Басты бет / География және табиғатты пайдалану / Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО / Оразбаев Адилхан Ергешулы

Оразбаев Адилхан Ергешулы

Лауазымы: аға оқытушы
Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО
Scopus author ID: 57214892979

1

Оразбаев Адилхан Ергешулы Мұқанова Г.А., Таныбаева А.К., Ердесбай А.Н. Учебная практика для студентов специальности «5В060800 – Экология» " Қазақ университеті " 2018 - г. 80 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Оразбаев Адилхан Ергешулы «Адам экологиясы» пәні бойынша әдістемелік нұсқау " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4174-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Оразбаев Адилхан Ергешулы Базарбаева Т.А., Мұқанова Г.А., Танабекова Г.Б., Байсейтов Д.А. "5B060800- Экология" мамандығының студенттеріне арналған оқу практикасы бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2021 - г. 81 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Оразбаев Адилхан Ергешулы Биогеохимия " Қазақ университеті " 2022 - г. ISBN 978-601-04-5842-0 239 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Оразбаев Адилхан Ергешулы Триазолдың орталық Қазақстанның доминантты топырақтарындағы дифуззиялық масса тасымалдау 2011 - г. 5 - стр. 31

2

Оразбаев Адилхан Ергешулы Алматы қаласының шайынды суларындағы сульфат, фосфат және хлоридтердің жылдық динамикасы 2013 - г. 6 - стр. 1

3

Оразбаев Адилхан Ергешулы Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған топырақты тазалаудың биологиялық әдістері 2014 - г. 5 - стр. 0

4

Оразбаев Адилхан Ергешулы Оңтүстік Қазақстан облысындағы сасық қурай ресурсы бойынша берілген мәліметтер 2013 - г. 4 - стр. 37

5

Оразбаев Адилхан Ергешулы 2012 - г. 4 - стр. 34

6

Оразбаев Адилхан Ергешулы Өсімдік шикізатынан алынған сорбенттер арқылы ағынды суларды тазарту 2013 - г. 6 - стр. 37

7

Оразбаев Адилхан Ергешулы Алматы қаласының ақаба суларындағы азот қосылыстарының жылдық динамикасы 2013 - г. 5 - стр. 38

8

Оразбаев Адилхан Ергешулы Бордың топырақтағы әр түрлі мөлшерлерінің күріш дақылының өніп-өсуіне әсерлері 2014 - г. 4 - стр. 105

9

Оразбаев Адилхан Ергешулы Өсімдік шикізатынан алынған сорбенттердің сорбциялау мүмкіндігі 2013 - г. 4 - стр. 0

10

Оразбаев Адилхан Ергешулы 1-метил-1Н-1,2,4-триазолмен заладануының морфологиясы және оның қозғалыс динамикасы 2013 - г. 4 - стр. 0

11

Оразбаев Адилхан ЕргешулыДосжанов О.М. Космостық аппараттарға ықпал ететін сыртқы әсерге қойылатын арнайы талаптар 2015 - г. 4 - стр. 45

12

Оразбаев Адилхан Ергешулы Алматы қаласының ақаба суларындағы ауыр металдардың 2012 және 2013 орташа жылдық көрсеткіштері 2015 - г. 4 - стр. 41

13

Оразбаев Адилхан Ергешулы ШАҢҰСТАҒЫШ ЖӘНЕ МАССААЛМАСУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ БІРІНШІ ФАЗАЛАР ТҮЙІСУ АЙМАҒЫНДАҒЫ АҒЫМДАР ДИНАМИКАСЫН МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ 2016 - г. 5 - стр. 114

14

Оразбаев Адилхан Ергешулы ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЕНТАУ К ВВЕДЕНИЮ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 2016 - г. 5 - стр. 114

15

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТанабекова Г.Б., Умбетбеков А.Т. Алматы қаласының ақаба суларының ауыр металдармен ластануы 2015 - г. 5 - стр. 43

16

Оразбаев Адилхан Ергешулы Влияние добычи урана на подземную воду 2017 - г. 4 - стр. 66

17

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТанабекова Г.Б., Умбетбеков А.Т. Современное состояние развития и сравнительный анализ параметров Болонского процесса в Казахстанской системе образования в условиях реформационных преобразований 2017 - г. 10 - стр. 120

18

Оразбаев Адилхан ЕргешулыМұқанова Г.А., Таныбаева А.К., Умбетбеков А.Т., Танабекова Г.Б. Қазіргі заманауи жағдайдағы экомәдениеттілік (әл-фараби атындағы университеті мысалында) 2017 - г. 3 - стр. 120

