Басты бет / Медицина және денсаулық сақтау / Спорт клубы жанындағы "СӨС" орталығы / Алпысбаева Балауса Ерболатовна

Алпысбаева Балауса Ерболатовна

Лауазымы: аға оқытушы
плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасы
Scopus author ID: 55803958200
Жасырылған

1

Алпысбаева Балауса Ерболатовна Калкозова Ж.К., Абдуллин Х.А. LAP Lambert Academic Publishing 2015 - г. ISBN 978-3-659-77503-1 5 - стр. ГЕРМАНИЯ

1

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаАлгожаева Н.С. Кәсібиліктің ХХІ ғасырдағы мәні мен маңыздылығы 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаАбдуллин Х.А., Калкозова Ж.К. 2013 - г. 5 - стр. 0

3

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаМархабаева А.А. 2014 - г. 6 - стр. 1

4

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаАбдуллин Х.А., Калкозова Ж.К. 2014 - г. 5 - стр. 48

5

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаГусейнов Н.Р., Абдуллин Х.А., Калкозова Ж.К. Алюминий оксиді наноталшықтарын алу мен құрылымдық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 51

6

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаКалкозова Ж.К. Электрохимиялық анодтау процесі арқылы наноқұрылымдық кеуектерді қалыптастыру және олардың құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу 2016 - г. 6 - стр. 2

7

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаКалкозова Ж.К. 2017 - г. 4 - стр. 9

8

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаКалкозова Ж.К. 2019 - г. 4 - стр. 0

9

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаГабдуллин М.Т., Рамазанов Т.С., Немкаева Р.Р., Ерланұлы Е.., Батрышев Д.Г. Obtaining of carbon nanowalls in the plasma of radio-frequency discharge 2020 - г. 6 - стр. 0

10

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаГабдуллин М.Т., Рамазанов Т.С., Батрышев Д.Г. Synthesis of carbon nanowalls on the surface of nanoporous alumina membranes by RI-PECVD method 2020 - г. 6 - стр. 523

11

Алпысбаева Балауса ЕрболатовнаАзамат Р.М., Жуматова Ш.А., Манаков С.М., Диханбаев К.К., Сагидолда Е.., Дәрменқұлова М.Б. 2020 - г. 5 - стр. 128

12

Алпысбаева Балауса Ерболатовна Нанокеуекті алюминий оксиді негізіндегі мембраналардың көпсатылы қалыптасуы 2020 - г. 4 - стр. 139

1

Алпысбаева Балауса Ерболатовна Алгожаева Н.С. Значимость и смысл профессионализма в ХХІ веке 2011 - г. 7 - стр. 22-23 сентября 2011г.Москва,МПГУ, Москва-Ярославль 2011часть ІІ, 544-стр, 461-стр
Автордың құжаттары

21

Цитирования

60 по 45
құжаттар

h-индексі

4

SERS-active substrates based on Ag-coated TiO<inf>2</inf> nanotubes and nanograss

Kadir, M., Nemkayeva, R., Baigarinova, G., Alpysbayeva, B., Assembayeva, A., Smirnov, V.

2023

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
145, с.

1

Цитирований
Creation of unique shapes by coordination of alumina nanopores and carbon nanowalls

Yerlanuly, Y., Christy, D., Nong, N.V., Kondo, H., Alpysbayeva, B.Y., Zhumadilov, R., Nemkayeva, R.R., Ramazanov, T.S., Hori, M., Gabdullin, M.T.

2023

Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures
31, с. 295-301

0

Цитирований
2022

Eurasian Physical Technical Journal
19, с. 5-9

0

Цитирований
Obtaining of Carbon Nanowalls with A Specified Morphology

Yerlanuly, Y., Gabdullin, M.T., Nemkayeva, R.R., Zhumadilov, R., Alpysbayeva, B.Y., Ramazanov, T.S.

2022

IEEE International Symposium on Semiconductor Manufacturing Conference Proceedings
-1, с.

