Басты бет / Химия және химиялық технология / органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер / Калугин Сергей Николаевич

Калугин Сергей Николаевич

Лауазымы: профессор
органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасы
Scopus author ID: 6602661787
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Органикалық флотореагенттер синтезінің өндірістік технологиясы
Органикалық синтез химико-технологиялық үрдістердің теориясы
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Флотореагенттерді өндіру технологиясы
Флотореагенттерді өндіру технологиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Көмірсутекті шикізаттарды комплексті өңдеу
Көмірсутек шикізатын кешенді өндіру
Негізгі органикалық синтездің химиялық технологиясы
Органикалық флотореагенттер синтезінің өндірістік технологиясы
Органикалық флотореагенттер синтезінің өндірістік технологиясы
Көмірсутекті шикізатты өңдеудің химиясы мен технологиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Мұнайоргсинтездегі тотығу процестері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Негізгі органикалық синтездің химиялық технологиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Көмірсутек шикізатын кешенді өндіру
Негізгі органикалық синтездің химиялық технологиясы
Негізгі органикалық синтездің химиялық технологиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Флотореагенттерді өндіру технологиясы
Негізгі органикалық синтездің химиялық технологиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Көмірсутек шикізатын кешенді өндіру
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Теориялық органикалық химияның заманауи аспектілері
Мұнайоргсинтездегі тотығу процестері
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Мұнайоргсинтездегі тотығу процестері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық химия

1

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А., Жамбакин К.Ж. ИП Волкова Н.А. 2011 - г. ISBN 978-601-7344-26-9 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А., Жамбакин К.Ж. ИП Волкова Н.А. 2011 - г. ISBN 978-601-7344-26-9 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Калугин Сергей Николаевич Химия и технология получения флотореагентов " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0646-9 224 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Калугин Сергей Николаевич Химия и технология получения флотореагентов " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0646-9 224 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Калугин Сергей Николаевич Obsolete Pesticides Pollution and Phytoremediation of Contaminated Soil in Kazakhstan Springer 2010 - г. ISBN 978-90-481-3592 13 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

6

Калугин Сергей Николаевич Obsolete Pesticides Pollution and Phytoremediation of Contaminated Soil in Kazakhstan Springer 2010 - г. ISBN 978-90-481-3592 13 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

7

Калугин Сергей Николаевич Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. Сборник тестовых задач и упражнений по курсу "Органическая химия" "Қазак университеті" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2306-0 225 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Калугин Сергей Николаевич Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. Сборник тестовых задач и упражнений по курсу "Органическая химия" "Қазак университеті" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2306-0 225 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Калугин Сергей Николаевич 2011 - г. 7 - стр. 1

2

Калугин Сергей Николаевич 2011 - г. 7 - стр. 1

3

Калугин Сергей Николаевич 2011 - г. 4 - стр. 1

4

Калугин Сергей Николаевич 2011 - г. 4 - стр. 1

5

Калугин Сергей НиколаевичАбилов Ж.. 2012 - г. 6 - стр. 1

6

Калугин Сергей НиколаевичАбилов Ж.. 2012 - г. 6 - стр. 1

7

Калугин Сергей НиколаевичАбилов Ж.. 2012 - г. 4 - стр. 1

8

Калугин Сергей НиколаевичАбилов Ж.. 2012 - г. 4 - стр. 1

9

Калугин Сергей НиколаевичЖамбакин К.Ж., Нуржанова А.А. Obsolete Pesticides and Phytoremediation of Polluted Soil in Kazakhstan 2011 - г. 13 - стр. 0

10

Калугин Сергей НиколаевичЖамбакин К.Ж., Нуржанова А.А. Obsolete Pesticides and Phytoremediation of Polluted Soil in Kazakhstan 2011 - г. 13 - стр. 0

11

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 10 - стр. 20

12

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 10 - стр. 20

13

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 3 - стр. 14

14

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 3 - стр. 14

15

Калугин Сергей Николаевич 2012 - г. 5 - стр. 0

16

Калугин Сергей Николаевич 2012 - г. 5 - стр. 0

17

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 5 - стр. 15

18

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 5 - стр. 15

19

Калугин Сергей НиколаевичНечипуренко С.В., Ефремов С.А. 2014 - г. 6 - стр. 0

20

Калугин Сергей НиколаевичНечипуренко С.В., Ефремов С.А. 2014 - г. 6 - стр. 0

21

Калугин Сергей НиколаевичНечипуренко С.В., Ефремов С.А. Влияние ростстимулирующих композиций оксанового ряда на рост и развитие пшеницы 2014 - г. 5 - стр. 76