19

Оразбаев Адилхан ЕргешулыВоронова Н.., Мұқанова Г.А., Таныбаева А.К., Умбетбеков А.Т., Танабекова Г.Б. Теңіз кен орнының атмосфералық ауаның өзін -өзі тазарта алу қабілетін анықтау 2017 - г. 4 - стр. 120

20

Оразбаев Адилхан ЕргешулыСатарбаева А.С., Таныбаева А.К., Умбетбеков А.Т. Қазақстанда күн энергиясы негізінде экологиялық әлеуетті жақсарту мүмкіндігін бағалау 2017 - г. 4 - стр. 120

21

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТанабекова Г.Б., Умбетбеков А.Т. Алматы қаласының шайынды суларындағы азот қосылыстарының динамикасы 2016 - г. 5 - стр. 1

22

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТаныбаева А.К., Танабекова Г.Б., Умбетбеков А.Т. Қазақстан туризмінде баламалы энергия көздерін пайдаланудың тиімділігі 2017 - г. 5 - стр. 120

23

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТаныбаева А.К., Абубакирова К.Д., Зубова О.А. Оқу бағдарламаларын қалыптастырудағы кұзыретті-бағытталған тәсіл 2017 - г. 5 - стр. 0

24

Оразбаев Адилхан ЕргешулыВоронова Н.., Мұқанова Г.А., Ердесбай А.Н., Зубова О.А. Современные эффективные технологии энергосбережения 2017 - г. 13 - стр. 0

25

Оразбаев Адилхан ЕргешулыВоронова Н.., Мұқанова Г.А., Зубова О.А. Жасыл шатырлар – мегаполистің экологиялық мәселесін шешудің инновациялық шешімі ретінде 2017 - г. 14 - стр. 0

26

Оразбаев Адилхан ЕргешулыМұқанова Г.А., Тыныбеков Б.М. Жасыл шатырлар – мегаполистің экологиялық мәселесін шешудің инновациялық шешімі ретінде 2017 - г. 7 - стр. 48

27

Оразбаев Адилхан ЕргешулыВоронова Н.., Мұқанова Г.А., Зубова О.А. Топырақты зерттеудің заманауи ақпараттық жуйелері 2017 - г. 9 - стр. 46

28

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т., Зубова О.А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЗЫМЫРАН-ҒАРЫШТЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДЕГІ ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ФУНКЦИOНАЛДЫҚ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ 2018 - г. 5 - стр. 1

29

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т. ҚАЛДЫҚСЫЗ ЖАБЫҚ ӨНДІРІСТІК ЦИКЛДЫ ЖАСАУДАҒЫ ЖАСЫЛ ҚАҒИДАЛАР 2018 - г. 8 - стр. 125

30

Оразбаев Адилхан Ергешулы Топыракты зерттеудін, заманауи акпараттык жүйелері 2017 - г. 6 - стр. 46

31

Оразбаев Адилхан Ергешулы Қазақстан Республикасындағы зымыран-ғарыштық қызметінің экологиялық мәселелерін шешудегі геоақпараттық жүйелердің функциoналдық мүмкіншіліктері 2018 - г. 7 - стр. 125

32

Оразбаев Адилхан Ергешулы Қалдықсыз жабық өндірістік циклды жасаудағы жасыл қағидалар 2018 - г. 7 - стр. 125

33

Оразбаев Адилхан Ергешулы 2018 - г. 7 - стр. 126

34

Оразбаев Адилхан Ергешулы 2018 - г. 7 - стр. 126

35

Оразбаев Адилхан ЕргешулыМұқанова Г.А., Зубова О.А., Воронова Н.. ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ ГОРОДА 2018 - г. 8 - стр. 2

36

Оразбаев Адилхан Ергешулы 2018 - г. 7 - стр. 126

37

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т. ҚАЛДЫҚСЫЗ ЖАБЫҚ ӨНДІРІСТІК ЦИКЛДЫ ЖАСАУДАҒЫ ЖАСЫЛ ҚАҒИДАЛАР 2018 - г. 5 - стр. 1

38

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЗЫМЫРАН-ҒАРЫШТЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДЕГІ ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ФУНКЦИOНАЛДЫҚ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ 2018 - г. 5 - стр. 125

39

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т. СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ГОРОДА АЛМАТЫ ЗА 2015 И 2016 ГОДЫ 2018 - г. 4 - стр. 126

40

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ АҚАБА СУЛАРЫНДАҒЫ СУЛЬФАТ, ФОСФАТ ЖӘНЕ ХЛОРИДТЕРДІҢ 2015 ЖӘНЕ 2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ ДИНАМИКАЛАРЫН САЛЫСТЫРУ 2019 - г. 4 - стр. 131

