Басты бет / Химия және химиялық технология / органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер / Абилов Жарылкасын

Абилов Жарылкасын

Лауазымы: профессор
органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасы
Scopus author ID: 6602837088
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
Докторлық диссертацияны дайындау II
Докторлық диссертацияны дайындау II
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Докторлық диссертацияны дайындау II
Докторлық диссертацияны дайындау II
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
Докторлық диссертацияны дайындау II
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері

1

Абилов Жарылкасын Научная, педагогическая и общественная деятельность Б.А. Беремжанова Издательство: Қазақ университеті 2011 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Абилов Жарылкасын Научная, педагогическая, общественная деятельность члена-корреспондента АН КазССР, Заслуженного деятеля науки КазССР? доктора химических наук, профессора Б.А.Беремжанова Издательство: Қазақ университеті 2011 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Абилов Жарылкасын Халменова З.Б. Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері Издательство: Қазақ университеті 2011 - г. ISBN 9965-29-737-1 144 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Абилов Жарылкасын Корулькин Д.Ю., Музычкина Р.А. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-186-1 44 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Абилов Жарылкасын Халменова З.Б. Өндірістік органикалық химия негіздері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0162-4 122 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е., Жусупова А.И. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1348-1 263 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Абилов Жарылкасын Абдыкалыкова Р.А. 2011 - г. 2 - стр. 0

2

Абилов Жарылкасын Жандосов Ж.М., Султанова Н.А., Мансуров З.А., Керимкулова А.Р., Бурашева Г.Ш., Жусупова Г.Е. Применение наноструктурированных углеродных адсорбентов для выделения биомолекул и лекарственных растительных субстанции 2012 - г. 5 - стр. 56

3

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К., Бурашева Г.Ш. Қарағанды өңірінде өсетін T. Laxa өсімдігінің физиологиялық белсенді компоненттерін зерттеу 2012 - г. 5 - стр. 36

4

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К., Айдосова С.С. Investigation of fatty and amino acids contents of Salicornia europeae by Gas chromatography 2012 - г. 3 - стр. 36

5

Абилов Жарылкасын Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. Органо-минералды композициялық материалдарда беттік белсенді заттарды және металл иондарын сорбциялау 2012 - г. 6 - стр. 38

6

Абилов Жарылкасын Иминова Р.С., Бейсебеков М.К., Нурлибаев А.К., Жумагалиева Ш.Н. Полиакриламид және полигидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне ауыр металл иондарын сорбциялау 2012 - г. 5 - стр. 65

7

Абилов Жарылкасын Иминова Р.С., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. Полиакриламид және поли-2- гидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне беттік белсенді заттарды сорбциялау 2012 - г. 5 - стр. 65

8

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М. Properties of composite materials on the base of bentonite clay and gelatin 2011 - г. 6 - стр. 0

9

Абилов Жарылкасын Иминова Р.С., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. Полиакриламид-сазды гельдерінің цетилпиридиний бромидімен әрекеттесу заңдылцықтары 2012 - г. 6 - стр. 38

10

Абилов Жарылкасын Мусаева Э.Е., Бейсебеков М.К. Поливинил спирті және бентонит сазы негізінде криогельдермен Pb2+ иондарын сорбциялау 2012 - г. 4 - стр. 65

11

Абилов Жарылкасын Мун Г.А., Шайхутдинов Е.М. 2012 - г. 4 - стр. 0

12

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Қара (Сarum Black) және Зеравшан (Buium Seravchanicum) тмин-деріндегі органикалық қышқылдар 2011 - г. 5 - стр. 65

13

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Climacoptera (климакоптера) тектес өсімдіктердің кейбір түрлерінің хлороформ экстрактісін зерттеу. 2011 - г. 5 - стр. 65

14

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Фитохимическое исследование некоторых видов растений рода Климакоптера (Climacoptera) 2011 - г. 4 - стр. 33

15

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Настойка «Лимонидин» – эффективное лекарственное средство при антибиотик-ассоциированной диарее 2011 - г. 6 - стр. 109

16

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Изучение эффективности применения сиропа «Лимонидин» при синдроме неязвенной диспепсии 2011 - г. 6 - стр. 109

17

Абилов Жарылкасын Калугин С.Н. 2012 - г. 6 - стр. 1

18

Абилов Жарылкасын Калугин С.Н. 2012 - г. 4 - стр. 1

19

Абилов Жарылкасын Турмуханова М.Ж. 1,2-диметил-4-фенилэтинил-4-окси-транс-дегидрохинолин туындыларынын синтезі және қурылысы 2012 - г. 5 - стр. 65

20

Абилов Жарылкасын ”[3+3] Cyclizations of 1,3-Bis(silyloxy)-1,3-butadienes. Diversity-Oriented Synthesis of CF3-Substituted Fluorenes, Dibenzofurans, 9,10-Dihydrophenanthrenes and 6H-Benzo[c]chromenes”. 2012 - г. 15 - стр. 68

