Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті деканаты / Тілеуберді Ербол

Тілеуберді Ербол

Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары, профессор м.а.
жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті деканаты
Scopus author ID: 55490320400
er.tileuberdi@gmail.com

1

Тілеуберді Ербол Досжанов Е.О., Досжанов О.М. Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4428-7 117 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Тілеуберді Ербол Ways of using rubber crumb from worn tires 2014 - г. 4 - стр. 0

2

Тілеуберді Ербол 2014 - г. 4 - стр. 0

3

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2013 - г. 4 - стр. 0

4

Тілеуберді Ербол 2013 - г. 6 - стр. 0

5

Тілеуберді Ербол 2013 - г. 4 - стр. 0

6

Тілеуберді Ербол 2014 - г. 4 - стр. 0

7

Тілеуберді Ербол 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 4 - стр. 89

11

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2016 - г. 7 - стр. 0

12

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. Thermocatalytic Cracking of the Natural Bitumens of Kazakhstan 2016 - г. 7 - стр. 50

13

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 8 - стр. 0

14

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Тулепов М.И. Production of rubberized bitumen by oxidation of black oil 2016 - г. 4 - стр. 0

15

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. Structural Study and Upgrading of Kazakhstan Oil Sands 2015 - г. 8 - стр. 0

16

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. Сверхкритическая флюидная экстракция природного битума месторождения "Беке" 2016 - г. 4 - стр. 94

17

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. ТАБИҒИ БИТУМНЫҢ ШАЙЫРЛЫ-АСФАЛЬТEНДІ КOМПOНEНТТEРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН АНЫҚТАУ 2016 - г. 9 - стр. 56

18

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. Резеңке үгіндісін термиялық өңдеу 2017 - г. 7 - стр. 57

19

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К., Мансуров З.А., Досжанов Е.О. The study of biodegradation of diesel fuels by different strains of Pseudomonas 2014 - г. 4 - стр. 0

20

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Досжанов Е.О., Кудайбергенов К.К. Ways of using rubber crumb from worn tires 2014 - г. 4 - стр. 0

21

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. POWDERED MIXTURES FOR FLAMELESS HEATERS 2018 - г. 7 - стр. 16

22

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. Demetallization and desulfurization of heavy oil residues by adsorbents 2019 - г. 8 - стр. 37

23

Тілеуберді Ербол Танирбергенова С.К., Онгарбаев Е.К., Мансуров З.А. Көмірсутектерді гидрлеу процессіне арналған катализаторлар 2019 - г. 8 - стр. 17

24

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Танирбергенова С.К., Иманбаев Е.И. HYDROGENATION OF AROMATIC HYDROCARBONS ON MODIFIED METAL CATALYSTS SUPPORTED ON CARBON CARRIER 2020 - г. 8 - стр. 0

25

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. Изучение влияния механохимической активации при получении композитных материалов для беспламенных нагревателей 2019 - г. 5 - стр. 0

26

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. 2020 - г. 11 - стр. 0

27

Тілеуберді Ербол НАНОҚҰРЫЛЫМДЫ МЕТАЛЛ АЛЮМИНИЙДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЭКЗОТЕРМИЯЛЫҚ КОМПОЗИТТІ АЛУ 2020 - г. 8 - стр. 0

28

Тілеуберді Ербол Байсейтов Д.А., Акназаров С.Х., Турешова Г.О., Головченко О.Ю., Тулепов М.И., Спанова Г.А. 2019 - г. 7 - стр. 0

29

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. 2020 - г. 11 - стр. 10

30

Тілеуберді Ербол Кудайбергенов К.К., Досжанов Е.О. STABILITY OF PHYTOCENOSES IN OIL-PRODUCING REGIONS 2021 - г. 8 - стр. 124

1

Тілеуберді Ербол Досжанов Е.О. Получение биогаза из органических отходов 2011 - г. 1 - стр. Алматы

2

Тілеуберді Ербол Досжанов Е.О. Мұнай өнімдерімен ластанған топырақтарды тазалау кезінде дақылдардың өсу динамикасын сандық анықтау 2012 - г. 1 - стр. Алматы

3

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2013 - г. 1 - стр.

4

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

5

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

6

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

7

Тілеуберді Ербол Досжанов Е.О., Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2013 - г. 7 - стр. КазНУ

8

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 4 - стр. Нижнекамск

9

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 1 - стр. Las Vegas, USA

10

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 1 - стр. Las Vegas, USA

11

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 1 - стр. Атланта

12

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 3 - стр. Алматы

13

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 4 - стр. Алматы

14

Тілеуберді Ербол Акказин Е.А., Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 2 - стр. Алматы

15

Тілеуберді Ербол Танирбергенова С.К. 2019 - г. 1 - стр.