22

Калугин Сергей НиколаевичНечипуренко С.В., Ефремов С.А. Влияние ростстимулирующих композиций оксанового ряда на рост и развитие пшеницы 2014 - г. 5 - стр. 76

23

Калугин Сергей НиколаевичНуржанова А.А. 2014 - г. 1 - стр. 0

24

Калугин Сергей НиколаевичНуржанова А.А. 2014 - г. 1 - стр. 0

25

Калугин Сергей НиколаевичНуржанова А.А. Пестицидпен ластанған топырақта өсетін Xanthium strumarium және Cucurbita pepo L.pumkin ризосфералық микроб қауымдастығының сандық құрылымы 2014 - г. 4 - стр. 0

26

Калугин Сергей НиколаевичНуржанова А.А. Пестицидпен ластанған топырақта өсетін Xanthium strumarium және Cucurbita pepo L.pumkin ризосфералық микроб қауымдастығының сандық құрылымы 2014 - г. 4 - стр. 0

27

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. ТИОСЕМИКАРБАЗИДЫ ПИПЕРИДИЛУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В СИНТЕЗЕ НОВЫХ БИСГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 2015 - г. 4 - стр. 85

28

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. ТИОСЕМИКАРБАЗИДЫ ПИПЕРИДИЛУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В СИНТЕЗЕ НОВЫХ БИСГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 2015 - г. 4 - стр. 85

29

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. ГЕТЕРОЦИКЛДІ ҚАТАРДЫҢ ҚАНЫҚПАҒАН СПИРТТЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ ЭФИРЛЕРДІҢ СИНТЕЗІ 2015 - г. 5 - стр. 0

30

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. ГЕТЕРОЦИКЛДІ ҚАТАРДЫҢ ҚАНЫҚПАҒАН СПИРТТЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ ЭФИРЛЕРДІҢ СИНТЕЗІ 2015 - г. 5 - стр. 0

31

Калугин Сергей Николаевич ДДТ метоболнттер1мен ластангаи топырактарды фиторемедиациялау уипн cucurbita реро тукым-дасын пайдалану мумк!нд1ктер1 2013 - г. 5 - стр. 38

32

Калугин Сергей Николаевич ДДТ метоболнттер1мен ластангаи топырактарды фиторемедиациялау уипн cucurbita реро тукым-дасын пайдалану мумк!нд1ктер1 2013 - г. 5 - стр. 38

33

Калугин Сергей НиколаевичТурашева С.К. Нуржанова А.А., Турашева С.К. т.б.Жабайы өсімдік түрлерімен топырақтың хлорорганикалық пестицидтердің концентрациясын төмендету 2014 - г. 4 - стр. 60

34

Калугин Сергей НиколаевичТурашева С.К. Нуржанова А.А., Турашева С.К. т.б.Жабайы өсімдік түрлерімен топырақтың хлорорганикалық пестицидтердің концентрациясын төмендету 2014 - г. 4 - стр. 60

35

Калугин Сергей Николаевич Өсімдіктер ішіндегі Cucurbitaceae тұқымдасының пестицидтермен ластану жағдайына бейімделуінің ерекшеліктері 2014 - г. 4 - стр. 60

36

Калугин Сергей Николаевич Өсімдіктер ішіндегі Cucurbitaceae тұқымдасының пестицидтермен ластану жағдайына бейімделуінің ерекшеліктері 2014 - г. 4 - стр. 60

37

Калугин Сергей Николаевич 2014 - г. 4 - стр. 105

38

Калугин Сергей Николаевич 2014 - г. 4 - стр. 105

39

Калугин Сергей Николаевич 2014 - г. 6 - стр. 76

40

Калугин Сергей Николаевич 2014 - г. 6 - стр. 76

41

Калугин Сергей НиколаевичОмирбекова А.А., Игнатова Л.В., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д., Бектилеуова Н.К. 2015 - г. 7 - стр. 312

42

Калугин Сергей НиколаевичОмирбекова А.А., Игнатова Л.В., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д., Бектилеуова Н.К. 2015 - г. 7 - стр. 312

43

Калугин Сергей НиколаевичСайлауханұлы Е.. 2015 - г. 10 - стр. 5

44

Калугин Сергей НиколаевичСайлауханұлы Е.. 2015 - г. 10 - стр. 5

45

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. Морфолилсірке қышқылының тиосемикарбазидінін синтезі және молекулаiшiлiк циклдену 2015 - г. 4 - стр. 80

