Басты бет / Биология және биотехнология / Биоалуантүрлілік және биоресурстар / Нуртазин Сабыр Темиргалиевич

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич

Лауазымы: профессор
биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы
Scopus author ID: 56610373400
       Нуртазин Сабир Темиргалиевич биология ғылымының докторы, биоалуантүрлік және биоресурс кафедрасының профессоры, 27 қазан 1946жылы Алма-Ата каласында дүниеге келді. 1963жылы жалпыға орта білім беру мектебін бітіргеннең кейін, Қазақ Мемлекеттік университетінің биология факултетіне оқуға түсіп, 1968 жылы бітірді. Университет түлегі болғаннаң кейін 1968 жылдан бастап 1971 жылдарда аспирантурада, гистология және цитология кафедрасында оқыды. 1971 жылдың қазанынаң бастап 1982 жылға дейін гистология және цитология кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс атқарды, 1982жы доцент болды. 1987 жылдан бастап гистология және цитология кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс атқарды, осы кафедраның зоология және ихтиология кафедрасымен қосылғаннаң кейін 2007 жылдан бастап 2011 зоология және гистология кафедрасының меңгерушісі болды. 2011 жылдаң бастап қосылған биоалуантүрлік және биоресурстар кафедрасының профессоры болып жұмыс атқаруда. «құрлық омыртқалылардың тегіс бұлшық етінің және байланыстырушы ұлпаның салыстырмалы гистологиясы және гистохимиясы» атты докторлық диссертациясын 1972 жылы қорғады. «Tetrapoda өкпе биодинамикасы» атты докторлық диссертациясын 1998 жылы қорғады. Ғылыми бағыттар: салыстырмалы және эксперименталды гистология, экологиялық морфология, экожүйелер биоиндикациясы, ҚСРО-ның әр түрлі ғылыми конференцияларына қатысты, одан басқа ТМД елдерінің және шетелдік елдерде әр түрлі жиындарға қатысты. 2011/2012 оқу жылдарында Ракуо Гакуен университетінің ( Саппоро қаласы, Жапония) профессорымен шақырылды. С.Т.Нуртазин жетекшілігімен 1 докторлык, 17 кандидаттық, және 3 PhD докторлық диссертациялар қорғалды. Үш ғылыми проектердің ғылыми жетекшісі болып табылады. 200дең астам ғылыми жұмыстардың авторы , соның ішінде үш монография, алты МОН РК оқулық орысша және қазақ тілінде жазылған. С.Т.Нуртазин өте белсенді жұмыс атқарады, биология ғылымдарының ғылыми-эксперттік төреағасы, ГАК МОН РК-ның эксперт кеңесінің мүшесі болып келеді. «Исвестие НАН РК» журналының редколегия мүшесі, университетің ғылыми кеңесінің мүшесі болып келеді. Соңғы жылдары «Биология» пәнінең өтетің мектеп олимпиадасының қазылар алқасының мүше ретінде белсенді жұмыс атқаруда.
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2010 жылғы ЖОО үздік оқытушысы" 31.12.2010
"Құрмет" ордені 04.12.2009
Мемлекеттік грант "2005 жылғы ЖОО үздік оқытушысы" 01.12.2005


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Жеке даму биологиясы
Жеке даму биологиясы
Жеке даму биологиясы
Жеке даму биологиясы
Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
Жеке даму биологиясы
Жеке даму биологиясы
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Тұяқты жануарлардың қимыл-қозғалыс органдарының биодинамикасы
Жеке даму биологиясы
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Тұяқты жануарлардың қимыл-қозғалыс органдарының биодинамикасы
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Тұяқты жануарлардың қимыл-қозғалыс органдарының биодинамикасы
Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
Тұяқты жануарлардың қимыл-қозғалыс органдарының биодинамикасы
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
Цитология және гистология
Клеткалар мен ұлпалар биологиясы

1

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Всеволодов Э.Б. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 294 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Антропология ЖШС РПБК Дәуір 2011 - г. 288 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Жалпы гистология ЖШС Эверо 2011 - г. 220 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Орнитология ЖШС РПБК "Дәуір" 2011 - г. 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Всеволодов Э.Б., Есжанов Б.. Жеке даму биологиясы «Қазақ университеті», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алмат 2011 - г. ISBN 9965-29-631-6 280 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Жаркова И.М. Экосистемы дельты реки Иле. Современное состояние и тенденции изменений " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-2984-0 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичКобегенова С.С., Жаркова И.М. 2012 - г. 5 - стр. 33

