Басты бет / Филология / А. Байтұрсынұлы атындағы Қазақ тіл білімі кафедрасы / Абитжанова Жанар Алтынбековна

Абитжанова Жанар Алтынбековна

Лауазымы: доцент м.а.
А. Байтұрсынұлы атындағы Қазақ тіл білімі кафедрасы

1

Абитжанова Жанар Алтынбековна Қазақ тілінің түсіндірме сөздік түзу негіздерін жетілдіру мәселелері / "Ұлы дала құндылықтары: тіл және тәуелсізд-ік" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция. - Алматы: "Қазақ университеті", 2021. - 131-136 бб. 2022 - г. 6 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

Абитжанова Жанар Алтынбековна Ж. Баласағұнның «Құтадғу Билик» шығармасы тіліндегі көріктеу құралдары / Қазақ тілінің өзекті мәселелері және Тәуелсіздік тағылымы. Sakarya üniversitesi Yayinlari 2021. Turkey. 11-29 бб. 2022 - г. 18 - стр. Турция

3

Абитжанова Жанар Алтынбековна Жыраулар поэзиясы тіліндегі фразеологизмдердің қолданысы / «Ауызша және жазба коммуникациядағы дәстүр мен белсенді үдерістер» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2021. – 524 бет. – 256-261 бб. 2021 - г. 6 - стр. А. Байтұрсынұлы атындағы ТБИ

4

Абитжанова Жанар Алтынбековна Көне түркі жазба ескерткіштерінің көркемдік ерекшелігі / Көрнекті түркітанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор М. Томановтың 90 жылдығына арналған «Түркітанудағы диахрондық парадигма» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы: "Қазақ университеті", 2022. 3 наурыз. -54-59 бб. 2022 - г. 6 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

5

Абитжанова Жанар Алтынбековна Метафоралардың когнитивтік белгілерге қатысы / Қазақ тіл білімі мен әдебиетінің теориялық негізін қалаған ғалым, қазақ жазуының реформаторы, ақын, аудармашы, педагог, мемлекет және қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына арналған «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлттың рухани көсемі» атты халықаралық ғылы 2022 - г. 6 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0