Басты бет / Химия және химиялық технология / физикалық химия, катализ және мұнай химиясы / Ташмухамбетова Женета Халиловна

Ташмухамбетова Женета Халиловна

Лауазымы: доцент
физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасы
Scopus author ID: 56459076400
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


1

Ташмухамбетова Женета Халиловна Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К. Жалпы химиялық технологияның практикумы "Қазақ университеті" 2011 - г. 102 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А. Өндіріс қалдықтарын каталитикалық өңдеу әдістері "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-275-2 110 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Ташмухамбетова Женета Халиловна Коканбаев А.. Химиялық технология негіздері "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-220-1 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Ташмухамбетова Женета Халиловна "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Ташмухамбетова Женета Халиловна Ж.Х.Ташмұхамбетова, Е.А.Әубәкіров «Мұнайхимиялық катализдік процестердің теориялық негіздері» -Алматы, Казак университеті,2012.-115б. "Қазак университеті" 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Ташмухамбетова Женета Халиловна "Қазак университеті" 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Ташмухамбетова Женета Халиловна Ж.Х.Ташмұхамбетова, Е.А.Әубәкіров «Мұнай мен газөңдейтін өндіріс салаларындағы экологиялық бақылау және сараптау» -Алматы, Казак университеті,2012.-115б. "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Ташмухамбетова Женета Халиловна "Қазақ университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Ташмухамбетова Женета Халиловна Ташмухамбетова Ж.Х., Аубакиров Е.А., Смағұлова Н.Т. Мұнай өңдеудегі каталитикалық процестердің теориялық негіздері практикумы. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 40 б. "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Ташмухамбетова Женета Халиловна Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К., Василина Г.К. Практикум по общей химической технологии "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Ташмухамбетова Женета Халиловна Сулейменов М.А., Ташмухамбетова Ж.Х., Абдильдин Т.С.Жалпы химиялық технология. О 2014 - г. 37 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Ташмухамбетова Женета Халиловна Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Василина Г.К., Ермолдина Э.Т. БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ПРАКТИКУМЫ " Қазақ университеті " 2015 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Ташмухамбетова Женета Халиловна Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Василина Г.К., Ермолдина Э.Т. ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ " Қазақ университеті " 2015 - г. 110 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Василина Г.К., Абильдин Т.С. Каир Жубанов - Өнегелі өмір " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1172-2 336 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Ташмухамбетова Женета Халиловна Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1347-4 122 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Ташмухамбетова Женета Халиловна Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К. Мұнай химиясы мен технологиясы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2396-1 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Ташмухамбетова Женета Халиловна 13. Ж.К. Мылтықбаева, Ж.К. Қаирбеков, Е.А. Әубәкіров, Ж.Х. Ташмұхамбетова «Мұнай химиясы мен технологиясы: оқу құралы» - Алматы: Қазақ университеті, 2016 ж., 250 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2396-1 250 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А. " Қазақ университеті " 2017 - г. 308 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Мұнайхимиялық катализдік өндірістің теориясы мен технологиясының практикумы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3272-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3713-5 174 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Qazaq University 2019 - г. 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Свидетельство №2068 на учебное пособие “Мұнайхимиялық катализдік өндірістің теориясы мен технологиясының практикумы” Qazaq University 2018 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Qazaq University 2018 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Qazaq University 2019 - г. ISBN 978-601-04-4096-8 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Жакирова Н.К., Сасыкова Л.Р. Qazaq University 2020 - г. ISBN 978-601-04-4588-8 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 5 - стр. 38

2

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 5 - стр. 1

3

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 4 - стр. 1

4

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 7 - стр. 1

5

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 4 - стр. 1

6

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 4 - стр. 1

7

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаАубакиров Е.А. 2011 - г. 4 - стр. 38

8

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаКаирбеков Ж.., Аубакиров Е.А. 2011 - г. 4 - стр. 0

