Басты бет / Медицина және денсаулық сақтау / Денсаулық сақтаудағы саясат және ұйымдастыру / Калмаханов Сундетгали Беркинулы

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Калмаханов Сундетгали Беркинулы

Лауазымы: доцент м.а.
денсаулық сақтау саясаты және оны ұйымдастыру кафедрасы
Scopus author ID: 56823572700
Жасырылған
8(727) 377-33-33 вн:1615
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
АлММИ Жоғары 1998
Ғылыми дәрежесі

1

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Капанова Г.Ж. Паллиативная помощь в современных условиях " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3579-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Капанова Г.Ж. Қазіргі жағдайдағы паллиативтік көмек " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3583-4 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКалматаева Ж.А., Утепбергенова Ж.М. Дүниежүзінде және Қазақстанда бірінші сатыдағы мейір-бикелердің жаңа фармациясы 2016 - г. 6 - стр. 1

2

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К. Клиникалық-шығын топтары (КШТ) - ишемиялық инсульт кезінде стационарлық көмектің орнын толтыру жаңа әдісі 2017 - г. 6 - стр. 0

3

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. Обыр, бауыр циррозы және созылмалы вирусты гепатиттің атеросклероз дамуына әсері 2017 - г. 4 - стр. 0

4

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. ОБЫР, БАУЫР ЦИРРОЗЫ ЖӘНЕ СОЗЫЛМАЛЫ ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТІҢ АТЕРОСКЛЕРОЗ ДАМУЫНА ӘСЕРІ 2017 - г. 4 - стр. 0

5

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К. Клиникалық-шығын топтары (КШТ) - ишемиялық инсульт кезінде стационарлық көмектің орнын толтыру жаңа әдісі 2017 - г. 5 - стр. 0

6

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКалматаева Ж.А., Утепбергенова Ж.М. Қазақстан Республикасының мегаполистерінде жалпы тәжірибелік мейіргерлердің еңбек процессін ресурстық қамтамасыз ету 2017 - г. 4 - стр. 0

7

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. 2018 - г. 4 - стр. 0

8

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. 2018 - г. 5 - стр. 0

9

Калмаханов Сундетгали БеркинулыБайгонова К.С., Капанова Г.Ж., Хайдарова Т.С. 2018 - г. 3 - стр. 3

10

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. 2018 - г. 3 - стр. 3

11

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. Қазақстан Республикасының 2013-2016 жылдарға арналған офтальмологиялық ауру және дәрігер кадрлық талдау. 2018 - г. 3 - стр. 33

12

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К., Капанова Г.Ж. Делегирование функций медицинских сотрудников на приеме городской поликлиники №3 г.Семей 2018 - г. 4 - стр. 0

13

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Совершенствование оплаты труда работников при переходе медицинской организации на право хозяйственного ведения 2018 - г. 5 - стр. 1

14

Калмаханов Сундетгали БеркинулыҚұрман Б.., Кошербаева Л.К. ТРИАЖ ЖҮЙЕСІМЕН КӨМЕК АЛУ КЕЗІНДЕ ЕМДЕЛУШІЛЕРДІҢ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ 2018 - г. 4 - стр. 1

15

Калмаханов Сундетгали Беркинулы 2018 - г. 3 - стр. 1

16

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Кошербаева Л.К. СЕМЕЙ Қ АЛАСЫ No3 Қ АЛАЛЫ Қ ЕМХАНА МЫСАЛЫНДА МЕДИЦИНАЛЫ Қ Қ ЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ Ө КІЛЕТТІКТЕРДІ ТАБЫСТАУ 2018 - г. 4 - стр. 0

17

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Кошербаева Л.К. Қ АНТТЫ ДИАБЕТ БОЙЫНША ЕМДЕЛ УШІЛЕРДІ Ң АУРУДЫ БАС Қ АРУ БА Ғ ДАРЛАМАСЫНА Қ АТЫСУЫН ТАЛДАУ 2018 - г. 4 - стр. 0

18

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. ВАЛЕОЛОГИЯ ДЕНСАУЛЫҚ - АУРУ - САУЫҚТЫРУ 2018 - г. 3 - стр. 2018

19

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ГЛАУКОМАНЫҢ АУЫРПАЛЫҒЫН ТАЛДАУ 2018 - г. 5 - стр. 0

20

Калмаханов Сундетгали Беркинулы R бағдарламалық ортасын пайдаланып, зерттеу деректерін визуализациялау 2018 - г. 13 - стр. 0

21

Калмаханов Сундетгали Беркинулы ИНЦИДЕНТНОСТЬ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ЮЖНО­КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2012–2016 ГОДАХ 2018 - г. 6 - стр. 0

22

Калмаханов Сундетгали Беркинулы АНАЛИЗ НЕПРЕРЫВНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ R 2018 - г. 14 - стр. 0

23

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. Созылмалы ауруларды басқарудағы қоғамдық денсаулық сақтау мамандарының рөлі 2019 - г. 8 - стр. 1

24

Калмаханов Сундетгали Беркинулы MEDICAL RESEARCH IN KAZAKHSTAN AS PERCEIVED BY RESEARCHERS, HEALTH MANAGERS AND PRACTICING PHYSICIANS 2019 - г. 6 - стр. 4

