Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Экономика / Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна

Лауазымы: аға оқытушы
экономика кафедрасы
Scopus author ID: 56178309400
Жасырылған
8(727) 377-33-35 вн:1247
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Бизнестің инновациялық дамуы
Өндірісті ұйымдастыру теориясы
Табиғатты пайдалану экономикасы

1

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна инновациялық кәсіпкерлік "Қазақ университеті" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3278-9 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Мемлекеттің өндірістік потенциалы: макрореттеудің үш деңгейі 2014 - г. 8 - стр. 0

2

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Тенденции развития зеленой экономики в условиях глобализации 2015 - г. 6 - стр. 1

3

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна .Академическая мобильность - интеграция в международное образовательное пространство 2015 - г. 2 - стр. 1

4

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна ЕАЭОортақ еңбек нарығының тенденциялары мен өзекті мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 2

5

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Еңбек нарығы қалыптасуының теориялық негіздері 2016 - г. 6 - стр. 2

6

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Қалдыктарды қайта өңдеуді басқару - әлемдік экономиканың дамуының басым бағыты 2016 - г. 7 - стр. 2

7

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна АӨК- гі интеграцияланған кешенді нысанылардың ролі және қалыптасу ерекшеліктері 2017 - г. 7 - стр. 1

8

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы саласына инновациялық технологияларды қолдану тәжірибесі: ӘКК іс «Amankeldі» 2017 - г. 7 - стр. 1

9

Ережепова Айманкуль АбдыкаимовнаСадыханова Г.А., Кулиев И.У., Рахматуллаева Д.Ж. Assessment of the effect of FDI on the welfare in the regions of Kazakhstan 2019 - г. 12 - стр. 0

10

Ережепова Айманкуль АбдыкаимовнаСадыханова Г.А., Бимендиева Л.А., Айтбембетова А.Б., Нурманова Б.З. Efficiency of Financing High-Tech Industries: The Case of Kazakhstan 2019 - г. 9 - стр. 6

11

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Current state and problems of alternative energy development in the world 2020 - г. 10 - стр. 1

12

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығындағы цифрлық жүйелер: жетістік векторы 2022 - г. 7 - стр. 1

1

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Нурманова Б.З. 2011 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

2

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Ережепов А.. 2012 - г. 4 - стр.

3

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна ҚР экономикалық дамудың модернизациялық стратегиясының маңызы 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ВШЭиБ

4

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар мен әдістер 2013 - г. 4 - стр.

5

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Садыкова С.Т. Сбалансированное развитие экономики региона РК с учетом эколого-экономических взаимодействий 2013 - г. 3 - стр.

6

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна статья Государственно - частное партнерство как инновационная форма развития экономики. 2014 - г. 4 - стр. г.София

7

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Реализация компетентностного подхода в рамках проблемной лекции. 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

8

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНО - КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 2014 - г. 5 - стр. г.Алматы

9

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Джулаева А.М. «Реализация компетентностного подхода в рамках проблемной лекции.» 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби Г Алматы

10

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Бейсенбаев Ж.Т. "Инвестициялық жобаларды бағалау" пәні бойынша магистратураның 1 курс "жобаларды басқару" мамандығына арналған 2012 - г. 15 - стр. Алматы

11

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Әлемдік экономиканың тұрақты дамуының ж заманауи парадигмасы 2014 - г. 10 - стр. в г. Нюрнберг, Германия

12

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Жасыл экономика- әлемдік экономиканың дауының жаңа бағыты 2014 - г. 5 - стр. г.Алматы КазНУ им.аль- Фараби

13

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна "«Интеграция с бизнесом в адаптации образовательных программ вузов к рынку труда:опыт и перспективы 2015 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

14

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Үздіксіз білім саласындағы кұзыреттіліктеін дамыту 2015 - г. 6 - стр. алматы

15

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Ережепов А.. Студенттердің құзыреттілігін арттыру кәсіби практиканың рөлі 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

16

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Нурманова Б.З., Андабаева Г.К., Байтанаева Б.А. Current state and problems of alternative energy development in the world 2020 - г. 10 - стр. Алматы

17

Ережепова Айманкуль Абдыкаимовна Кулиев И.У., Садыханова Г.А., Рахматуллаева Д.Ж. Assessment of the effect of FDI on the welfare in the regions of Kazakhstan 2019 - г. 12 - стр. Гранада
Автордың құжаттары

3

Цитирования

4 по 4
құжаттар

h-индексі

1

Current state and problems of alternative energy development in the world

Baitanayeva, B., Yerezhepova, A., Nurmanova, B., Andabayeva, G.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
Assessment of the effect of FDI on the welfare in the regions of Kazakhstan

Rakhmatullayeva, D., Sadykhanova, G., Erezhepova, A., Kuliyev, I.

2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
0, с. 4946-4956

1

Цитирований
Efficiency of financing high-tech industries: The case of kazakhstan

Sadykhanova, G., Erezhepova, A., Nurmanova, B., Aitbembetova, A., Bimendiyeva, L.

2019

Journal of Asian Finance, Economics and Business
6, с. 287-295

2

Цитирований