9

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 9 - стр. 68

10

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 8 - стр. 307

11

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 7 - стр. 397

12

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 7 - стр. 71

13

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 8 - стр. 71

14

Ташмухамбетова Женета Халиловна статья 2013 - г. 6 - стр. 71

15

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 6 - стр. 71

16

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 3 - стр. 3

17

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 4 - стр. 1

18

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 12 - стр. 1

19

Ташмухамбетова Женета Халиловна Иммобилизованные на полимерную матрицу комплексы платины (IV) - катализаторы процесса оксигенирования толуола. 2013 - г. 9 - стр. 71

20

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 6 - стр. 0

21

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 5 - стр. 0

22

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 5 - стр. 0

23

Ташмухамбетова Женета Халиловна Терефталонитрилді табиғаты әртүрлі еріткіштерде сутек қысымында гидрлеу 2014 - г. 7 - стр. 0

24

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2015 - г. 3 - стр. 1

25

Ташмухамбетова Женета Халиловна Предварительная ультразвуковая обработка и радиационное облучение промышленно-бытовых углеродсодержащих отходов к гидрогенизационной каталитической переработке 2016 - г. 7 - стр. 415

26

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаРахметуллаева Р.К. Полимерге иммобильденген мыс (II) металкомплексті катализатторында сұйық фазада толуолды оксигенирлеу 2015 - г. 5 - стр. 0

27

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаКаирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Бурханбеков К.Е. Гидрогенизационная переработка углеродсодержащих отходов в смеси с горючим сланцем Кендерлыкского месторождения 2016 - г. 6 - стр. 50

28

Ташмухамбетова Женета Халиловна Толуолды полимерлі пленкаға иммобилизацияланған күміс (I) металкомплексті каталализатор қатысында сұйық фазада оксигенирлеу 2016 - г. 6 - стр. 0

29

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаАубакиров Е.А., Бурханбеков К.Е. 2016 - г. 7 - стр. 0

30

Ташмухамбетова Женета Халиловна HYDROGENATION PROCESSING OF CARBON-CONTAINING WASTES IN A MIXTURE WITH OIL SHALE FROM THE KENDERLYK DEPOSIT 2016 - г. 6 - стр. 50

31

Ташмухамбетова Женета Халиловна STUCTURE AND ACTIVITY RESEARCH OF HYDROCARBONS REFINING CATALYSTS BASED ON WASTERS OF FERROALLOY PRODUCTION 2016 - г. 5 - стр. 10

32

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаАубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Автокөліктен шығарылатын газдарды залалсыздандыру үшін бағалы жəне бағалы емес металдар негізінде тиімді катализаторларды синтездеу 2017 - г. 9 - стр. 422

33

Ташмухамбетова Женета Халиловна L.R. Sassykova, Y.A. Aubakirov, I.Zh. Sabitova, A.M. Nalibayeva, G.N. Zhigerbaeva, Zh.Kh. Tashmukhambetova. Synthesis of effective catalysts on the base of noble and base metals for neutralization of vehichle exhaust gases. 2017 - г. 9 - стр. 2

34

Ташмухамбетова Женета Халиловна Zh. Shomanova, R. Safarov, Y. Nosenko, Zh. Tashmuhambetova. Stucture and Activity Research of Hydrocarbons Refining Catalysts Based on Wasters of Ferroalloy Production.october 03-04, 2016. Barselona Spain International shcolarly and scientific research innovation. 2016 - г. 5 - стр. 1

35

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаЖакирова Н.К., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2017 - г. 9 - стр. 33

36

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаАубакиров Е.А., Жакирова Н.К., Бурханбеков К.Е., Сасыкова Л.Р. 2017 - г. 7 - стр. 33

37

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаАубакиров Е.А., Жакирова Н.К., Сасыкова Л.Р. 2017 - г. 7 - стр. 33

38

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаЖусупова А.К., Жакирова Н.К., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2017 - г. 8 - стр. 33

39

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаЖусупова А.К., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р., Батырбаева А.А. 2018 - г. 10 - стр. 11

