Басты бет / Механика-математика / Есептеу ғылымдары және статистика / Сулейменова Зоя Изтелеуовна

Сулейменова Зоя Изтелеуовна

Лауазымы: кафедра меңгерушісіінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
Есептеу ғылымдары және статистика
Scopus author ID: 57216989952
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1998

1

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ақанбай Н.., Тапеева С.К. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары (электронное учебное пособие , рекомендовано РИСО КазНУ им. аль-Фараби) " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9965-29-512-3 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың есептерін MS Excel-де шығару " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0440-3 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикадан тест жинағы Алматы., «ПРИНТ» . 2007 - г. 40 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Тестовые задания по теории вероятностей и математической статистике Алматы «ПРИНТ» 2007 - г. 37 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Тестовые вопросы по теории вероятностей и математической статистике " Қазақ университеті " 2006 - г. 236 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикадан тест сұрақтары " Қазақ университеті " 2006 - г. 236 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Сулейменова Зоя Изтелеуовна ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-29-512-3 296 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Шаймерденова А.К. МАРКОВ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЕСЕПТЕРІ МЕН ЖАТТЫҒУЛАР ЖИНАҒЫ " Қазақ университеті " 2016 - г. 139 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Сулейменова Зоя ИзтелеуовнаКангужин Б.Е., Тлеулесова А.М. Қазақстандағы алғашқы математика ғылымының қалыптасу кезеңі 2014 - г. 3 - стр. 0

2

Сулейменова Зоя Изтелеуовна О некоторых вариантах неклассической центральной предельной теоремы 2013 - г. 3 - стр. 2

3

Сулейменова Зоя Изтелеуовна О ВЕРОЯТНОСТНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ОДНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯХ 2016 - г. 7 - стр. 16

4

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Параболалык теңдеулер үшін Коши есебінің ыктималдык шешуі туралы 2017 - г. 14 - стр. 94

5

Сулейменова Зоя ИзтелеуовнаТапеева С.К., Ыбырайымова С.С. "4.0 университет үлгісі" - жаңа инновациялық тренд 2018 - г. 2 - стр. 0

6

Сулейменова Зоя Изтелеуовна On the probabilistic solution of the Cauchy problem for parabolic equations 2017 - г. 13 - стр. 94

7

Сулейменова Зоя ИзтелеуовнаАқанбай Н.. 2020 - г. 13 - стр. 3

8

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Theorem of Furstenberg type for multiplicative stochastic integrals 2020 - г. 13 - стр. 28

9

Сулейменова Зоя ИзтелеуовнаАқанбай Е.Н., Тапеева С.К. Асимптотическая нормальность решения параболического уравнения со случайными быстро осциллирующими коэффициентами 2020 - г. 10 - стр. 142

10

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Асимптотическая нормальность решения параболического уравнения со случайными быстро осциллирующими коэффициентами 2020 - г. 9 - стр. 6

11

Сулейменова Зоя ИзтелеуовнаАқанбай Н.. АСИМПТОТИЧЕСКАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЕ СО СЛУЧАЙНЫМИ БЫСТРО ОСЦИЛИРУЮЩИМИ КОЭФИЦИЕНТТАМИ 2020 - г. 8 - стр. 6

1

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Қазақстандағы алғашқы математика ғылымының қалыптасуы 2014 - г. 3 - стр. Алматы

2

Сулейменова Зоя Изтелеуовна О структуре и содержание элективного курса «Предельные теоремы теории вероятностей и иатематической статистики» для специальности «Математика». 2013 - г. 1 - стр. Алматы

3

Сулейменова Зоя Изтелеуовна О моментных уравнениях температурного поля в случайном потоке с мгновенной по времени корреляцией 2012 - г. 4 - стр. Белгород,

4

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Жас маманның қалыптасуындағы ұлттық тәрбиенің алатын орны 2013 - г. 3 - стр. Алматы

5

Сулейменова Зоя Изтелеуовна "Ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика және эконометрика пәндерін оқытуда заманауи инновациялық технологияны пайдаланудың кейбір мәселері" 2013 - г. 4 - стр. Алматы

6

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Математика мамандығы магистрлеріне арналған элективті "Кездейсоқ теңдеулер" курсының құрылымы мен мазмұны жайында". 2012 - г. 2 - стр. Ақтөбе

7

Сулейменова Зоя Изтелеуовна О структуре и содержании элективного курса «предельные теоремы теории вероятностей и математической статистике» для специальности «Математика» 2008 - г. 1 - стр. Алматы

8

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Об асимптотическом поведении решения одного случайного уравнения 2008 - г. 1 - стр. Алматы

9

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәнінен тест сұрақтарын құрастырудың өзекті мәселелері 2007 - г. 2 - стр. Алматы

10

Сулейменова Зоя Изтелеуовна «Ықтималдықтар теориясының қосымша тараулары» атты таңдау курсының бағдарламасы мен маңыздылығы. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им аль-Фараби

11

Сулейменова Зоя Изтелеуовна «Ықтималдықтар теориясының қосымша тараулары» атты таңдау курсының бағдарламасы мен маңыздылығы 2016 - г. 4 - стр. әл-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

12

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Тапеева С.К. «Ықтималдықтар теориясының қосымша тараулары» атты таңдау курсының бағдарламасы мен маңыздылығы 2016 - г. 4 - стр.

13

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Об асимптотической нормальности решения задачи Коши одного параболического уравнения со случайной правой частью 2016 - г. 1 - стр. Almaty

14

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Тапеева С.К., Ақанбай Н.. Оң жағы кездейсоқ бір параболалық теңдеу үшін Коши есебі шешімінің асимптотикалық нормалдылығы туралы 2016 - г. 1 - стр. Institute of Mathematics and Mathematical Modeling

15

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ыбырайымова С.С., Ақанбай Н.., Тапеева С.К. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремаларының қолданыстары 2017 - г. 4 - стр.

16

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Тапеева С.К., Ақанбай Н.. 2019 - г. 1 - стр. Караганда

17

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ақанбай Н.. 2018 - г. 1 - стр. Lefkosa

18

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ақанбай Н.., Тапеева С.К. Об эволюции магнитного поля в марковской модели хаббла 2019 - г. 3 - стр. Нұр-Сұлтан

19

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ақанбай Н.. 2019 - г. 1 - стр. Астана

20

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ақанбай Н.. Об осреднении уравнения температурного поля в дельта - коррелированном по времени случайном течении 2021 - г. 3 - стр. Ташкент

21

Сулейменова Зоя Изтелеуовна Ақанбай Н.., Тапеева С.К. Об осреднении уравнения температурного поля в дельта - коррелированном по времени случайном течении 2021 - г. 3 - стр. Ташкент
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Theorem of Furstenberg type for multiplicative stochastic integrals

Akanbay, N., Molchanov, S., Suleimenova, Z.I.

2020

Random Operators and Stochastic Equations
28, с. 163-175

0

Цитирований