Басты бет / Журналистика / ЮНЕСКО-ның журналистика және коммуникация / Садуакасов Абай Айтмукашевич

Садуакасов Абай Айтмукашевич

Лауазымы: аға оқытушы
ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасы
Scopus author ID: 6506663021
Жасырылған
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1997

1

Садуакасов Абай Айтмукашевич Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультетінің аға оқытушысы Садуақасов Абай Айтмұқашұлы. Демократиялық қоғам құрудағы БАҚ-тың ролі 2012 - г. 7 - стр. 2

2

Садуакасов Абай Айтмукашевич Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультетінің аға оқытушысы Садуақасов Абай Айтмұқашұлы. Баспасөз хатшысының күнделікті қызмет еркшелігі 2011 - г. 6 - стр. 0

3

Садуакасов Абай Айтмукашевич РАДИО ЖӘНЕ ТЕЛЕХАБАРЛАРЫН ТАРАТУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ КӘСІБИ ЖОҒАРЫ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ ПРОБЛЕМАСЫ 2014 - г. 6 - стр. 1

4

Садуакасов Абай Айтмукашевич ҚАРЖЫ ЖАҒЫНАН ТӘУЕЛСІЗ БАСПАСӨЗ ҚҰРУ ЕРЕКШЕЛІГІ 2016 - г. 6 - стр. 1

5

Садуакасов Абай Айтмукашевич Демократиялық қоғам құрудағы БАҚ-тың ролі 2012 - г. 5 - стр. 1

6

Садуакасов Абай Айтмукашевич Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультетінің аға оқытушысы Садуақасов Абай Айтмұқашұлы. Демократиялық қоғам құрудағы БАҚ-тың ролі КазНУ им. Аль-Фараби, старший преподаватель факультета журналистики Садуакасов Абай Айтмукашевич Роль СМИ в построении демократического государства Kazakh National University named a 2016 - г. 5 - стр. 1

7

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нүржанова Ш.С., Садуақасов А.А. Нарықтық экономика кезіндегі қашықтықтан оқытудың мәселелері..................................................................................................................... 2015 - г. 2 - стр. 4

8

Садуакасов Абай Айтмукашевич ҰЛТТЫҚ ОНЕРДІ МАРКЕТИНГТІК ӘДІС-ТӘСІЛДЕР АРҚЫЛЫ ЖЫЛЖЫТУ 2016 - г. 5 - стр. 0

9

Садуакасов Абай АйтмукашевичНуржанова Ш.С. Ұжымдық имидж типологиясы және оны оқытудың әдістемесі 2016 - г. 7 - стр. 0

10

Садуакасов Абай Айтмукашевич Ұлттық өнерді насихаттаудағы маркетинг 2016 - г. 5 - стр. 4

11

Садуакасов Абай Айтмукашевич ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ (Қашықтықтан оқыту қазіргі заман талабы) 2016 - г. 3 - стр. 1

12

Садуакасов Абай Айтмукашевич О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Факультета журналистики 2017 - г. 4 - стр. 1

13

Садуакасов Абай Айтмукашевич Әл-Фараби әлемі. Жауапты редактор 2017 - г. 120 - стр. 1

14

Садуакасов Абай Айтмукашевич State youth programs in conditions of sustainable development 2017 - г. 4 - стр. 1

15

Садуакасов Абай Айтмукашевич Ұлттық өнерді насихаттаудағы маркетинг 2016 - г. 4 - стр. 1

16

Садуакасов Абай Айтмукашевич Қaзaқстaндaғы постсоветтік кезең және оны кезеңдеу мәселелері 2017 - г. 8 - стр. 43

17

Садуакасов Абай Айтмукашевич Relevancy and structure o f mass communication as the subject of media culture 2018 - г. 5 - стр. 14

18

Садуакасов Абай Айтмукашевич Когаммен байланыстагы комму никативтж технолгиялардьщ ерекшелН 2017 - г. 6 - стр. 7

19

Садуакасов Абай Айтмукашевич The issues of developing relations with the public in Kazakhstan and cis countries annotation 2017 - г. 9 - стр. 0

20

Садуакасов Абай Айтмукашевич Media is strategies and technologies in communication process 2019 - г. 6 - стр. 50

21

Садуакасов Абай Айтмукашевич Problems and issues of national development in the newspaper "Kazakh adebieti"(Article)(Открытый доступ) Sadykov, S.a, Ramazan, A.b, Negizbyeva, M.c, Bekniyazova, S.c, Saduakasov, A.c 2019 - г. 6 - стр. 1

22

Садуакасов Абай Айтмукашевич Problems and issues of national development in the newspaper "Kazakh adebieti" 2019 - г. 7 - стр. 0

23

Садуакасов Абай Айтмукашевич The issues of developing relations with the public in Kazakhstan and cis countries annotation 2019 - г. 7 - стр. 0

1

Садуакасов Абай Айтмукашевич БАСПАСӨЗ ХАТШЫСЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ҚЫЗМЕТ ЕРЕКШЕЛІГІ 2012 - г. 6 - стр. НИ ТПУ

2

Садуакасов Абай Айтмукашевич Ұлттық өнерді насхаттаудағы маркетингтің ролі 2012 - г. 6 - стр. НИ ТПУ

3

Садуакасов Абай Айтмукашевич "Әлемдік ақпарат кеңістігіндегі радосоғыстың өткені мен бүгіні" 2012 - г. 6 - стр. факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби

4

Садуакасов Абай Айтмукашевич Журналистика факультетінің студенттері ғылыми мақалаларының жетекшісі болдым 2012 - г. 3 - стр. Алматы

5

Садуакасов Абай Айтмукашевич Әлемдік ақпарат кеңістігіндегі радиосоғыс: өткені мен бүгіні 2012 - г. 5 - стр. факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби

6

Садуакасов Абай Айтмукашевич "БАСПАСӨЗ ХАТШЫСЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ҚЫЗМЕТ ЕРЕКШЕЛІГІ" 2011 - г. 52 - стр. факультет журналистики КазНУ им. ль-Фараби

7

Садуакасов Абай Айтмукашевич "Қазақстандағы PR және БАҚ" ғылыми мақалалар жинағы, бесінші жинақ 2012 ж. 2012 - г. 7 - стр. алматы

8

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нуржанова Ш.С. The Role of Marketing in the Promotion of National Culture 2016 - г. 6 - стр. KIMEP, Almaty

9

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нуржанова Ш.С. ¥лттық өнерді насихаттаудағы маркетингтің ролі 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

10

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нуржанова Ш.С. Радио және тележурналистердің кәсіби жоғары білімін жетілдіру проблемалары 2015 - г. 4 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0