40

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаСасыкова Л.Р., Бурханбеков К.Е., Аубакиров Е.А. ТАБИҒИ ЦЕОЛИТКЕ ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН МОЛИБДЕН КАТАЛИЗАТОРЫ ҚАТЫСЫНДА ПОЛИМЕР ҚАЛДЫҚТАРЫН ГИДРОГЕНИЗАЦИЯЛЫҚ ТЕРМОКАТАЛИЗДІК ӨҢДЕУ 2018 - г. 6 - стр. 15

41

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаСарыбаев М.А., Рыскалиева Р.Г., Батырбаева А.А., Сасыкова Л.Р., Аубакиров Е.А., Жакупова А.А. 2019 - г. 17 - стр. 0

42

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаБурханбеков К.Е., Жакирова Н.К., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2018 - г. 9 - стр. 63

43

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаСарыбаев М.А., Тюсюпова Б.Б., Рыскалиева Р.Г., Ажигулова Р.Н., Батырбаева А.А., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2019 - г. 12 - стр. 0

44

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаРыскалиева Р.Г., Ажигулова Р.Н., Батырбаева А.А., Абильдин Т.С., Жусупова А.К., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2019 - г. 9 - стр. 12

45

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаСасыкова Л.Р., Аубакиров Е.А. Полимер қалдықтарын гидрогенизациялық термокатализдік өңдеу процестері үшін Тайжүзген табиғи цеолиті негізіндегі катализаторларды зерттеу 2019 - г. 4 - стр. 135

46

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаБейсембаева Л.К., Сарыбаев М.А., Омарова А.А., Балгышева Б.Д., Абильдин Т.С., Жакирова Н.К., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2020 - г. 7 - стр. 13

47

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаЖусупова А.К., Абильдин Т.С., Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2020 - г. 5 - стр. 33

48

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаАубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2020 - г. 2 - стр. 31

49

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаСасыкова Л.Р. 2021 - г. 8 - стр. 56

50

Ташмухамбетова Женета ХалиловнаАубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. 2021 - г. 8 - стр. 101

1

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 1 - стр. г.Волгоград

2

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 1 - стр. г.Волгоград

3

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 1 - стр. г.Казань. Татарстан

4

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 1 - стр. г.Уфа, Башкиртостан

5

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 1 - стр. г.Уфа, Башкиртостан

6

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 1 - стр. г.Суздаль. Россия

7

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2011 - г. 1 - стр. г.Суздаль, Россия

8

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А. 2011 - г. 3 - стр.

9

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А. 2012 - г. 3 - стр.

10

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. факультет химии и химической технологии

11

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. КазНУ

12

Ташмухамбетова Женета Халиловна Иманкулова С.А., Айнакеева Г.А., доц. Ташмухамбетова Ж.Х. Полимерметалды комплекстер негізінде көмірсутектердің оксигенирленуі. Алматы:Казак университеты. Межд. Конф. студ. и молодых ученых «Мир науки». 2013.-С.127 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

13

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

14

Ташмухамбетова Женета Халиловна Межд. Конф. студ. и молодых ученых «Мир науки» 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 3 - стр. Одесса

16

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 2 - стр. Пермь

17

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 6 - стр. Москва

18

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 2 - стр. Пермь

19

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 2 - стр. Москва

20

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 1 - стр. Иваново

21

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 1 - стр. Иваново

22

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 2 - стр. Москва

23

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 2 - стр. Москва

24

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 4 - стр. Пшемысль

25

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2012 - г. 4 - стр. Прага

26

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Taipei, Taiwan

27

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Занджан

28

Ташмухамбетова Женета Халиловна межд.конференция 2013 - г. 2 - стр. Самара

29

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Туапсе

30

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Туапсе

31

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Иваново

32

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Иваново

33

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Санкт-Петербург

34

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Санкт-Петербург

35

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 5 - стр. Астана

36

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 1 - стр. Киев

37

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

38

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

39

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

40

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

41

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

42

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

43

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

44

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

45

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2014 - г. 3 - стр. Киев

46

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2015 - г. 2 - стр.

