Басты бет / Химия және химиялық технология / органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер / Кипчакбаева Алия Куанышовна

Кипчакбаева Алия Куанышовна

Лауазымы: аға оқытушы
органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер
Scopus author ID: 55589074900
aliya_k85@mail.ru
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық химия
Биохимия негіздері
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Органикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Биохимия негіздері
Биоорганикалық химия
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Органикалық химия 1
Өсімдіктегі биологиялық активті заттарды идентификациялау
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Табиғи полифенолдар химиясы
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Биоорганикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Табиғи полифенолдар химиясы
Табиғи полифенолдар химиясы
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Биоорганикалық химия
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Органикалық химия
Органикалық химия
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Биоорганикалық химия
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Органикалық химия
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Негізгі және нәзік органикалық синтез өнімдерін бақылау және сараптау әдістері
Синтетикалық биологиялық белсенді гетероциклді қосылыстардың химиялық технологиясы
Органикалық синтез өнімдерің саралаудың негізгі әдістері
Терпендердің химиясы және технологиясы
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Дайың синтетикалық дәрілерді саралау және сертификаттау
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Дайың синтетикалық дәрілерді саралау және сертификаттау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Терпендердің химиясы және технологиясы
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
6
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Органикалық химия 1
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Биоорганикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биоорганикалық химия
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Органикалық химия
Органикалық химия
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық химия 1
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Биохимия негіздері
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Табиғи полифенолдар химиясы
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Көмірсулардың химиясы және технологиясы
Өсімдіктегі биологиялық активті заттарды идентификациялау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Биоорганикалық химия
Органикалық химия
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
2
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
1
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық химия
Органикалық химия 1
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Биохимия негіздері
Биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Органикалық химия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Органикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Өсімдіктегі биологиялық активті заттарды идентификациялау
Биоорганикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Биоорганикалық химия
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Органикалық химия
Органикалық химия 1
Биоорганикалық химия
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биохимия негіздері
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Органикалық химия
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биоорганикалық химия
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Биоорганикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Биоорганикалық химия
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Табиғи полифенолдар химиясы
Биоорганикалық химия
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Табиғи полифенолдар химиясы
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Биоорганикалық химия
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Табиғи полифенолдар химиясы
Табиғи полифенолдар химиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы

1

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы " Қазақ университеті " 2016 - г. 28 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кипчакбаева Алия Куанышовна Медицналық фитопрепараттарды жасаудығы заманауи аспектілері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3615-2 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кипчакбаева Алия КуанышовнаМансуров З.А., Абилов Ж.., Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. Climacoptera Subcrassa өсімдігінен керамикалық сорбент көмегімен флавоноидтарды бөлу 2014 - г. 4 - стр. 0

2

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш. Climacoptera obtusifolia және subcrassa өсіміктерінен флавоноидтар кешенін алу 2014 - г. 1 - стр. 0

3

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Абилов Ж.., Ескалиева Б.К. 2016 - г. 2 - стр. 52

4

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. 2016 - г. 2 - стр. 52

5

Кипчакбаева Алия КуанышовнаСейтимова Г.А. 2018 - г. 6 - стр. 0

6

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. Glycyrrhíza uralensis өсімдігінің жер беті бөлігінен шартты препарат алу жолдарын ұсыну 2018 - г. 5 - стр. 81

7

Кипчакбаева Алия КуанышовнаСейтимова Г.А. Cichorium intybus l. өсімдігінің органикалық қышқылдары құрамын сандық сараптау 2018 - г. 5 - стр. 81

8

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. Polyphenols from the plant Climacoptera korshinskyi 2019 - г. 2 - стр. 55

9

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Climacoptera korshinskyi өсімдігінің биологиялық белсенді заттарды алу жолдарын ұсыну және құрамын анықтау 2019 - г. 5 - стр. 0

10

Кипчакбаева Алия КуанышовнаМамурова А.Т., Ескалиева Б.К. Срвнительное исследование элементного состава и биологически активных веществ растений рода Inula (I.britanica, I.macrophylla, I.helenium) 2019 - г. 4 - стр. 0

11

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш. Фунгицидтық әсер көрсететін қосылыстар алу 2020 - г. 4 - стр. 0

12

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К. 2021 - г. 31 - стр. 2021

1

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А. 2016 - г. 8 - стр.

2

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А. 2016 - г. 2 - стр.

3

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. 2017 - г. 1 - стр. Ташкент

4

Кипчакбаева Алия Куанышовна Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. KOCHIA PROSTRATA ӨСІМДІГІНІҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 6 - стр.

5

Кипчакбаева Алия Куанышовна Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А., Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. «Development of isolation of new domestic preparations from halophytes of Kazakhstan» 2019 - г. 2 - стр. Алматы

6

Кипчакбаева Алия Куанышовна ELYTRIGIA REPENS ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Кипчакбаева Алия Куанышовна ӨСІМДІК КОМПОЗИЦИЯСЫНАН ПОЛИФЕНОЛДЫ КЕШЕН АЛУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

8

Кипчакбаева Алия Куанышовна CARYOPHYLLACEAE STELLARIA ӨСІМДІГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕН АЛУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

9

Кипчакбаева Алия Куанышовна ORĪGANUM MAJORĀNA ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр.

10

Кипчакбаева Алия Куанышовна CONIUM MACULATUM ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр.

11

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш. Фунгицидтық әсер көрсететін қосылыстар алу 2020 - г. 4 - стр.
Автордың құжаттары

5

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

2

Polyphenols from the Plant Climacoptera korshinskyi

Kipchakbaeva, A.K., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Aisa, H.A.

2019

Chemistry of Natural Compounds
55, с. 131-132

0

Цитирований
Method for Obtaining Total Flavonoids from Climacoptera subcrassa and Their Biological Activity

Kipchakbaeva, A.K., Khamid, R.A.A., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Numonov, S.R., Aisa, H.A.

2016

Chemistry of Natural Compounds
52, с. 322-323

2

Цитирований
Saponins from Climacoptera subcrassa

Kipchakbaeva, A.K., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Adikari, A., Aisa, H.A., Choudhary, M.I.

2016

Chemistry of Natural Compounds
52, с. 363-364

3

Цитирований
Flavonoids from Climacoptera subcrassa

Kipchakbaeva, A.K., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Aisa, H.A.

2013

Chemistry of Natural Compounds
48, с. 1076-1077

1

Цитирований