21

Абилов Жарылкасын Regioselective Synthesis of 5-Ethoxycarbonyl-, 5-Acetyl- and 5-Trifluoroacetyl-6-trifluorosalicylates by One-Pot Cyclizations of 1,3-Bis(trimethylsilyloxy)-1,3-buta-dienes with 3-Alkoxy-2-alken-1-ones“. 2012 - г. 5 - стр. 136

22

Абилов Жарылкасын Мун Г.А. 2011 - г. 5 - стр. 0

23

Абилов Жарылкасын Reaction of benzyne with fluorinated 1.3-dicarbonyl compounds 2013 - г. 6 - стр. 146

24

Абилов Жарылкасын Regioselective [3+3] Cyclization of 1.3-Bis (silyloxy)buta -1.3-dienes with 1.1.1-Trifluoro-4-(silyloxy)фдл-3-en-2-ones: New and Convenient Synthesis of Functionalized 5-Alkyl-3 - (trifluoromethyl)phenols 2013 - г. 15 - стр. 96

25

Абилов Жарылкасын Regioselective synthesis of CF2Cl-substituted biaryls by [3+3]cyclocondensation of 1,3-bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadienes with 4-aryl-1-chloro-1,1-difluoro-4-(trimethylsilyloxy)-3-en-2-ones 2012 - г. 6 - стр. 143

26

Абилов Жарылкасын Иминова Р.С., Жумагалиева Ш.Н., Кайралапова Г.Ж., Кудайбергенова Б.М., Бейсебеков М.К. Поливинил спирті негізіндегі криогельдердің қасиеттерін зерттеу 2012 - г. 4 - стр. 67

27

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. Полиакриламид-бентонит сазы композициялық гельдерінің ауыр металл иондарын сорбциялау қасиеттер 2012 - г. 1 - стр. 67

28

Абилов Жарылкасын Жеңіс Ж.. A NEW GALLOYLBERGENIN FROM BERGENIA CRASSIFOLIA WITH ANTI-LIPID DROPLET ACCUMULATION ACTIVITY 2012 - г. 5 - стр. 86

29

Абилов Жарылкасын Тумабаева А.М., Уркимбаева П.И., Каржаубаева Р.Г., Рахметуллаева Р.К. Электрондық оқулықтың инновациялық білім беру технологиясында қолдануы 2013 - г. 3 - стр. 3

30

Абилов Жарылкасын Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш., Жусупова Г.Е., Мансуров З.А., Султанова Н.А., Керимкулова А.Р., Жандосов Ж.М. 2011 - г. 5 - стр. 56

31

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. 2013 - г. 3 - стр. 41

32

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Кудайбергенова Б.М. 2013 - г. 5 - стр. 35

33

Абилов Жарылкасын Литвиненко Ю.А. Минеральный состав некоторых казахстанских видов растений рода Сведа (Sueada) 2014 - г. 4 - стр. 45

34

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С., Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж. 2012 - г. 5 - стр. 67

35

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Кайралапова Г.Ж. Поликарбон қышқылдар мен бентонит сазы негізіндегі композицияларының металл тұздары ерітіндісіндегі ісінгіштігі 2012 - г. 7 - стр. 65

36

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. 2014 - г. 9 - стр. 1

37

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К. 2013 - г. 2 - стр. 49

38

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. 2014 - г. 5 - стр. 7

39

Абилов Жарылкасын Кондауров Р.Г. 2014 - г. 9 - стр. 0

40

Абилов Жарылкасын Кондауров Р.Г. 2014 - г. 4 - стр. 0

41

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А. 2013 - г. 4 - стр. 6

42

Абилов Жарылкасын Умбетова А.К., Султанова Н.А. Biological active terpenoids from Tamarix species 2013 - г. 8 - стр. 15

43

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Иминова Р.С. 2014 - г. 8 - стр. 16

44

Абилов Жарылкасын Мансуров З.А., Кипчакбаева А.К., Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. Climacoptera Subcrassa өсімдігінен керамикалық сорбент көмегімен флавоноидтарды бөлу 2014 - г. 4 - стр. 0

45

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2015 - г. 4 - стр. 8

46

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К. Синтез криогелей на основе полиакриловой кислоты и исследование их физико-химических свойств 2015 - г. 7 - стр. 414

47

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2015 - г. 6 - стр. 0

48

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Кипчакбаева А.К. 2016 - г. 2 - стр. 52

49

Абилов Жарылкасын Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. ISOLATION OF STIGMASTEROL AND β-SITOSTEROL FROM DICHLOROMETHANE EXTRACT OF AERIAL PARTS OF CLIMACOPTERA OBTUSIFOLIA 2016 - г. 5 - стр. 0

50

Абилов Жарылкасын Турмуханова М.Ж., Калугин С.Н., Елибаева Н.С., Оспанов М.А. Synthesis of 2-arylated thiadiazolopyrimidones by Suzuki–Miyaura cross-coupling: a new class of nucleotide pyrophosphatase (NPPs) inhibitors 2016 - г. 16 - стр. 0

51

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. Бентонит саздары негізіндегі пролонгациялық жүйелер 2016 - г. 5 - стр. 113