2

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М. Сорбұлақ суқоймасындағы бақаның (Rana ridibunda) жүрегін электронды микроскопия әдісі арқылы зерттеу. 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2011 - г. 6 - стр. 0

4

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М. Әр түрлі экологиялық факторлар кезінде жылдам кесірттің аш ішегін морфологиялық зерттеу. 2012 - г. 5 - стр. 0

5

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М. Эксперимент кезінде егеуқұйрықтардың бүйрегін гистологиялық зерттеу. 2011 - г. 4 - стр. 0

6

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М. 2011 - г. 4 - стр. 0

7

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М. 2011 - г. 4 - стр. 0

8

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2011 - г. 6 - стр. 0

9

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичЕсимсиитова З.Б. 2011 - г. 4 - стр. 0

10

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичКобегенова С.С., Решетова О.А., Жаркова И.М. 2011 - г. 10 - стр. 32

11

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичКобегенова С.С., Жаркова И.М. Сравнительное морфологическое изучение печени лягушки озерной (Rana ridibunda) из различных водоемов Иле-Балхашского бассейна 2012 - г. 6 - стр. 54

12

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Решетова О.А. Гистологическое изучение некоторых органов сазана из реки Иле 2013 - г. 5 - стр. 1

13

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичЖаркова И.М., Базарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Решетова О.А. Морфологическое изучение некоторых систем органов лягушки озерной, жабы зеленой, ящурки быстрой из различных биотопов Приаралья и Прибалхашья 2007 - г. 6 - стр. 263

14

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Решетова О.А. Морфологическое изучение почек и семенников лягушки озерной из относительно малоизмененных биотопов Прибалхашья 2008 - г. 2 - стр. 37

15

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Жаркова И.М., Решетова О.А. Морфологическое изучение некоторых систем органов и крови у представителей фоновых видов позвоночных из экосистем Прибальхашья. 2009 - г. 1 - стр. 2

16

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Решетова О.А. Гистологическое изучение жабр радужной форели, обитающей в реке Тургень 2013 - г. 4 - стр. 0

17

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичХамитов А.Ж., Кобегенова С.С., Есжанов Б.., Жаркова И.М. 2011 - г. 10 - стр. 0

18

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичКобегенова С.С., Жаркова И.М. 2013 - г. 4 - стр. 59

19

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичРешетова О.А., Жаркова И.М. 2013 - г. 6 - стр. 38

20

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б. Эксперимент кезінде үлкен құмтышқандар өкпесінің морфологиялық өзгерістері 2014 - г. 4 - стр. 0

21

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б. Эксперимент кезінде үлкен құмтышқандар бауырының морфологиялық зерттелуі. 2014 - г. 3 - стр. 0

22

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М. ДАЛА ТАСБАҚА ӨКПЕСІНІҢ MT.AVIUM ШТАММЕН ЗАҚЫМДАЛУ КЕЗІНДЕ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ 2013 - г. 3 - стр. 0

23

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичЕсимсиитова З.Б., Базарбаева Ж.М. Биік таулы гипоксия жағдайындағы егеуқұйрықтардың өкпесін электронды микроскопиялық зерттеу», 2013 - г. 4 - стр. 0

24

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичРешетова О.А., Базарбаева Ж.М. ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЖАБР РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ, ОБИТАЮЩЕЙ В РЕКЕ ТУРГЕНЬ 2013 - г. 3 - стр. 0

25

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Жаркова И.М. Морфологическое изучение кишечника и печени радужной форели, обитающей в реке Тургень 2013 - г. 7 - стр. 0

26

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичЖаркова И.М., Кобегенова С.С. 2013 - г. 3 - стр. 59

27

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСапарғалиева Н.С., Кобегенова С.С. 2010 - г. 5 - стр. 1

28

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичШалгимбаева С.М., Кобегенова С.С. 2010 - г. 4 - стр. 1

29

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичШалгимбаева С.М., Кобегенова С.С. 2010 - г. 5 - стр. 1

30

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБазарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Манкибаева С.А. 2014 - г. 4 - стр. 42

