Басты бет / Химия және химиялық технология / органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер / Елибаева Назым Сайдильдаевна

Елибаева Назым Сайдильдаевна

Лауазымы: доцент м.а.
органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер
Scopus author ID: 57192061965
nazym_yelibaeva@mail.ru
       Өмірбаян Мен, Елибаева Назым Сайдильдаевна, 1979 жылы 29 шілдеде Қызылорда облысы Тасбөгет кентінде туылдым. Ұлтым – қазақ. Қазақстан Республикасының азаматымын. 1985 жылы Тасбөгет кентіндегі №11 орта мектептің 1-сыныбына бардым. 1995 жылы мектепті бітіріп, Алматы қаласындағы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеттің химия факультетіне оқуға түстім. 1999 жылы университетті үздік дипломмен бітірген соң, 1999 жылы аталған университеттің химия факультетінің магистратурасына түсіп, 2001 жылы бітірдім. 2003 жылы Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернатына химия пәнінің мұғалімі қызметіне қабылдандым. 2007 жылы Қорқыт ата Қызылорда Мемлекеттік университеті жаратылыстану факультетінің химия кафедрасына оқытушы қызметіне ауыстым.2010 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті химия факультетінің оқытушылық қызметіне қабылдандым. 2016 жылы «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғадым. Ұлдарым – Жақан Сәт Нұрланұлы, 2001 жылы туған, Абай атындағы Мемлекеттік университетінің 1 курс студенті. Жақан Әсет Нұрланұлы, 2004 жылы туған, Абай атындағы РММИ 8-сынып оқушысы. Қазақ, орыс тілдерін жетік,ал ағылшын тілін техникалық деңгейде білемін.Әскери қызметке міндетті емеспін. Мекен жайым: Алматы қаласы, 10 А ықшам ауданы,4үй 29 пәтер.
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Органикалық химияның қазіргі мәселелері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өсімдік шикізатын өндеудің химиялық технологиясы
Органикалық химияның қазіргі мәселелері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өнеркәсіптік органикалық химияның базалық жартылай өнімдерін алудың химиялық технологиясы
Органикалық химияның қазіргі мәселелері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Органикалық химияның қазіргі мәселелері

1

Елибаева Назым СайдильдаевнаБурашева Г.Ш. Физико-спектральные характеристики лигнанов и неолигнанов 2011 - г. 4 - стр. 33

2

Елибаева Назым СайдильдаевнаТусупбаев Н.К., Ефремов С.А., Калугин С.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ОКСАНА ПРИ ОБОГАЩЕ- НИИ УГЛЕРОД- МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 2015 - г. 3 - стр. 7

3

Елибаева Назым СайдильдаевнаЕфремов С.А., Калугин С.Н. ХЛОРОРГАНИКАЛЫҚ ПЕСТИЦИДТЕРМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ҚҰРАМЫНДА ТЕТРАГИДРОПИРАН БАР КОМПОЗИЦИЯНЫҢ КӨМЕГІМЕН ФИТОМЕРЕМЕДИАЦИЯСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 2016 - г. 8 - стр. 5

4

Елибаева Назым СайдильдаевнаТурмуханова М.Ж., Калугин С.Н., Оспанов М.А., Абилов Ж.. Synthesis of 2-arylated thiadiazolopyrimidones by Suzuki–Miyaura cross-coupling: a new class of nucleotide pyrophosphatase (NPPs) inhibitors 2016 - г. 16 - стр. 0

5

Елибаева Назым СайдильдаевнаТурмуханова М.Ж., Абилов Ж.., Оспанов М.А. 2017 - г. 17 - стр. 0

6

Елибаева Назым СайдильдаевнаДюсебаева М.А., Калугин С.Н. ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 1,2,5-TRIMETHYLPIPERIDIN-4-OL DERIVATIVES 2017 - г. 3 - стр. 51

7

Елибаева Назым СайдильдаевнаАбилов Ж.., Оспанов М.А., Турмуханова М.Ж. 2018 - г. 12 - стр. 0

8

Елибаева Назым СайдильдаевнаМансуров З.А. 2018 - г. 7 - стр. 89

9

Елибаева Назым СайдильдаевнаАбилов Ж.., Оспанов М.А., Турмуханова М.Ж. 2018 - г. 6 - стр. 3

10

Елибаева Назым СайдильдаевнаУмбетова А.К., Бажыкова К.Б. Тетрагидропиран қатарынан жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу 2019 - г. 8 - стр. 54