52

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. Тамарикс өсімдігі экстрактысының полимерлік дәрілік формасын алу 2016 - г. 7 - стр. 418

53

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Умбетова А.К. 2016 - г. 6 - стр. 420

54

Абилов Жарылкасын Турмуханова М.Ж. Stereochemical Peculiarities of the Products of Condensation of Piperidine-4-one with Aromatic Aldehydes 2016 - г. 6 - стр. 18

55

Абилов Жарылкасын Мун Г.А., Жусупова Г.Е., Бурашева Г.Ш. 2017 - г. 4 - стр. 0

56

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е., Мун Г.А., Бурашева Г.Ш. 2017 - г. 5 - стр. 0

57

Абилов Жарылкасын Ахтаева Н.З., Жусупова Г.Е., Гадецкая А.В. 2012 - г. 4 - стр. 3

58

Абилов Жарылкасын Турмуханова М.Ж., Елибаева Н.С., Оспанов М.А. 2017 - г. 17 - стр. 0

59

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2017 - г. 10 - стр. 0

60

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. Тамариксидиннің бентонит сазы негізіндегі тасымалдағыштарын зерттеу 2018 - г. 6 - стр. 0

61

Абилов Жарылкасын Елибаева Н.С., Оспанов М.А., Турмуханова М.Ж. 2018 - г. 12 - стр. 0

62

Абилов Жарылкасын Дюсебаева М.А., Жеңіс Ж.. 2018 - г. 8 - стр. 0

63

Абилов Жарылкасын Елибаева Н.С., Оспанов М.А., Турмуханова М.Ж. 2018 - г. 6 - стр. 3

64

Абилов Жарылкасын Умбетова А.К., Султанова Н.А., Жумагалиева Ш.Н. 2019 - г. 4 - стр. 0

65

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2019 - г. 8 - стр. 3

66

Абилов Жарылкасын Бажыкова К.Б., Ергалиева Э.М. 3,5-диметиленокситетрагидропиран-4-оны синтездеу және идентификациялау 2018 - г. 6 - стр. 91

67

Абилов Жарылкасын Бажыкова К.Б. 2018 - г. 6 - стр. 91

68

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. 2019 - г. 4 - стр. 0

69

Абилов Жарылкасын Choudhary M.I., Кудайбергенова Б.М. 2019 - г. 5 - стр. 0

70

Абилов Жарылкасын Жеңіс Ж.. 2019 - г. 6 - стр. 0

71

Абилов Жарылкасын Дюсебаева М.А., Жеңіс Ж.. Chemical Constituents of Ligularia Narynensis 2019 - г. 5 - стр. 435

72

Абилов Жарылкасын Турмуханова М.Ж., Калугин С.Н., Жумагалиева Ш.Н. 2019 - г. 8 - стр. 0

73

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2020 - г. 9 - стр. 68

74

Абилов Жарылкасын Умбетова А.К., Ихсанов Е.С. 2020 - г. 7 - стр. 0

75

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. 2020 - г. 7 - стр. 0

76

Абилов Жарылкасын Кудайбергенова Б.М., Кайралапова Г.Ж., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2021 - г. 9 - стр. 23

77

Абилов Жарылкасын Кудайбергенова Б.М., Кайралапова Г.Ж., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. Карбоксиметилцеллюлозаның натрий тұзы мен алхидин-лидокаин комплекстерінің қасиеттерін зерттеу 2020 - г. 4 - стр. 10

78

Абилов Жарылкасын Кайралапова Г.Ж., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С. 2021 - г. 8 - стр. 3

79

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ TAMARIX HISPIDA WILLD. 2021 - г. 7 - стр. 0

1

Абилов Жарылкасын Абдыкалыкова Р.А. 2011 - г. 2 - стр. Алматы

2

Абилов Жарылкасын Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. Химически сшитые полиакрилат-глинистые композиты 2011 - г. 1 - стр. Вологоград

3

Абилов Жарылкасын Ешатова Ә.С., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. Synthesis and swelling ability of composite gels Polyvinylpyrrolidone-bentonite 2011 - г. 1 - стр. Almaty

4

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К. Preliminary phytochemical Studies of the aerial parts of Salicornia europeae, which growing in Kazakhstan 2012 - г. 4 - стр. КазНТУ

5

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К. TAMARIХ ӨСІМДІГІНЕН СУБСТАНЦИЯ АЛУДЫҢ ӘДІСТЕРІН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ 2012 - г. 1 - стр. Алматы

6

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М. Preparation and properties of composite hydrogels and cryogels on the basis of selfstructured polymers 2011 - г. 1 - стр. Almaty

7

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М. Композиционные носители лекарственых веществ на основе самоструктурирующихся органических и неорганически полимеров 2011 - г. 1 - стр. г. Волгоград

8

Абилов Жарылкасын Ешатова Ә.С., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. Поливинилпирролидон және бентонит сазы негізінде композициялық гельдердің физика-химиялық қасиетерін зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

9

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К. Жынғыл өсімдігінен алынған субстанцияның стандартизациялау әдістерін жетілдіру 2012 - г. 1 - стр. Алматы