31

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСапаров К.А., Манкибаева С.А. 2014 - г. 6 - стр. 40

32

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Бие сүті және қымыз 2015 - г. 10 - стр. 43

33

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Аңшылық және алуантүрлілік сақтау мәселелері 2015 - г. 6 - стр. 2

34

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Биологиялық алуантүрлікті сақтау және қоғамның тұрақты даму мәселелерінің кейбір тұжырымдық жолдары 2015 - г. 8 - стр. 2

35

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2014 - г. 4 - стр. 0

36

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Қазақстандағы түйе шаруашылығына жаңғыртудың әсері 2015 - г. 3 - стр. 0

37

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2015 - г. 9 - стр. 3

38

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Қазақстандағы үлкен құмтышқанның түрлі популяцияларының краниометриялық сипаттамалары 2015 - г. 7 - стр. 44

39

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Орманова Г.Ж., Кожабаева Э.Б. Biotechnics of cultivation of aquaculture’s valuable objects in conditions of basin farm 2016 - г. 1 - стр. 0

40

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичШарахметов С.Е., Салмұрзаұлы Р.. Іле өзені атырауындағы экожүйелердің қазіргі жағдайы мен трансформациясының себебтері 2016 - г. 9 - стр. 49

41

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСалмұрзаұлы Р.. Іле өзенінің бaссейнінің жер беті сулaрының лaстaнуынын зерттеуде ғaрыштaн бaқылaу әдістерін қолдaну 2016 - г. 11 - стр. 2016

42

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСалмұрзаұлы Р.., Шарахметов С.Е. Іле өзені aтырaуындaғы экожүйелердің трaнсформaциясының себептері 2016 - г. 15 - стр. 46

43

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБайбагысов А.М., Салмұрзаұлы Р.. 2017 - г. 12 - стр. 30

44

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСалмұрзаұлы Р.. 2017 - г. 15 - стр. 207

45

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСалмұрзаұлы Р.. 2017 - г. 5 - стр. 4

46

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2017 - г. 4 - стр. 22

47

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичСалмұрзаұлы Р.. 2017 - г. 12 - стр. 30

48

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичШарахметов С.Е. 2018 - г. 15 - стр. 10

49

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2018 - г. 21 - стр. 10

50

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2018 - г. 21 - стр. 5

51

Нуртазин Сабыр ТемиргалиевичБайбагысов А.М., Салмұрзаұлы Р.. 2017 - г. 4 - стр. 4

52

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Irrigation in the Ili River Basin of Central Asia: From Ditches to Dams and Diversion 2018 - г. 24 - стр. 11

53

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Challenges to the sustainable use of water resources in the Ili River basin of Central Asia 2019 - г. 7 - стр. 1009

54

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Quality of Drinking Water in the Balkhash District of Kazakhstan’s Almaty Region 2020 - г. 14 - стр. 392

55

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич THE TRANSFORMATION OF ECOSYSTEMS OF THE ILI RIVER DELTA (KAZAKHSTAN) UNDER THE FLOW REGULATION AND CLIMATE CHANGE 2020 - г. 16 - стр. 18

56

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Морфологические, физиологические и генетические особенности популяций основного носителя чумы Rhombomys opimus Licht., 1823 в Центрально-Азиатском пустынном природном очаге чумы 2019 - г. 5 - стр. 4

57

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Some Morphological Peculiarities Of a Great Gerbil (Rhombomys opimus Licht 1823) from the Middle Asia Desert Plague Focus 2019 - г. 9 - стр. 3

58

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Geological History and Present Conditions of Lake Balkhash 2020 - г. 1 - стр. 1

1

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Шалахметова Т.М., Умбаев Б.А. 2012 - г. 3 - стр. Москва

2

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2011 - г. 1 - стр.

3

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Чунетова Ж.Ж., Есимсиитова З.Б., Нурмаханова А.С., Аблайханова Н.Т. Histochemical studying of ovaries in sheep of different breeds after hormonal treatment in estrous season 2016 - г. 1 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

4

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Тыныбеков Б.М. Histological researching of ovaries in sheep of different breeds in estrous season 2016 2016 - г. 1 - стр. Riga

5

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Сапарғалиева Н.С., Кожабаева Э.Б., Орманова Г.Ж. 2016 - г. 1 - стр. Riga

6

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич Салмұрзаұлы Р.. 2016 - г. 4 - стр. Sakae satellite office of Nagoya Gakuin University,

7

Нуртазин Сабыр Темиргалиевич 2017 - г. 4 - стр. Bonn, Germany
Автордың құжаттары

16

Цитирования

128 по 87
құжаттар

h-индексі

6

Quality of drinking water in the Balkhash district of Kazakhstan's almaty region

Nurtazin, S., Pueppke, S., Ospan, T., Mukhitdinov, A., Elebessov, T.

