Басты бет / Химия және химиялық технология / органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер / Кипчакбаева Алия Куанышовна

Кипчакбаева Алия Куанышовна

Лауазымы: доцент м.а.
органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер
Scopus author ID: 55589074900
aliya_k85@mail.ru
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Биохимия негіздері
Органикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Биохимия
Биоорганикалық химия
Органикалық химия
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Органикалық химияның теориялық негіздері
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Органикалық химия
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Органикалық химия
Органикалық химияның теориялық негіздері
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Биоорганикалық химия
Биохимия негіздері
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Органикалық химия 1
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық химия
Өсімдіктегі биологиялық активті заттарды идентификациялау
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Табиғи полифенолдар химиясы
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Биоорганикалық химия
Биохимия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Биоорганикалық химия
Органикалық химия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Табиғи полифенолдар химиясы
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Биохимия
Биохимия
Биохимия
Биохимия негіздері
Табиғи полифенолдар химиясы
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Биохимия
Органикалық химия
Органикалық химия
Биоорганикалық химия
Органикалық химия
Биохимия
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Органикалық химия
Органикалық химия
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Биоорганикалық химия
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Органикалық химия
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Негізгі және нәзік органикалық синтез өнімдерін бақылау және сараптау әдістері
Синтетикалық биологиялық белсенді гетероциклді қосылыстардың химиялық технологиясы
Органикалық синтез өнімдерің саралаудың негізгі әдістері
Терпендердің химиясы және технологиясы
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Дайың синтетикалық дәрілерді саралау және сертификаттау
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Биоорганикалық химия
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Дайың синтетикалық дәрілерді саралау және сертификаттау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Терпендердің химиясы және технологиясы
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Органикалық химия
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
6
Органикалық химия 1
Биохимия негіздері
Органикалық химия
Биохимия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Органикалық химия
Органикалық химияның теориялық негіздері
Органикалық химияның теориялық негіздері
Биоорганикалық химия
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Органикалық химия
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Органикалық химияның теориялық негіздері
Органикалық химияның теориялық негіздері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биоорганикалық химия
Биохимия негіздері
Биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Органикалық химия 1
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Органикалық химияның теориялық негіздері
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Биохимия
Биоорганикалық химия
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Биоорганикалық химия
Органикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Биохимия
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Биохимия негіздері
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Табиғи полифенолдар химиясы
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Биохимия
Органикалық химия
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Көмірсулардың химиясы және технологиясы
Өсімдіктегі биологиялық активті заттарды идентификациялау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Биоорганикалық химия
Органикалық химия
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Биохимия негіздері
Биохимия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
2
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
1
Органикалық химия
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Органикалық химия 1
Органикалық химия
Биохимия негіздері
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Органикалық химияның теориялық негіздері
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Химия және фитопрепараттар шығару технологиясы
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Биохимия негіздері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Органикалық химияның теориялық негіздері
Органикалық химия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Органикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Органикалық химия
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Органикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық химия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Биохимия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Өсімдіктегі биологиялық активті заттарды идентификациялау
Биохимия негіздері
Органикалық химия
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Биохимия негіздері
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Органикалық химия
Органикалық химия 1
Биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Технологиялық үдерістер валидациясының негіздері
Органикалық химияның теориялық негіздері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биоорганикалық химия
Органикалық химия
Дәрілік түрлерді өндіру технологиясы
Биоорганикалық химия
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Органикалық химияның теориялық негіздері
Табиғи полифенолдар химиясы
Табиғи полифенолдар химиясы
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Биохимия
Биохимия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Биоорганикалық химия
Өсімдік шикізатынаң алынатың биологиялық белсенді заттарды спектральды сараптау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
Табиғи полифенолдар химиясы
Биоорганикалық химия
Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
Биохимия
Биохимия негіздері
Органикалық химия
Табиғи полифенолдар химиясы
Биохимия негіздері
Биологиялық белсенді заттардың синтезі мен биохимиясының негіздері
Молекулалық биология және биоорганикалық химия
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
Өсімдік дәрілік формаларды жасау технологиясы
Биохимия
Органикалық химия
Дәрілік заттарды химиялық және фармацевтикалық талдау
Синтетикалық бояғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Биоорганикалық химия