10

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К. Маңғыстау және Алматы өңірінде өсетін Tamarix тектес өсімдітерді зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

11

Абилов Жарылкасын Султанова Н.А., Умбетова А.К. Salicorniа –өсімдігінің химиялық құрамын зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

12

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е., Шалахметова Т.М. 2011 - г. 4 - стр. Дом Дружбы

13

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е., Шалахметова Т.М. 2012 - г. 3 - стр. г. Барнаул

14

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Музычкина Р.А. Современные подходы в образовательном процессе на кафедре химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Химия и технология биологически активных веществ растений рода Limonium Mill. 2012 - г. 5 - стр. г. Караганда

16

Абилов Жарылкасын Мусаева Э.Е., Бейсебеков М.К., Кудайбергенова Б.М. Өздігінен құрылым түзгіш полимерлер мен бентонит сазы негізіндегі композиттік криогель 2012 - г. 3 - стр. Караганда

17

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е., Жусупова А.И. Структурно-логическая схема взаимосвязи обучения в курсах «Химическая технология переработки растительного сырья» и «Химическая технология биологически активных веществ растительного происхождения». 2012 - г. 2 - стр. Чебоксары

18

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Ointment Limonidin of antinflammatory and antiviral action //Abstract book 1st International symposium on secondary metabolites. 2012 - г. 1 - стр. г. Денежили

19

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Получение новых лекарственных средств растительного происхождения 2011 - г. 1 - стр. г. Волгоград

20

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Стандартизация растительной субстанции «Лимонидин» и создание лекарственных средств на ее основе. 2011 - г. 5 - стр. г. Алматы

21

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Comparative analysis of biologically active compounds of genus Climacoptera 2012 - г. 1 - стр. Урумжи

22

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Валидация методики количественного определения дубильных веществ в мази «Лимонидин» 2012 - г. 5 - стр. г. Алматы

23

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Стандартизация надземной части растений Limonium Gmelinii 2012 - г. 3 - стр. г. Алматы

24

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е., Шалахметова Т.М. Стандартизация субстанции и мази «Лимонидин» и их промышленный выпуск 2012 - г. 3 - стр. г. Барнаул

25

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Производство субстанции и 5 % мази «Лимонидин. 2011 - г. 3 - стр. г. Алматы

26

Абилов Жарылкасын Калугин С.Н. 2011 - г. 1 - стр. Волгоград

27

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Мобильность обучения в области создания лекарственных средств на основе растений 2012 - г. 1 - стр. Алматы

28

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Mobility study of the drugs establishment on the basis of plants 2012 - г. 1 - стр. Алматы

29

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж. Сазды-полимерлі композициялық гельдердің беттік белсенді заттарды сорбциялау заңдылықтары 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

30

Абилов Жарылкасын Мангазбаева Р.А., Мун Г.А. Инновационный научно-образовательный кластер и становление постиндустриального общества 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

31

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Соединения, идентифицированные в растениях вида Limonium myrianthum 2012 - г. 5 - стр. Москва

32

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. New compound from Limonium myrianthum 2012 - г. 1 - стр. Poitiers

33

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Жусупова Г.Е. validation of the method used for the quantitative determination of tanning substances in the "Limonidin" ointment / 2012 - г. 1 - стр. Universiti Sains Malaysia, Penang

34

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Compounds isolated from Limonium myrianthum 2012 - г. 1 - стр.

35

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Жусупова Г.Е. Промышленный выпуск Субстанции и Мази «Лимонидин» растительного происхождения 2013 - г. 4 - стр.

36

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Compounds isolated from Limonium myrianthum 2012 - г. 1 - стр.

37

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Жусупова Г.Е. Limonidin botanical ointment as a highly-effective antiviral and anti-inflammatory drug 2012 - г. 1 - стр. Universiti Sains Malaysia, Penang

38

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Жусупова Г.Е. Limonidin botanical syrup with an anti-inflammatory effect 2012 - г. 1 - стр. Universiti Sains Malaysia, Penang

39

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Жусупова Г.Е. Limonidin tincture with an anti-inflammatory effect 2012 - г. 1 - стр. Пенанг

40

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. Limonidin botanical substance 2012 - г. 1 - стр. Пенанг

41

Абилов Жарылкасын Нуржанова А.А., Калугин С.Н. 2013 - г. 6 - стр. КазНУ

42

Абилов Жарылкасын Ахтаева Н.З., Жусупова Г.Е. 2013 - г. 4 - стр.

43

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. 2013 - г. 1 - стр.

44

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. 2013 - г. 2 - стр.

45

Абилов Жарылкасын Жусупова Г.Е. 2013 - г. 2 - стр.

46

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Жусупова Г.Е. 2013 - г. 1 - стр.

47

Абилов Жарылкасын Керимкулова А.Р., Султанова Н.А., Бурашева Г.Ш., Мансуров З.А., Жусупова Г.Е. 2013 - г. 1 - стр.