47

Ташмухамбетова Женета Халиловна 2013 - г. 4 - стр.

48

Ташмухамбетова Женета Халиловна Ташмухамбетова Ж.Х., Аубакиров Е.А., Каирбеков Ж.К., Бурханбеков К.Е., Файзуллаева М.Ф., Маканова Г. Нетрадиционные методы подготовки углеродсодержащих отходов для термокаталитической переработки в синтетические топлива. 2016 г. 2016 - г. 2 - стр. Звенигород

49

Ташмухамбетова Женета Халиловна Международный конгресс по катализу APCAT-7 (Asia-Pacific Congress on Catalysis) 17-21 января 2017 года в г. Мумбаи, Индия 2017 - г. 1 - стр. Мумбаи, Индия

50

Ташмухамбетова Женета Халиловна Аубакиров Е.А., Бурханбеков К.Е. Ферроқұрамды өндіріс қалдықтары мен табиғи цеолит негізіндегі катализатордың қышқылды орталықтарының активтілігін квантты-химиялық есептеу 2018 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль Фараби
Автордың құжаттары

19

Цитирования

120 по 90
құжаттар

h-индексі

6

Complex Research of Ferroalloys Production Wastes by Physical And Chemical Methods

Shomanova, Z., Safarov, R., Tashmukhambetova, Z., Sassykova, L., Nosenko, Y., Mukanova, R.

2021

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
56, с. 629-636

0

Цитирований
Catalytic cracking using catalysts based on hetero polyacids

Sassykova, L.R., Zhakirova, N.K., Aubakirov, Y.A., Sendilvelan, S., Tashmukhambetova, Z.K., Abildin, T.S., Balgysheva, B.D., Omarova, A.A., Sarybayev, M.A., Beisembaeva, L.K.

2020

Rasayan Journal of Chemistry
13, с. 1444-1450

5

Цитирований
Heavy metals accumulation in plants of the dry-steppe zone of the East Kazakhstan region

Sassykova, L.R., Aubakirov, Y.A., Akhmetkaliyeva, M.S., Sassykova, A.R., Sendilvelan, S., Prabhahar, M., Prakash, S., Tashmukhambetova, Z.K., Abildin, T.S., Zhussupova, A.K.

2020

Materials Today: Proceedings
33, с. 1187-1191

2

Цитирований
New catalysts for toluene oxidation technology in the liquid phase

Tashmukhambetova, Z.K., Sassykova, L.R., Aubakirov, Y.A., Dangaliyeva, A.K., Kanatbayeva, M.A., Rustem, A.E.

2020

Materials Today: Proceedings
31, с. 529-531

0

Цитирований
Thermal processing of waste tires with heavy oil residue in the presence of Tayzhuzgen zeolite

Burkhanbekov, K., Aubakirov, Y., Tashmukhambetova, Z., Abildin, T.

2019

Journal of Material Cycles and Waste Management
21, с. 633-641

2

Цитирований
Study of the chemical state of palladium ions in multilayers of a catalytic activity

Ospanova, A., Tashmukhambetova, Z., Kairbekov, Z., Ashimkhan, N., Zhussupova, A.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 555-563

1

Цитирований
Metal block catalysts for complex cleaning of harmful emissions of transport and the industry

Sassykova, L.R., Sendilvelan, S., Aubakirov, Y.A., Tashmukhambetova, Z.K., Batyrbayeva, A.A., Azhigulova, R.N., Kubekova, S.N., Sharipov, K.O., Ryskaliyeva, R.G., Tyussyupova, B.B., Sarybayev, M.A.

