Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Қаржы және есеп / Нургалиева Гульнар Казыбековна

Нургалиева Гульнар Казыбековна

Лауазымы: доцент
Қаржы және есеп
Scopus author ID: 57203386554

1

Нургалиева Гульнар Казыбековна Банктердегі бухгалтерлік есеп "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Нургалиева Гульнар Казыбековна Банктердегі бухгалтерлік есеп "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Нургалиева Гульнар Казыбековна Тәжірибелік аудит " Қазақ университеті " 2016 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Нургалиева Гульнар Казыбековна Тәжірибелік аудит " Қазақ университеті " 2016 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Нургалиева Гульнар Казыбековна Тәжірибелік аудит " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1990-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Нургалиева Гульнар Казыбековна Экологиялық аудит - жасыл экономиканы дамыту құралы ретінде " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-44-1990-2 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Нургалиева Гульнар Казыбековна Жунисова Г.Е. Тәжірибелік аудит " Қазақ университеті " 2016 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Нургалиева Гульнар Казыбековна Практикум Учет в банках " Қазақ университеті " 2017 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Нургалиева Гульнар Казыбековна Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның көлік кешенінің даму бағыттарымен перспективалары 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Нургалиева Гульнар Казыбековна РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РК: ПОВЫШЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Нургалиева Гульнар Казыбековна Развитие транспортного комплекса РК: повышение казахстанской составляющей 2012 - г. 7 - стр. 0

4

Нургалиева Гульнар Казыбековна Ќазаќстанда кґлік саласыны мемелекеттк реттеу жаєдайы 2013 - г. 3 - стр. 0

5

Нургалиева Гульнар Казыбековна Ќазаќстанда кґлік саласын мемлекеттік реттеудіѕ баєыттары 2013 - г. 3 - стр. 0

6

Нургалиева Гульнар Казыбековна К вопросу развития железнодорожных транспортных перевозок в РК 2015 - г. 6 - стр. 0

7

Нургалиева Гульнар Казыбековна Practice of accounting outsourcing in companies 2016 - г. 6 - стр. 0

8

Нургалиева Гульнар Казыбековна Ұйым түсімін үлестіруді талдау ерекшеліктері 2016 - г. 6 - стр. 0

9

Нургалиева Гульнар Казыбековна Nurgalieva G.K., Aytbaeva K.B. Al-Farabi Kazakh National University FEATURES OF THE FINANCIAL ANALYSIS IN CONSTRUCTION ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF LLP «SHUGYLA» 2016 - г. 3 - стр. 2

10

Нургалиева Гульнар КазыбековнаСултанова Б.Б., Купенова Ж.Қ., Жунисова Г.Е. Журнал: Journal International of Applied Engineering Research (IJAER) - название статьи: Стратегии и технологии менеджмента в образовании 2016 - г. 1 - стр. 0

11

Нургалиева Гульнар Казыбековна Нургалиева Г.К. Заңды тұлғаның пайдасын бөлуді талдау ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. 0

12

Нургалиева Гульнар Казыбековна Заңды тұлғаның пайдасын бөлуді талдау ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. 0

13

Нургалиева Гульнар Казыбековна Аутсорсинг бухгалтерлік есеппен ішкі аудитті ұйымдастырушы жүйе ретінде 2017 - г. 6 - стр. 1

14

Нургалиева Гульнар Казыбековна Modern TeChologies in Education Manadgement 2017 - г. 5 - стр. 0

15

Нургалиева Гульнар КазыбековнаСырлыбаева Н.Ш., Касенова Г.Е., Агатаева А.А. 2020 - г. 9 - стр. 1

16

Нургалиева Гульнар КазыбековнаНурмухан А.Қ., Баймуханова С.., Купенова Ж.Қ., Жунисова Г.Е. Digital economy and its role in accounting 2020 - г. 7 - стр. 1

17

Нургалиева Гульнар КазыбековнаАктуреева Э.А., Оралбаева Ж.З., Джакишева У.К., Джаншанло Р.Е. The content and role of human capital in the modern economy of Kazakhstan 2020 - г. 12 - стр. 0

18

Нургалиева Гульнар Казыбековна «Цифрлық Қазақстан» аясында қаржы саласын цифрландыру 2020 - г. 3 - стр. 1

19

Нургалиева Гульнар Казыбековна Основные показатели ЖКХ Казахстан и Болгарии 2019 - г. 570 - стр. 1

20

Нургалиева Гульнар Казыбековна ҚР Мемлекеттік аудитті дамытудың негізгі бағыттары 2019 - г. 5 - стр. 0

21

Нургалиева Гульнар КазыбековнаДжакишева У.К., Оралбаева Ж.З. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мен қаржылық аудитті жүргізудің айырмашылықтары 2020 - г. 6 - стр. 0