1

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы " Қазақ университеті " 2016 - г. 28 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы " Қазақ университеті " 2016 - г. 28 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кипчакбаева Алия Куанышовна Медицналық фитопрепараттарды жасаудығы заманауи аспектілері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3615-2 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Кипчакбаева Алия Куанышовна Медицналық фитопрепараттарды жасаудығы заманауи аспектілері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3615-2 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А., Сейтимова Г.А. Способ получения средства с антибактериальным действием KAZPATENT 2021 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А., Сейтимова Г.А. Способ получения средства с антибактериальным действием KAZPATENT 2021 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Тоқтарбек М.., Сейтимова Г.А., Choudhary M.I. KAZPATENT 2022 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Тоқтарбек М.., Сейтимова Г.А., Choudhary M.I. KAZPATENT 2022 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кипчакбаева Алия КуанышовнаМансуров З.А., Абилов Ж.., Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. Climacoptera Subcrassa өсімдігінен керамикалық сорбент көмегімен флавоноидтарды бөлу 2014 - г. 4 - стр. 0

2

Кипчакбаева Алия КуанышовнаМансуров З.А., Абилов Ж.., Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. Climacoptera Subcrassa өсімдігінен керамикалық сорбент көмегімен флавоноидтарды бөлу 2014 - г. 4 - стр. 0

3

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш. Climacoptera obtusifolia және subcrassa өсіміктерінен флавоноидтар кешенін алу 2014 - г. 1 - стр. 0

4

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш. Climacoptera obtusifolia және subcrassa өсіміктерінен флавоноидтар кешенін алу 2014 - г. 1 - стр. 0

5

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Абилов Ж.., Ескалиева Б.К. 2016 - г. 2 - стр. 52

6

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Абилов Ж.., Ескалиева Б.К. 2016 - г. 2 - стр. 52

7

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. 2016 - г. 2 - стр. 52

8

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. 2016 - г. 2 - стр. 52

9

Кипчакбаева Алия КуанышовнаСейтимова Г.А. 2018 - г. 6 - стр. 0

10

Кипчакбаева Алия КуанышовнаСейтимова Г.А. 2018 - г. 6 - стр. 0

11

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. Glycyrrhíza uralensis өсімдігінің жер беті бөлігінен шартты препарат алу жолдарын ұсыну 2018 - г. 5 - стр. 81

12

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. Glycyrrhíza uralensis өсімдігінің жер беті бөлігінен шартты препарат алу жолдарын ұсыну 2018 - г. 5 - стр. 81

13

Кипчакбаева Алия КуанышовнаСейтимова Г.А. Cichorium intybus l. өсімдігінің органикалық қышқылдары құрамын сандық сараптау 2018 - г. 5 - стр. 81

14

Кипчакбаева Алия КуанышовнаСейтимова Г.А. Cichorium intybus l. өсімдігінің органикалық қышқылдары құрамын сандық сараптау 2018 - г. 5 - стр. 81

15

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. Polyphenols from the plant Climacoptera korshinskyi 2019 - г. 2 - стр. 55

16

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. Polyphenols from the plant Climacoptera korshinskyi 2019 - г. 2 - стр. 55

17

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Climacoptera korshinskyi өсімдігінің биологиялық белсенді заттарды алу жолдарын ұсыну және құрамын анықтау 2019 - г. 5 - стр. 0

18

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. Climacoptera korshinskyi өсімдігінің биологиялық белсенді заттарды алу жолдарын ұсыну және құрамын анықтау 2019 - г. 5 - стр. 0

19

Кипчакбаева Алия КуанышовнаМамурова А.Т., Ескалиева Б.К. Срвнительное исследование элементного состава и биологически активных веществ растений рода Inula (I.britanica, I.macrophylla, I.helenium) 2019 - г. 4 - стр. 0

20

Кипчакбаева Алия КуанышовнаМамурова А.Т., Ескалиева Б.К. Срвнительное исследование элементного состава и биологически активных веществ растений рода Inula (I.britanica, I.macrophylla, I.helenium) 2019 - г. 4 - стр. 0

21

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш. Фунгицидтық әсер көрсететін қосылыстар алу 2020 - г. 4 - стр. 0

22

Кипчакбаева Алия КуанышовнаБурашева Г.Ш. Фунгицидтық әсер көрсететін қосылыстар алу 2020 - г. 4 - стр. 0

23

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К. 2021 - г. 31 - стр. 2021

24

Кипчакбаева Алия КуанышовнаЕскалиева Б.К. 2021 - г. 31 - стр. 2021

1

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А. 2016 - г. 8 - стр.

2

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А. 2016 - г. 8 - стр.

3

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А. 2016 - г. 2 - стр.

4

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А. 2016 - г. 2 - стр.

5

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. 2017 - г. 1 - стр. Ташкент

6

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К. 2017 - г. 1 - стр. Ташкент

7

Кипчакбаева Алия Куанышовна Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. KOCHIA PROSTRATA ӨСІМДІГІНІҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 6 - стр.

8

Кипчакбаева Алия Куанышовна Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. KOCHIA PROSTRATA ӨСІМДІГІНІҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 6 - стр.