48

Абилов Жарылкасын Бажыкова К.Б., Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. Технология оценки знаний обучающихся по дисциплине "Химическая технология переработки растительного сырья" 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

49

Абилов Жарылкасын Кудайбергенова Б.М., Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н. 2013 - г. 1 - стр. Пакистан, Карачи

50

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. Фитохимический состав некоторых Казахстанских видов растений семейства Маревых (Chenopodiaceae) рода сведа (Suaeda) 2014 - г. 1 - стр. г. Барнаул

51

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. Биологически активные вещества фитопрепаратов, полученных из надземной части соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica) 2014 - г. 3 - стр. г. Сыктывкар

52

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2010 - г. 1 - стр.

53

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Кайралапова Г.Ж., Иминова Р.С. 2011 - г. 1 - стр.

54

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2014 - г. 4 - стр.

55

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж., Жумагалиева Ш.Н. 2013 - г. 1 - стр. Пакистан, Карачи

56

Абилов Жарылкасын Жеңіс Ж.. Investigation of Natural product from Medicinal plant of Kazakhstan 2014 - г. 1 - стр. Shanghai

57

Абилов Жарылкасын Жеңіс Ж.., Бурашева Г.Ш. Synthesis research on sugar conformation of new alkaloid from Leotince altaica 2013 - г. 1 - стр. Hokkaido

58

Абилов Жарылкасын Кайралапова Г.Ж., Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К. Өндірістік ағынды суларды БС-ПАҚ негізіндегі композициямен сорбциялау 2014 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

59

Абилов Жарылкасын Кайралапова Г.Ж., Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К. Өндірістік ағынды суларды БС-ПАҚ негізіндегі композициямен сорбциялау 2014 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

60

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. 2012 - г. 1 - стр.

61

Абилов Жарылкасын Бурашева Г.Ш., Жеңіс Ж.. A NEW GALLOYLBERGENIN FROM BERGENIA CRASSIFOLIA WITH ANTI-LIPID DROPLET ACCUMULATION ACTIVITY 2012 - г. 1 - стр. Novosibirsk

62

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Жусупова Г.Е. 2014 - г. 1 - стр.

63

Абилов Жарылкасын Жусупова А.И., Мун Г.А., Жусупова Г.Е. 2014 - г. 1 - стр.

64

Абилов Жарылкасын Мун Г.А., Жусупова Г.Е., Жусупова А.И. 2014 - г. 1 - стр.

65

Абилов Жарылкасын Мун Г.А., Калугин С.Н. СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФОРМ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА 2015 - г. 11 - стр. Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург

66

Абилов Жарылкасын Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж., Жумагалиева Ш.Н., Иминова Р.С. 2016 - г. 5 - стр. Киев

67

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. 2016 - г. 1 - стр. Новосибирск

68

Абилов Жарылкасын 2016 - г. 1 - стр. Казахский Национальный университет имени аль-Фараби

69

Абилов Жарылкасын Полимер-сазды композицияларды тамариксидин субстанциясының тасымалдағышы ретінде бағалау 2016 - г. 1 - стр. Алматы

70

Абилов Жарылкасын Жұмсақ дәрілік формаларды дайындауға арналған бентонит сазы-тамариксидин жүйелерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

71

Абилов Жарылкасын "Тамариксидин" негізінде жақпа май жасау және зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті

72

Абилов Жарылкасын Поликомплекстер 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

73

Абилов Жарылкасын Елибаева Н.С., Калугин С.Н. Поверхностная активность производных оксана 2016 - г. 1 - стр. Екатеринбург

74

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н., Кудайбергенова Б.М. 2018 - г. 1 - стр.

75

Абилов Жарылкасын Жеңіс Ж.. 2019 - г. 1 - стр. Cappadocia, Turkey

76

Абилов Жарылкасын Жеңіс Ж.. 2018 - г. 1 - стр. Nanjing, China

77

Абилов Жарылкасын Дюсебаева М.А., Жеңіс Ж.. 2018 - г. 1 - стр. Jeju, Korea

78

Абилов Жарылкасын Жумагалиева Ш.Н. 2021 - г. 1 - стр. Екатеринбург, 20–23 апреля 2021 года
Автордың құжаттары

70

Цитирования

433 по 362
құжаттар

h-индексі

9

2021

Natural Product Research
35, с. 2095-2098

3

Цитирований
Sorption of heavy metal ions by composite materials based on polycarboxylic acids and bentonite clay

Zhumagaliyeva, S.N., Iminovа, R.S., Kairalapova, G.Z., Kudaybergenova, B.M., Abilov, Z.A.

2021

Eurasian Chemico-Technological Journal
23, с. 19-27

0

Цитирований
Use of ultrasound for extraction of biologically active substances from tamarix hispida willd.

Zhumagaliyeva, S.N., Amanzholkyzy, A., Sultanova, N.A., Abilov, Z.A.

2021

Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya
0, с. 283-289

0

Цитирований
2020

Bioorganic Chemistry
104, с.