22

Нургалиева Гульнар Казыбековна Г.К. Нургалиева, У.К.Джакишева, Ж.З.Оралбаева МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ АУДИТТІ ЖҮРГІЗУДІҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ 2020 - г. 3 - стр. 0

23

Нургалиева Гульнар Казыбековна Developing an Accounting System: Under the Macroeconomic and Microeconomic Model of Economic Relations between Business Entities. Example of Hospitality Management Vol 10 No 8 (2019): JEMT Volume X Issue 8(40) Winter 2019 • Nataliya TOVMA. Gulnar NURGALIEVA. • Urasgul DZHAKISHEVA Zhulduz KUPENOVA • Arman USSABAYEV Almi 2019 - г. 4 - стр. 0

24

Нургалиева Гульнар Казыбековна The role of internal audit standardization in improving the audit quality 2021 - г. 8 - стр. 0

25

Нургалиева Гульнар КазыбековнаНизамдинова А.К. Состояние развития государственного аудита РК 2021 - г. 6 - стр. 80

26

Нургалиева Гульнар Казыбековна Determinants of bank capital adequacy: International evidence from G7 countries Кishibayeva Botagoz1 Jaxybekova Galiya1 Nurgalyeva Gulnar2 Isah Wada3 Alimshan Faizulayev 2023 - г. 16 - стр. 0

1

Нургалиева Гульнар Казыбековна ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТЕМІР ЖОЛ САЛАСЫНДА БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 2011 - г. 3 - стр. КарГУ им.Букетова

2

Нургалиева Гульнар Казыбековна Государственное регулирование транзмтных перевозок 2012 - г. 6 - стр. алматы

3

Нургалиева Гульнар Казыбековна Государственное регулирование транзитных перевозок в условиях кризиса 2012 - г. 4 - стр. Материалы международной научно-практической конференции КазНУ имени аль-Фараби

4

Нургалиева Гульнар Казыбековна Ќазаќстандаєы транспорт саласында бјсекелестікті дамыту жаєдайы 2012 - г. 8 - стр.

5

Нургалиева Гульнар Казыбековна Применение кейс-методов в преподавании экономических дисциплин 2013 - г. 7 - стр.

6

Нургалиева Гульнар Казыбековна Состояние развитие железнодорожных перевозок в Казахстане 2013 - г. 9 - стр. София

7

Нургалиева Гульнар Казыбековна Қазақстанда көлік саласының жағдайы 2013 - г. 5 - стр. Бишкек, КНУ им. Баласагына

8

Нургалиева Гульнар Казыбековна Состояние развитие железнодорожных перевозок в Казахстане 2013 - г. 5 - стр. София

9

Нургалиева Гульнар Казыбековна Қазақстанда көлік саласының жағдайы 2013 - г. 5 - стр. Бишкек

10

Нургалиева Гульнар Казыбековна Қазақстандағы темір жол саласын дамытудың негізгі бағыттары 2013 - г. 4 - стр. |Алматы

11

Нургалиева Гульнар Казыбековна Еуразиялық Экономикалық Одақ жағдайындағы ұйым пайдасын бөлуді талдау мәселелері 2012 - г. 3 - стр. алматы

12

Нургалиева Гульнар Казыбековна Аутсорсинг как интсрумент устойчивого развития экономики 2012 - г. 3 - стр. алматы

13

Нургалиева Гульнар Казыбековна КӘСІПОРЫН ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫЛЫҒЫН САҚТАУДА АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ҚОЗҒАЛЫСЫН БАСҚАРУ 2022 - г. 3 - стр. Алматы.пр.аль Фараби 70

14

Нургалиева Гульнар Казыбековна ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND APPLICATION OF THE TAXATION SYSTEM FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 2012 - г. 6 - стр. алматы

15

Нургалиева Гульнар Казыбековна Когут О.Ю. Development of the financial market in the context of anti-crisis management 2023 - г. 6 - стр.
Автордың құжаттары

5

Цитирования

3 по 3
құжаттар

h-индексі

1

The content and role of human capital in the modern economy of Kazakhstan

Janshanlo, R.E., Nurgaliyeva, G.K., Oralbaeva, Z.Z., Dzhakisheva, U.K., Aktureeva, E.A.

2020

Human Systems Management
39, с. 81-92

2

Цитирований
Digital economy and its role in accounting

Kupenova, Z., Baimukhanova, S., Nurgalieva, G., Zhunisova, G., Nurmukhan, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
2019

Journal of Environmental Management and Tourism
10, с. 1893-1905

0

Цитирований
Modern technologies in education management

Sultanova, B.B., Nurgalieva, G.K., Zhunisova, G.E., Kupenova, Z.K., Nessipbekov, E.N.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 6104-6107

0

Цитирований