46

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. Морфолилсірке қышқылының тиосемикарбазидінін синтезі және молекулаiшiлiк циклдену 2015 - г. 4 - стр. 80

47

Калугин Сергей НиколаевичТусупбаев Н.К., Елибаева Н.С., Ефремов С.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ОКСАНА ПРИ ОБОГАЩЕ- НИИ УГЛЕРОД- МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 2015 - г. 3 - стр. 7

48

Калугин Сергей НиколаевичТусупбаев Н.К., Елибаева Н.С., Ефремов С.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ОКСАНА ПРИ ОБОГАЩЕ- НИИ УГЛЕРОД- МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 2015 - г. 3 - стр. 7

49

Калугин Сергей Николаевич MISCANTHUSXGIGANTEUSAS A NEW HIGHLY EFFICIENT PHYTOREMEDIATION AGENT FOR IMPROVING SOILS CONTAMINATED BY PESTICIDES RESIDUES AND SUPPLEMENTED CONTAMINANTS 2015 - г. 6 - стр. 80

50

Калугин Сергей Николаевич MISCANTHUSXGIGANTEUSAS A NEW HIGHLY EFFICIENT PHYTOREMEDIATION AGENT FOR IMPROVING SOILS CONTAMINATED BY PESTICIDES RESIDUES AND SUPPLEMENTED CONTAMINANTS 2015 - г. 6 - стр. 80

51

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Елибаева Н.С. ХЛОРОРГАНИКАЛЫҚ ПЕСТИЦИДТЕРМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ҚҰРАМЫНДА ТЕТРАГИДРОПИРАН БАР КОМПОЗИЦИЯНЫҢ КӨМЕГІМЕН ФИТОМЕРЕМЕДИАЦИЯСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 2016 - г. 8 - стр. 5

52

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Елибаева Н.С. ХЛОРОРГАНИКАЛЫҚ ПЕСТИЦИДТЕРМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ҚҰРАМЫНДА ТЕТРАГИДРОПИРАН БАР КОМПОЗИЦИЯНЫҢ КӨМЕГІМЕН ФИТОМЕРЕМЕДИАЦИЯСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 2016 - г. 8 - стр. 5

53

Калугин Сергей НиколаевичТурмуханова М.Ж., Елибаева Н.С., Оспанов М.А., Абилов Ж.. Synthesis of 2-arylated thiadiazolopyrimidones by Suzuki–Miyaura cross-coupling: a new class of nucleotide pyrophosphatase (NPPs) inhibitors 2016 - г. 16 - стр. 0

54

Калугин Сергей НиколаевичТурмуханова М.Ж., Елибаева Н.С., Оспанов М.А., Абилов Ж.. Synthesis of 2-arylated thiadiazolopyrimidones by Suzuki–Miyaura cross-coupling: a new class of nucleotide pyrophosphatase (NPPs) inhibitors 2016 - г. 16 - стр. 0

55

Калугин Сергей НиколаевичЕлибаева Н.С., Дюсебаева М.А. ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 1,2,5-TRIMETHYLPIPERIDIN-4-OL DERIVATIVES 2017 - г. 3 - стр. 51

56

Калугин Сергей НиколаевичЕлибаева Н.С., Дюсебаева М.А. ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 1,2,5-TRIMETHYLPIPERIDIN-4-OL DERIVATIVES 2017 - г. 3 - стр. 51

57

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. Противомикробная активность производных 1,2,5-триметилпиперидин-4-олов 2017 - г. 2 - стр. 51

58

Калугин Сергей НиколаевичДюсебаева М.А. Противомикробная активность производных 1,2,5-триметилпиперидин-4-олов 2017 - г. 2 - стр. 51

59

Калугин Сергей Николаевич PHYTOREMEDIATION OF MILITARY SOIL CONTAMINATED BY METALS AND ORGANOCHLORINE PESTICIDES USING MISCANTHUS 2017 - г. 7 - стр. 82

60

Калугин Сергей Николаевич PHYTOREMEDIATION OF MILITARY SOIL CONTAMINATED BY METALS AND ORGANOCHLORINE PESTICIDES USING MISCANTHUS 2017 - г. 7 - стр. 82

61

Калугин Сергей Николаевич 2-Substituted 7-trifluoromethyl-thiadiazolopyrimidones as alkaline phosphatase inhibitors. Synthesis, structure activity relationship and molecular docking study 2018 - г. 12 - стр. 144

