Басты бет / Химия және химиялық технология / органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер / Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна

Лауазымы: аға оқытушы
органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер
Scopus author ID: 57197794268
gufa.83@mail.ru
8(727) 221-15-26 вн:1526

1

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Поликарбон қышқылдар мен бентонит сазы негізіндегі композицияларының металл тұздары ертіндісіндегі ісінгіштігі 2012 - г. 7 - стр. 65

2

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаАбилов Ж.., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. Органо-минералды композициялық материалдарда беттік белсенді заттарды және металл иондарын сорбциялау 2012 - г. 6 - стр. 38

3

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Ағын суларды ауыр металл иолндарын тазартуға арналған сорбенттер 2012 - г. 9 - стр. 0

4

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна 2012 - г. 5 - стр. 65

5

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна 2012 - г. 5 - стр. 65

6

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаИминова Р.С., Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. Поливинил спирті негізіндегі криогельдердің қасиеттерін зерттеу 2012 - г. 4 - стр. 67

7

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаАбилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С., Бейсебеков М.К. 2012 - г. 5 - стр. 67

8

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаБейсебеков М.К. Бентонит сазы және полиакрил қышқылы негізіндегі композициялық сорбентпен өндірістік ағынды суларды тазалау 2014 - г. 9 - стр. 0

9

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаБейсебеков М.К. Бентонит сазы-поликарбон қышқылы негізіндегі композициялық гельдердің катиондық беттік активті затты сорбциялау қасиеті 2010 - г. 3 - стр. 59

10

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаАбилов Ж.., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. Поликарбон қышқылдар мен бентонит сазы негізіндегі композицияларының металл тұздары ерітіндісіндегі ісінгіштігі 2012 - г. 7 - стр. 65

11

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаЖумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С., Бейсебеков М.К. 2015 - г. 6 - стр. 0

12

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаЖумагалиева Ш.Н., Абилов Ж.., Бейсебеков М.К. Синтез криогелей на основе полиакриловой кислоты и исследование их физико-химических свойств 2015 - г. 7 - стр. 414

13

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаЖумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. АКРИЛАТ-САЗДЫ КОМПОЗИЦИОНДЫ СОРБЕНТТЕРДІҢ СОРБЦИЯЛҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРРТЕУ 2017 - г. 6 - стр. 1

14

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаАбилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2017 - г. 10 - стр. 0

15

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаАбилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2019 - г. 8 - стр. 3

16

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаАбилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С. 2020 - г. 9 - стр. 68

17

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаКудайбергенова Б.М., Абилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2021 - г. 9 - стр. 23

18

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаКудайбергенова Б.М., Абилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. Карбоксиметилцеллюлозаның натрий тұзы мен алхидин-лидокаин комплекстерінің қасиеттерін зерттеу 2020 - г. 4 - стр. 10

19

Кайралапова Гульфайруз ЖумабаевнаАбилов Ж.., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С. 2021 - г. 8 - стр. 3

1

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. Химически сшитые полиакрилат-глинистые композиты 2011 - г. 1 - стр. Вологоград

2

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Органо-минералды композициялық материалдардың металл иондарын сорбциялау қабілеттілігі 2012 - г. 4 - стр. Караганда

3

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бентонит сазы мен поликарбон қышқылдары негізіндегі химиялық тігілген гельдердің беттік активті заттармен әрекеттесу заңдылықтары 2012 - г. 1 - стр. Алматы

4

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Химиялық тігілген полимер-сазды композициялық гельдерініңметалл ерітінділерінде ісіну заңдылықтарын зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Аламты

5

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Жумагалиева Ш.Н. Химиялық тігілген полимер-сазды композициялық гельдерініңметалл ерітінділерінде ісіну заңдылықтарын зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

6

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бентонит сазы және поликарбон қышқылы негізіндегі композициялық сорбенттерді алу және қасиеттерін зерттеу 2012 - г. 6 - стр. Алматы

7

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна 2013 - г. 1 - стр. г. Новосибирск

8

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. Сазды-полимерлі композициялық гельдердің беттік белсенді заттарды сорбциялау заңдылықтары 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

9

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Кудайбергенова Б.М., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н. 2013 - г. 1 - стр. Пакистан, Карачи

10

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Иминова Р.С. 2010 - г. 1 - стр.

11

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Абилов Ж.., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2011 - г. 1 - стр.

12

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Полиакрил қышқылы негізіндегі криогель синтезі және оның қасиеттерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

13

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С. 2013 - г. 3 - стр.

14

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С., Кудайбергенова Б.М. 2013 - г. 3 - стр.

15

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Абилов Ж.. 2013 - г. 1 - стр. Пакистан, Карачи

16

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2011 - г. 1 - стр. Алматы

17

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. Өндірістік ағынды суларды БС-ПАҚ негізіндегі композициямен сорбциялау 2014 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

18

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. Өндірістік ағынды суларды БС-ПАҚ негізіндегі композициямен сорбциялау 2014 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

19

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Абилов Ж.., Иминова Р.С. 2016 - г. 5 - стр. Киев

20

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К. Полиакрил қышқылы-бентонит сазы негізіндегі криогельдер синтезі және олардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу 2016 - г. 4 - стр. Актобе

21

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. Акрилат-сазды полимерлер негізіндегі гельді сорбенттердің беттік белсенді заттарды сорбциялау және десорбциялау заңдылықтары 2016 - г. 4 - стр. Актобе

22

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К. Полимер-глинистые композиционные сорбенты 2016 - г. 1 - стр. Новосибирск

23

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. Полиакрил қышқылы негізіндегі криогельдердің қасиеттерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

24

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Иминова Р.С. АКРИЛАТ-САЗДЫ ПОЛИМЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕГІ ГЕЛЬДІ СОРБЕНТТЕРДІҢ БЕТТІК БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ СОРБЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ДЕСОРБЦИЯЛАУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ / стр 307 (8пдф файл) 2016 - г. 1 - стр.

25

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Иминова Р.С. ПОЛИАКРИЛАМИД-БЕНТОНИТ САЗЫ НЕГІЗІНДЕГІ ЖИІ ТІГІЛГЕН КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ СОРБЕНТТЕРДІҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ /319 стр. (8 пдф файл) 2016 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

26

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К. БС-ПАҚ НЕГІЗІНДЕГІ БАЗ КРИОСОРБЕНТТЕРІН АЛУ ЖӘНЕ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 1 - стр. Алматы

27

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Бейсебеков М.К. ПОЛИАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ – БЕНТОНИТ САЗЫ НЕГІЗІНДЕГІ КРИОГЕЛЬДЕР СИНТЕЗІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 1 - стр. Алматы

28

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна Иминова Р.С. 2016 - г. 1 - стр. Новосибирск
Автордың құжаттары

3

Цитирования

4 по 3
құжаттар

h-индексі

1

Sorption of heavy metal ions by composite materials based on polycarboxylic acids and bentonite clay

Zhumagaliyeva, S.N., Iminovа, R.S., Kairalapova, G.Z., Kudaybergenova, B.M., Abilov, Z.A.

2021

Eurasian Chemico-Technological Journal
23, с. 19-27

0

Цитирований
Bentonite-containing polymer materials for treatment of wastewater: Case study

Zhumagaliyeva, S., Iminova, R., Kairalapova, G., Abilov, Z.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 595-602

1

Цитирований
Composite polymer-clay hydrogels based on bentonite clay and acrylates: Synthesis, characterization and swelling capacity

Zhumagaliyeva, S.N., Iminovа, R.S., Kairalapova, G.Z., Beysebekov, M., Beysebekov, M.K., Abilov, Z.A.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 279-288

3

Цитирований