Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Бизнес-технологиялар / Шеденов Утегали Кадыргалиевич

Шеденов Утегали Кадыргалиевич

Лауазымы: профессор
Scopus author ID: 55960125500
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
"Құрмет" ордені 01.01.2008


Сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
гуманитарлық ғылымдар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізігені үшін Ш.Уәлиханов ат. Бірінші сыйлықтың лауреаты 01.01.1989
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару

1

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Купешова С.Т., Мухтарова К.С. Казахский национальный университет им. аль-Фараби 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару: оқу құралы. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0673-5 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Экономиканы мемлекеттік реттеу: Оқулық. "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-81-5 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздікті басқару (Электронное учебное пособие) " Қазақ университеті " 2016 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Социальная инфраструктура сельских территорий состояние и основные направления совершенствования Phenomenon of the market economy:Vectors snd features evolution 207 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Шеденов Утегали КадыргалиевичШеденова Н.У. Аймақтық экономиканы дамытудағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің мәселелері 2011 - г. 5 - стр. 283

2

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Қазақстан Республикалық аймақтар экономикасының қауіпсіздік мәселелері 2011 - г. 7 - стр. 0

3

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Аймақтық экономиканы дамытудағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің мәселелері 2011 - г. 5 - стр. 0

4

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Меірім нұрлы ғалым-ұстаз 2012 - г. 4 - стр. 0

5

Шеденов Утегали КадыргалиевичШеденова Н.У. Қазақстан әлеуметтік-экономикалық дамуының жаңа белестерінің басты бағыты 2012 - г. 4 - стр. 91

6

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Improving the competitiveness of the oil companies on the basis of innovative development of Kazakhstan 2014 - г. 4 - стр. 0

7

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 11 - стр. 0

8

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 8 - стр. 0

9

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 7 - стр. 0

10

Шеденов Утегали КадыргалиевичТұмбай Ж.О. Шеденов У., Тұмбай Ж.,Увальжанова А.С. Қазақстандағы бизнестің аймақтық ерекшелігі 2016 - г. 7 - стр. 2

11

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Қазақстан Республикасында автомобиль көлігінің дамуы мен негізгі мәселелері 2016 - г. 5 - стр. 2

12

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Еуразиялық экономикалық одақ еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына инновациялық-интеллектуалдық мүмкіндік береді 2016 - г. 4 - стр. 1

13

Шеденов Утегали КадыргалиевичШеденова Н.У. Regional specificity in small business in Kazakhstan 2016 - г. 4 - стр. 0

14

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Экономикалық және әлеуметтік аналитика пәнінің оқыту әдістемесі 2017 - г. 3 - стр. 0

15

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2017 - г. 3 - стр. 0

16

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Аймақтарды басұаруды жетілдіру бағыттары 2017 - г. 6 - стр. 0

17

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Methods to improve the efficiency of road freight transport 2018 - г. 7 - стр. 0

18

Шеденов Утегали Кадыргалиевич КӨЛІКТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ДОГИСТИКАНЫ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 2017 - г. 7 - стр. 0

19

Шеденов Утегали Кадыргалиевич INVESTIGATION OF ROAD TRANSPORT ENTERPRISE FUNCTIONING ON THE BASIS OF SYSTEM DYNAMICS 2018 - г. 9 - стр. 0

20

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Мемлекеттік басқару саласындағы адами капиталды бағалаудың әдіснамасына заманауи көзқарас. 2017 - г. 8 - стр. 0

21

Шеденов Утегали КадыргалиевичШеденова Н.У. Шеденов Ө.Қ., Шеденова Н.У, Елтай А.М. Аймақтардың дамуының басым бағыттары ретінде инновациялық қызметті жетілдірудің жолдары // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия экономическая» № 1 (123) 2018 года. 2018 - г. 16 - стр. 123