0

Цитирований
2021

Proceedings of the 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2021
0, с. 2411-2414

0

Цитирований
2021

Proceedings of the 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2021
0, с. 2455-2458

0

Цитирований
2021

Proceedings of the 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2021
0, с. 2419-2422

1

Цитирований
2021

Journal of Physics: Conference Series
1954, с.

0

Цитирований
2021

Journal of Physics: Conference Series
1954, с.

0

Цитирований
Morphological characterization of carbon nanowalls networks using Minkowski functionals

Yerlanuly, Y., Nemkayeva, R., Zhumadilov, R., Ramazanov, T., Alpysbayeva, B., Gabdullin, M.

2021

Japanese Journal of Applied Physics
60, с.

2

Цитирований
Obtaining of carbon nanowalls in the plasma of radio-frequency discharge

Batryshev, D., Yerlanuly, Y., Alpysbaeva, B., Nemkaeva, R., Ramazanov, T., Gabdullin, M.

2020

Applied Surface Science
503, с.

7

Цитирований
2020

Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, EIConRus 2020
0, с. 2115-2118

5

Цитирований
Synthesis of carbon nanowalls on the surface of nanoporous alumina membranes by RI-PECVD method

Yerlanuly, Y., Christy, D., Van Nong, N., Kondo, H., Alpysbayeva, B., Nemkayeva, R., Kadyr, M., Ramazanov, T., Gabdullin, M., Batryshev, D., Hori, M.

2020

Applied Surface Science
523, с.

12

Цитирований
Morphological, Structural, and Optical Properties of Silicon Nanostructures Formed in a Solution Containing Hydrogen Hexafluorosilicate H<inf>2</inf>(SiF<inf>6</inf>)

Zhumatova, S.A., Manakov, S.M., Sagidolda, Y., Darmenkulova, M.B., Azamat, R.M., Alpysbaeva, B.Y., Dikhanbaev, K.K.

2020

Optics and Spectroscopy
128, с. 1487-1491

1

Цитирований
Structural features of nanoporous aluminum oxide membranes using atomic force microscopy

Batalova, M., Kalkozova, Z., Alpysbayeva, B., Kadir, M., Yskak, M., Korobova, N.

2019

Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2019
0, с. 1999-2002

4

Цитирований
Dependence of structural properties of nanoporous oxide on the structure of the initial aluminum and anodizing parameters

Kadir, M.F., Alpysbayeva, B.E., Batalova, M.S., Nemkayeva, R.R., Korobova, N.E.

2019

Materials Today: Proceedings
25, с. 101-105

3

Цитирований
Amorphous hydrogenated carbon films. Synthesis, structure and properties

Ryaguzov, A.P., Nemkayeva, R.R., Alpysbaeva, B.E., Aliaskarov, R.K.

2016

Journal of Physics: Conference Series
751, с.

1

Цитирований
Fabrication and structural characteristics of alumina nanofibres

Alpysbayeva, B.E., Abdullin, K.A., Kalkozova, J.K., Nemkayeva, R.R., Guseinov, N.R.

2015

Inorganic Materials
51, с. 129-133

3

Цитирований
Optical and electric properties of composite films based on alicyclic polyimide and polyaniline

Zhubanov, B.A., Matnishyan, A.A., Kravtsova, V.D., Umerzakova, M.B., Iskakov, R.M., Prikhod’ko, O.Y., Alpysbaeva, B.E.

2015

Optics and Spectroscopy (English translation of Optika i Spektroskopiya)
118, с. 537-541

4

Цитирований
Properties of ZnO nanorods grown by hydrothermal synthesis on conductive layers

Podrezova, L.V., Cauda, V., Stassi, S., Cicero, G., Abdullin, K.A., Alpysbaeva, B.E.

2014

Crystal Research and Technology
49, с. 599-605

15

Цитирований
Production of nanoporous alumina and surface studies by atomic force microscopy

Alpysbayeva, B.E., Abdullin, K.A., Karipkhanova, A.A.

2013

Lecture Notes in Electrical Engineering
-1, с. 1015-1021

1

Цитирований