Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Бизнес-технологиялар / Сартова Рысты Бозманаевна

Сартова Рысты Бозманаевна

Лауазымы: доцент
Бизнес-технологиялар
Scopus author ID: 57191192739
sartova2010@mail.ru

1

Сартова Рысты Бозманаевна Совершенствование экономических взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей в сфере переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции «КЕРЕКУ» баспасы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2015 - г. ISBN 978-601-238-480-2 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сартова Рысты Бозманаевна Рынок труда и занятость населения РК «КЕРЕКУ» баспасы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2015 - г. ISBN 978-601-238-481-9 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Сартова Рысты Бозманаевна Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі «КЕРЕКУ» баспасы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2016 - г. ISBN 978-601-225-942-1 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Сартова Рысты Бозманаевна Экономический анализ «КЕРЕКУ» баспасы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2016 - г. ISBN 978-601-225-917-9 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Сартова Рысты Бозманаевна АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 2022 - г. 29 - стр. 6

2

Сартова Рысты Бозманаевна АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫ ЖАҢҒЫРТУ: ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫ 2022 - г. 20 - стр. 5

3

Сартова Рысты Бозманаевна The Electric Energy Sector of Kazakhstan: State and Vision for the Country Taking into Account the International Trends 2019 - г. 7 - стр. 3

4

Сартова Рысты Бозманаевна STATISTICAL METHODS IN INVESTMENT INSURANCE 2019 - г. 12 - стр. 2

5

Сартова Рысты Бозманаевна Journal of Advanced Research in Law and Economics 2018 - г. 13 - стр. 8

6

Сартова Рысты Бозманаевна Rationalization of Raw Materials and Fuel and Energy Base of the Construction Industry of Kazakhstan Industrial Regions 2016 - г. 10 - стр. 7

7

Сартова Рысты Бозманаевна Regional construction financial groups as a key element of investment infrastructure of the region's economy 2017 - г. 10 - стр. 31

8

Сартова Рысты Бозманаевна EXPRESS ANALYSIS OF SECURITIES QUALITY WHEN TAKING INVESTMENT DECISIONS IN REGIONS WITH TRANSITION ECONOMY 2016 - г. 20 - стр. 14

9

Сартова Рысты Бозманаевна Environmental Innovations as a Factor of Increasing the Economic Efficiency of Production. Study Case: Pavlodar Region 2020 - г. 6 - стр. 11

10

Сартова Рысты Бозманаевна Ком мер ция лық бaнк тер ге сaлық сaлу: хaлықaрaлық жә не отaндық тә жі ри бе 2016 - г. 5 - стр. 115

11

Сартова Рысты Бозманаевна А Г Р о е н Е Р кэ с тш енд|р|стщ б эсекел есп к кабш епн АРТТЫРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 2016 - г. 4 - стр. 3

12

Сартова Рысты Бозманаевна Формирование и развитие региональных технопарков как фактор повышения инвестиционной активности 2015 - г. 6 - стр. 102

13

Сартова Рысты Бозманаевна ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ 2020 - г. 5 - стр. 332

14

Сартова Рысты Бозманаевна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІН ТАЛДАУ 2021 - г. 4 - стр. 391

15

Сартова Рысты Бозманаевна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК МИГРАНТТАРЫН КӨШІ-ҚОН САЯСАТЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ 2021 - г. 5 - стр. 390

1

Сартова Рысты Бозманаевна The importance of marketing on social media instagram in Kazakhstan 2014 - г. 3 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

2

Сартова Рысты Бозманаевна Логистические основы производства промышленной продукции 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

3

Сартова Рысты Бозманаевна Marketing strategy as a factor of company development: bibliometric analysis 2014 - г. 7 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

4

Сартова Рысты Бозманаевна Қазақстан республикасындағы темір жол көлігімен жүк тасымалдауды қоймалау бойынша технологиялық үрдістерді жетілдіру 2014 - г. 3 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2018

Journal of Advanced Research in Law and Economics
9, с. 2695-2708

0

Цитирований