1

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Ахметова З.Б. 2011 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У. Глобализационные процессы в системе высшего образования 2011 - г. 9 - стр. Орел, ОрелГИЭТ (Орловский государственный институт экономики и торговли

3

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У., Сапаргалиев Х.. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения экологической безопасности 2011 - г. 9 - стр. Орел, ОрелГИЭТ

4

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У. Управление транспортно-логистическими системами в регионах Казахстана 2011 - г. 6 - стр. Алматы, Международная академия информатизации

5

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У., Сапаргалиев Х.. Қазақстандағы франчайзингтік әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу тетіктері 2011 - г. 6 - стр. Қызылорда

6

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У., Сапаргалиев Х.. Инновационная среда как необходимый элемент формирования новой экономики 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У., Бергибаев Е.М. Мировые тенденции развития транспортной логистики в условиях социальной модернизации 2012 - г. 5 - стр. Алматы: КазНТУ им. К.И.Сатпаева

8

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У., Сапаргалиев Х.. Социально-экономическое управление и его роль в модернизации казахстанской экономики 2012 - г. 7 - стр. Алматы, КазЭУ им. Т.Рыскулова

9

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Сапаргалиев Х.., Ахметова З.Б. 2012 - г. 7 - стр. Казну им.аль-Фараби

10

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Сапаргалиев Х.., Ахметова З.Б. 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби,Алматы

11

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Әртараптандыру мәселелері мен даму болашағы 2011 - г. 10 - стр.

12

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2011 - г. 6 - стр.

13

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2012 - г. 4 - стр. г. Алматы

14

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Мухтарова К.С., Ахметова З.Б. Организация СРС по экономическим дисциплинам как форма образовательного процесса при кредитной технологии 2012 - г. 5 - стр. КазНУ

15

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 5 - стр. Kargtu

16

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2012 - г. 5 - стр. казнту

17

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 4 - стр. варшва

18

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 5 - стр. Kaznu

19

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 5 - стр. Enu Astana

20

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Смагулов А.М., Шеденова Н.У. 2012 - г. 5 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

21

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 5 - стр. Астана

22

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 5 - стр. Астана

23

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 2 - стр. София

24

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 3 - стр. Przemysl

25

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2014 - г. 4 - стр. Алматы

26

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2. Қазақстан республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2013 - г. 4 - стр. Алматы

27

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2013 - г. 3 - стр. Алматы

28

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2014 - г. 4 - стр. Алматы

29

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2014 - г. 5 - стр. Актобе

30

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шеденова Н.У. Жастарды жұмыспен қамтуды басқаруды жетілдеру жолдары 2013 - г. 11 - стр. Караганда

31

Шеденов Утегали Кадыргалиевич 2013 - г. 8 - стр. Түркістан

32

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Шағын және моноқалаларды әлеуметтік-экономикалық дамытудың негізгі бағыттары 2013 - г. 7 - стр. Түркістан

33

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Ахметова З.Б. 2015 - г. 3 - стр.

34

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Қазақстан экономикасының дамуындағы көлік логистикасының мәні мен ерекшеліктері 2015 - г. 6 - стр. Алматы

35

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Аскаров Ғ.А. Қазақстан экономикасының дамуындағы көлік логистикасының мәні мен ерекшеліктері 2015 - г. 6 - стр. Алматы

36

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Аскаров Ғ.А. Қазақстанда көлік логистикасының даму мәселелері 2016 - г. 3 - стр. КазНУ

37

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Социальная инфраструктура сельских территорий:состояние и основные направления совершенствования 2017 - г. 3 - стр. Сочи

38

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Ways оf іmprоvіng thе systеm оf publіc admіnіstratіоn іn thе Rеpublіc оf Kazakhstan. 2018 - г. 4 - стр.

39

Шеденов Утегали Кадыргалиевич Билік басқаруында Үшінші жаңғыртуды іске асырудың бағыттары. 2017 - г. 5 - стр. Гылым Ордасы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0