41

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ МЕН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТЕХНО-ЛОГИЯЛАРЫН ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ БИОГАЗ АЛУ ЖОЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 5 - стр. 131

42

Оразбаев Адилхан ЕргешулыУмбетбеков А.Т. ЛЕ ӨЗЕНІНІҢ СУ АЛАБЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 2019 - г. 6 - стр. 131

43

Оразбаев Адилхан ЕргешулыМұқанова Г.А., Воронова Н.., Зубова О.А. Перспективные способы переработки золошлаковых отходов ТЭС 2019 - г. 8 - стр. 0

44

Оразбаев Адилхан ЕргешулыЗубова О.А. Өсімдік шикізатынан алынған сорбенттердің сорбциялау мүмкіндігі 2019 - г. 5 - стр. 0

45

Оразбаев Адилхан Ергешулы АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ АҚАБА СУЛАРЫНДАҒЫ СУЛЬФАТ, ФОСФАТ ЖӘНЕ ХЛОРИДТЕРДІҢ 2015 ЖӘНЕ 2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ ДИНАМИКАЛАРЫН САЛЫСТЫРУ 2019 - г. 6 - стр. 131

46

Оразбаев Адилхан Ергешулы ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭС 2019 - г. 8 - стр. 132

47

Оразбаев Адилхан Ергешулы ІЛЕ ӨЗЕНІНІҢ СУ АЛАБЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 2019 - г. 7 - стр. 131

48

Оразбаев Адилхан Ергешулы ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ МЕН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ БИОГАЗ АЛУ ЖОЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 7 - стр. 131

49

Оразбаев Адилхан Ергешулы ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫНАН АЛЫНҒАН СОРБЕНТТЕРДІҢ СОРБЦИЯЛАУ МҮМКІНДІГІ 2019 - г. 7 - стр. 133

50

Оразбаев Адилхан Ергешулы Азып-тозған жерлерді тереңдетіп қопсыту арқылы жақсарту 2019 - г. 7 - стр. 84

51

Оразбаев Адилхан Ергешулы Алматы қаласы жылу-энергетикалық кешендерінің шығарындыларының қоршаған ортаға әсерінің жай-күйін зерттеу 2020 - г. 7 - стр. 137

52

Оразбаев Адилхан Ергешулы Алматы облысының жер асты суларының экологиялық жағдайы 2020 - г. 5 - стр. 137

53

Оразбаев Адилхан Ергешулы Arealogical Features of Essential Oil Plants of the Natural Flora of the Foothill Semi-Desert Zone of the Turkestan Region According to the Seasons 2019 - г. 7 - стр. 39

54

Оразбаев Адилхан ЕргешулыЗульбухарова Э.М., Досжанов О.М., Досжанов Е.О., Умбетбеков А.Т. АЗЫП-ТОЗҒАН ЖЕРЛЕРДІ ТЕРЕҢДЕТІП ҚОПСЫТУ АРҚЫЛЫ ЖАҚСАРТУ 2019 - г. 6 - стр. 84

55

Оразбаев Адилхан ЕргешулыШимшиков Б.Е. ТЕМІРТАУ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КОМБИНАТЫНА ЖАҚЫН АЙМАҚТАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 2020 - г. 5 - стр. 85

56

Оразбаев Адилхан Ергешулы Теміртау металлургиялық комбинатына жақын аймақтардың қазіргі экологиялық жағдайын бағалау 2020 - г. 5 - стр. 85

57

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТанабекова Г.Б. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СИВЕРC АЛМАСЫНЫҢ (MALUS SIEVERSII) ЗИЯНКЕС ЖӘНДІКТЕРГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 2020 - г. 5 - стр. 138

58

Оразбаев Адилхан ЕргешулыКудьярова Ж.Б., Тулепов М.И., Байсейтов Д.А., Сасыкова Л.Р. 2020 - г. 5 - стр. 33

59

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТұрсынбек С.., Кудьярова Ж.Б., Сасыкова Л.Р., Тулепов М.И., Байсейтов Д.А. 2020 - г. 5 - стр. 0

60

Оразбаев Адилхан Ергешулы Features Resistance of Sugar Sorgo (Sorghum Saccharatum (L) Pers.) Varieties to Environmental Stress Factors 2022 - г. 12 - стр. 1

61

Оразбаев Адилхан Ергешулы ҚАНТ ҚҰМАЙЫ (SORGHUM SACCHARATUM (L.) PERS.) СОРТТАРЫНЫҢ ТҰЗДАНУҒА ТӨЗІМДІЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2021 - г. 9 - стр. 89