1

Цитирований
Bentonite-containing polymer materials for treatment of wastewater: Case study

Zhumagaliyeva, S., Iminova, R., Kairalapova, G., Abilov, Z.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 595-602

1

Цитирований
Synthesis and Inhibitory Activity towards Monoamine Oxidase A and B of 8-Functionalized 3-Fluoro-2-methyl-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Safarov, S., Khalikova, M., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Iqbal, J., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 7284-7291

5

Цитирований
Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Iqbal, J., Safarov, S., Khalikova, M., Isobaev, M., Munshi, A., Rahman, Q., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Kelzhanova, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 11071-11076

1

Цитирований
Synthesis of 2-Alkynyl- and2-Amino-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Inhibitory Potential against Monoamine Oxidase A and B

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Safarov, S., Khalikova, M., Khalikov, D., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Zhumagalieva, S., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Salman, G.A., Ehlers, P., Hameed, A., Iqbal, J., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 13760-13767

3

Цитирований
2-Substituted 7-trifluoromethyl-thiadiazolopyrimidones as alkaline phosphatase inhibitors. Synthesis, structure activity relationship and molecular docking study

Jafari, B., Ospanov, M., Ejaz, S.A., Yelibayeva, N., Khan, S.U., Amjad, S.T., Safarov, S., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Lecka, J., Sévigny, J., Iqbal, J., Langer, P.

2018

European Journal of Medicinal Chemistry
144, с. 116-127

8

Цитирований
2018

ChemChemTech
61, с. 83-87

1

Цитирований
Synthesis of Novel Benzothiazolo[3,2-a]pyridimidin-4-ones with Potential Cytotoxic and Pro-Apoptotic Potential

Jafari, B., Rashid, F., Safarov, S., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Umar, M.I., Zaib, S., Iqbal, J., Langer, P.

2018

ChemistrySelect
3, с. 12213-12218

3

Цитирований
2017

Chemistry and Chemical Technology
11, с. 188-194

4

Цитирований
Synthesis of functionalised fluorinated pyridine derivatives by site-selective Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of halogenated pyridines

Sharif, M., Shoaib, K., Ahmed, S., Reimann, S., Iqbal, J., Hashmi, M.A., Ayub, K., Yelibayeva, N., Ospanov, M., Turmukhanova, M.Z., Abilov, Z.A., Langer, P.

2017

Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences
72, с. 263-279

2

Цитирований
Creation of polymer hydrogel dressings with herbal medicinal substance “Alkhydin” and their properties

Temirkhanova, G.E., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Irmukhametova, G.S., Mun, A.G., Beksultanov, Z.I., Myktybayeva, Z.K., Shnaukshta, V.S.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 57-62

0

Цитирований
2017

Polymer Bulletin
74, с. 4701-4713

7

Цитирований
Biologically Active Compounds from Halogeton glomeratus

Kudekova, A.B., Umbetova, A.K., Gemedzhieva, N.G., Abilov, Z.A., Sultanova, N.A., Burasheva, G.S.

2017

Chemistry of Natural Compounds
53, с. 935-936

1

Цитирований
Composite polymer-clay hydrogels based on bentonite clay and acrylates: Synthesis, characterization and swelling capacity

Zhumagaliyeva, S.N., Iminovа, R.S., Kairalapova, G.Z., Beysebekov, M., Beysebekov, M.K., Abilov, Z.A.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 279-288

3

Цитирований
2016

Eurasian Chemico-Technological Journal
18, с. 111-116

0

Цитирований
Suzuki–Miyaura reactions of 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

Sharif, M., Shoaib, K., Ahmed, S., Iqbal, J., Abilov, Z.A., Spannenberg, A., Langer, P.

2016

Tetrahedron Letters
57, с. 3060-3062

10

Цитирований
Synthesis of 2-arylated thiadiazolopyrimidones by Suzuki-Miyaura cross-coupling: a new class of nucleotide pyrophosphatase (NPPs) inhibitors

Jafari, B., Yelibayeva, N., Ospanov, M., Ejaz, S.A., Afzal, S., Khan, S.U., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Safarov, S., Lecka, J., Sévigny, J., Rahman, Q., Ehlers, P., Iqbal, J., Langer, P.

2016

RSC Advances
6, с. 107556-107571

20

Цитирований
Method for Obtaining Total Flavonoids from Climacoptera subcrassa and Their Biological Activity

Kipchakbaeva, A.K., Khamid, R.A.A., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Numonov, S.R., Aisa, H.A.

2016

Chemistry of Natural Compounds
52, с. 322-323

2

Цитирований
Flavonoids and Sterols from Zygophyllum fabago

Abdel-Hamid, R.A., Ross, S.A., Abilov, Z.A., Sultanova, N.A.

2016

Chemistry of Natural Compounds
52, с. 318-319

7

Цитирований
Synthesis of 2,3,3a,9a-tetrahydro-1h-cyclopenta[b]quinoxaline-1,3,4,9-tetracarboxylate by cyclization of 1,5-bis[(trimethylsilyl)oxy]penta-1,4-dienes with quinoxalines

Rotzoll, S., Feist, H., Gütlein, J.P., Michalik, D., Kelzhanova, N.K., Abilov, Z.A., Villinger, A., Langer, P.