16

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А. 2019 - г. 2 - стр. Алматы

17

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2018 - г. 3 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Carbonized Sorbents of Shungite and Rice Husk for Purification of Petroleum Contaminated Soils

Ongarbayev, Y., Baigulbayeva, M., Tileuberdi, Y., Ualieva, P., Abdieva, G.

2022

Journal of Ecological Engineering
23, с. 16-25

0

Цитирований
Aging Process Effects on the Characteristics of Vacuum Residue Oxidation Products with the Addition of Crumb Rubber

Ongarbayev, Y., Zhambolova, A., Tileuberdi, Y., Mansurov, Z., Rossi, C.O., Calandra, P., Teltayev, B.

2022

Molecules
27, с.

0

Цитирований
Oxidation of Vacuum Residue with the Addition of Crumb Rubber

Zhambolova, A., Ongarbayev, Y., Tileuberdi, Y., Teltayev, B.

2022

Eurasian Chemico-Technological Journal
24, с. 21-32

0

Цитирований
Selection of Solvents for the Removal of Asphaltene–Resin– Paraffin Deposits

Tanirbergenova, S., Ongarbayev, Y., Tileuberdi, Y., Zhambolova, A., Kanzharkan, E., Mansurov, Z.

2022

Processes
10, с.

0

Цитирований
A carbonized cobalt catalyst supported by acid-activated clay for the selective hydrogenation of acetylene

Aitugan, A., Tanirbergenova, S., Tileuberdi, Y., Yucel, O., Tugelbayeva, D., Mansurov, Z., Ongarbayev, Y.

2021

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
133, с. 277-292

1

Цитирований
Characterization of vanadium and sulfur containing compounds of kazakhstan petroleum vacuum residuum

Ongarbayev, Y., Oteuli, S., Tileuberdi, Y., Zhang, Y., Zheng, F., Shi, Q.

2021

Periodica Polytechnica Chemical Engineering
65, с. 476-482

0

Цитирований
Co Catalysts Supported on Activated Clay for Selective Hydrogenation of Acetylene to Ethylene

Aitugan, A., Tanirbergenova, S., Tileuberdia, Y., Yucel, O., Tugelbayeva, D., Mansurov, Z.

2021

Iranian Journal of Catalysis
11, с. 335-362

0

Цитирований
Demetallization of heavy vacuum residuum by titanium-vanadium zeolite adsorbents

Ongarbayev, Y., Oteuli, S., Tileuberdi, Y., Maldybaev, G., Nurzhanova, S.

2020

Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia
65, с. 219-231

2

Цитирований
Effect of mechanical activation on the reactivity of composites for flameless heaters

Kaliyeva, A., Tileuberdi, Y., Galfetti, L., Ongarbayev, Y.

2020

Eurasian Chemico-Technological Journal
22, с. 141-147

1

Цитирований
Functionalization and modification of bitumen by silica nanoparticles

Zhambolova, A., Vocaturo, A.L., Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y., Caputo, P., Aiello, I., Rossi, C.O., Godbert, N.

2020

Applied Sciences (Switzerland)
10, с.

5

Цитирований
Demetallization and desulfurization of heavy oil residues by adsorbents

Ongarbayev, Y., Oteuli, S., Tileuberdi, Y., Maldybaev, G., Nurzhanova, S.

2019

Petroleum Science and Technology
37, с. 1045-1052

10

Цитирований
Thermal cracking of natural bitumen in presence of activating additives

Ongarbayev, Y.K., Imanbayev, Y., Tileuberdi, Y., Oteuli, S.A., Zhambolova, A.B., Mansurov, Z.A., Krivtsov, E.B., Golovko, A.K.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 564-570

1

Цитирований
Pvc and polietilentereftalat in the processes of combustion with substandard coal

Tulepov, M.I., Spanova, G.A., Tleuberdi, E., Pustovalov, I.A., Tureshova, G.O., Golovchenko, O.Y., Aknazarov, S.K., Zhunussova, K.Z., Abdrakova, F.Y., Baiseitov, D.A.

2019

Procedia Computer Science
158, с. 327-333

0

Цитирований
Obtaining Carbon materials from rubber crumb

Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y., Mansurov, Z., Imanbayev, Y., Otarova, N., Tulepov, M.

