Басты бет / Механика-математика / Есептеу ғылымдары және статистика / Тапеева Самал Конысбековна

Тапеева Самал Конысбековна

Лауазымы: аға оқытушы
іргелі математика кафедрасы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2000

1

Тапеева Самал Конысбековна Сулейменова З.И., Ақанбай Н.. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары (электронное учебное пособие , рекомендовано РИСО КазНУ им. аль-Фараби) " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9965-29-512-3 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Тапеева Самал Конысбековна Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикадан тест сұрақтары " Қазақ университеті " 2005 - г. 225 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Тапеева Самал Конысбековна " Қазақ университеті " 2006 - г. 236 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Тапеева Самал Конысбековна Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-29-512-3 295 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Тапеева Самал Конысбековна Ыктималдықтар теориясы және математикалық статистиканың есептерін MS EXCEL-де шығару " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0440-3 185 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Тапеева Самал Конысбековна Ақанбай Н.. Ықтималдықтар теориясы пәні бойынша өзіндік жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар " Қазақ университеті " 2017 - г. 138 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Тапеева Самал Конысбековна Об осреднении уравнения теплопроводности со случайными дельта-коррелированными по времени коэффициентами и правой частью 2013 - г. 6 - стр. 2

2

Тапеева Самал Конысбековна Дарбу түрлендіруі жəне модифицирленген Кортевег-де Фриз теңдеуінің солитондық шешімдері 2015 - г. 5 - стр. 4

3

Тапеева Самал Конысбековна Darboux transformation and solution of the (2+1) dimensional modified Korteweg-de Vries equation 2015 - г. 7 - стр. 107

4

Тапеева Самал Конысбековна Одно солитонные решение для (1+1) мерного нелинейного уравнения Шредингера и Максвелл-Блоха 2015 - г. 6 - стр. 107

5

Тапеева Самал Конысбековна Стохастикалық есептер математиканы оқытудағы қолданбалы бағыт есептері ретінде 2015 - г. 7 - стр. 66

6

Тапеева Самал КонысбековнаЫбырайымова С.С. Determinant representation of one-fold darboux transformation for the nonlocal nonlinear Schrodinger and Maxwell-Bloch equation 2017 - г. 2 - стр. 0

7

Тапеева Самал КонысбековнаСулейменова З.И., Ыбырайымова С.С. "4.0 университет үлгісі" - жаңа инновациялық тренд 2018 - г. 2 - стр. 0

8

Тапеева Самал Конысбековна (1+1) - өлшемді локальды емес бейсызықты Шредингер теңдеуінің нақты шешімдері 2018 - г. 6 - стр. 122

9

Тапеева Самал КонысбековнаАқанбай Н.. 2019 - г. 8 - стр. 0

10

Тапеева Самал КонысбековнаАқанбай Н.. 2019 - г. 5 - стр. 134

11

Тапеева Самал КонысбековнаАқанбай Е.Н., Сулейменова З.И. Асимптотическая нормальность решения параболического уравнения со случайными быстро осциллирующими коэффициентами 2020 - г. 10 - стр. 142

1

Тапеева Самал Конысбековна 2012 - г. 3 - стр. Белгород

2

Тапеева Самал Конысбековна Математика мамандығы магистрлеріне арналған элективті "Кездейсоқ теңдеулер" курсының құрылымы мен мазмұны жайында 2012 - г. 3 - стр. Актобе

3

Тапеева Самал Конысбековна Функционалдық анализ және ықтималдықтар теориясы пәндері бойынша қазақ тіліндегі математикалық терминдер жайында 2014 - г. 2 - стр. Алматы

4

Тапеева Самал Конысбековна 2014 - г. 2 - стр. Алматы

5

Тапеева Самал Конысбековна Ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика және эконометрика пәндерін оқытудағы заманауи инновациялық технологияны пайдаланудың кейбір мәселелері 2015 - г. 4 - стр. Алматы

6

Тапеева Самал Конысбековна 2012 - г. 2 - стр. Алматы

7

Тапеева Самал Конысбековна Сулейменова З.И. «Ықтималдықтар теориясының қосымша тараулары» атты таңдау курсының бағдарламасы мен маңыздылығы 2016 - г. 4 - стр.

8

Тапеева Самал Конысбековна Сулейменова З.И., Ақанбай Н.. Оң жағы кездейсоқ бір параболалық теңдеу үшін Коши есебі шешімінің асимптотикалық нормалдылығы туралы 2016 - г. 1 - стр. Institute of Mathematics and Mathematical Modeling

9

Тапеева Самал Конысбековна Ақанбай Н.. Об асимптотической нормальности решения задачи Коши для одного параболического уравнения со случайной правой частью 2016 - г. 1 - стр. Almaty

10

Тапеева Самал Конысбековна Ыбырайымова С.С. Интегралды тартымдыоқытудың жолдары 2017 - г. 3 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

11

Тапеева Самал Конысбековна Ыбырайымова С.С. Determinant representation of one-fold darboux transformation for the nonlocal nonlinear Schrodinger and Maxwell-Bloch equation 2017 - г. 2 - стр. Астана

12

Тапеева Самал Конысбековна Ыбырайымова С.С., Сулейменова З.И., Ақанбай Н.. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремаларының қолданыстары 2017 - г. 4 - стр.

13

Тапеева Самал Конысбековна Сулейменова З.И., Ақанбай Н.. 2019 - г. 1 - стр. Караганда

14

Тапеева Самал Конысбековна Ақанбай Н.., Сулейменова З.И. Об эволюции магнитного поля в марковской модели хаббла 2019 - г. 3 - стр. Нұр-Сұлтан

15

Тапеева Самал Конысбековна Сулейменова З.И., Ақанбай Н.. Об осреднении уравнения температурного поля в дельта - коррелированном по времени случайном течении 2021 - г. 3 - стр. Ташкент
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0