62

Оразбаев Адилхан ЕргешулыТурашева С.К., Киршибаев Е.А., Байсейтов Д.А. ҚАНТ ҚҰМАЙЫ (SORGHUM SACCHARATUM (L.) PERS.) СОРТТАРЫНЫҢ ТҰЗДАНУҒА ТӨЗІМДІЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2021 - г. 9 - стр. 89

63

Оразбаев Адилхан ЕргешулыГабдрашова Ш.Е., Акназаров С.Х., Головченко О.Ю., Кудьярова Ж.Б., Амир Ж.А., Байсейтов Д.А., Тулепов М.И., Сасыкова Л.Р. 2022 - г. 7 - стр. 17

1

Оразбаев Адилхан Ергешулы Жер шарын жайлаған полиэтилен пакеттерінің әлемі 2012 - г. 1 - стр.

2

Оразбаев Адилхан Ергешулы 2012 - г. 1 - стр.

3

Оразбаев Адилхан Ергешулы ЖЭС бөлінетін газдарды тазалау және бағалы екіншілік өнімге айналдыру 2012 - г. 1 - стр.

4

Оразбаев Адилхан Ергешулы Тасибеков Х.С. Табиғи өсімдік шикізатынан алынған кеуекті көміртекті материалдар 2012 - г. 1 - стр.

5

Оразбаев Адилхан Ергешулы ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАУЫН-ШАШЫН МӘСЕЛЕСІ 2014 - г. 1 - стр.

6

Оразбаев Адилхан Ергешулы ШАЙЫНДЫ СУЛАРДЫ МЕХАНИКАЛЫҚ ТАЗАРТУ ӘДІСІ 2014 - г. 1 - стр.

7

Оразбаев Адилхан Ергешулы АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ КАНАЛИЗАЦИЯ ТОРАБЫМЕН ТАСЫМАЛДАНАТЫН ШАЙЫНДЫ СУЛАРЫ 2014 - г. 1 - стр.

8

Оразбаев Адилхан Ергешулы АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ШАЙЫНДЫ СУЛАРЫН ТАЗАРТУ («Тоспа Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мысалында) 2014 - г. 1 - стр.

9

Оразбаев Адилхан Ергешулы Табиғи сорбенттердің сорбциялау қабілеті 2014 - г. 1 - стр.

10

Оразбаев Адилхан Ергешулы ШЫРЫН ӨНДІРІСІ ҮШІН ЖАҢА ИММУНДЫ ЖАБАЙЫ АЛМАНЫҢ СОРТЫ МЕН ФОРМАСЫН ӨНДІРІСКЕ ЕНГІЗІДІ АНЫҚТАУ 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им ал-Фараби

11

Оразбаев Адилхан Ергешулы БАС БОТАНИКАЛЫҚ БАҚТАҒЫ СИВЕРС АЛМАСЫНЫҢ СОРТ-КЛОНДАРЫН ПАЙДАЛАНЫП ӨНІМНІҢ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІН АНЫҚТАУ 2016 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

5

Цитирования

10 по 10
құжаттар

h-индексі

2

Features Resistance of Sugar Sorgo (Sorghum Saccharatum (L.) Pers.) Varieties to Environmental Stress Factors

Danagul, M., Ahmetkalievich, K.Y., Gulnaz, B., Adilkhan, O., Gulnur, A.

2022

OnLine Journal of Biological Sciences
22, с. 46-57

0

Цитирований
RESEARCH OF THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A GAS-GENERATING COMPOSITION BASED ON AMMONIUM PERCHLORATE

Amir, Z.A., Kudyarova, Z.B., Baiseitov, D.A., Sassykova, L.R., Golovchenko, O.Y., Tulepov, M.I., Orazbayev, A.Y., Gabdrashova, S.E., Aknazarov, S.K.

2022

ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
17, с. 1040-1046

0

Цитирований
2021

Bezopasnost' Truda v Promyshlennosti
0, с. 47-52

1

Цитирований
Research of the combustion of gas-generating compositions with additives of carbon powders

Baiseitov, D.A., Tursynbek, S., Sassykova, L.R., Amir, Z., Orazbayev, A., Tulepov, M.I., Kudyarova, Z., Sendilvelan, S., Prabhahar, M., Prakash, S.

2020

Materials Today: Proceedings
33, с. 1216-1220

2

Цитирований
2019

Journal of Environmental Management and Tourism
10, с. 1601-1608

7

Цитирований