайсан теңбіл талма балығының Tryplophysa strauchi zaisanicus морфологиялық сипаттамасы. 2012 - г. 1 - стр. Алматы

22

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Балқаш бассейніндегі Ақсу, Сарқан өзендерінің ихтиофаунасының алуантүрлілігі. 2012 - г. 2 - стр. Талдықорған

23

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Кәсіби практикалардың студенттердің бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуындағы рөлі. 2012 - г. 3 - стр. алматы

24

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2012 - г. 1 - стр. Астрахань

25

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2013 - г. 5 - стр. Алматы

26

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Талас өзеніндегі тибет талма балығының Triplophysa stoliczkai қазіргі жағдайы. 2013 - г. 3 - стр.

27

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Жасанды жағдайда өсірілген құбылмалы бахтах Oncorhynchus mykiss балығының морфологиясы 2013 - г. 1 - стр.

28

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Қусақ өзеніндегі тибет талма балығының Triplophysa stoliczkai қазіргі жағдайы 2013 - г. 1 - стр.

29

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы 2013 - г. 1 - стр.

30

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Талас және Терс өзендеріндегі терс талма балығына Triplophysa coniptera сипаттама 2013 - г. 1 - стр.

31

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Шырма балығының Cobitis taenia морфологиялық сипаттамасы 2013 - г. 1 - стр.

32

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Сібір бекіресін Аcipenser baeri тұйық жүйелі қондырғыда өсіру 2013 - г. 1 - стр.

33

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Кәсіби пәндерде инновациялық оқыту технологияларын қолдану. 2013 - г. 2 - стр.

34

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Кегенова Г.Б., Кобегенова С.С. 2013 - г. 5 - стр. Алматы

35

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Ақсу өзенінің (Балқаш бассейні) ихтиофаунасы 2013 - г. 1 - стр. Ярославская область, поселок Борок

36

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Кәсіби пәндерде инновациялық оқыту технологияларын қолдану 2013 - г. 3 - стр. Алматы

37

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Ихтиофауна малых рек Иртышского бассейна на территории республики Казахстан 2014 - г. 4 - стр. п. Борок

38

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Morphology of gastrointestinal tract of bearded stone loaches (Cypriniformes: Balitoridae) in water bodies of the Republic of Kazakhstan. 2015 - г. 1 - стр. Португалия, г. Порту

39

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Кожабаева Э.Б. Состояние и перспективы использования прудового фонда Казахстана 2015 - г. 1 - стр. Звенигород

40

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Кожабаева Э.Б., Нуртазин С.Т., Орманова Г.Ж. 2016 - г. 1 - стр. Riga

41

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Мамилов Н.Ш., Шарахметов С.Е. 2020 - г. 5 - стр. 31.05.2020

42

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Мамилов Н.Ш., Шарахметов С.Е. 2021 - г. 1 - стр. Борок

43

Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы Шарахметов С.Е. 2022 - г. 5 - стр. Прага, Чехия
Автордың құжаттары

2

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

Past, current and future of fish diversity in the alakol lakes (Central asia: Kazakhstan)

Mamilov, N., Sharakhmetov, S., Amirbekova, F., Bekkozhayeva, D., Sapargaliyeva, N., Kegenova, G., Tanybayeva, A., Abilkasimov, K.

2022

Diversity
14, с.

2

Цитирований
2015

Russian Journal of Biological Invasions
6, с. 197-201

0

Цитирований