25

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ Халықаралық ғылыми конфкеренциясының МАТЕРИАЛДАРЫ Алматы, Қазақстан, 2 – 12 сәуір, 2019 жыл 2019 - г. 5 - стр. 0

26

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Potential misclassification of alcohol intoxication as cardiovascular deaths in Yakutsk in 2007-2018: A forensic autopsy data-based study 2019 - г. 6 - стр. 0

27

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. 2019 - г. 3 - стр. 0

28

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКалматаева Ж.А., Ошибаева А.Е. Современные подходы к мониторингу деятельности акушерско-гинекологической службы и сохранению репродуктивного здоровья (обзор литературы) 2020 - г. 5 - стр. 0

1

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Хайдарова Т.С. Жарақаттанудың әлуметтік-психологиялық факторлардың, жүкті әйелдердің денсаулығына әсері 2016 - г. 3 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

2

Калмаханов Сундетгали Беркинулы БМСК деңгейде балаларға медициналық көмекті ұйымдастыруды жақсарту негіздемесі 2016 - г. 4 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

3

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Калматаева Ж.А., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Капанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті- Қазақстанда университеттік білім беру көшбасшысы 2017 - г. 2 - стр. ШТУТГАРД

4

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Капанова Г.Ж. ҚАЗАҚСТАНДАГЫ қоғамдық денсаулық сақтау 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

5

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Капанова Г.Ж. Алматы қаласы № 1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

6

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Капанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С. Қазақстандағы қоғамдық денсаулық сақтау 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

7

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Капанова Г.Ж., Хайдарова Т.С., Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

8

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Даирұлы Ж.., Байгонова К.С., Хайдарова Т.С., Капанова Г.Ж., Сарыбаева Г.К. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

9

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Капанова Г.Ж., Хайдарова Т.С. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

10

Калмаханов Сундетгали Беркинулы ОАА зерттеулерінің сапасына клиникалық-диагностикалық зертхананың ішкі аудитінің әсері 2017 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Утепбергенова Ж.М. Қазақстандағы біріншілік звонодағы мейіргерлердің өндірістік ортасн стандарттау 2018 - г. 2 - стр. г.Баку

12

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Early recognition and rehabilitation of children with severe-to-profound hearing loss 2019 - г. 1 - стр. AKTOBE

13

Калмаханов Сундетгали Беркинулы The development of general medical practice in the Republic of Kazakhstan 2019 - г. 2 - стр. AKTOBE, KAZAKHSTAN

14

Калмаханов Сундетгали Беркинулы 2021 - г. 7 - стр. г. Казань

15

Калмаханов Сундетгали Беркинулы 2021 - г. 2 - стр.
Автордың құжаттары

9

Цитирования

14 по 14
құжаттар

h-индексі

2

Testosterone and occupational burnout in professional male firefighters

Vinnikov, D., Romanova, Z., Kapanova, G., Raushanova, A., Kalmakhanov, S., Zhigalin, A.

2021

BMC Public Health
21, с.

0

Цитирований
Rethinking priorities in hospital management: a case from Central Asia

Kosherbayeva, L., Kalmakhanov, S., Hailey, D., Pazilov, S., Seiduanova, L., Kozhamkul, R., Jaworzynska, M., Bazhanova, A.E., Juraeva, N., Jarylkasynova, G.

2020

Health Policy and Technology
9, с. 391-396

0

Цитирований
Medical research in Kazakhstan as perceived by researchers, health managers and practicing physicians

Izekenova, A.K., Ramazanova, M.A., Stepkina, Y.L., Zikriyarova, S.M., Kozhekenova, Z.A., Aimbetova, G.E., Bekbotayev, Y.K., Kumar, A.B., Izekenova, A.K., Kalmahanov, S.B., Grjibovski, A.M.

2019

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
2019, с. 54-59

0

Цитирований
Potential misclassification of alcohol intoxication as cardiovascular deaths in Yakutsk in 2007-2018: A forensic autopsy data-based study

Savvina, N.V., Bessonova, O.G., Borisova, E.A., Kolbina, E.Y., Kalmakhanov, S.B., Grjibovski, A.M.

2019

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
2019, с. 59-64

0

Цитирований
Visualization of biomedical data using R

Egoshin, V.L., Ivanov, S.V., Savvina, N.V., Kalmakhanov, S.B., Grjibovski, A.M.

2018

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
0, с. 52-64

0

Цитирований
Incidence of children’s injury in the South Kazakhstan Region in 2012-2016

Tuktibayeva, S.A., Buleshov, M.A., Abdrakhmanova, Z.B., Mustafina, K.A., Buleshova, A.M., Ivanov, S.V., Kalmakhanov, S.B., Grjibovski, A.M.

2018

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
2018, с. 4-9

0

Цитирований
Analysis of continuous data using R

Egoshin, V.L., Ivanov, S.V., Savvina, N.V., Kalmakhanov, S.B., Zhamaliyeva, L.M., Grjibovski, A.M.

2018

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
2018, с. 51-64

1

Цитирований