62

Калугин Сергей Николаевич 2-Substituted 7-trifluoromethyl-thiadiazolopyrimidones as alkaline phosphatase inhibitors. Synthesis, structure activity relationship and molecular docking study 2018 - г. 12 - стр. 144

63

Калугин Сергей Николаевич Effect of compositions of derivatives of oxone and carbon minerals on the grawth and development of wheat crop 2018 - г. 9 - стр. 19

64

Калугин Сергей Николаевич Effect of compositions of derivatives of oxone and carbon minerals on the grawth and development of wheat crop 2018 - г. 9 - стр. 19

65

Калугин Сергей Николаевич Synthesis of Novel Benzothiazolo[3,2-a]pyridimidin-4-ones with Potential Cytotoxic and Pro-Apoptotic Potential 2018 - г. 6 - стр. 0

66

Калугин Сергей Николаевич Synthesis of Novel Benzothiazolo[3,2-a]pyridimidin-4-ones with Potential Cytotoxic and Pro-Apoptotic Potential 2018 - г. 6 - стр. 0

67

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Токпаев Р.Р., Атчабарова А.А., Нечипуренко С.В., Кишибаев К.К. 2018 - г. 8 - стр. 130

68

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Токпаев Р.Р., Атчабарова А.А., Нечипуренко С.В., Кишибаев К.К. 2018 - г. 8 - стр. 130

69

Калугин Сергей Николаевич The initial assenssment of the growth-regulating activity of some oxane and piperidine derivatives in the system of plant biotests 2019 - г. 11 - стр. 65

70

Калугин Сергей Николаевич The initial assenssment of the growth-regulating activity of some oxane and piperidine derivatives in the system of plant biotests 2019 - г. 11 - стр. 65

71

Калугин Сергей Николаевич Synthesis and Inhibitory Activity towards Monoamine Oxidase A and B of 8-Functionalized 3-Fluoro-2-methyl-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones 2019 - г. 8 - стр. 0

72

Калугин Сергей Николаевич Synthesis and Inhibitory Activity towards Monoamine Oxidase A and B of 8-Functionalized 3-Fluoro-2-methyl-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones 2019 - г. 8 - стр. 0

73

Калугин Сергей Николаевич New Flotation Reagents on the Base of Tetrahydropyran for the Processing of High-Ash Coals 2019 - г. 5 - стр. 0

74

Калугин Сергей Николаевич New Flotation Reagents on the Base of Tetrahydropyran for the Processing of High-Ash Coals 2019 - г. 5 - стр. 0

75

Калугин Сергей Николаевич Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases 2019 - г. 6 - стр. 4

76

Калугин Сергей Николаевич Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases 2019 - г. 6 - стр. 4

77

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Нечипуренко С.В., Токпаев Р.Р., Атчабарова А.А., Асылханов Ж.С., Кишибаев К.К. 2019 - г. 6 - стр. 136

78

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Нечипуренко С.В., Токпаев Р.Р., Атчабарова А.А., Асылханов Ж.С., Кишибаев К.К. 2019 - г. 6 - стр. 136

79

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Нечипуренко С.В., Токпаев Р.Р., Атчабарова А.А., Асылханов Ж.С., Кишибаев К.К. 2019 - г. 13 - стр. 0

80

Калугин Сергей НиколаевичЕфремов С.А., Нечипуренко С.В., Токпаев Р.Р., Атчабарова А.А., Асылханов Ж.С., Кишибаев К.К. 2019 - г. 13 - стр. 0

81

Калугин Сергей НиколаевичТурмуханова М.Ж., Абилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н. 2019 - г. 8 - стр. 0

82

Калугин Сергей НиколаевичТурмуханова М.Ж., Абилов Ж.., Жумагалиева Ш.Н. 2019 - г. 8 - стр. 0

83

Калугин Сергей НиколаевичАсылханов Ж.С. 1,3-ТИАЗОЛ ТУЫНДЫЛАРЫН ӨСІМДІКТЕР ӨСУ СТИМУЛЯТОРЛАРЫ МЕН ФЛУОРОФОРЛАР РЕТІНДЕ СИНТЕЗДЕУ 2020 - г. 9 - стр. 0

84

Калугин Сергей НиколаевичАсылханов Ж.С. 1,3-ТИАЗОЛ ТУЫНДЫЛАРЫН ӨСІМДІКТЕР ӨСУ СТИМУЛЯТОРЛАРЫ МЕН ФЛУОРОФОРЛАР РЕТІНДЕ СИНТЕЗДЕУ 2020 - г. 9 - стр. 0

85

Калугин Сергей Николаевич Апробация технологических принципов получения брикетов из некондиционных отходов добычи угля 2021 - г. 4 - стр. 0

86

Калугин Сергей Николаевич Апробация технологических принципов получения брикетов из некондиционных отходов добычи угля 2021 - г. 4 - стр. 0

87

Калугин Сергей Николаевич Optimization of microbial assisted phytoremediation of soils contaminated with pesticides 2021 - г. 10 - стр. 0

88

Калугин Сергей Николаевич Optimization of microbial assisted phytoremediation of soils contaminated with pesticides 2021 - г. 10 - стр. 0

89

Калугин Сергей Николаевич Поверхностная активность сапонинов, выделенных из GLYCYRRHÍZA ROOTS, и их производных 2021 - г. 7 - стр. 0

90

Калугин Сергей Николаевич Поверхностная активность сапонинов, выделенных из GLYCYRRHÍZA ROOTS, и их производных 2021 - г. 7 - стр. 0

91

Калугин Сергей НиколаевичКетегенов Т.А., Қамұнұр Қ.. Көмір өндірудің стандартты емес қалдықтарынан брикет алудың технологиялық принциптерін апробациялау 2021 - г. 4 - стр. 2283

92

Калугин Сергей НиколаевичКетегенов Т.А., Қамұнұр Қ.. Көмір өндірудің стандартты емес қалдықтарынан брикет алудың технологиялық принциптерін апробациялау 2021 - г. 4 - стр. 2283

93

Калугин Сергей Николаевич Optimization of microbial assisted phytoremediation of soils contaminated with pesticides 2021 - г. 10 - стр. 1

94

Калугин Сергей Николаевич Optimization of microbial assisted phytoremediation of soils contaminated with pesticides 2021 - г. 10 - стр. 1

95

Калугин Сергей Николаевич Remediation of soil contaminated by toxic rocket fuel components using modified carbon–mineral adsorbing material produced from shungite rock modified with Mn4+ and Fe3+ 2021 - г. 11 - стр. 12

96

Калугин Сергей Николаевич Remediation of soil contaminated by toxic rocket fuel components using modified carbon–mineral adsorbing material produced from shungite rock modified with Mn4+ and Fe3+ 2021 - г. 11 - стр. 12

97

Калугин Сергей Николаевич Synthesis and characterization of polypropylene glycol-graft-styrene 2021 - г. 7 - стр. 318

98

Калугин Сергей Николаевич Synthesis and characterization of polypropylene glycol-graft-styrene 2021 - г. 7 - стр. 318

99

Калугин Сергей Николаевич The Effect of Poly (Propylene Glycol – g – Styrene) on the Physicomechanical Properties of Unsaturated Polyester Resin 2022 - г. 8 - стр. 65

100

Калугин Сергей Николаевич The Effect of Poly (Propylene Glycol – g – Styrene) on the Physicomechanical Properties of Unsaturated Polyester Resin 2022 - г. 8 - стр. 65

1

Калугин Сергей Николаевич 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

2

Калугин Сергей Николаевич 2012 - г. 1 - стр. КазНТУ им. Сатпаева

3

Калугин Сергей Николаевич Абилов Ж.. 2011 - г. 1 - стр. Волгоград

4

Калугин Сергей Николаевич Абилов Ж.. 2011 - г. 1 - стр. Волгоград

5

Калугин Сергей Николаевич 2012 - г. 4 - стр.

6

Калугин Сергей Николаевич 2012 - г. 4 - стр.

7

Калугин Сергей Николаевич Дюсебаева М.А. 2012 - г. 1 - стр. ККазНУ им аль-Фараби

8

Калугин Сергей Николаевич Дюсебаева М.А. 2012 - г. 1 - стр. ККазНУ им аль-Фараби

9

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 2 - стр. Москва, МГУ

10

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 2 - стр. Москва, МГУ

11

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 1 - стр. Новосибирск

12

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 1 - стр. Новосибирск

13

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А. 2012 - г. 1 - стр. Hasselt

14

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А. 2012 - г. 1 - стр. Hasselt

15

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А. 2013 - г. 1 - стр. Санкт-Петербург

16

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А. 2013 - г. 1 - стр. Санкт-Петербург

17

Калугин Сергей Николаевич Митрофанова А.А., Нуржанова А.А. 2013 - г. 2 - стр. Уфа

18

Калугин Сергей Николаевич Митрофанова А.А., Нуржанова А.А. 2013 - г. 2 - стр. Уфа

19

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А., Абилов Ж.. 2013 - г. 6 - стр. КазНУ

20

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А., Абилов Ж.. 2013 - г. 6 - стр. КазНУ

21

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 10 - стр. КазНУ

22

Калугин Сергей Николаевич 2013 - г. 10 - стр. КазНУ

23

Калугин Сергей Николаевич Ескалиева Б.К., Султанова Н.А., Умбетова А.К., Литвиненко Ю.А. Формирование компетенций по курсу Хроматографический анализ природных веществ и материалов 2014 - г. 4 - стр. г. Алматы

24

Калугин Сергей Николаевич Ескалиева Б.К., Султанова Н.А., Умбетова А.К., Литвиненко Ю.А. Формирование компетенций по курсу Хроматографический анализ природных веществ и материалов 2014 - г. 4 - стр. г. Алматы

25

Калугин Сергей Николаевич Ефремов С.А. 2014 - г. 1 - стр. г. Алматы

26

Калугин Сергей Николаевич Ефремов С.А. 2014 - г. 1 - стр. г. Алматы

27

Калугин Сергей Николаевич 2014 - г. 1 - стр. Heraklion (Grete)

28

Калугин Сергей Николаевич 2014 - г. 1 - стр. Heraklion (Grete)

29

Калугин Сергей Николаевич Use of Phytotechnologies for Remediation Soil of Kazakhstan Contaminated by Pesticides 2013 - г. 1 - стр. Syracuse, New York

30

Калугин Сергей Николаевич Use of Phytotechnologies for Remediation Soil of Kazakhstan Contaminated by Pesticides 2013 - г. 1 - стр. Syracuse, New York

31

Калугин Сергей Николаевич Ефремов С.А. 2014 - г. 1 - стр. КазНИИЗиКР

32

Калугин Сергей Николаевич Ефремов С.А. 2014 - г. 1 - стр. КазНИИЗиКР

33

Калугин Сергей Николаевич TEMPERATURE CONDITIONS OPTIMIZATION OF SYNTHESIS 4-PHENYL-4-METHYL-1,3-DIOXANE BY GAS CHROMATOGRAPHY WITH MASS SPECTROMETRY 2015 - г. 1 - стр. Санкт-Петербуржский университет

34

Калугин Сергей Николаевич TEMPERATURE CONDITIONS OPTIMIZATION OF SYNTHESIS 4-PHENYL-4-METHYL-1,3-DIOXANE BY GAS CHROMATOGRAPHY WITH MASS SPECTROMETRY 2015 - г. 1 - стр. Санкт-Петербуржский университет

35

Калугин Сергей Николаевич Буркитбаева Б.Д. DERIVATIVES OF A DIHYDROPYRANE - 4 - ON, AS EXTRAGENTS OF METALS AND INHIBITORS OF CORROSION OF METALS 2015 - г. 1 - стр. Санкт-Петербуржский университет

36

Калугин Сергей Николаевич Буркитбаева Б.Д. DERIVATIVES OF A DIHYDROPYRANE - 4 - ON, AS EXTRAGENTS OF METALS AND INHIBITORS OF CORROSION OF METALS 2015 - г. 1 - стр. Санкт-Петербуржский университет

37

Калугин Сергей Николаевич Синтетическая сборка гетероциклических фрагментов в биологически активные системы 2015 - г. 1 - стр. МГУ им. М.В.Ломоносова

38

Калугин Сергей Николаевич Синтетическая сборка гетероциклических фрагментов в биологически активные системы 2015 - г. 1 - стр. МГУ им. М.В.Ломоносова

39

Калугин Сергей Николаевич Перспективы применения производных оксана (тетрагидропирана) в сельском хозяйстве и промышленности 2015 - г. 1 - стр. МГУ им. М.В.Ломоносова

40

Калугин Сергей Николаевич Перспективы применения производных оксана (тетрагидропирана) в сельском хозяйстве и промышленности 2015 - г. 1 - стр. МГУ им. М.В.Ломоносова

41

Калугин Сергей Николаевич Мун Г.А., Абилов Ж.. СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФОРМ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА 2015 - г. 11 - стр. Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург

42

Калугин Сергей Николаевич Мун Г.А., Абилов Ж.. СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФОРМ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА 2015 - г. 11 - стр. Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург

43

Калугин Сергей Николаевич Каирбеков Ж.. Проект «Создание экспериментального наукоемкого угленефтехимического комплекса, производительностью 40 тыс. т. угля и 16 тыс.т. мазута в год» 2015 - г. 17 - стр. Уральский Федеральный УниверситетЮ Екатеринбург

44

Калугин Сергей Николаевич Каирбеков Ж.. Проект «Создание экспериментального наукоемкого угленефтехимического комплекса, производительностью 40 тыс. т. угля и 16 тыс.т. мазута в год» 2015 - г. 17 - стр. Уральский Федеральный УниверситетЮ Екатеринбург

45

Калугин Сергей Николаевич Pumpkin as extraction tool for organochloride pesticides in Kazakhstan 2011 - г. 6 - стр. Дубровник

46

Калугин Сергей Николаевич Pumpkin as extraction tool for organochloride pesticides in Kazakhstan 2011 - г. 6 - стр. Дубровник

47

Калугин Сергей Николаевич Сайлауханұлы Е.. 2014 - г. 1 - стр.

48

Калугин Сергей Николаевич Сайлауханұлы Е.. 2014 - г. 1 - стр.

49

Калугин Сергей Николаевич Найзабаева Л.., Сайлауханұлы Е.. Ауыр металдармен ластанған топыраққа мискантус, тары тұрақтылығын физиологиялық негіздері 2016 - г. 2 - стр. Киев

50

Калугин Сергей Николаевич Найзабаева Л.., Сайлауханұлы Е.. Ауыр металдармен ластанған топыраққа мискантус, тары тұрақтылығын физиологиялық негіздері 2016 - г. 2 - стр. Киев

51

Калугин Сергей Николаевич Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

52

Калугин Сергей Николаевич Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

53

Калугин Сергей Николаевич Елибаева Н.С., Токпаев Р.Р. Синтез и применение 4-фенил-4-метил-1,3-диокcана и 4-фенил-дигидропирана в процессах обогащения руды шунгита. 2016 - г. 1 - стр. МГУ

54

Калугин Сергей Николаевич Елибаева Н.С., Токпаев Р.Р. Синтез и применение 4-фенил-4-метил-1,3-диокcана и 4-фенил-дигидропирана в процессах обогащения руды шунгита. 2016 - г. 1 - стр. МГУ

55

Калугин Сергей Николаевич Оксиметилирование непредельных соединений. Перспективы применения производных оксана в сельском хозяйстве и промышленности 2015 - г. 8 - стр. Екатеринбург

56

Калугин Сергей Николаевич Оксиметилирование непредельных соединений. Перспективы применения производных оксана в сельском хозяйстве и промышленности 2015 - г. 8 - стр. Екатеринбург

57

Калугин Сергей Николаевич Елибаева Н.С. Оптимизация процесса оксиметилирования олефинов 2016 - г. 2 - стр. Репино, Санкт-Петербург

58

Калугин Сергей Николаевич Елибаева Н.С. Оптимизация процесса оксиметилирования олефинов 2016 - г. 2 - стр. Репино, Санкт-Петербург

59

Калугин Сергей Николаевич Елибаева Н.С., Абилов Ж.. Поверхностная активность производных оксана 2016 - г. 1 - стр. Екатеринбург

60

Калугин Сергей Николаевич Елибаева Н.С., Абилов Ж.. Поверхностная активность производных оксана 2016 - г. 1 - стр. Екатеринбург

61

Калугин Сергей Николаевич Problems of organochlotine pesticides in Kazakhstan (of the former storehouse pesticides, military and mining sites) 2018 - г. 1 - стр. Chent

62

Калугин Сергей Николаевич Problems of organochlotine pesticides in Kazakhstan (of the former storehouse pesticides, military and mining sites) 2018 - г. 1 - стр. Chent

63

Калугин Сергей Николаевич Асылханов Ж.С. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ТИОПРОПИНИЛ-5-АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛА 2019 - г. 3 - стр. КазНУ

64

Калугин Сергей Николаевич Асылханов Ж.С. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ТИОПРОПИНИЛ-5-АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛА 2019 - г. 3 - стр. КазНУ

65

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А., Асылханов Ж.С. 2021 - г. 1 - стр. Екатеринбург

66

Калугин Сергей Николаевич Нуржанова А.А., Асылханов Ж.С. 2021 - г. 1 - стр. Екатеринбург
Автордың құжаттары

18

Цитирования

94 по 82
құжаттар

h-индексі

5

The Effect of Poly (Propylene Glycol - g - Styrene) on the Physicomechanical Properties of Unsaturated Polyester Resin

Negim, E.S., Bekbayeva, L., Irmukhametova, G.S., Alfergani, A.A., Kalugin, S.N.