2019

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences
4, с. 12-23

5

Цитирований
Thermo-catalytic processing of polymer waste over catalysts on the basis of natural zeolite from the tayzhuzgen field (Kazakhstan) modified by molybdenum

Aubakirov, Y.A., Sassykova, L.R., Tashmukhambetova, Z.K., Akhmetova, F.Z., Sendilvelan, S., Sharipov, K.O., Kubekova, S.N., Batyrbayeva, A.A., Azhigulova, R.N., Ryskaliyeva, R.G., Zhussupova, A.K., Abildin, T.S.

2019

Rasayan Journal of Chemistry
12, с. 1701-1709

6

Цитирований
Non-conventional methods of preparation of polymer waste to catalytic processing into the fuel

Tashmukhambetova, Z.K., Aubakirov, Y.A., Sassykova, L.R., Burkhanbekov, K.E., Faizullaeva, M.F., Zhakirova, N.K.

2018

Revue Roumaine de Chimie
63, с. 1001-1009

5

Цитирований
Preparation and study of catalysts on metal blocks for neutralization of exhaust gases of the stationary diesel generator

Sassykova, L., Nalibayeva, A., Aubakirov, Y., Tashmukhambetova, Z., Otzhan, U., Zhakirova, N., Faizullaeva, M.

2017

Oriental Journal of Chemistry
33, с. 1941-1948

13

Цитирований
The effects of pretreatment methods of carbon-containing wastes in thermal catalytic recycling

Tashmukhambetova, Z., Aubakirov, Y., Shomanova, Z., Burkhanbekov, K., Safarov, R., Sassykova, L., Zhakirova, N., Faizullaeva, M.

2017

Oriental Journal of Chemistry
33, с. 2884-2890

8

Цитирований
Synthesis and testing of Catalysts for decrease of toxic emissions of vehicles

Aubakirov, Y.A., Sassykova, L.R., Nalibayeva, A.M., Dossumov, K., Tashmukhambetova, Z.K., Zhumakanova, A.S., Zhussupova, A.K., Zhakirova, N.K.

2017

Oriental Journal of Chemistry
33, с. 3130-3137

13

Цитирований
Synthesis and study of catalysts of cracking on the basis of heteropolyacids

Tashmukhambetova, Z.K., Zhakirova, N.K., Sassykova, L.R., Kadirbekov, K.A., Aubakirov, Y.A., Zhumakanova, A.S., Nalibayeva, A.M.

2017

Oriental Journal of Chemistry
33, с. 2803-2809

13

Цитирований
Hydrogenation processing of carbon-containing wastes in a mixture with oil shale from the Kenderlyk deposit

Tashmukhambetova, Z.K., Kairbekov, Z.K., Aubakirov, E.A., Burkhanbekov, K.E., Faizullaeva, M.F., Shomanova, Z.K.

2016

Solid Fuel Chemistry
50, с. 220-225

6

Цитирований
Use of waste of ferroalloy production for obtaining of gasoil cracking catalyst

Shomanova, Z.K., Tashmukhambetova, Z.K., Zhumakanova, A., Safarov, R.Z., Nosenko, Y.G.

2015

International Journal of Chemical Sciences
13, с. 1315-1323

0

Цитирований
The new catalysts of liquid-phase arenes oxidation

Zheneta, T., Valeriya, S., Nazym, A., Ermek, A.

2014

Applied Mechanics and Materials
618, с. 189-192

0

Цитирований
Thermal catalytic recycling of plastic wastes

Ermek, A., Zheneta, T., Zhaksuntay, K., Kairat, B.

2014

Applied Mechanics and Materials
618, с. 136-139

3

Цитирований
Integrated approach for recycling of ferroalloy production wastes

Shomanova, Z.K., Tashmukhambetova, Z.K., Zharmagambetova, A.K., Safarov, R.Z., Nosenko, Y.G.

2014

International Journal of Chemical Sciences
12, с. 1569-1576

2

Цитирований
Polymer-metal complexes in polyelectrolyte multilayer films as catalysts for oxidation of toluene

Mentbayeva, A., Ospanova, A., Tashmuhambetova, Z., Sokolova, V., Sukhishvili, S.

2012

Langmuir
28, с. 11948-11955

36

Цитирований