2015

Helvetica Chimica Acta
98, с. 308-317

0

Цитирований
Synthesis of arylated benzofurans by regioselective Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of 2,3-dibromobenzofurans- and 2,3,5-tribromobenzofurans

Hussain, M., Thai Hung, N., Abbas, N., Khera, R.A., Malik, I., Patonay, T., Kelzhanova, N., Abilov, Z.A., Villinger, A., Langer, P.

2015

Journal of Heterocyclic Chemistry
52, с. 497-505

9

Цитирований
Interactions of bentonite clay in composite gels of non-ionic polymers with cationic surfactants and heavy metal ions

Beisebekov, M.M., Serikpayeva, S.B., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A., Kosmella, S., Koetz, J.

2015

Colloid and Polymer Science
293, с. 633-639

7

Цитирований
2015

Chemistry and Chemical Technology
9, с. 459-462

6

Цитирований
2014

Eurasian Chemico-Technological Journal
16, с. 321-328

1

Цитирований
2014

Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements
189, с. 255-262

0

Цитирований
Regioselective synthesis of pyrazoles and isoxazoles with cyclopropanated side-chain

Bendrath, F., Falodun, A., Abilov, Z.A., Villinger, A., Langer, P.

2014

Journal of Heterocyclic Chemistry
51, с. 835-840

6

Цитирований
Biologically active terpenoids from Tamarix species

Sultanova, N.A., Abilov, Z.A., Umbetova, A.K., Choudhary, M.I.

2013

Eurasian Chemico-Technological Journal
15, с. 219-226

4

Цитирований
Regioselective [3+3] cyclization of 1,3-Bis(silyloxy)buta-1,3-dienes with 1,1,1-Trifluoro-4-(silyloxy)alk-3-en-2-ones: New and Convenient synthesis of functionalized 5-alkyl-3-(trifluoromethyl)phenols

Büttner, S., Bunescu, A., Reimann, S., Tam Dang, T.H., Pundt, T., Klassen, R., Schmidt, A., Kelzhanova, N.K., Abilov, Z.A., Ghochikyan, T.V., Saghiyan, A.S., Villinger, A., Reinke, H., Spannenberg, A., Langer, P.

2013

Helvetica Chimica Acta
96, с. 44-58

1

Цитирований
Reaction of benzyne with fluorinated 1,3-dicarbonyl compounds

Zahid, M., Ibad, M.F., Abilov, Z.A., Langer, P.

2013

Journal of Fluorine Chemistry
146, с. 80-85

8

Цитирований
2013

Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences
68, с. 378-382

0

Цитирований
Synthesis of functionalized acetophenones by formal [3+3] cyclocondensations of 1,3-bis(silyloxy)-1,3-butadienes with 3-alkoxyand 3-silyloxy-2-acetyl-2-en-1-ones

Dede, R., Riahi, A., Shkoor, M., Yawer, M.A., Hussain, I., Kelzhanova, N., Abilov, Z.A., Falodun, A., Görls, H., Langer, P.

2013

Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences
68, с. 1021-1030

1

Цитирований
Amino Acid and Fatty Acid Contents of Camphorosma lessingii

Abdel-Hamid, R.A., Abilov, Z.A., Umbetova, A.K., Sultanova, N.A., Burasheva, G.S.

2013

Chemistry of Natural Compounds
49, с. 734-735

0

Цитирований
Investigation of the lipophilic constituents of Camphorosma lessingii

Abdel-Hamid, R.A., Abilov, Z.A., Sultanova, N.A., Umbetova, A.K.

2013

Chemistry of Natural Compounds
49, с. 732-733

1

Цитирований
Study of composite carrier based on organic and inorganic polymers

Kudaibergenova, B.M., Beisebekov, M.K., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.M., Abilov, Z.A., Chaudhary, M.I.

2013

Journal of the Chemical Society of Pakistan
35, с. 1279-1283

2

Цитирований
2013

Helvetica Chimica Acta
96, с. 2185-2190

0

Цитирований
2012

Journal of Fluorine Chemistry
136, с. 38-42

4

Цитирований
2012

Tetrahedron
68, с. 3654-3668

7

Цитирований
Cyclization reactions of 1,1-bis(trimethylsilyloxy)ketene acetals

Dang, T.T., Kelzhanova, N.K., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Langer, P.

2012

Synlett
23, с. 1283-1290

6

Цитирований
2012

Journal of Fluorine Chemistry
139, с. 28-45

6

Цитирований
2012

Helvetica Chimica Acta
95, с. 1037-1047

1

Цитирований
A new galloylbergenin from Bergenia Crassifolia with anti-lipid droplet accumulation activity

Janar, J., Fang, L., Wong, C.P., Kaneda, T., Hirasawa, Y., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Morita, H.

2012

Heterocycles
86, с. 1591-1595

9

Цитирований
Halimodendrin I, a new acylated triterpene glycoside from Halimodendron halodendron (Fabaceae)

Kozhamkulova, Z.A., Radwan, M.M., Zhusupova, G.E., Abilov, Z.A., Ross, S.A.

