Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Бизнес-технологиялар / Шуренов Нурсултан Бекетович

Шуренов Нурсултан Бекетович

Лауазымы: аға оқытушы
Бизнес-технологиялар
Scopus author ID: 57211334673
nursultan_shurenov@mail.ru

1

Шуренов Нурсултан Бекетович Тауардың бәсекеге қабілеттілігін анықтаудың әдістерін салыстырмалы талдау " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2521-7 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Шуренов Нурсултан БекетовичАхметова З.Б., Аликбаева А.Б. Банктік логистиканы қолданудың теориялық түсінігі мен артықшылықтары 2016 - г. 5 - стр. 3

2

Шуренов Нурсултан БекетовичАхметова З.Б., Аликбаева А.Б. Тауардың бәсекеге қабілеттілігін анықтау әдістерін талдау 2016 - г. 7 - стр. 0

3

Шуренов Нурсултан БекетовичАхметова З.Б. Бәсекелік талдау негізінде стратегиялық шешімдердің қалыптасуы 2015 - г. 6 - стр. 0

4

Шуренов Нурсултан БекетовичТұмбай Ж.О., Джулаева А.М. Потенциал государственно-частного партнерства для развития инновационной экономики в Казахстане 2016 - г. 6 - стр. 0

5

Шуренов Нурсултан Бекетович Агроөнеркәсіп кешенін жетілдірудегі маркетингтің маңыздылығы 2016 - г. 5 - стр. 0

6

Шуренов Нурсултан Бекетович Кәсіпорындардың тауар қозғалысы логистикасында кездесетін тәуекелдер мен оларды шешу жолдары 2016 - г. 5 - стр. 0

1

Шуренов Нурсултан Бекетович 2013 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

2

Шуренов Нурсултан Бекетович Амандосулы Б.. Қазақстанның Өзбекстанмен трансшекаралық аймақтармен арақатынасындағы нәтижелер 2016 - г. 6 - стр. Барнаул

3

Шуренов Нурсултан Бекетович Ахметова З.Б., Тургинбаева А.Н. Мотивация креативного мышления у вузовского преподавателя в условиях конкуренции 2017 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

4

Шуренов Нурсултан Бекетович Тургинбаева А.Н., Ахметова З.Б. Интеграция образования, науки и производства 2017 - г. 4 - стр. Алматы

5

Шуренов Нурсултан Бекетович Тургинбаева А.Н., Ахметова З.Б. Кедендік логистика пәнін оқытудың ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр. Алматы

6

Шуренов Нурсултан Бекетович Тургинбаева А.Н., Ахметова З.Б. Формирование коллектива в эдвайзерской группе как средство социального развития студента 2017 - г. 5 - стр. Алматы

7

Шуренов Нурсултан Бекетович Амандосулы Б.. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ПРАВО» 2017 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Автордың құжаттары

2

Цитирования

10 по 10
құжаттар

h-индексі

1

Territorial marketing and its role in determining regional competitiveness. Evaluating supply chain management

Tovma, N.A., Shurenov, N.B., Bimendiyeva, L.A., Kozhamkulova, Z.T., Akhmetova, Z.B.

2020

Uncertain Supply Chain Management
8, с. 1-16

9

Цитирований
2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований