Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Колледж / Усерова Карлыгаш Кайратовна

Усерова Карлыгаш Кайратовна

Лауазымы: аға оқытушы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Мемл.унив. Бакалавриат 2009
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
1С Бухгалтерия бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру
Глоссарий Автоматизация бух.учета по программе 1С Бухгалтерия
Ұйым қаржылары
Глоссарий
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
2. Глоссарий ЭАиАФО
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Глоссарий ЭАиАФО
Салық және салық салу
Глоссарий Налоги и налогообложение
Ұйым қаржылары
Глоссарий Финансы организаций
Аудит
Глоссарий аудит
Аудит
Силлабус Аудит УАР 2019
Қаржылық менеджмент
Силлабус Финансовый менеджмент ФР 2019
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Силлабус ЭАиАФО ФР 2019
Салық және салық салу
Силлабус Налоги и налогообложение ФР 2019
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Силлабус Экономический анализ и анализ финансовой отчетности
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Силлабус
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Силлабус
Ұйым қаржылары
Силлабус
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Ұйым қаржылары
Практические занятия
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Практические занятия ЭАиАФО
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Практические занятия ЭАиАФО
Қаржылық менеджмент
Практические занятия ФМ
Салық және салық салу
Практические занятия Налоги и налогообложение
Ұйым қаржылары
Практические занятия ФО
Аудит
Практические занятия по аудиту
Ұйым қаржылары
Практические занятия ФО
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Практические занятия ЭАиАФО
Салық және салық салу
Практические занятия Налоги и налогообложение
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Практические занятия ЭАиАФО
1С Бухгалтерия бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру
Силлабус Автоматизация бух.учета по программе 1С Бухгалтерия УАР 2019
1С Бухгалтерия бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру
Силлабус Автоматизация бух.учета по программе 1С Бухгалтерия УАР 2019
Ұйым қаржылары
Силлабус Финансы организаций ФР 2019
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Ұйым қаржылары
Практические занятия
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Экономика негіздері
Қаржылық менеджмент
Практические занятия ФМ
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Практические занятия ЭАиАФО УАР
Аудит
Практические занятия по аудиту
1С Бухгалтерия бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру
СРС Автоматизация бух.учета по программе 1С Бухгалтерия
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
СРС ЭАиАФО
Ұйым қаржылары
СРС
Ұйым қаржылары
СРС ФО
Салық және салық салу
СРС Налоги и налогообложение
Қаржылық менеджмент
СРС ФМ
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
СРС ЭАиАФО
Аудит
СРС Аудит
Аудит
Аудит лекции
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Лекции ЭАиАФО
Салық және салық салу
Лекции Налоги и налогообложение
Ұйым қаржылары
Лекции ФО
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Лекции ЭАиАФО
Ұйым қаржылары
Лекции
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
КМО
Ұйым қаржылары
КМО
Салық және салық салу
Карта учебно-методической обеспеченности НиН
Қаржылық менеджмент
Карта учебно-методической обеспеченности ФМ
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Карта учебно-методической обеспеченности ЭААФО
Аудит
Карта учебно-методической обеспеченности Аудит
Ұйым қаржылары
Карта учебно-методической обеспеченности ФО
Ұйым қаржылары
Экзаменационные вопросы ФО
Аудит
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Аудит»
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Экзаменационные вопросы ЭАиАФО
Қаржылық менеджмент
Экзаменационные вопросы ФМ
Салық және салық салу
Экзаменационные вопросы Налоги и налогообложение
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Экзаменационные вопросы ЭАиАФО
Ұйым қаржылары
Экзаменационные вопросы ФО
Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
Лекции ЭАиАФО УАР
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
Диплом алды
РУП Преддипломная практика ФР-303
1С Бухгалтерия бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру
Автоматизация бух.учета по программе 1С Бухгалтерия лекции
1С Бухгалтерия бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру
Экзаменационные вопросы Автоматизация бух.учета по программе 1С Бухгалтерия
Қаржылық менеджмент
Глоссарий Финансовый менеджмент
Аудит
темы СРС
Менеджмент және маркетинг негіздері
Глоссарий 2
Маркетинг және менеджмент негіздері
Глоссарий 2
Менеджмент және маркетинг негіздері
Глоссарий 1
Маркетинг және менеджмент негіздері
Силлабус
Менеджмент және маркетинг негіздері
Практические занятия
Маркетинг және менеджмент негіздері
Планы практических занятий
Маркетинг және менеджмент негіздері
Глоссарий 1
Маркетинг және менеджмент негіздері
практические занятия
Менеджмент және маркетинг негіздері
Практические занятия
Экономика негіздері
Практические занятия
Маркетинг және менеджмент негіздері
Программа итогового контроля
Менеджмент және маркетинг негіздері
КМО
Маркетинг және менеджмент негіздері
КМО
Менеджмент және маркетинг негіздері
Экзамен
Менеджмент және маркетинг негіздері
Лекции
Маркетинг және менеджмент негіздері
СРС
Менеджмент және маркетинг негіздері
СРС
Маркетинг және менеджмент негіздері
лекции

1

Усерова Карлыгаш Кайратовна “GREEN KAZAKHSTAN”: ITS RELEVANCE TO THE DOMESTIC AND INTERNATIONAL CLIMIATE AMBITIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2022 - г. 10 - стр. 97

2

Усерова Карлыгаш Кайратовна “GREEN KAZAKHSTAN”: ITS RELEVANCE TO THE DOMESTIC AND INTERNATIONAL CLIMIATE AMBITIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2022 - г. 10 - стр. 97
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0