2019

Procedia Computer Science
158, с. 334-337

1

Цитирований
Production of petroleum bitumen by oxidation of heavy oil residue with sulfur

Tileuberdi, Y., Akkazyn, Y.A., Ongarbayev, Y.K., Imanbayev, Y.I., Mansurov, Z.A.

2018

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
323, с.

3

Цитирований
Thermogravimetric study of cracking products of natural bitumens

Imanbayev, Y., Ongarbayev, Y., Tileuberdi, Y., Krivtsov, E., Golovko, A., Mansurov, Z.

2017

Journal of the Mexican Chemical Society
61, с. 342-348

1

Цитирований
Supercritical solvent extraction of oil sand bitumen

Imanbayev, Y.I., Ongarbayev, Y.K., Tileuberdi, Y., Mansurov, Z.A., Golovko, A.K., Rudyk, S.

2017

AIP Conference Proceedings
1879, с.

3

Цитирований
High temperature transformation of tar-asphaltene components of oil sand bitumen

Imanbayev, Y., Ongarbayev, Y., Tileuberdi, Y., Krivtsov, E., Golovko, A., Mansurov, Z.

2017

Journal of the Serbian Chemical Society
82, с. 1063-1073

7

Цитирований
Changing the structure of resin-asphaltenes molecules in cracking

Imanbayev, Y., Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y., Mansurov, Z., Batyrbayev, A., Akkazin, Y., Krivtsov, E., Golovko, A., Rudyk, S.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 147-154

7

Цитирований
Production of rubberized bitumen by oxidation of black oil

Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y.K., Imanbayev, Y.I., Tulepov, M.I., Mansurov, Z.A., Tuleutaev, B.K.

2016

Material Science and Environmental Engineering - Proceedings of the 3rd annual 2015 International Conference on Material Science and Environmental Engineering, ICMSEE 2015
0, с. 183-188

2

Цитирований
Thermocatalytic cracking of the natural bitumens of Kazakhstan

Ongarbayev, Y.K., Golovko, A.K., Krivtsov, E.B., Imanbayev, Y.I., Tileuberdi, E., Tuleutaev, B., Mansurov, Z.A.

2016

Solid Fuel Chemistry
50, с. 81-87

9

Цитирований
Structural study and upgrading of Kazakhstan oil sands

Tileuberdi, Y., Mansurov, Z.A., Ongarbayev, Y.K., Tuleutaev, B.K.

2015

Eurasian Chemico-Technological Journal
17, с. 173-179

1

Цитирований
Study of natural bitumen extracted from oil sands

Tileuberdi, Y., Ongarbaev, Y., Tuleutaev, B., Mansurov, Z., Behrendt, F.

2014

Applied Mechanics and Materials
467, с. 8-11

3

Цитирований
The study of biodegradation of diesel fuels by different strains of Pseudomonas

Doszhanov, Y.O., Mansurov, Z.A., Ongarbaev, Y.K., Tileuberdi, Y., Zhubanova, A.A.

2014

Applied Mechanics and Materials
467, с. 12-15

1

Цитирований
Rice husk ash for Oil Spill cleanup

Kenes, K., Yerdos, O., Zulkhair, M., Marat, T., Yerbol, T.

2014

Applied Mechanics and Materials
-1, с. 1508-1511

8

Цитирований
Ways of using rubber crumb from worn tires

Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y.K., Mansurov, Z.A., Kudaibergenov, K.K., Doszhanov, Y.O.

2014

Applied Mechanics and Materials
-1, с. 1512-1515

2

Цитирований
Extraction and thermal processing of beke oil sands

Ongarbaev, Y., Tileuberdi, Y., Tuleutaev, B., Mansurov, Z., Sultanov, F., Behrendt, F.

2014

Advanced Materials Research
-1, с. 60-63

0

Цитирований
Thermocatalytic cracking of Kazakhstan’s natural bitumen

Ongarbayev, Y., Golovko, A., Krivtsov, E., Tileuberdi, E., Imanbayev, Y., Tuleutayev, B., Mansurov, Z.

2014

Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia
59, с. 57-64

6

Цитирований
Study of asphaltene structure precipitated from oil sands

Sultanov, F.R., Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y.K., Mansurov, Z.A., Khasseinov, K.A., Tuleutaev, B.K., Behrendt, F.

2013

Eurasian Chemico-Technological Journal
15, с. 77-81

8

Цитирований
Study of production of rubber-bitumen compounds

Austruy, F., Tileuberdi, Y., Ongarbaev, Y., Mansurov, Z.

2012

Eurasian Chemico-Technological Journal
14, с. 133-138

7

Цитирований