9

Кипчакбаева Алия Куанышовна Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А., Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. «Development of isolation of new domestic preparations from halophytes of Kazakhstan» 2019 - г. 2 - стр. Алматы

10

Кипчакбаева Алия Куанышовна Ескалиева Б.К., Сейтимова Г.А., Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А. «Development of isolation of new domestic preparations from halophytes of Kazakhstan» 2019 - г. 2 - стр. Алматы

11

Кипчакбаева Алия Куанышовна ELYTRIGIA REPENS ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

12

Кипчакбаева Алия Куанышовна ELYTRIGIA REPENS ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

13

Кипчакбаева Алия Куанышовна ӨСІМДІК КОМПОЗИЦИЯСЫНАН ПОЛИФЕНОЛДЫ КЕШЕН АЛУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

14

Кипчакбаева Алия Куанышовна ӨСІМДІК КОМПОЗИЦИЯСЫНАН ПОЛИФЕНОЛДЫ КЕШЕН АЛУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Кипчакбаева Алия Куанышовна CARYOPHYLLACEAE STELLARIA ӨСІМДІГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕН АЛУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Кипчакбаева Алия Куанышовна CARYOPHYLLACEAE STELLARIA ӨСІМДІГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕН АЛУ 2020 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

17

Кипчакбаева Алия Куанышовна ORĪGANUM MAJORĀNA ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр.

18

Кипчакбаева Алия Куанышовна ORĪGANUM MAJORĀNA ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр.

19

Кипчакбаева Алия Куанышовна CONIUM MACULATUM ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр.

20

Кипчакбаева Алия Куанышовна CONIUM MACULATUM ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 1 - стр.

21

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш. Фунгицидтық әсер көрсететін қосылыстар алу 2020 - г. 4 - стр.

22

Кипчакбаева Алия Куанышовна Бурашева Г.Ш. Фунгицидтық әсер көрсететін қосылыстар алу 2020 - г. 4 - стр.
Автордың құжаттары

7

Цитирования

39 по 38
құжаттар

h-индексі

3

Biosynthesis of Secondary Metabolites Based on the Regulation of MicroRNAs

Hossain, R., Quispe, C., Saikat, A.S.M., Jain, D., Habib, A., Janmeda, P., Islam, M.T., Daştan, S.D., Kumar, M., Butnariu, M., Cho, W.C., Sharifi-Rad, J., Kipchakbayeva, A., Calina, D.

2022

BioMed Research International
2022, с.

12

Цитирований
Resveratrol-Based Nanoformulations as an Emerging Therapeutic Strategy for Cancer

Sharifi-Rad, J., Quispe, C., Mukazhanova, Z., Knut, E., Turgumbayeva, A., Kipchakbayeva, A., Seitimova, G., Mahomoodally, M.F., Lobine, D., Koay, A., Wang, J., Sheridan, H., Leyva-Gómez, G., Prado-Audelo, M.L.D., Cortes, H., Rescigno, A., Zucca, P., Sytar, O., Imran, M., Rodrigues, C.F., Cruz-Martins, N., Ekiert, H., Kumar, M., Abdull Razis, A.F., Sunusi, U., Kamal, R.M., Szopa, A.

2021

Frontiers in Molecular Biosciences
8, с.

16

Цитирований
Roles of Therapeutic Bioactive Compounds in Hepatocellular Carcinoma

Jain, D., Murti, Y., Khan, W.U., Hossain, R., Hossain, M.N., Agrawal, K.K., Ashraf, R.A., Islam, M.T., Janmeda, P., Taheri, Y., Alshehri, M.M., Daştan, S.D., Yeskaliyeva, B., Kipchakbayeva, A., Sharifi-Rad, J., Cho, W.C.

2021

Oxidative Medicine and Cellular Longevity
2021, с.

4

Цитирований
Polyphenols from the Plant Climacoptera korshinskyi

Kipchakbaeva, A.K., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Aisa, H.A.

2019

Chemistry of Natural Compounds
55, с. 131-132

1

Цитирований
Method for Obtaining Total Flavonoids from Climacoptera subcrassa and Their Biological Activity

Kipchakbaeva, A.K., Khamid, R.A.A., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Abilov, Z.A., Numonov, S.R., Aisa, H.A.

2016

Chemistry of Natural Compounds
52, с. 322-323

2

Цитирований
Saponins from Climacoptera subcrassa

Kipchakbaeva, A.K., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Adikari, A., Aisa, H.A., Choudhary, M.I.

2016

Chemistry of Natural Compounds
52, с. 363-364

3

Цитирований
Flavonoids from Climacoptera subcrassa

Kipchakbaeva, A.K., Eskalieva, B.K., Burasheva, G.S., Aisa, H.A.

2013

Chemistry of Natural Compounds
48, с. 1076-1077

1

Цитирований