2011

Phytochemistry Letters
4, с. 323-327

6

Цитирований
Gmelinoside I, a new flavonol glycoside from Limonium gmelinii

Kozhamkulova, Z.A., Radwan, M.M., Zhusupova, G.E., Abilov, Z.Z., Rahadilova, S.N., Ross, S.A.

2010

Natural Product Communications
5, с. 1061-1062

5

Цитирований
Structure and swelling of polymer-clay composites

Iminova, R.S., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A., Mun, G.A.

2009

Eurasian Chemico-Technological Journal
11, с. 213-220

1

Цитирований
Composite supports based on bentonite clay and polysaccharides

Kudaibergenova, B.M., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A., Chaudkhari, M.I.

2008

Russian Journal of Applied Chemistry
81, с. 1043-1046

0

Цитирований
Properties of bentonite and local anesthetics composition

Zhumagalieva, S.N., Kudaibergenova, B.M., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A.

2007

Journal of Applied Polymer Science
106, с. 1601-1605

2

Цитирований
Triterpenoids from plants of the genus Tamarix

Umbetova, A.K., Choudhary, M.I., Sultanova, N.A., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A.

2006

Chemistry of Natural Compounds
42, с. 332-335

6

Цитирований
Bioactive flavonoids and saponins from Climacoptera obtusifolia

Yeskaliyeva, B., Mesaik, M.A., Abbaskhan, A., Kulsoom, A., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Choudhary, M.I.

2006

Phytochemistry
67, с. 2392-2397

31

Цитирований
2006

Chemistry of Natural Compounds
42, с. 512-514

2

Цитирований
2006

Chemistry of Natural Compounds
42, с. 602-603

2

Цитирований
Biologically active substances from Camphorosma monspeliacum

Umbetova, A.K., Choudhary, M.I., Burasheva, G.S., Sultanova, N.A., Abilov, Z.A.

2005

Chemistry of Natural Compounds
41, с. 726-727

4

Цитирований
Flavonoids of plants from the genus Tamarix

Umbetova, A.K., Choudhary, M.I., Sultanova, N.A., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A.

2005

Chemistry of Natural Compounds
41, с. 728-729

6

Цитирований
Flavonoids of plants from the genus Tamarix

Umbetova, A.K., Esirkegenova, S.Z., Chaudri, I.M., Omurkamzinova, V.B., Abilov, Z.A.

2004

Chemistry of Natural Compounds
40, с. 297-298

10

Цитирований
Biologically active compounds from Tamarix hispida. II

Sultanova, N.A., Abilov, Z.A., Shul'ts, E.E., Omurkamzinova, V.B.

2004

Chemistry of Natural Compounds
40, с. 192-193

5

Цитирований
Biologically active compounds from Climacoptera

Eskalieva, B.K., Akhmed, A., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Akhmad, V.U.

2004

Chemistry of Natural Compounds
40, с. 87-88

4

Цитирований
Isotamarixen - A New Antioxidant and Prolyl Endopeptidase-Inhibiting Triterpenoid from Tamarix hispida

Sultanova, N., Makhmoor, T., Yasin, A., Abilov, Z.A., Omurkamzinova, V.B., Choudhary, M.I.

2004

Planta Medica
70, с. 65-67

48

Цитирований
Biologically active compounds from Limonium Gmelinii and L. Popovii I

Korul'kina, L.M., Shul'ts, E.E., Zhusupova, G.E., Abilov, Z.A., Erzhanov, K.B., Chaudri, M.I.

2004

Chemistry of Natural Compounds
40, с. 465-471

31

Цитирований
Flavonoids of the aerial part of Tamarix hispida

Sultanova, N.A., Abilov, Z.A., Omurkamzinova, V.B., Chaudri, I.M.

2002

Chemistry of Natural Compounds
38, с. 98-99

6

Цитирований
Antioxidant and antimicrobial activities of Tamarix ramosissima

Sultanova, N., Makhmoor, T., Abilov, Z.A., Parween, Z., Omurkamzinova, V.B., Ur-Rahman, A., Choudhary, M.I.

2001

Journal of Ethnopharmacology
78, с. 201-205

72

Цитирований
Coumarins from the aerial part of Halocnemum strobilaceum

Miftakhova, A.F., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Ahmad, V.U., Zahid, M.

2001

Fitoterapia
72, с. 319-321

17

Цитирований
2001

Russian Journal of Applied Chemistry
74, с. 277-279

0

Цитирований
Flavonoids of Halocnemum strobilaceum

Miftakhova, A.F., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A.

1999

Chemistry of Natural Compounds
35, с. 100-101

11

Цитирований
The chemical compositions of some Kazakhstan glassworts

Miftakhova, A.F., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A.

1999

Chemistry of Natural Compounds
35, с. 225-226

2

Цитирований
Turbidity of the water-organic solutions of the polyelectrolyte - surfactant complexes

Shesternin, S.L., Abilov, Z.A., Musabekov, K.B., Sajfullin, A.A.

1991

Kolloidnyi Zhurnal
53, с. 773-774

0

Цитирований