Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Бизнес-технологиялар / Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна

Лауазымы: аға оқытушы
Бизнес-технологиялар
Scopus author ID: 57205149698
Жасырылған
       1.Ахметқалиева 2.Sandygul 3.Кусмановна 4. Алтай мемлекеттік университеті Математика факультеті, күндізгі бөлім 5. Мамандық - математика. 6. Математик біліктілігі. Оқытушы. 303460 нөмірлі диплом 7. Арнайы дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты 8. Мамандығы: әлеуметтік-экономикалық жүйелерде басқару. 9. Ғылыми жобаларға қатысу: - Халықаралық ғылыми жоба: «Байланыс және тасымалдау орталығы логистикасы» - өндірісті оқытудың стратегиялық міндеттерін қалыптастыру және шешу - Еуропалық Логистика Ассоциациясы өткізген жобалық конкурсқа «Сүт тағамдарын тарату үшін қойма үйін толық қайта құру» жобасы. Бастама ғылыми тақырыптар: - № 0329 / GF2 АО НТЦНТИ «Логистикалық жүйенің ұйымдастырушылық механизмдерін модельдеу және зерттеу» - №1033 / GF2 AO NTSGNTE «Басқару шешімдерін қабылдау үшін симуляциялық ойындар жиынтығын жасау» TÜYIN Axmetqalïev Sandygul 3. Kwsmanovna 4. Altay memlekettik wnïversïteti Matematïka fakwlteti, kündizgi bölim 5. Mamandıq - matematïka. 6. Matematïk biliktiligi. Oqıtwşı. 303460 nömirli dïplom 7. Arnayı därejesi: texnïka ğılımdarınıñ kandïdatı 8. Mamandığı: älewmettik- ékonomïkalıq jüyelerde basqarw. 9. Ğılımï jobalarğa qatısw: - Xalıqaralıq ğılımï joba: «Baylanıs jäne tasımaldaw ortalığı logïstïkası» - öndiristi oqıtwdıñ strategïyalıq mindetterin qalıptastırw jäne şeşw - Ewropalıq Logïstïka Assocïacïyası ötkizgen jobalıq konkwrsqa «Süt tağamdarın taratw üşin qoyma üyin tolıq qayta qurw» jobası. Bastama ğılımï taqırıptar: - № 0329 / GF2 AO NTCNTÏ «Logïstïkalıq jüyeniñ uyımdastırwşılıq mexanïzmderin modeldew jäne zerttew» - №1033 / GF2 AO NTSGNTE «Basqarw şeşimderin qabıldaw üşin sïmwlyacïyalıq oyındar jïıntığın jasaw» Развернуть Отправить отзыв История Сохранено Сообщества
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Алтай мемлекеттік университеті Жоғары 1985
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Тарату логистика
Көлік қызметін жобалау негіздері
Халықаралық тасымалдау коридорларының логистикалық инфрақұрылымы
Лекция 4
Халықаралық тасымалдау коридорларының логистикалық инфрақұрылымы
Халықаралық тасымалдау коридорларының логистикалық инфрақұрылымы
Халықаралық тасымалдау коридорларының логистикалық инфрақұрылымы
Халықаралық тасымалдау коридорларының логистикалық инфрақұрылымы
Жеткізу тізбегінде логистиканы ақпараттық қамтамассыз ету
Жеткізілім тізбегімен басқару
Жүйелік талдау және логистикалық жүйені модельдеу
Тауар қозғалысының логистикасы
Тауар қозғалысының логистикасы
Логистикалық жүйелерді кешенді стратегиялық жоспарлаудың заманауи әдістері
Көлік қызметін жобалау негіздері
Жүйелік талдау және логистикалық жүйені модельдеу
Жүйелік талдау және логистикалық жүйені модельдеу

1

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Cалааралық жүйелік талдау КазНУ им.аль-Фараби Высшая школа экономики и бизнеса Учебная лаборатория 2016 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Распределительная логистика " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2938-3 185 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Тауар қозғалысының логистикасы "Қазақ университеті" 2020 - г. ISBN 978-601-04-4547-5 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Логистикалық жабдықтауын басқаруында ойын модельдеу әдісін насихаттау 2016 - г. 9 - стр. 0

