Білімі

Білім беретін мекеме

Квалификация

Аяқталу күні

әл-Фараби атынд.ҚазҰУ
Жоғары
2009

Ғылыми дәрежесі

Ғылыми дәреже атауы
Ғылым саласы
Диплом берілген күні
PhD докторы
01.03.2015
Қызығушылығы

4

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Әлемдік мұнай бағасының қор нарығына әсерін бағалау: заманауи тәсілдеме 2012 - г. 6 - стр. 2
5

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

2013 - г. 7 - стр. 0
6

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Қазақстан Республикасында қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалауды жетілдірудің заманауи әдістері 2013 - г. 7 - стр. 0
7

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Қaзaқстaн Peспубликaсындa aгpоөнepкәсіп кeшeнін қapжылaндыpу мәсeлeлepі 2013 - г. 7 - стр. 0
8

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

2013 - г. 6 - стр. 0
9

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Тұрғын үй құрылыс секторы - Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін маңызды басымдылық 2014 - г. 9 - стр. 0
10

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

2013 - г. 7 - стр. 0
11

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Жаһандық қаржылық нарықтардың құрылымы және оларды реттеу 2013 - г. 6 - стр. 0
12

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Қазақстанда ұлттық қор нарығын қалыптастыруда шетел тәжірибесін қолдану тиімділігі 2014 - г. 6 - стр. 0
13

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

2015 - г. 5 - стр. 0
14

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Инновациялық даму шарттарында қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау 2015 - г. 6 - стр. 0
15

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Қазақcтан Рecпубликаcының төлeм баланcының құрылымын талдау 2016 - г. 9 - стр. 0
16

Дарибаева Меруерт Жумабаевна

Қазақстандықтардың қаржылық тұрақтылығы: жұмыспен қамту сілкінісі және тұтынуды түзету 2024 - г. 13 - стр. 147