2022

Egyptian Journal of Chemistry
65, с. 715-722

0

Цитирований
The role of the alkaline promoter on the formation of strength and burning of coal briquettes

Kamunur, K., Ketegenov, T., Kalugin, S., Karagulanova, A., Zhaksibaev, M.

2022

South African Journal of Chemical Engineering
42, с. 156-161

1

Цитирований
Optimization of microbial assisted phytoremediation of soils contaminated with pesticides

Nurzhanova, A., Mukasheva, T., Berzhanova, R., Kalugin, S., Omirbekova, A., Mikolasch, A.

2021

International Journal of Phytoremediation
23, с. 482-491

5

Цитирований
Test trials of a process to produce briquettes from coal mining waste

Ketegenov, T.A., Yushina, T.I., Kalugin, S.N., Kamunur, K.

2021

Gornyi Zhurnal
2021, с. 93-96

1

Цитирований
2021

Environmental Technology and Innovation
24, с.

4

Цитирований
Synthesis and Inhibitory Activity towards Monoamine Oxidase A and B of 8-Functionalized 3-Fluoro-2-methyl-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Safarov, S., Khalikova, M., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Iqbal, J., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 7284-7291

5

Цитирований
Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Iqbal, J., Safarov, S., Khalikova, M., Isobaev, M., Munshi, A., Rahman, Q., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Kelzhanova, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 11071-11076

1

Цитирований
New flotation reagents on the base of tetrahydropyran for the processing of high-ash coals

Ketegenov, T., Kalugin, S., Asylkhanov, Z.H., Kamunur, K., Karagulanova, A.

2019

Eurasian Chemico-Technological Journal
21, с. 277-281

0

Цитирований
Synthesis of 2-Alkynyl- and2-Amino-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Inhibitory Potential against Monoamine Oxidase A and B

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Safarov, S., Khalikova, M., Khalikov, D., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Zhumagalieva, S., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Salman, G.A., Ehlers, P., Hameed, A., Iqbal, J., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 13760-13767

3

Цитирований
Preparation and study of growth stimulating activity of 1-propyl-4-(3’-amino-1’, 2’, 4’-triazolo-3’-thiopropinyl) piperidin-4-ol

Kishibayev, K.K., Assylhanov, Z.S., Markina, D.B., Nechipurenko, S.V., Atchabarova, A.A., Tokpayev, R.R., Yefremov, S.A., Kalugin, S.N., Russinov, V.L., Kishibayev, K.O.

2019

Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia
64, с. 177-189

0

Цитирований
2-Substituted 7-trifluoromethyl-thiadiazolopyrimidones as alkaline phosphatase inhibitors. Synthesis, structure activity relationship and molecular docking study

Jafari, B., Ospanov, M., Ejaz, S.A., Yelibayeva, N., Khan, S.U., Amjad, S.T., Safarov, S., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Lecka, J., Sévigny, J., Iqbal, J., Langer, P.

2018

European Journal of Medicinal Chemistry
144, с. 116-127

8

Цитирований
2018

Research on Crops
19, с. 191-199

2

Цитирований
Synthesis of Novel Benzothiazolo[3,2-a]pyridimidin-4-ones with Potential Cytotoxic and Pro-Apoptotic Potential

Jafari, B., Rashid, F., Safarov, S., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Umar, M.I., Zaib, S., Iqbal, J., Langer, P.

2018

ChemistrySelect
3, с. 12213-12218

3

Цитирований
Antimicrobial Activity of 1,2,5-Trimethylpiperidin-4-Ol Derivatives

Dyusebaeva, M.A., Elibaeva, N.S., Kalugin, S.N.

2017

Pharmaceutical Chemistry Journal
51, с. 550-552

2

Цитирований
Synthesis of 2-arylated thiadiazolopyrimidones by Suzuki-Miyaura cross-coupling: a new class of nucleotide pyrophosphatase (NPPs) inhibitors

Jafari, B., Yelibayeva, N., Ospanov, M., Ejaz, S.A., Afzal, S., Khan, S.U., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Safarov, S., Lecka, J., Sévigny, J., Rahman, Q., Ehlers, P., Iqbal, J., Langer, P.

2016

RSC Advances
6, с. 107556-107571

25

Цитирований
2015

Russian Journal of General Chemistry
85, с. 1775-1778

2

Цитирований
2015

Communications in agricultural and applied biological sciences
80, с. 361-366

3

Цитирований
2013

Environmental Science and Pollution Research
20, с. 2054-2063

29

Цитирований