Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Бейіндік мектеп / Есенова Камчат Аугажыевна

Есенова Камчат Аугажыевна

Лауазымы: Деканның орынбасары бейіндік мектеп директоры, доцент м.а.
Бейіндік мектеп
Scopus author ID: 57188668101
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы
Ынтымақтастық педагогикасы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Кәсіби білім беру педагогикасы
Отбасылық кеңес беру
Салыстырмалы педагогика
Арнайы педагогика
Педагогикалық техника және шеберлік
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогикалық техника және шеберлік
Театралды пеадгогика және педагогикалық артистизм
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Театралды пеадгогика және педагогикалық артистизм
Отбасылық кеңес беру
Арнайы педагогика
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі менеджмент
Педагогикалық техника және шеберлік
Арнайы педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Scientific Writing
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Отбасылық кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі менеджмент
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы
Scientific Writing
Білім беруді басқару технологиялары
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Кәсіби білім беру педагогикасы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі менеджмент
Арнайы педагогика
Театралды пеадгогика және педагогикалық артистизм
Педагогикалық техника және шеберлік
Педагогикалық техника және шеберлік
Отбасылық кеңес беру
Кәсіби білім беру педагогикасы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі менеджмент
Білім беруді басқару технологиялары
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Театралды пеадгогика және педагогикалық артистизм
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы
Ынтымақтастық педагогикасы
Салыстырмалы педагогика
Салыстырмалы педагогика
Педагогикалық техника және шеберлік
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері

1

Есенова Камчат Аугажыевна Аринова Б.А. Оқу жетістіктерін сырттай бағалау : тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2018 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Есенова Камчат Аугажыевна Жоғары мектептердің білім беру парадигмасына сай тарихи талдау 2014 - г. 10 - стр. 41

2

Есенова Камчат Аугажыевна Студенттердің білім беру үдерісіне бейімделуі: дәстүрлі және инновациялық көзқарас 2015 - г. 8 - стр. 0

3

Есенова Камчат Аугажыевна Студенттердің университеттің білім беру ортасына бейімделуінің кейбір мәселелері 2014 - г. 3 - стр. 0

4

Есенова Камчат Аугажыевна Студенттерді жоғары оқу орнындағы білім беру ортасына бейімдеу жолдары 2015 - г. 5 - стр. 0

5

Есенова Камчат Аугажыевна Мониторинг качества курсовой подготовки как метод повышения квалификации педагогов 2015 - г. 6 - стр. 0

6

Есенова Камчат Аугажыевна Болашақ маманды жоғары оқу орнындағы білім беру ортасына тұлға ретінде кәсіпке бейімдеу 2015 - г. 3 - стр. 1

7

Есенова Камчат АугажыевнаМынбаева А.К. 2016 - г. 8 - стр. 3

8

Есенова Камчат Аугажыевна ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 2016 - г. 3 - стр. 36

9

Есенова Камчат Аугажыевна Мектеп оқушыларының этномәдени құндылықтарын қалыптастырудың маңызы 2016 - г. 4 - стр. 36

10

Есенова Камчат Аугажыевна 2016 - г. 7 - стр. 1

11

Есенова Камчат Аугажыевна ҚЫЗДАРҒА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТAР AРҚЫЛЫ ГЕНДЕРЛІК ТӘРБИЕ БЕРУ. 2016 - г. 4 - стр. 36

12

Есенова Камчат АугажыевнаКусаинов А.К. Бі лім беру ме нед жерле рін дaярлaудың қaзaқстaндық шынaйылығы 2019 - г. 7 - стр. 58

13

Есенова Камчат Аугажыевна БІЛІМ МЕНЕДЖЕРЛЕРІН ДАЯРЛАУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 2018 - г. 7 - стр. 54

14

Есенова Камчат Аугажыевна The Managerial Experience and Postgraduate University Training of School Principals: A Comparison of Two Post-Socialist Countries Using TIMSS 2015 and PIRLS 2016 Data 2019 - г. 9 - стр. 42

15

Есенова Камчат АугажыевнаСадвакасова З.М. Жоғары білім берудегі электрондық оқытудың қазақстандық тәжірибесі: негізгі тенденциялар мен проблемалар 2020 - г. 2 - стр. 1

16

Есенова Камчат Аугажыевна Educational development in a period of transition: the case of Kazakhstan 2021 - г. 8 - стр. 0

17

Есенова Камчат Аугажыевна Comparative analysis of the process of training education managers in educational institutions 2021 - г. 21 - стр. 2

18

Есенова Камчат Аугажыевна Педагог мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің мазмұны мен құрылымы 2022 - г. 8 - стр. 138

1

Есенова Камчат Аугажыевна Педагогиканы оқытудағы инновациялық технологиялардың қолданысы 2016 - г. 8 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби
Автордың құжаттары

5

Цитирования

5 по 5
құжаттар

h-индексі

1

Comparative analysis of the process of training education managers in educational institutions

Kusainov, A.K., Yessenova, K.A., Kassymova, R.S., Moldassan, K.S., Sembayeva, A.M.

2021

International Journal for Research in Vocational Education and Training
8, с. 186-207

3

Цитирований
2019

Acta Paedagogica Vilnensia
42, с. 75-84

1

Цитирований
2019

Pedagogika
135, с. 200-216

0

Цитирований
Prevention of suicidal manifestations among youths: Art pedagogical aspect

Kassen, G.A., Ageeva, L.E., Bulatbayeva, A.A., Mukasheva, A.B., Onalbekov, E.S., Esenova, K.A.

2016

Research Journal of Medical Sciences
10, с. 20-27

0

Цитирований
2016

International Review of Management and Marketing
6, с. 110-117

1

Цитирований