11

Елибаева Назым Сайдильдаевна 2018 - г. 6 - стр. 3

12

Елибаева Назым Сайдильдаевна Моноаминге қатысты синтездеу және тежейтін белсенділік А және В оксидаздары 8-Функционализацияланған 3-фтор-2-метилбензо[4,5]тиазоло [3,2-а] пиримидин-4-он 2019 - г. 8 - стр. 0

13

Елибаева Назым Сайдильдаевна 2-Арил-12Н-бензотиазоло[2,3-b]хиназолин-12 синтезі- олар және олардың vоноаминоксидазға қарсы белсенділігі 2019 - г. 5 - стр. 0

14

Елибаева Назым Сайдильдаевна Β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМДЕРДІҢ ДИИЗОПРОПИЛЭТИЛАМИНДІ пайдалана отырып, пара-ТОЛУОЛСУЛЬФОХЛОРИДПЕН өзара әрекеттесуі 2021 - г. 9 - стр. 0

1

Елибаева Назым Сайдильдаевна Токпаев Р.Р. 2016 - г. 1 - стр. г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова

2

Елибаева Назым Сайдильдаевна Токпаев Р.Р., Калугин С.Н. Синтез и применение 4-фенил-4-метил-1,3-диокcана и 4-фенил-дигидропирана в процессах обогащения руды шунгита. 2016 - г. 1 - стр. МГУ

3

Елибаева Назым Сайдильдаевна Калугин С.Н. Оптимизация процесса оксиметилирования олефинов 2016 - г. 2 - стр. Репино, Санкт-Петербург

4

Елибаева Назым Сайдильдаевна Абилов Ж.., Калугин С.Н. Поверхностная активность производных оксана 2016 - г. 1 - стр. Екатеринбург
Автордың құжаттары

9

Цитирования

50 по 41
құжаттар

h-индексі

3

Synthesis of new heterocyclic compounds of tetrahydropyrans series

Yelibayeva, N., Bazhykova, K., Umbetova, A.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 488-495

1

Цитирований
Synthesis and Inhibitory Activity towards Monoamine Oxidase A and B of 8-Functionalized 3-Fluoro-2-methyl-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Safarov, S., Khalikova, M., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Iqbal, J., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 7284-7291

5

Цитирований
Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Iqbal, J., Safarov, S., Khalikova, M., Isobaev, M., Munshi, A., Rahman, Q., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Kelzhanova, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 11071-11076

1

Цитирований
Synthesis of 2-Alkynyl- and2-Amino-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Inhibitory Potential against Monoamine Oxidase A and B

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Safarov, S., Khalikova, M., Khalikov, D., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Zhumagalieva, S., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Salman, G.A., Ehlers, P., Hameed, A., Iqbal, J., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 13760-13767

3

Цитирований
2-Substituted 7-trifluoromethyl-thiadiazolopyrimidones as alkaline phosphatase inhibitors. Synthesis, structure activity relationship and molecular docking study

Jafari, B., Ospanov, M., Ejaz, S.A., Yelibayeva, N., Khan, S.U., Amjad, S.T., Safarov, S., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Lecka, J., Sévigny, J., Iqbal, J., Langer, P.

2018

European Journal of Medicinal Chemistry
144, с. 116-127

8

Цитирований
Synthesis of Novel Benzothiazolo[3,2-a]pyridimidin-4-ones with Potential Cytotoxic and Pro-Apoptotic Potential

Jafari, B., Rashid, F., Safarov, S., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Ehlers, P., Umar, M.I., Zaib, S., Iqbal, J., Langer, P.

2018

ChemistrySelect
3, с. 12213-12218

3

Цитирований
Synthesis of functionalised fluorinated pyridine derivatives by site-selective Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of halogenated pyridines

Sharif, M., Shoaib, K., Ahmed, S., Reimann, S., Iqbal, J., Hashmi, M.A., Ayub, K., Yelibayeva, N., Ospanov, M., Turmukhanova, M.Z., Abilov, Z.A., Langer, P.

2017

Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences
72, с. 263-279

2

Цитирований
Antimicrobial Activity of 1,2,5-Trimethylpiperidin-4-Ol Derivatives

Dyusebaeva, M.A., Elibaeva, N.S., Kalugin, S.N.

2017

Pharmaceutical Chemistry Journal
51, с. 550-552

2

Цитирований
Synthesis of 2-arylated thiadiazolopyrimidones by Suzuki-Miyaura cross-coupling: a new class of nucleotide pyrophosphatase (NPPs) inhibitors

Jafari, B., Yelibayeva, N., Ospanov, M., Ejaz, S.A., Afzal, S., Khan, S.U., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Safarov, S., Lecka, J., Sévigny, J., Rahman, Q., Ehlers, P., Iqbal, J., Langer, P.

2016

RSC Advances
6, с. 107556-107571

25

Цитирований