2

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Логистикадағы өндірістік мәселелерді шешу үшін ойын модельдеу әдісін насихаттау 2016 - г. 6 - стр. 0

3

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна ИНКАССАТОРЛЫҚ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ЛОГИСТИКА ҚҰРАЛДАРЫН БАНК САЛАСЫНДА ҚОЛДАНУ 2017 - г. 9 - стр. 0

4

Ахметкалиева Сандыгуль КусмановнаСокира Т.С. Логистикадағы іскерлік ойындардын басқару механизмдерін сипаттау 2017 - г. 6 - стр. 0

5

Ахметкалиева Сандыгуль КусмановнаСокира Т.С. Тиімді құралы ретінде әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар жетілдіру Қазақстан аймақтарда инновациялық даму 2017 - г. 6 - стр. 0

6

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Деловая игра как интерактивный метод обучения 2017 - г. 4 - стр. 0

7

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Теоретико-множественное описание механизмов функционирования снабженческой логистики при поставке ресурсов 2017 - г. 4 - стр. 0

8

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Қазақстанның логистикалық жүйесі инновациялық паридигмасы көзқарасынан 2017 - г. 8 - стр. 122

9

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна КEДEНДІК СЕРВИС КӨЛІКТІК-ЛOГИСТИКAЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ РЕТІНДЕ 2017 - г. 8 - стр. 0

10

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Бизнесті жүргізуді оңтайландыру әдісі ретінде жеткізу тізбегін басқару тұжырымдамасы 2018 - г. 9 - стр. 0

11

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 2018 - г. 222 - стр. 0

12

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Логистикалық тарату жүйесінің жұмыс істеу механизмдерін моделдеу 2019 - г. 8 - стр. 1

13

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Қазақстан Республикасының логистикалық жүйесінде инновацияларды мемлекеттік реттеу 2018 - г. 7 - стр. 39

14

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Introduction of environmental innovations in the Republic of Kazakhsta 2020 - г. 9 - стр. 159

15

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна DIGITAL ECONOMY: INFORMATION TECHNOLOGY AND TRENDS IN TOURISM 2020 - г. 9 - стр. 159

16

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Application of technological innovations in marketing activities of the enterprise 2019 - г. 9 - стр. 135

17

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна DIGITALIZATION OF KAZAKHSTAN'S ECONOMY 2020 - г. 9 - стр. 6

18

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна Model of digital economy 2020 - г. 7 - стр. 0

19

Ахметкалиева Сандыгуль Кусмановна --Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права-Тауар қозғалысының логистикасы 2020 - г. 155 - стр. 133
Автордың құжаттары

5

Цитирования

7 по 7
құжаттар

h-индексі

2

Digital Economy: Information Technology and Trends in Tourism

Suyunchaliyeva, M., Shedenova, N., Kazbekov, B., Akhmetkaliyeva, S.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Introduction of environmental innovations in the KAZakhstan

Kazhmuratova, A., Akhmetkaliyeva, S., Boltaeva, A., Moldabekova, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Advanced technologies in improving the management of logistics services: Bibliometric network analysis

Moldabekova, A., Zhidebekkyzy, A., Akhmetkaliyeva, S., Baimukhanbetova, E.

2020

Polish Journal of Management Studies
21, с. 211-223

2

Цитирований
Application of technological innovations in marketing activities of the enterprise

Onaltayev, D., Kazhmuratova, A., Akhmetkaliyeva, S., Malikova, R., Yelyubayeva, A.

2019

E3S Web of Conferences
135, с.

3

Цитирований
Government regulation of innovations in the logistics system -in the Republic of Kazakhstan

Mukhtarova, K.S., Akhmetkaliyeva, S.K., Mukhtar, E.S., Baymukanbetova, E.E., Dildebayeva, Z.T.

2018

Espacios
39, с.

1

Цитирований