2020

Water (Switzerland)
12, с.

6

Цитирований
The transformation of ecosystems of the ili river delta (Kazakhstan) under the flow regulation and climate change

Mukhitdinov, A., Nurtazin, S., Alimova, S., Ablaikhanova, N., Yessimsiitova, Z., Salmurzauly, R., Margulan, I., Mirasbek, Y.

2020

Applied Ecology and Environmental Research
18, с. 2483-2498

1

Цитирований
Biomass resources of Phragmites australis in Kazakhstan: Historical developments, utilization, and prospects

Baibagyssov, A., Thevs, N., Nurtazin, S., Waldhardt, R., Beckmann, V., Salmurzauly, R.

2020

Resources
9, с.

4

Цитирований
Pastoral farming in the ili delta, kazakhstan, under decreasing water inflow: An economic assessment

Baranowski, E., Thevs, N., Khalil, A., Baibagyssov, A., Iklassov, M., Salmurzauli, R., Nurtazin, S., Beckmann, V.

2020

Agriculture (Switzerland)
10, с. 1-29

1

Цитирований
2020

Water (Switzerland)
12, с.

2

Цитирований
Morphological, physiological and genetic characteristics of populations of the main plague host rhombomys opimus licht., 1823 in the central asian desert natural focus of plague

Nurtazin, S.T., Shevtsov, A.B., Lutsay, V.B., Ramankulov, E.M., Sayakova, Z.Z., Abdrasilova, A.A., Zhunusova, A.S., Kabysheva, N.P., Rysbekova, A.K., Sadovskaya, V.P., Eszhanov, A.B., Utepova, I.B., Berdibekov, A.T., Kulemin, M.V., Katuova, Z.U., Atshabar, B.B.

2019

Acta Biomedica Scientifica
4, с. 139-143

0

Цитирований
Challenges to the sustainable use of water resources in the Ili River basin of Central Asia

Nurtazin, S., Thevs, N., Iklasov, M., Graham, N., Salmurzauli, R., Pueppke, S.

2019

E3S Web of Conferences
81, с.

4

Цитирований
2018

Water (Switzerland)
10, с.

19

Цитирований
Challenges for sustainable use of the fish resources from Lake Balkhash, a fragile lake in an arid ecosystem

Pueppke, S.G., Iklasov, M.K., Beckmann, V., Nurtazin, S.T., Thevs, N., Sharakhmetov, S., Hoshino, B.

2018

Sustainability (Switzerland)
10, с.

4

Цитирований
2018

Water (Switzerland)
10, с.

11

Цитирований
Assessment of ecosystem services of the wetlands in the Ili River Delta, Kazakhstan

Thevs, N., Beckmann, V., Akimalieva, A., Köbbing, J.F., Nurtazin, S., Hirschelmann, S., Piechottka, T., Salmurzauli, R., Baibagysov, A.

2017

Environmental Earth Sciences
76, с.

16

Цитирований
Water consumption of agriculture and natural ecosystems along the Ili river in china and kazakhstan

Thevs, N., Nurtazin, S., Beckmann, V., Salmyrzauli, R., Khalil, A.

2017

Water (Switzerland)
9, с.

31

Цитирований
Vegetation, fauna, and biodiversity of the Ile Delta and southern Lake Balkhash - A review

Imentai, A., Thevs, N., Schmidt, S., Nurtazin, S., Salmurzauli, R.

2015

Journal of Great Lakes Research
41, с. 688-696

26

Цитирований
2014

International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
0, с. 3518-3521

2

Цитирований
Histological study some organs of the Cyprinus Càrpio from the wastewater storage Sorbulak

Yessimsiitova, Z.B., Bazarbayeva, M.Z., Nurtasin, S.T., Kozhamzharova, L.S., Vanina, O.S.

2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1255-1257

0

Цитирований